Skocz do zawartości


zmiany w pdof 2013

korekta kosztów 2013 zmiany w pit 2013 zmiany w pdof 2013

wróć do serwisu Księgowość 30 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Marta

Guest_Marta
 • Goście

Napisano 22 listopad 2012 - 10:31

W świetle zmian jakie wprowadza w pdof ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, czy wiecie jak ma wyglądać wyrzucenie z kosztów niezapłaconych faktur? Czy trzeba będzie każdą z osobna minusować w KPiR czy też jednym zbiorczym dowodem wewnętrznym? nowe przepisy mają zmuszać przedsiębiorców do terminowych płatności i zgadzam się z tym, ale przy tej okazji w ogóle nie zostało wyjaśnione jak wszystko ma wyglądać od strony technicznej.

#2 ktostam

ktostam

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 24 listopad 2012 - 10:51

Na pewno musi być zbiorczo rozpatrywana, dlatego że nie jest to zwykły wpis na minus, zależy od wszystkich innych kosztów w danym miesiącu (jeśli jest ich za mało, to nie ma ujemnego kosztu tylko jest przychód).Mam więcej wątpliwości odnośnie tej zmiany. Czy będzie przeprowadzana ogólnie w kolumnie pozostałe wydatki (na minus kwota nie większa niż suma wszystkich pozostałych kolumn kosztowych - zakup towarów, koszty ub. zakupu, wynagrodz, pozostałe wydatki reszta pozostałe przychody na plus).Czy może w kolumnie w której był zaksięgowany "cofany" wydatek tylko do wysokości wartości tej kolumny w miesiącu (reszta pozostałe przychody na plus)?Nowelizowany jest Art 24 dotyczący szczególnych zasad obliczania dochodu. Może w ogóle nie powinno być zapisu w KPiR? W ustawie jest napisane o pomniejszaniu kosztów uzyskania przychodów ale może dotyczy to tylko samego wyliczenia podatku tak żeby nie "psuć" KPiR? W takim przypadku potrzebna byłaby jednak jakaś osobna ewidencja, żeby nie zgubić tych korekt w kolejnych miesiącach przy liczeniu podatku czy w zeznaniu rocznym.

#3 Guest_Marta

Guest_Marta
 • Goście

Napisano 26 listopad 2012 - 11:07

No właśnie, trafne pytania. Też się zastanawiam w których kolumnach trzeba będzie zminusować koszt.. Nic nie mogę znaleźć na ten temat w internecie.

#4 Guest_pawel

Guest_pawel
 • Goście

Napisano 04 grudzień 2012 - 21:22

A jak to sie ma do ksiag rachunkowych? Czy ta zmiana dotyczy tylko pkpir?

#5 Barbara

Barbara

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1020 postów

Napisano 04 grudzień 2012 - 21:44

Zmiana dotyczy też CIT.

#6 Barbara

Barbara

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1020 postów

Napisano 04 grudzień 2012 - 21:54

Dziś w necie ukazał się taki oto artykuł. Wklejam go wam w calości. Zerknijcie na przykłady.Osobiście nie wiem jak zmnijeszanie/powiększanie kosztów ma w praktyce wyglądać, na pewno pojawią się jakieś interpretacje i wskazówki.W każdym bądź razie nie będzie lekko :)

04.12.2012
Podatki 2013: Zmiany w PIT. Obowiązek zmniejszania kosztów uzyskania przychodów
1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Wprowadza ona zmiany do kilku ustaw, między innymi do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT). Dzień poniesienia kosztu Na wstępie należy zaznaczyć, że zmianie nie ulegnie definicja dnia poniesienia kosztu. Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów co do zasady uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Natomiast w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe – zarówno podlegających pod reżim ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT – zasadą wynikającą z art. 22 ust. 5d ustawy o PIT i art. 15 ust. 4e ustawy o CIT jest to, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w razie braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Od powyższych reguł istnieją pewne wyjątki, które dotyczą np. zaniechanych inwestycji, kosztów prac rozwojowych czy składek ZUS. Data upływu terminu płatności Na gruncie ustawy z 16 listopada 2012 r. data upływu terminu płatności ma kluczowe znaczenie. Wyznacza ona początek 30-dniowego terminu, w którym przedsiębiorca ma nieprzekraczalny obowiązek uregulowania zobowiązania. W przeciwnym wypadku dotkną go bowiem sankcje wynikające z dodanego ustawą z 16 listopada 2012 r. art. 24d ustawy o PIT i art. 15b ustawy o CIT. Obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury Artykuł 24d ust. 1 ustawy o PIT (art. 15b ust. 1 ustawy o CIT) stanowi, że w razie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Na uwagę zasługuje również ust. 2 tych artykułów. Zapobiega on sytuacji, w której dochodziłoby do wydłużania okresów płatności w taki sposób, że podstawowy cel ustawy, jakim było ograniczenie zatorów płatniczych, nie mógłby być zrealizowany. Jeśli bowiem ustalono termin płatności dłuższy niż 60 dni, wówczas zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Oznacza to, że przypadku terminów płatności dłuższych niż 60 dni maksymalny czas, w którym przedsiębiorca, który nie płaci za zakupione towary czy usługi, nie narażając się jednocześnie na konieczność korygowania kosztów o wartość już zaksięgowanej faktury, to 90 dni od dnia, w którym doszło do zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Kiedy należy zmniejszyć koszty o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury? Jak wynika z art. 24d ust. 3 ustawy o PIT (art. 15b ust. 1 ustawy o CIT), zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. Zauważyć należy, że w powyższych ustępach jest mowa zarówno o:

  [*]terminie płatności, jak i
  [*]terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności oraz
  [*]upływie 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów.
  [/list]Można więc mieć wątpliwości, o który z terminów chodzi. Jednak z uwagi na brzmienie ust. 5 oczywiste jest, że przez „termin określony w tych przepisach” należy rozumieć termin wymieniony w pkt 2 lub 3 powyżej. Tak więc zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z niezapłaconych faktur (rachunków oraz innych dokumentów) dokonuje się w miesiącu, w którym mija 30 dni od daty upływu terminu płatności, lub – w razie gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – w miesiącu, w którym mija 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Obowiązek zwiększenia przychodów o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury Wspomniany wyżej ust. 5 artykułu 24d ustawy o PIT (art. 15b ustawy o CIT) stanowi, że jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że w sytuacji, gdy „brakuje” kosztów, które można zmniejszyć, przedsiębiorca ma obowiązek o tę brakującą kwotę powiększyć uzyskane przychody. Warto zwrócić uwagę, że jest to działanie wymagane przez prawo podatkowe, a konkretnie przez analizowaną ustawę z 16 listopada 2012 r. Ma ono uzasadnienie w postaci konieczności osiągnięcia zamierzonego przez ustawodawcę efektu, tj. ustalenia dochodu do opodatkowania w wysokości różnicy między przychodami a kosztami uzyskania przychodu, wśród których nie będzie „przeterminowanych” faktur. Z drugiej jednak strony prowadzi ono do nieuzasadnionego zwiększania przychodów przedsiębiorcy. Przychody takie trzeba zakwalifikować jako tzw. pozostałe przychody, ujmowane w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w przypadku ksiąg rachunkowych – pozostałe przychody operacyjne). I w tym miejscu może pojawić się problem, np. konieczności zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w związku z przekroczeniem przez osobę fizyczną limitu przychodów równowartości 1 200 000 euro. Do limitu tego należy bowiem wliczyć wszystkie przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT. Potwierdza to między innymi dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 15 listopada 2007 r., nr ITPB1/415-168/07/PSZ. Stwierdził on, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od tego, czy w poprzednim roku podatkowym prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy też księgi rachunkowe, w kwestii obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych związani są treścią powołanego uprzednio art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, który wyraźnie wskazuje, że do obliczenia wysokości limitu przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, należy stosować definicję przychodów zawartych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.
  Przykład: Przedsiębiorca otrzymał fakturę dokumentującą poniesienie kosztu uzyskania przychodów z 2 stycznia 2013 r. na kwotę 1000 zł netto plus 230 zł VAT, ze wskazaną na niej datą płatności: 9 stycznia 2013 r. Kwotę netto wynikającą z faktury ujął w kosztach stycznia pod datą wystawienia faktury. Sytuacja 1: przedsiębiorca dokonał zapłaty całej kwoty, tj. 1230 zł, 8 lutego 2013 r.
  Przedsiębiorca nie uregulował zobowiązania w terminie wskazanym na fakturze. Nie uczynił tego również do końca stycznia 2013 r. Z uwagi jednak na to, że od dnia upływu terminu płatności, tj. od 9 stycznia 2013 r., do końca stycznia nie upłynęło 30 dni, przedsiębiorca ma prawo pozostawić kwotę 1000 zł wynikającą z otrzymanej faktury w kosztach uzyskania przychodów.


  Sytuacja 2: przedsiębiorca dokonał zapłaty całej kwoty, tj. 1230 zł, 27 lutego 2013 r. Zobowiązanie zostało uregulowane zarówno po terminie wskazanym w fakturze, jak i po terminie zakreślonym przez ustawodawcę (upływ terminu płatności + 30 dni), który w analizowanym przykładzie przypada na 9 lutego 2013 r. Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek zmniejszenia w lutym kosztów uzyskania przychodów o 1000 zł netto, wynikające z niezapłaconej faktury. Jednocześnie – z uwagi na to, że uregulował zaległość 27 lutego 2013 r. ma prawo zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o tę kwotę. Mimo że w tym konkretnym przypadku operacja ta będzie neutralna podatkowo, ponieważ dojdzie zarazem do zmniejszenia i do zwiększenia kosztów, wydaje się, że w księgach obie te operacje powinny znaleźć odzwierciedlenie.

  Sytuacja 3: przedsiębiorca dokonał zapłaty części kwoty, tj. 1000 zł (zamiast 1230 zł), 20 marca 2013 r. W tym przypadku doszło do uregulowania jedynie części należności, przy czym zapłaty dokonano w takim terminie, że konieczne było zmniejszenie w lutym kosztów uzyskania przychodów o 1000 zł netto, która wynikała z niezapłaconej faktury. Zapłacona kwota 1000 zł może zostać rozliczona jako zwiększenie kosztów w marcu 2013 r. Trzeba jednak pamiętać o tym, że należy ją traktować jako brutto. Wyliczenia kwoty netto należy dokonać metodą „w stu”. Oznacza to, że koszty uzyskania przychodów zostaną zwiększone o 813,01 zł.

  Od kiedy należy stosować nowe przepisy? Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek stosowania przepisów wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2012 r. począwszy od 1 stycznia 2013 r. Dotyczy to również podatników podatku dochodowego od osób prawnych, chyba że ich rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2013 r., a zakończy się po 31 grudnia 2012 r. Wówczas zgodnie z art. 17 ustawy z 16 listopada 2012 r. stosują oni do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.

  Na zakończenie Warto pamiętać o tym, że na mocy ustawy z 16 listopada 2012 r. przedsiębiorcy niejako uzyskali dodatkowy 30-dniowy termin na zapłatę już wymagalnych zobowiązań z tytułu zakupionych towarów i usług. Do czasu jego upływu nie ponoszą negatywnych konsekwencji wprowadzonych tą ustawą z powodu nieuregulowania płatności. Nadal jednak muszą liczyć się z tym, że ich kontrahent, który otrzymał zapłatę po umówionym terminie płatności, ma wynikające z art. 481 § 1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.) prawo do żądania odsetek za czas opóźnienia (ustawowych lub umownych), chociażby nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

#7 Guest_Pawel

Guest_Pawel
 • Goście

Napisano 05 grudzień 2012 - 07:30

Wszystko jasne jeżeli nie prowadzi się Ksiąg Rachunkowych. Co w przypadku kiedy rozliczając produkcję to koszty poniesione na wytworzenie wyrobów gotowych (np. materiały bezpośrednie) nie są sprzedane tylko leżą w magazynie. Zatem nie wchodzą jeszcze w koszty podatkowe do momentu ich sprzedaży. Jeżeli nie zapłacę za ten materiał w terminie (lub nawet po 30 dniach po terminie) to dlaczego mam zmniejszać koszty podatkowe o tę fakturę jeżeli wyrób gotowy (z materiałem za który jeszcze nie zapłaciłem) nie stanowi jeszcze kosztu w myśl ustawy o rachunkowości???

#8 Guest_doris

Guest_doris
 • Goście

Napisano 05 grudzień 2012 - 11:57

a co z VAT, czy to dotyczy tylko PKPiR? czy ktoś zna konkretna datę wejścia zmian w VAT w 2013 i w fakturowaniu?Będę wdzięczna za wszelkie informacje, bo już nie nadążam.

#9 Guest_Kazimierz

Guest_Kazimierz
 • Goście

Napisano 05 styczeń 2013 - 16:56

o ile dokonasz redukcji kosztów w PiT czy CiT, z uwagi na zapadnięcie tych terminów 30.. 90 dni, to musisz zastanowić się co z odliczonym VAT , z ogólnej zasady ... co nie jest kup .. nie możesz rozliczyć VAT naliczonego z tej faktury.. amen !!!

#10 Barbara

Barbara

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1020 postów

Napisano 08 styczeń 2013 - 18:43

" z ogólnej zasady ... co nie jest kup .. nie możesz rozliczyć VAT naliczonego z tej faktury.. amen !!!." - ta ogólna zasada zmieniła się jakiś czas temu i teraz można odliczać Vat od tego co jest nkup.

#11 Guest_Miłka

Guest_Miłka
 • Goście

Napisano 13 luty 2013 - 00:28

I te wszystkie czynności rozliczeniowe wykona Ci Biuro Rachunkowe za 1 złotówkę! Takie są oferty reklamowe w TAX CARE i na słupach ogłoszeniowych.

#12 Guest_Magda

Guest_Magda
 • Goście

Napisano 13 luty 2013 - 17:54

Prowadzę biuro rachunkowe i generalnie jestem podłamana. Albo trzeba podnieść ceny usług księgowych i zatrudnić dodatkową osobę, gdyż pilnowanie płatności na KPIR będzie pracochłonne. Ciekawe co na to klienci Dołączona grafika.

#13 Guest_Aga

Guest_Aga
 • Goście

Napisano 15 luty 2013 - 19:08

Załamać się można. Próbuje rozliczyć styczeń i musze skorygowac koszty bo mam faktury z terminem płatności grubo powyzej 90 dni. Nie wiem czy ma to być ujęte w kpir czy tylko do podatku. A 20 juz tuz tuz. Co za idiota wymysla takie utrudnienia?!!!!!

#14 koleżanka

koleżanka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 11193 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 15 luty 2013 - 19:14

Aga, piszesz o fakturach już z tego roku ?
Faktur z 2012 r. nie musisz wyksięgowywać.

#15 Barbara

Barbara

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1020 postów

Napisano 15 luty 2013 - 19:54

Załamać się można. Próbuje rozliczyć styczeń i musze skorygowac koszty bo mam faktury z terminem płatności grubo powyzej 90 dni. Nie wiem czy ma to być ujęte w kpir czy tylko do podatku. A 20 juz tuz tuz. Co za idiota wymysla takie utrudnienia?!!!!!

Nowe przepisy w sprawie korekty kosztów dotyczą faktur księgowanych w koszty od r.2013.

#16 Guest_Aga

Guest_Aga
 • Goście

Napisano 17 luty 2013 - 00:43

Aga, piszesz o fakturach już z tego roku ?
Faktur z 2012 r. nie musisz wyksięgowywać.

Dostałam pismo z Biura Izby Gospodarczej odnośnie szkolenia w tym zakresie. Jeszcze nie wiem czy się odbędzie ale mam nadzieję, że tak. Po krótce opisali zamiany i było tam m.in. - cytuję: (...)Nowelizacja nie przewiduje przepisów przejściowych. Oznacza to, że zmiany mają zastosowanie również do wydatków, które zostały zaliczone do kosztów w 2012 roku, a których termin płatności upływa w 2013 roku. Faktury z terminem płatności w 2013 roku muszą zostać rozliczone według nowych przepisów.(...)

Ja już naprawdę się gubię Dołączona grafika

#17 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 17 luty 2013 - 08:21

Nowe przepisy (art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) należy stosować do tych kwot, wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r.

Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 r.

źródło: Komunikat na stronie Ministerstwa Finansów
http://www.mf.gov.pl...tent/id/1986638

Nie jest to wprawdzie norma prawna tylko komunikat na stronie MF. Zatem organy podatkowe nie będą mogły kontrolować/orzekać wbrew stanowisku MF. Zresztą urzędnicy na stronach MF też szukają źródła informacji. Pozdrawiam

#18 Guest_Aga

Guest_Aga
 • Goście

Napisano 17 luty 2013 - 16:56

Nowe przepisy (art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) należy stosować do tych kwot, wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r.

Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 r.

źródło: Komunikat na stronie Ministerstwa Finansów
http://www.mf.gov.pl...tent/id/1986638

Nie jest to wprawdzie norma prawna tylko komunikat na stronie MF. Zatem organy podatkowe nie będą mogły kontrolować/orzekać wbrew stanowisku MF. Zresztą urzędnicy na stronach MF też szukają źródła informacji. Pozdrawiam

DZięki. Bardzo mi pomogłaś. Pozdrawiam

#19 Guest_Aaaaa

Guest_Aaaaa
 • Goście

Napisano 18 marzec 2013 - 11:38

Witam,Dopiero rozpoczęłam dział gosp. i w ogóle nie rozmumiem tych zmian. Mam mało fachowe pytanie ale kto pyta nie błądzi...Jestem na KPiR, vatowcem rozliczenie kwartalne.Z tego co przeczytałam to fakturę zakupu za np. usługi budowlanej wyst. 02.01.2013 płatność 01.02.2013 nie zapłace w terminie muszę sobie wyrzucić a kosztów.A co w przypadku gdy to ja czekam na płatność? to wyrzucam tą fakturę z przychodów?!Jestem w takiej niefortunnej sytuacji że lada dzień będę składać do pozew sądu nakazu zapłaty za fv ze stycznia, płatność 30dni i niestety ani 1 złotówka nie wpłynęła mi na konto.Bardzo prosze o pomoc

#20 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 18 marzec 2013 - 13:27

Gdy to Ty czekasz na płatność to NIC NIE wyrzucasz z przychodów - zostaje tak jak jest, masz przychód należny (nawet jeżeli jest to mało logiczne to tak właśnie jest)

Natomiast, jeżeli to Ty zwlekasz z zapłatą to:
FV z 02.01
termin płatności 01.02.
i jeżeli nieuregulujesz tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności (30 dni od 01.02 - bo to był ustalony termin płatności)
to dopiero wówczas obowiązana jesteś do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tej FV.

poczytaj cały wątek - u góry Barbara wkleiła fajne przykłady

zauważ, ze przy ustaleniu terminu płatności powyżej 60 dni obowiązują inne zasadyDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy