Skocz do zawartości


akwarius

Rejestracja: 07 paź 2017
Poza forum Ostatnio: paź 18 2017 13:31
-----

Moje posty

W temacie: zamknięcie ksiąg

12 październik 2017 - 19:01

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

 

Do końca marca sporządza się sprawozdanie finansowe. 

 

http://accteka.pl


W temacie: kara umowna

12 październik 2017 - 18:49

nie można niestety

CIT

Art. 16. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

22) kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług;

 

PIT

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

 

19) kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług;

 

 

http://accteka.pl


W temacie: obowiązek przejścia na księgi rachunkowe

12 październik 2017 - 18:14

 
Kodeks karno-skarbowy Art. 60. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi,
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
 
Ustawa  o rachunkowości: Art. 77. Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:
 
nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
 

W temacie: dowody księgowe - jak długo przechowywać?

07 październik 2017 - 12:15

pięć lat od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku

faktura z 2017, termin płatności podatku 2018 - dokument archiwizujemy do końca 2023

 

http://accteka.pl


W temacie: Konkurs na biegłego rewidenta

07 październik 2017 - 12:11

Ustawa o rachunkowości nie narzuca takiego obowiązku. 

Polecam http://accteka.pl