Skocz do zawartości


upowaznienie dla pracownika PILNIE


wróć do serwisu Kadry 57 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_magda

Guest_magda
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 09:37

mam prowadzic całe kadry i dokumentację pracowniczą wiem że powinanm mieć w swoich aktach upoważnienie do wglądu akt osobowych jakby był ktoś tak miły i miał wzór z góry dziękuję.

#2 Guest_aaa

Guest_aaa
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 10:01

Stosownie do przepisów ustawy z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2002 Nr 101,poz.926 ze zm)upoważniam Panią do wglądu w akta osobowe pracowników spółki i przetwarzania danych osobowych w zakresie dozowlonym przepisami obowiązującego prawa. Jednocześnie informuję, że zobowiąznana jest Pani do zachowania powyższych informacji w tajemnicy. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia.

#3 Guest_magda

Guest_magda
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 10:12

dziękuję bardzo i życzę Wesołych Świąt !!

#4 Guest_xyz

Guest_xyz
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 10:23

...bedac zatrudniona jako kadrowa nie potrzebujesz takowego upowaznienia...

#5 Guest_anna

Guest_anna
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 10:43

jak to nie potrzebuje??? Oczywiście,że potrzebuje.

#6 Guest_agula

Guest_agula
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 11:52

XYZ napisała, że będzie zajmować się sprawami kadrowymi i aktami osobowymi pracowników, czy rzeczywiście upoważnienie jest potrzebne, ponieważ ja jestem w tej samej sytuacji i nic o tym nie wiem?

#7 Guest_anna

Guest_anna
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 12:03

upoważnienie jest nawet konieczne, odkąd weszła ustawa o ochronie danych osobowych.

#8 Guest_wwww

Guest_wwww
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 12:08

Możesz podac Anno który artykuł ustawy to reguluje? Nie spotkałam sie aby pracownik kadr musiał mieć specjalne upowaznienie, które wynika z jego zakresu obowiazków w tym zakresie.

#9 Guest_Skryba54

Guest_Skryba54
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 12:16

Wgląd w akta osobowe bez upoważnienia ma tylko pracodawca. To on jako administrujący tymi danymi powinien upoważnić osobę prowadzącą kadry i przetważającą dane osobowe - do wykonywania tych czynności w jego imieniu. W związku z tym powinien sporządzić pełnomocnictwo ogólne na podst art. 98-109 Kodeksu Cywilnego i art. 37-39 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz par. 3 rozporządzenia MSWiA z 29.04.2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych itd (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

#10 Guest_abc

Guest_abc
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 12:22

...dla mnie to także nowość...??

#11 Guest_abc

Guest_abc
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 12:27

Skryba coś niezbyt to wynika z art., które podałeś.

#12 Guest_Skryba54

Guest_Skryba54
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 12:29

Oj, wynika, wynika tylko potrzebna logika !

#13 Guest_justyna

Guest_justyna
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 12:33

Boże to nie róbcie, jak wam nie wynika z jakiegoś art. coś. Lepiej nie robcie. PIPI wam bedzie kazał zrobić i sie z nim bedziecie klócić. Ale to nie wynika psze pana. Gratuluje

#14 Guest_abc

Guest_abc
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 12:37

...nie ma tam żadnych konkretów Skryba, sorry B)

#15 Guest_agula

Guest_agula
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 12:57

XYZ napisała, że będzie zajmować się sprawami kadrowymi i aktami osobowymi pracowników, czy rzeczywiście upoważnienie jest potrzebne, ponieważ ja jestem w tej samej sytuacji i nic o tym nie wiem?

#16 Guest_anna

Guest_anna
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 13:07

zajmowanie się danymi pracowników bez odpowiedniego upoważnienia stanowi przestępstwo zagrożone karą więzienia do lat2. Podstawa prawna: art. 37, 39, 43 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)Pozdrawiam i życzę dalszej "owocnej" dyskusji.

#17 Guest_abc

Guest_abc
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 13:12

...a co to znaczy "zajmowanie się"? B)

#18 Guest_anna

Guest_anna
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 13:14

wszystko, co się z tym wiąże. Ogólnie rzecz biorąc dostęp do dokumentacji pracowniczej w formie papierowej i w systemie informatycznym w pełnym zakresie dostępu do danych (przeglądanie, wprowadzanie, modyfikowanie, usuwanie itp.)

#19 Guest_wwww

Guest_wwww
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 13:20

przepisy ustawy o ochronie danych osobowych mówia o administratorze, a kadrowy nie zawsze jest administratorem,par. 3 rozp. MSWIA mówi o instrukcji. przywołane przepsiny K.C regulują pełnomoctnictwa i zakres ich udzielania.Z żadnego przepisu nie wynika obowiazek wydawania upoważnienia dla kadrowych do wglądu do akt osobowych.

#20 Guest_anna

Guest_anna
 • Goście

Napisano 20 grudzień 2007 - 13:22

cytuję wspomniane artykuły ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 rokuArt. 37. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie wydane przez administratora danychArt. 39. 1. Administrator danych prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu.2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mające dostęp do danych osobowych, obowiązane są do zachowania ich w tajemnicy. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnieniaArt. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.Art. 51. 1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do rokujeszcze jakieś wątpliwości?Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych