Skocz do zawartości


Sua

Rejestracja: 05 mar 2012
Poza forum Ostatnio: lis 13 2018 12:04
-----

Moje posty

W temacie: Wynagrodzenie - nadgodziny

12 lipiec 2018 - 14:57

Wynagrodzenie za nadgodziny zależy od:

- rodzaju nadgodzin (czy praca w nocy, w święta, czy w dniu roboczym)

- płacy zasadniczej pracownika określonej w umowie oraz

- składników wynagrodzenia jakie przysługują stale i systematycznie (np. dodatki funkcyjne, stażowe etc)


W temacie: pomocy - zagwoska kadrowa

03 lipiec 2018 - 09:46

Moim zdaniem, skoro strony umówiły się na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy to za okres 20 do 26.08. należy wypłacić wynagrodzenie. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie wymaga formy pisemnej jednak warto zawsze mieć takie pismo (i to pracownikowi powinno na tym zależeć). 


W temacie: odmowa zasiłku chorobowego

13 czerwiec 2018 - 13:21

Tym bardziej masz podstawę do zwrócenia się do ZUS o odzyskanie zasiłku. W sensie, skoro ZUS uznał, że się nie należy to niech wyegzekwuje od pracownika zwrot zasiłku (bo nie jest już Twoim pracownikiem i nie masz jak potrącić). Pisz do ZUS. Jak odmówią to przynajmniej wskażą powód odmowy i ewentualnie podpowiedzą co zrobić. 


W temacie: odmowa zasiłku chorobowego

13 czerwiec 2018 - 10:05

Ja kiedyś zrobiłam taki myk, że zwróciłam się do ZUS aby to oni ściągnęli od pracownika nienależnie pobrany zasiłek. ZUS się zgodził a ja nie musiałam nic korygować (bo na dzień wypłaty pracownik miał prawo do zasiłku, jaki mu wypłaciłam).

Nie wiem, czy ten numer przejdzie ale warto spróbować ;)


W temacie: Czy dobrze naliczyłam

04 czerwiec 2018 - 10:14

Przede wszystkim nie Pani :)  Proszę mi mówić na ty, będzie mi miło :)

 

Wyjaśniając, dlaczego liczę w taki a nie inny sposób:

 

W par. 12 rozporządzenia jest napisane:

 

§ 12. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.*

 

Ponieważ w rozporządzeniu nie ma mowy o zaokrąglaniu kwoty - to jej nie zaokrąglam. Liczę wg kroków wskazanych w przepisie.

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 maja 1996 r.

w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.