Skocz do zawartości


Maria

Rejestracja: 06 mar 2012
Poza forum Ostatnio: wczoraj, 09:07
*****

#2199571 KRUS a umowa zlecenie

Napisane przez Maria w 25 czerwiec 2020 - 09:17

Wszystkie składki,chorobowe dobrowolne
#2198735 KUP

Napisane przez Maria w 19 czerwiec 2020 - 07:27

kup przysługują z każdego stosunku pracy
#2198351 koszty uzyskania przychodu

Napisane przez Maria w 16 czerwiec 2020 - 08:31

W trakcie roku nie można dokonywać wyrównania podatku.W zeznaniu rocznym sobie to odliczy,tylko trzeba go o tym poinformować.
#2197050 zasiłek opiekuńczy a wynagrodzenie za pozostały okres

Napisane przez Maria w 02 czerwiec 2020 - 13:42

To już dobra wola pracodawcy, nawet jak nie przepracuje tego 1 dnia to pracodawca może zapłacić, ale nie musi.

To prawda.

https://rachunkowosc...ocze_w_miesiacu
#2196092 Zdrowotne

Napisane przez Maria w 26 maj 2020 - 07:10

Od kiedy powinienem zgłosić żonę do zdrowotnego jako członka rodziny, umowę rozwiązała 20 maja. Czy mogę to zrobić w dowolnym momencie czy musi być od 21-go?

Najlepiej zgłosić od razu,od 21 maja
#2193409 powiększenie biustu

Napisane przez Maria w 05 maj 2020 - 07:47

Z choinki się zerwałaś czy co ?

:wub: 

HA,ha,a może my nie musimy :D :D :D
#2191816 L4 w ciązy a 0,8 etatu - jaka wysokość zasiłku

Napisane przez Maria w 21 kwiecień 2020 - 10:26

Jeśli etat zmienia się w trakcie niezdolności do pracy, wysokość zasiłku należy obliczać od wynagrodzenia dla starego etatu za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Dopiero w sytuacji, gdy wystąpi przerwa w niezdolności do pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego po przerwie należy ustalić z uwzględnieniem wynagrodzenia ustalonego dla nowego wymiaru czasu pracy. Zasadę tę należy stosować także wówczas, gdy przerwa między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy trwała krócej niż 3 miesiące kalendarzowe bądź przypadała na dni wolne od pracy (np. niedzielę).
#2191393 Koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia a ulga dla młodych - PIT 37

Napisane przez Maria w 17 kwiecień 2020 - 12:13

Ogólna zasada naliczania kosztów podatkowych wynika z art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o PIT - kosztów nie nalicza się, jeżeli dochody z danego źródła w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego. Ta zasada ma zastosowanie do dochodów osób młodych, które pozostają zwolnione z podatku.  Koszty od tych przychodów nie mogą być zatem naliczane.
#2190087 Nieobecność usprawiedliwiona bezpłatna

Napisane przez Maria w 06 kwiecień 2020 - 06:52

Do ZUS w RSA kod świadczenie /przerwy -151 nieobecność usprawiedliwion bez prawa do wynagrodzenia/zasiłku
#2183919 świadczeie rehabilitacyjne- opieka

Napisane przez Maria w 13 luty 2020 - 13:37

Będzie płatna,pod warunkiem ,że będzie to miało miejsce w trakcie zatrudnienia.
#2182234 zlecenie z własnym pracownikiem - chorobowe

Napisane przez Maria w 29 styczeń 2020 - 09:14

Własny pracownik z tytułu umowy zlecenia podlega wszystkim składkom obowiązkowo,nie ma prawa wyboru.Jeżeli umowa zlecenie trwa nadal ,to wchodzi do podstawy naliczenia chorobowego.
#2181237 Ubezpieczenie grupowe pracownika w czasie urlopu macierzyńskiego i rodziciels...

Napisane przez Maria w 21 styczeń 2020 - 09:15

W tym przypadku nie można robić żadnych korekt.W PIT  należy doliczyć do przychodu kwotę tego ubezpieczenia.
#2180434 podwyższone koszty uzyskania przychodu

Napisane przez Maria w 14 styczeń 2020 - 14:11

Na zastosowanie podwyższonych kosztów nie ma wpływu ani odległość dzieląca zakład pracy od miejsca zamieszkania pracownika, ani rodzaj środka lokomocji, którym przyjeżdża on do pracy. Nie ma tu również znaczenia, ile dni w miesiącu pracownik dojeżdżał do pracy z innego miasta.

Podstawą potrącania takich kosztów musi być jednak pisemne oświadczenie pracownika, że rzeczywiście jest osobą dojeżdżającą. Gdy pracownik przestanie dojeżdżać do pracy z innej miejscowości, również musi powiadomić o tym płatnika, aby ten zaprzestał potrącania wyższych kosztów. W sytuacji, gdy pracownik nie złożył oświadczenia, że dojeżdża i w ciągu roku pracodawca przy obliczaniu zaliczek potrącał mu koszty w podstawowej wysokości, to w zeznaniu rocznym i tak ma prawo wykazać zwiększone koszty, jeżeli oczywiście faktycznie dojeżdżał do firmy z innej miejscowości.
#2178792 Ekwiwalent za niewykorzystanu urlop - proszę o pilną pomoc

Napisane przez Maria w 31 grudzień 2019 - 11:44

Moim zdaniem ze stałego wynagrodzenia.

"Podstawę zarówno wynagrodzenia urlopowego, jak i ekwiwalentu za urlop ustala się zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Wyliczeń należy dokonać "z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy", z wyłączeniami wskazanymi w tym przepisie. W wyroku z 20 lipca 2000 r. (I PKN 17/00, OSNP z 2002/3/77) Sąd Najwyższy orzekł, że tzw. premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego. Nie mieści się ona także w pojęciu "innych świadczeń ze stosunku pracy", o których mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Także w innych przepisach tego rozporządzenia mowa jest o składnikach wynagrodzenia "przysługujących", a więc stanowiących przedmiot obowiązku pracodawcy i prawa podmiotowego pracownika. Nie jest takim składnikiem wynagrodzenia nagroda czy świadczenie o nazwie premia uznaniowa (jeżeli nie ma ono charakteru roszczeniowego).

PODSTAWA PRAWNA:
#2175716 Czy mogę pracować biorąc rente

Napisane przez Maria w 02 grudzień 2019 - 11:30

Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.
Ile może dorobić emeryt/rencista w 2019 roku?

Od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku kwota przychodu odpowiadająca:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2019 r. wynosi 3452,20 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2019 r. wynosi 6411,10 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl...cie,289320.html