Skocz do zawartości


Radomiak

Rejestracja: 15 sty 2013
Poza forum Ostatnio: kwi 30 2015 14:39
-----

Moje posty

W temacie: kasa fiskalna od 2013r

02 wrzesień 2014 - 09:08

sprzedający doradzi co w takim przypadku i w jaki sposób starać się o ulgę przy zakupie kasy fiskalnej.

Pomocny będzie artykuł:

 

http://ksiegowosc.in...-fiskalnej.html


W temacie: Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych – skutki podatkowe w PIT i CIT

22 kwiecień 2014 - 08:36

PITów 8A nie składamy bodajże od 2007 roku.

W pit termin zapłaty podatku to 20 dzień miesiąca po miesiącu wypłaty dywidendy. - art 42 ust 1 ustawy o pdof.


W temacie: Zawieszenie działalności spółki

31 styczeń 2014 - 23:40

Jeśli działalność zawieszona, to ZUS nie trzeba opłacać. Nie możecie zatrudniać pracowników, aby móc zawiesić działalność na okres od 30 dni do 2 lat.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

 


W temacie: odwrotne obciążenie w kpir

31 styczeń 2014 - 23:31

"druga" strona tego księgowania będzie kosztem. Skoro nie masz prawa odliczyć VAT, to ten nieodliczony VAT będzie kosztem uzyskania przychodów. Analogię mamy w odliczaniu VAT od paliwa do samochodów osobowych. Wiemy, że VATu się nie odlicza, więc ten nieodliczony VAT jest dla nas kosztem.

art 16 ust 1 pkt 46 ustawy o pdop.

nie jest kosztem podatek od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:


  [*]

  a) podatek naliczony:


   [*]

   - jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

   - w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

   [/list][/list]

W temacie: Podatek Vat zwolnienia lombard

31 styczeń 2014 - 23:26

Odliczać tak, ale czy aby w 100%? Odpowiedź na to pytanie znaleźć możemy w ustawie o VAT i art 90.

Art. 90. 1. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Czyli VAT ten odliczony powinien być w proporcji (jeśli zakupy związane ze sprzedażą zw i opodatkowaną)