Skocz do zawartości


nadgodziny dla niepełnoetatowca


wróć do serwisu Kadry 7 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_marta

Guest_marta
  • Goście

Napisano 29 kwiecień 2006 - 17:23

Generalnie nadgodziny dla niepełnoetatowca powinny byc liczone po przekroczeniu normy dobowej tj. po 8 godzinie pracy. Czy jednak można za nie uznać godziny przekraczające normę ustaloną dla nie

#2 Guest_ewa2006

Guest_ewa2006
  • Goście

Napisano 01 maj 2006 - 13:27

Witam,Nadgodziny dla niepełnoetatowca naliczasz juz po przekroczeniu jego dobowej normy czasu pracy( placisz za nie ) jednak nie odejmujesz ich z puli nadgodzin ktore pracownik moze przepracowac w danym roku, dopiero te po 8 godzinie pracy odejmujesz z tej puli 150 godzin

#3 Guest_marta

Guest_marta
  • Goście

Napisano 02 maj 2006 - 08:36

trochę się poplątałam, bo słyszałam już różne wersje... chodzi mi o to, czy w umowie, w punkcie dotyczącym dopuszczalnej ilości godzin ponad określony wymiar czasu pracy mogę wpisać , że np. osoba pracująca na 3/4 dostanie wynagrodzenie za nadgodziny jeśli przepracuje ponad 6 godzin dziennie?Czy też jeśli przepracuje dopiero 8 godzin?

#4 Guest_ewa2006

Guest_ewa2006
  • Goście

Napisano 02 maj 2006 - 13:59

dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w artykule 151 1 KP : w wymiarze przekraczającym pełen etattaki zapis oznacza ZE JEGO 9 GODZINA PRACY JEST NADGODZINA KTORA ZABIERASZ z 150 godzin dozwolonych w roku ale i tak placisz mu jako nadgodzine kazda godzine powyzej dobowej normy czasu pracy, wynagrodzenie i tak mu sie nalezy powyzej dobowej normy czasu pracy

#5 Guest_anitka

Guest_anitka
  • Goście

Napisano 04 maj 2006 - 15:31

Uwazam że możesz ustalić żę 7 godzina pracy jest jego godziną nadliczbową.Te ustalenia leżą w gestii pracodawcy.Więc jak najbardziej.POzdr

#6 Guest_dorcia

Guest_dorcia
  • Goście

Napisano 04 maj 2006 - 17:26

Poniżej wyjaśnienie. Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy Nr 017/2005 z dnia 2005-04-26:"Godziny nadliczbowe niepełnoetatowcaPracownik jest zatrudniony na 2/3 etatu (przez 5 dni w tygodniu po 5,5 godz.). Jednakże w rzeczywistości pracuje po 12 godzin przez 6 dni w tygodniu. Jak należy liczyć mu godziny nadliczbowe i w jakim okresie należy je rozliczyć oraz w jakim terminie i w jakiej formie pracodawca powinien poinformować pracownika o dodatkowym dniu pracy (sobota), jeżeli praca w soboty odbywa się przez dłuższy czas?Artykuł 151 § 5 k.p. zobowiązuje strony stosunku pracy do określenia w umowie o pracę dopuszczalnej liczby ponadwymiarowych godzin pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku jak za nadgodziny. Na tej podstawie pracodawca ma obowiązek ustalić z pracownikiem, że np. za pracę powyżej 6 lub 7 godziny w ciągu doby pracownikowi będzie przysługiwał dodatek jak za nadgodziny.Niezamieszczenie takiego zapisu w umowie o pracę powoduje, iż pracownik będzie mógł wystąpić do sądu pracy z pozwem o wypłatę wynagrodzenia wraz z dodatkiem jak za nadgodziny, za wszystkie godziny pracy przekraczające jego wymiar czasu pracy (czyli wszystkie godziny przekraczające 2/3 etatu) !!!!!!!Jeżeli pracownik jest zatrudniony w wymiarze 2/3 etatu, to jego norma dobowa wynosi 5 godz. i 20 min., a średniotygodniowa 26 godz. i 36 min. A zatem praca mieszcząca się w przedziale między 5 godz. 21 min. do 8 godz. w ciągu doby oraz w przedziale między 26 godziną i 37 min. do 40 godzin średniotygodniowo stanowić będzie pracę, za którą otrzyma wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.W razie szczególnych potrzeb firmy pracodawca ma prawo polecić pracownikowi świadczenie pracy w sobotę, jako w 6. dniu tygodnia. Jednakże taka praca będzie stanowić, w myśl art. 1511 § 2 k.p., pracę w godzinach nadliczbowych. Ich rozliczenie powinno nastąpić w obowiązującym w firmie okresie rozliczeniowym, który dla podstawowego systemu czasu pracy może wynosić maksymalnie 4 miesiące. Niestety przepisy nie określają dokładnego terminu, w jakim należy poinformować pracownika o konieczności świadczenia pracy w dniu wolnym od pracy.Pracodawca może wydać polecenie (w formie ustnej lub pisemnej) wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych (w tym również w dniu wolnym od pracy) jedynie w sytuacjach wyjątkowych, a dokładnie w przypadku:• konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,• szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151 § 1 k.p.).Przepisy nie określają jednak dokładnego terminu, w jakim należy poinformować pracownika o konieczności przyjścia do pracy w dniu wolnym od pracy. Mimo to informacja ta musi być podana z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. takim, które nie narusza prawa pracownika do wypoczynku i pozwala mu zaplanować czas wolny.Jeżeli w zamian za pracę w sobotę pracownikowi nie oddano innego dnia wolnego od pracy, wówczas praca ta jest pracą w godzinach nadliczbowych, za którą przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100%.Termin zrekompensowania pracy w sobotę - przez oddanie innego dnia wolnego od pracy lub wypłacenie wynagrodzenia wraz z dodatkiem - jest wyznaczony przez okres rozliczeniowy obowiązujący w zakładzie pracy. W podstawowym systemie czasu pracy (gdzie praca świadczona jest przez 5 dni w tygodniu przez jednakową liczbę godzin dziennie) okres rozliczeniowy może wynosić maksymalnie 4 miesiące (art. 129 § 1 k.p.)."Odpowiedziała Agata Lankamer

#7 Guest_???

Guest_???
  • Goście

Napisano 18 czerwiec 2009 - 13:38

w umowie na 7/8 etatu jak ująć dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku do wynagrodzenia, czy ma to być to np 7 godzin???

#8 Guest_Ela Wiśniewska

Guest_Ela Wiśniewska
  • Goście

Napisano 04 listopad 2009 - 11:25

A jak rozliczyć nadgodziny dla 1/2 etatu - średniotygodniowo 35 godz. ( art 151 par.5 k.p. w okresie rozliczeniowym 3 m- cznym w równoważnym systemie czasu pracy. Proszę o pomocDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych