Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zielona Linia

Rejestracja: 21 sie 2014
Poza forum Ostatnio: lip 28 2021 10:05
-----

#2227988 zaświadczenie dla zleceniobiorcy

Napisane przez Zielona Linia w 24 marzec 2021 - 10:13

Oczywiście zleceniodawca ma rację, po zakończeniu umowy zlecenia nie wydaje się świadectwa pracy, ponieważ zlecenie nie jest stosunkiem pracy. Zleceniodawca może ewentualnie wystawić zaświadczenie na wniosek zleceniobiorcy o osiąganym wynagrodzeniu i odprowadzanych składkach.

W takiej sytuacji najlepiej, aby zleceniobiorca napisał podanie o wydanie takiego zaświadczenia. Zleceniodawca powinien takie zaświadczenie niezwłocznie wydać.
#2148173 Zasiłek

Napisane przez Zielona Linia w 10 kwiecień 2019 - 11:04

Zgadza się, w przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania, zasiłek przysługuje od daty rejestracji (art. 75 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia). Informacja o tym powinna znaleźć się w świadectwie pracy.
#2017405 Chorobowe a rejestracja w urzędzie pracy

Napisane przez Zielona Linia w 01 luty 2017 - 12:48

Można być zarejestrowanym w Urzędzie pracy bez prawa do zasiłku i pobierać zasiłek chorobowy maksymalnie do 90 dni. 

Zarejestrowany bezrobotny nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Nie można jednocześnie pobierać zasiłku chorobowego i mieć status bezrobotnego.
#1982556 umowa zlecenie a ciąża

Napisane przez Zielona Linia w 16 sierpień 2016 - 15:21

Przepisy dotyczące przedłużenia umowy do daty porodu dotyczą umów o pracę, nie zlecenia. Zleceniodawca nie musi przedłużać umowy.

Płatne zwolnienie lekarskie oraz zasiłek macierzyński przysługują w przypadku odprowadzania składki chorobowej, która jest dobrowolna oraz spełnianiu określonych warunków (np. porodu w trakcie podlegania ubezpieczeniu).
#1927969 Zatrudnienie obcokrajowca na stałe

Napisane przez Zielona Linia w 14 październik 2015 - 11:03

Bez informacji, na podstawie jakiego dokumentu znajduje się na terytorium Polski, trudno w jednym zdaniu odpowiedzieć na pytanie.

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy wymaga rejestracji oświadczenia w urzędzie pracy (praca na 6 miesięcy) lub uzyskania zezwolenia (maksymalnie 3 lata). Niektórzy obywatele Ukrainy mogą wykonywać pracę na terenie naszego kraju bez wymienionych dokumentów (informacja na stronie).
#1913725 Chorobowe a rejestracja w urzędzie pracy

Napisane przez Zielona Linia w 21 lipiec 2015 - 11:40

Zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia jest niezbędne do rejestracji w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej.
#1907180 zasiłki a staż pracy

Napisane przez Zielona Linia w 12 czerwiec 2015 - 10:39

Okresy pobierania zasiłku i stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Art. 79 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
#1897103 staż w UP zaliczamy do urlopu?

Napisane przez Zielona Linia w 17 kwiecień 2015 - 11:29

Witch ma absolutną rację. "Sam okres nie wystarcza się do nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego. Natomiast okres ten jest wliczany do okresów zatrudnienia już posiadanych przez pracownika. Przez co ten okres ma wpływ na wymiar urlopu" - fragment z wyjaśnień do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 79.