Skocz do zawartości


cz.roma

Rejestracja: 22 paź 2017
Poza forum Ostatnio: wczoraj, 19:43
-----

Moje posty

W temacie: Testament a zachowek

14 grudzień 2017 - 21:10

Proszę o informację. Moi rodzice całe gospodarstwo rolne wraz z domem zapisali mojemu bratu, rodzice mogą mieszkać w domu do śmierci. Czy mi i moim siostrom będzie przysługiwał jakikolwiek spadek po rodzicach?

 
Spadkiem po każdym z rodziców będzie  ten majątek,
który będzie własnością każdego z nich w chwili  śmierci.
Gospodarstwo już nie jest własnością rodziców,
a więc udział w tym gospodarstwie nie wejdzie w skład  spadków po rodzicach.
Korzystne dla was byłoby, aby to "zapisali" oznaczało darowiznę
 
cr

W temacie: Testament a zachowek

14 grudzień 2017 - 20:43

 Nie odpowiedział mi Pan jednak na moje pytanie dotyczące czasu w jakim siostry darowiznę otrzymały. W jednym przypadku było to przed 30 laty. Czy tak odległy czas nie ma wpływu na obecna sytuację.

 

Odpowiedziałem na Pana pytanie,

bo darowizny uwzględniłem.

W Pana sytuacji upływ czasu nie ma znaczenia (art. 994 kc)

 

Czy w przepisach nie ma określonego terminu?

 

Jest. 10 lat.

Ale nie dotyczy to osób, które zostają spadkobiercami ( Pan)

oraz osób uprawnionych do zachowku (siostry)

 

 

Znalazłem jedynie zapis o treści: ,,Zachowek nie przysługuje temu spośród uprawnionych, który otrzymał od spadkodawcy za jego życia darowizny, których wartość jest co najmniej równa wysokości należnego zachowku." 

 

O zachowku mówimy tylko wtedy, gdy uprawniony do zachowku nic nie otrzymał z majątku spadkodawcy.

A jeżeli otrzymał darowiznę, to

może mu  przysługiwać lub nie przysługiwać uzupełnienie zachowku.

 

cr

 

 

Podane przez mnie wzory

Uzs1  =  Z1  -  Wds1

Usz2  =  Z2  -  Wds2

są prawidłowe


W temacie: Testament a zachowek

13 grudzień 2017 - 20:17

Pz  =  Ws  +  Wds1  +  Wds2  + Wdp

 

Pz          - podstawa zachowku,

Ws         - wartość spadku (wartość majątku ojca w chwili jego śmierci, w tym domu zapisanego dla                           Pana),

Wds1     - wartość darowizny na rzecz jednej z sióstr,

Wds2     - wartość darowizny na rzecz drugiej siostry,

Wdp       - wartość darowizny na rzecz Pana

 

Wartość darowizny

- wyceniamy wartość darowizny będącej w takim stanie,

w jakim była w chwili przekazania obdarowanemu

ale stosujemy przeciętne rynkowe ceny obowiązujące w chwili wyceniania

Można domagać waloryzacji pieniędzy,

jeżeli siła nabywcza uległa zmianie od chwili darowania 

 

Z1 = 1/6 ( lub 2/9)  x Pz

Z2 = 1/6 ( lub 2/9)  x Pz

Zp = 1/6 ( lub 2/9)  x Pz

 

Z1, Z2, Zp - zachowek dla siostry 1, siostry 2 i dla Pana

2/9 - jeżeli osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy

 

Siostrom może należeć nie zachowek, a jego uzupełnienie ( Uzs1, Usz2 ),

jeżeli różnica będzie dodatnia

 

Uzs1  =  Z1  -  Wds1

Usz2  =  Z2  -  Wds2

 

Pana odpowiedzialność za ewentualne uzupełnienia zachowków

ogranicazją się do nadwyżki ponad Pana zachowek

 

cr


W temacie: Zrzeczenie sie spadku i długu po rodzicach.

11 grudzień 2017 - 20:59

1 Spadek  to

długi plus majątek, który był własnością spadkodawcy w chwili jego śmierci (np. mieszkanie, działka, samochód)

 

2 Albo te dwie rzeczy (długi+majątek)

przymujemy

albo je odrzucamy

 

3 Nie można majątek przyjąć a długi odrzucić

 

4 Uwolnić od niechcianego spadku można na dwa sposoby:

a) zrzec się dziedziczenia albo

B) odrzucić spadek

 

5 Aby zrzec się dziedziczenia, należy  zawrzeć  notarialną umowę z przyszłym spadkodawcą

 

6 Aby odrzucić  spadek,  należy w terminie 6 miesięcy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku

 

7 Notarialna umowa zrzeczenia się dziedziczenia

może dotyczyć tylko Pani

a może dotyczyć i Pani i Pani zstępnych.

Pani decyduje, którą wybrać opcję.

Jeżeli drugą - konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego.

 

8 Jeżeli Pani odrzuci spadek, to nabywają ten spadek  Pani dzieci

I wtedy one albo przyjmują spadek albo go odrzucają.

Jeżeli będą małoletnie, to konieczna jest zgoda sądu

 

9 Długi mają to do siebie, że przedawniają

Np. to co mamy spłacać w ratach (świadczenia okresowe), to każda rata przedawnia po 3 latach

Przedawniony dług nie musimy spłacać

 

cr


W temacie: Zrzeczenie sie spadku i długu po rodzicach.

08 grudzień 2017 - 22:15

Z każdym z rodziców (jeżeli wyrażą zgodę) oddzielnie

można zawrzeć notarialną umowę zrzeczenia się dziedziczenia.

Zrzeczenie będzie obejmowało również i zstępnych zrzekającego się.

Zrzeczenie się dziedziczenia oznacza

zero odpowiedzialności za jakiekolwiek długi spadkodawcy

oraz zero praw do jakichkolwiek aktywów spadku.

 

Po śmierci każdego z rodziców

 spadek po każdym z nich można odrzucić.

Odrzucenie dotyczy tylko tego, kto spadek odrzuca.

Odrzucenie spadku oznacza

zero odpowiedzialności za jakiekolwiek długi spadkodawcy

oraz zero praw do jakichkolwiek aktywów spadku.

 

Zrzeczenie się dziedziczenia

oraz odrzucenie spadku

przez osobę małoletnią wymaga zgody sądu opiekuńczego.

 

Na podstawie ustawy

małżonek nigdy nie dziedziczy

po krewnych drugiego małżonka.

 

Za długi spadkowe odpowiada ten małżonek,

który spadek nabył (z majątku osobistego, wynagrodzenia)

 

cr