Skocz do zawartości


Zwrot VAT, a kontrola z Urzędu Skarbowego

vat zwrot urząd skarbowy podatek kontrola

wróć do serwisu Księgowość 6 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_on28

Guest_on28
 • Goście

Napisano 22 styczeń 2013 - 20:25

Witam,w związku z tym, że moja firma nie za dobrze prosperuje w ostatnim czasie to zdecydowałem się na jej zawieszenie/zlikwidowanie i wyjazd za granicę. Formularze VAT-7k składam zawsze co kwartał. W związku z tym, że ostatnimi czasy miałem więcej kosztów niż dochodów to na formularzu vat składanym za ostatni kwartał 2012 wyszło, że do zwrotu miałbym ok. 300zł z tytułu nadpłaconego podatku VAT. Nie zaznaczałem jednak żądania, aby US przelał mi ten podatek na konto, tylko zostawiłem go do przeniesienia na następny okres. W związku z tym, że działalność zamykam z końcem lutego to najbliższy formularz VAT za pierwszy kwartał 2013 będzie prawdopodobnie moim ostatnim. W styczniu i lutym jeszcze mam pewne stałe koszty więc VATu w sumie do zwrotu wyjdzie z 500-600 zł. I teraz moje pytanie:1) czy zaznaczając opcję żądania zwrotu tego podatku na moje konto automatycznie skazuję się na jakąś kontrolę z US? firmę prowadzę od niespełna dwóch lat.2) czy przy takich kwotach do zwrotu jak w moim przypadku są również kontrole czy raczej tak niskie zwroty idą z automatu?3) czy mogę po prostu zrezygnować z próby odzyskania tego podatku (po prostu w związku z wyjazdem za granicę nie chce mieć na głowie żadnych ewentualnych kontroli) - jeśli tak to czy zaznaczyć po prostu przeniesienie na kolejny okres?4) i pytanie dodatkowe: czy będąc VATowcem w czasie zawieszenia działalności mam jakieś obowiązki wobec US np. składanie deklaracji VAT-7k? (pomimo tego, że nie mam żadnych dochodów ani kosztów z tytułu tej działalności)Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

#2 koleżanka

koleżanka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 11205 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 22 styczeń 2013 - 21:38

Wg mnie podatnik nie ma obowiązku występowania do US o zwrot nadwyżki VAT, może ją pozostawić/zrezygnować. Zaznacza do przeniesienia i tyle.
W trakcie zawieszenia dg nie trzeba składać zerowych deklaracji, ale jeśli chce się wykazywać VAT nalicozny od stałych kosztów, to nie ma przeszkód by składać VAT-7K i wykazywać kwotę do przeniesienia.
Z kontrolą każdy podatnik musi się liczyć, tak mała kwota do zwrotu chyba nie ściągnęłaby kontroli na twoją głowę.

#3 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 22 styczeń 2013 - 21:44

W ramach urzędów tworzone są plany kontroli, określające podmioty, które będą kontrolowane w najbliższym czasie. Poza tym kontrole wszczynane są spontanicznie, w wyniku uzyskiwania na bieżąco informacji o danych podatnikach np. w wyniku informacji uzyskanych od innych organów podatkowych bądź od policji lub prokuratury (przy przestępstwach skarbowych, nielegalnym obrocie paliwami, przemycie etc.). Specjalne komórki, tzw. działy analiz działające w UKS i US na podstawie komputerowych baz danych oraz informacji uzyskanych z innych źródeł analizują, czy dany podmiot nie spełnia określonych kryteriów, predysponujących go do objęcia kontrolą podatkową. Takimi kryteriium faktycznie może być żądanie zwrotu podatku VAT (ale również deklarowana przez dłuższy czas strata, wykazywanie dużych obrotów przy minimalnych kwotach wpłat, prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na oszustwa podatkowe). Niemniej to musiałaby być dużo kwota. Tak czy siak niezależnie od "zwrotu/braku zwrotu VAT" nigdy nie wiesz kiedy kontrola zapuka do drzwi.
Często też byli pracownicy, kontrahenci piszą anonimy. Może śmieszne, ale takie lisciki są brane pod uwagę, przxy czym anonimy dot. głównie osób nieprowadzących dział. gosp. - a nabywających nieruchomości, auta przy jednoczesnym braku dochodów (co wynika z zeznań podatkowch).

#4 Małgosia

Małgosia

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 430 postów
 • LokalizacjaTrójmiasto

Napisano 22 styczeń 2013 - 21:50

Na Twoim miejscu zażądałabym zwrotu vat. Nawet jakby przyszli (w co wątpię)- to co?

#5 Guest_on28

Guest_on28
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2013 - 00:19

Dzięki za odpowiedzi. W takim razie wystąpię o zwrot podatku i będę liczył na to, że nie będą chcieli żadnej kontroli przeprowadzać.

Nawet jakby przyszli (w co wątpię)- to co?

Małgosia - problem w tym, że moja firma jest jednoosobowa, zaraz po zawieszeniu działalności wyjeżdżam za granicę i jak dobrze się ułoży to długo długo tutaj nie wrócę. Obawiam się tego, że US może chcieć mnie skontrolować już po moim wyjeździe, a tracić pracę za granicą i wracać tylko po to, żeby pokazać rejestry VAT i faktury (z którymi wszystko jest jak najbardziej w porządku) byłoby bez sensu. Chyba, że nie ma konieczności osobistej obecności podczas takiej kontroli i można upoważnić np. kogoś z rodziny, żeby po prostu w przypadku kontroli papiery udostępnił?

#6 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 23 styczeń 2013 - 07:40

Możesz zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na czas swojej nieobecności (we wniosku możesz wskazać taki powód).Zgodnie z Ordynacją podatkową - art. 281 a - Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta). W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej osoby jedną z nich należy wyznaczyć jako właściwą do doręczeń. W przypadku niewyznaczenia osoby właściwej do doręczeńorgan podatkowy może wykonywać czynności związane z wszczęciem i przeprowadzeniem kontroli wobec jednej z upoważnionych osób. Jeżeli upoważnienie to nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że osoba wyznaczona jest uprawniona do działania w zakresie:● odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,● wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli przed upływem terminu wynikającego z zawiadomienia,● odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,● zakończenia kontrolipodatkowej,● złożenia wyjaśnień i zastrzeżeńdo protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych.Co do zasady, wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu (lub osobie wyznaczonej do reprezentowania go w zakresie kontroli podatkowej)upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej.

#7 < Mariusz J. >

< Mariusz J. >

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 160 postów

Napisano 24 styczeń 2013 - 14:09

Upoważnienie do zastępowania podczas kotroli podatkowej

Podstawę prawną dla tego o czym słusznie pisze wyżej Ania_B stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342).
Zasadniczym przepisem jest cytowany wyżej art.281 a ustawy.

Natomiast warto dodać,że w myśl art.281 a 3 ustawy - przepisy działu dotyczące kontrolowanego stosuje się do osoby wyznaczonej, z wyłączeniem art. 282 c § 1 pkt 2 i art. 285 a § 3.

Art. 282 c § 1. Nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli:

pkt 2 - organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany:

a) został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnie-nie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospo-darczemu, przestępstwa z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.10)) lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – do każdego wspólnika, jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c) nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Art. 285 a § 3 ustawy

Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany będący osobą fizyczną nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, kontrolujący może zwrócić się do kontrolowanego o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Kontrolujący, zwracając się o złożenie oświadczenia, uprzedza kontrolowanego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: vat, zwrot, urząd skarbowy, podatek, kontrola

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych