Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Justyna Mąkosa

Rejestracja: 26 cze 2020
Poza forum Ostatnio: paź 30 2020 10:12
-----

#2203243 Działalność

Napisane przez Justyna Mąkosa w 02 sierpień 2020 - 09:57

Witam,

dla m.in.

PKD* 13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,

* 13.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

* 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

może Pani skorzystać z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT do kwoty 200.000 zł.
Artykuły, które Pani chce sprzedawać nie są zawarte m.in.w załączniku nr 12, wykluczającym z zastosowania zwolnienia z podatku VAT.

Powyższy limit zawarty w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT mówi:"Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku".

W przypadku nowych podmiotów w pierwszym roku działania limit zwolnienia podmiotowego VAT obliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności, na co wskazuje art. 113 ust. 9 ustawy o VAT:"Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1".

Formę opodatkowania, jaką może Pani przyjąć, to Pkpir.

Jako nowy przedsiębiorca zwolniony z VAT z mocy prawa, nie musi Pani składać żadnych deklaracji informujących urząd skarbowy o swoim wyborze.

Pozdrawiam
Justyna Mąkosa


#2203209 Drobna sprzedaż a vat

Napisane przez Justyna Mąkosa w 01 sierpień 2020 - 09:06

Witam,

w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług nie ma Pana działalności, czyli produkcji mebli w wykluczeniach do zastosowania zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.

Pozdrawiam
Justyna Mąkosa


#2201323 Duplikat starej faktury korekty

Napisane przez Justyna Mąkosa w 13 lipiec 2020 - 09:29

Witam,

dostawca nie powinien wystawić korekty faktury rozliczonej w przedawnionym okresie rozliczeniowym.
Instytucja przedawnienia ma to do siebie, że w odniesieniu do okresu, który uległ przedawnieniu, nie mogą być dokonywane żadne czynności zwiększające ani zmniejszające zobowiązanie podatkowe.
Podatnik nie jest tym samym zobowiązany do posiadania dokumentów oraz ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania podatku za okresy, które uległy przedawnieniu.
Zdarzenia powodujące, co do zasady, konieczność wystawienia faktury korygującej, dotyczące VAT za okresy objęte przedawnieniem zobowiązania podatkowego, powinny zostać udokumentowane wyłącznie za pomocą noty księgowej, której wystawienie nie wywiera skutków w rozliczeniach VAT.

Pozdrawiam
Justyna Mąkosa