Skocz do zawartości


Dorota Ł

Rejestracja: 24 kwi 2019
Poza forum Ostatnio: wrz 23 2020 19:24
-----

Moje posty

W temacie: Czy stypendium rektora należy ujawnić w PIT?

21 wrzesień 2020 - 20:54

Stypendium dla rektora są zwolnione z PIT.

(art.21 ust.1, pkt 39 ustawy o PIT).


W temacie: Podatek od sprzedazy domu

21 wrzesień 2020 - 20:42

Jeżeli dochód ze sprzedaży nieruchomości zostanie w ciągu trzech lat wydany na cele mieszkaniowe  - wtedy:
a) jeśli cały dochód poszedł na ten cel - nie płaci się podatku 

B) jeśli część dochodu poszła na ten cel - wtedy zwolniona z podatku jest ta część, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - czyli znowu trzeba zastosować proporcję.

 

Własne cele mieszkaniowe obejmują:

a) nabycie budynku/lokalu mieszkalnego, jego części lub udziału, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

B) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

c) nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w ciągu dwóch lat od odpłatnego zbycia nieruchomości, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku/lokalu mieszkalnego lub jego części, e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku/lokalu niemieszkalnego lub jego części.

 

Do wydatkow na własne cele mieszkaniowe zaliczamy również:

a) spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami - zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe,

B) spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami - zaciągniętego na spłatę kredytu/pożyczki, o którym mowa w lit. a,

c) spłatę każdego kolejnego kredytu/pożyczki wraz z odsetkami - zaciągniętego na spłatę kredytu/pożyczki, o których mowa w lit. a lub b pod warunkiem, że powyższe kredyty zostały zaciągnięte przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, przy czym nie ma znaczenia, czy kredyt został zaciągnięty na zbywaną nieruchomość, czy na inną inwestycję mieszkaniową.


W temacie: Podatek od sprzedazy domu

21 wrzesień 2020 - 20:37

Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 19% przychodu - jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpiła w ciągu 5 lat od jej nabycia.

19% należy liczyć od przychodu pomniejszonego o koszty odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodu.

 

Koszty odpłatnego zbycia, to poniesione koszty związane bezpośrednio z dokonaniem transakcji. Do tej kategorii kosztów będą się zaliczały wydatki niezbędne do tego, aby transakcja mogła dojść do skutku, np. koszty wyceny nieruchomości, prowizje pośredników, koszty ogłoszeń prasowych, opłata notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa, itp.

 

Koszty uzyskania przychodów, to  np:
a) koszty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego,
B) koszty wytworzenia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego,
c) udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości i praw majątkowych poniesione w czasie ich posiadania (np. wydatki na wykończenie lokalu lub budynku mieszkalnego nabytego w stanie deweloperskim lub modernizację nieruchomości w trakcie jej posiadania).
d) zapłacony podatek od spadków i darowizn - w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (czyli w części proporcjonalnej)


W temacie: Błedna stawka vat na paragonie

05 wrzesień 2020 - 09:52

Interpretacje mówią, że korekta zawyżonego podatku na paragonie z kasy fiskalnej możliwa jest jedynie w takim przypadku, gdy klient otrzyma od sprzedawcy zwrot nadpłaconej kwoty. Jeżeli klient nie otrzyma zwrotu nadpłaconej kwoty, wtedy przedsiębiorca nie może skorygować nienależnie zadeklarowanego błędnego podatku VAT, i tym samym dokonać korekty deklaracji miesięcznej VAT-7, w której naliczył i wpłacił podatek VAT z tytułu świadczonych usług.
 
Jednak w celu uzyskania dokładnych wyjaśnień najlepiej skonsultować się z Krajową Informacją Podatkową,

W temacie: Pożyczka od rodziny 2 grupa

04 sierpień 2020 - 13:51

Jeżeli wartość pożyczki przekracza 1000 zł, to należy zachować tzw.formę dokumentową, czyli np. spisać umowę.

W związku z udzieleniem pożyczki, pożyczkobiorca musi złożyć do urzędu skarbowego druk pcc-3 w ciągu 14 dni od otrzymania pożyczki. W tym terminie powinien również zapłacić podatek- 0.5% wartości pożyczki.