Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Justyna Mąkosa

Rejestracja: 26 cze 2020
Poza forum Ostatnio: paź 30 2020 10:12
-----

Moje posty

W temacie: Usługa dla klienta nie mającego NIP a FAKTURA

30 październik 2020 - 10:16

Witam,

Na fakturze proszę wpisać dane firmy zagranicznej, a pole NIP pozostawić wolne. W przypadku współpracy z zagraniczną spółką, która nie posiada VAT-UE, wystawia się fakturę z odwrotnym obciążeniem, powołując się na art. 28b Ustawy o podatku od towarów i usług, która ustala miejsce świadczenia usługi. Dlatego też transakcja ta powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 w poz. " Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust.1 pkt.4 ustawy", oraz nie powinna być wykazywana w informacji podsumowującej VAT-UE z uwagi na brak numeru NIP.

Pozdrawiam
Justyna Mąkosa

W temacie: amortyzacja

28 październik 2020 - 15:27

Witam,

W odniesieniu do samochodów ciężarowych zaliczonych do środków trwałych przedsiębiorcy mają możliwość zastosowania jednej z 4 dostępnych metod amortyzacji. Są to:
amortyzacja liniowa,
amortyzacja jednorazowa,
amortyzacja degresywna,
amortyzacja ze stawką indywidualną.
Każda z metod posiada swoje cechy charakterystyczne. Można do nich zaliczyć:
→ amortyzacja jednorazowa - W przypadku samochodów ciężarowych (spełniających warunki ustawy uznające je za pojazd ciężarowy) mały podatnik oraz początkujący przedsiębiorca mogą zastosować jednorazową amortyzację w ramach pomocy de minimis.
Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w trakcie roku podatkowego nie może przekraczać 50 000 euro. Odpisu amortyzacyjnego można dokonać w miesiącu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych firmy. Bez znaczenia dla urzędów jest fakt czy środki na zakup pojazdu pochodziły z majątku firmowego, prywatnego przedsiębiorcy czy też pochodziły z kredytu.
→ degresywna amortyzacja samochodu - polega na zastosowaniu wysokiego współczynnika amortyzacji 2,0, co pozwala na dwa razy szybszą amortyzację. W praktyce oznacza to, że stawkę amortyzacyjną wynikającą z wykazu stawek zwiększa się o 2. W drugim roku podatkowym zmniejsza się wartość początkową o wartość dokonanych odpisów. W dalszym ciągu zastosowanie ma podwyższona stawka. Stosowana jest ona do momentu zrównania wartości odpisów z wartością odpisów, jeśli stosowana była amortyzacja liniowa. Po zrównaniu wartości odpisów stosuje się amortyzację liniową,
→ amortyzacja liniowa - maksymalna roczna stawka amortyzacyjna nie może przekroczyć 20%. Maksymalny okres amortyzacyjny w tym wypadku wynosi 5 lat.
→ amortyzacja samochodu ze stawką indywidualną - minimalny okres przy zastosowaniu tej metody wynosi 30 miesięcy. Konieczne jest spełnienie dwóch warunków:
środek transportu wprowadzany jest do ewidencji środków trwałych podatnika po raz pierwszy,
środek musi spełniać warunek uznania za używany lub ulepszony.
Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
W systemie finansowo-ksiegowym po wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych, należy naliczyć amortyzację i w zależności od wyboru formy, odpis ten należy zaewidencjonować w kolumnie 13 pkpir „Pozostałe wydatki”. Podstawą wpisu jest sporządzony dowód wewnętrzny.

Pozdrawiam
Justyna Mąkosa

W temacie: Ryczałt z Vatem

20 październik 2020 - 09:26

Witam,

Ryczałt jest odmianą podatku dochodowego, natomiast VAT jest podatkiem od towarów i usług, który - co ciekawe - nie zawsze musi być przez przedsiębiorcę rozliczany.
Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotów - 200.000 zł. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego limit ten ustala się w sposób proporcjonalny.
Prowadzenie firmy na ryczałcie wiąże się z odprowadzaniem podatku dochodowego, który jest obliczony jako określona stawka procentowa od przychodu przedsiębiorcy. Ryczałtowiec, przy obliczaniu podatku nie uwzględnia żadnych kosztów uzyskania przychodu, a jedyne odliczenia, jakie może zrobić, wiążą się ze składkami ZUS.
Czy ryczałtowiec może być VAT-owcem?
Zdecydowanie tak. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może zadecydować, że chce być czynnym podatnikiem VAT, a w niektórych obszarach działalności jest to konieczne (firma musi być VAT-owcem). To, jaką formę rozliczenia podatku dochodowego wybierze podatnik dla swojej firmy, nie ma w tym wypadku znaczenia.
Zatem czy ryczałtowiec płaci VAT? Jeśli jest jego czynnym podatnikiem i nie skorzystał ze zwolnienia z VAT, to tak – płaci VAT. Ryczałtowiec na Vacie płaci podatek dochodowy od przychodu, a podatek VAT odprowadza do Urzędu Skarbowego. Jeśli dokonał zakupów, które mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (mimo iż nie wrzuca całej faktury w koszty, bo ze względu na to, że jest ryczałtowcem, nie ma do tego prawa).
W niektórych przypadkach ryczałt z VAT-em będzie stanowił bardzo korzystne rozwiązanie dla podatnika. Będzie tak przede wszystkim w sytuacji, w której ryczałtowiec będzie prowadził sprzedaż również bądź głównie dla firm, będzie na niskiej stawce ryczałtu, a jednocześnie będzie ponosił koszty prowadzenia działalności udokumentowane fakturami VAT. Wprawdzie nie ma prawda odliczyć od przychodu kosztów zakupów, ale mogąc rozliczyć VAT, każdy zakup firmowy jest dla takiego podatnika tańszy. Ryczałt i VAT jednocześnie jest wybierany przez niektóre firmy budowlane i handlowe oraz przez tych przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia VAT, a ryczałt jest dla nich i tak bardziej opłacalny niż skala podatkowa.

Pozdrawiam
Justyna Mąkosa

W temacie: Faktura (?) za usługę od kontrahenta z GB

20 październik 2020 - 08:44

Witam,

proszę sprawdzić, czy kontrahent ma oddział, magazyn w Polsce,jeśli tak, taka fakturę proszę potraktować, jak krajową. Normalnie od angielskiej spółki powinna być fakturą na usługę z "np" i "reverse charge" i wtedy Pan nalicza VAT i odlicza. W tym wypadku, jeśli mamy naliczony VAT, to proszę potraktować jako usługę krajowa, kontrahenta zagranicznego z oddziałem/zakładem w Polsce.

Pozdrawiam
Justyna Mąkosa

W temacie: Nota korygująca

24 wrzesień 2020 - 13:10

Witam,

Nota korygująca to dokument, którego się nie księguje - jego rolą jest formalna korekta wcześniej wystawionej faktury. Nota korygująca jest jedną z metod naprawiania nieprawidłowości powstałych wskutek błędnego wystawienia faktur kosztowych lub korygujących, gdyż wystawia ją odbiorca pierwotnego dokumentu.

Pozdrawiam
Justyna Mąkosa