Skocz do zawartości


świadczenie rehabilitacyjne - rozwiązani...


wróć do serwisu Kadry 14 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_ELA

Guest_ELA
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2007 - 12:59

Jęśli pracownik wykorzysta 182 dni zw. lek i zadeklaruje , ze stara sie o swiadczenie rehabilitacyjne to co robimy? Rozwiązujemy umowę po 182 dniach czy czekamy az dostanie świadczenie ? i jakie

#2 Guest_nika

Guest_nika
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2007 - 13:10

Problemy z długą chorobą pracownikaPracownica w lipcu wykorzystała 182 dni zwolnienia (jest po operacji kręgosłupa). Nie przebywa już w szpitalu. Ma zwolnienie ze szpitala (zwolnienie poszpitalne). Umowę ma na czas nieokreślony. Jeszcze przed operacją złożyła dokumenty do ZUS w sprawie renty. W związku z tym mam następujące pytania:a) Czy takiej osobie należy się świadczenie rehabilitacyjne? Jeżeli tak, to co trzeba zrobić, aby je uzyskać?:) Gdy skończy się zwolnienie ze szpitala i otrzyma kolejne od lekarza rodzinnego, gdzie ma to zwolnienie dostarczyć: do ZUS czy do pracodawcy?c) Czy to zwolnienie będzie płatne, co dalej z takim przypadkiem? Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy chorobowej, tj. np. wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni (art. 8 ustawy chorobowej).Kiedy świadczenie rehabilitacyjne?Ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne (art. 18 ustawy chorobowej).Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.O okolicznościach warunkujących przyznacie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje także ubezpieczonemu, który został skierowany w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzecznik orzekł, że rokuje on odzyskanie zdolności do pracy.Uwaga!Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.Jakie dokumenty trzeba złożyć?Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7. Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku: ZUS Z-3 – w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Wniosek z kompletną dokumentacją powinien być złożony w oddziale ZUS co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego (182 lub 270 dni) okresu zasiłkowego. Jak wynika z treści pytania, pracownica jeszcze przed operacją złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Trzeba podkreślić, że złożenie do ZUS dokumentów w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy nie jest jednoznaczne z tym, że pracownik otrzyma to świadczenie. Tak jak o stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, tak o stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS, a w postępowaniu odwoławczym – komisja lekarska ZUS.Musicie przekazać dokumenty pracownikowi z odpowiednim wyprzedzeniemNiezależnie od działań pracownika związanych z przyznaniem renty pracodawca powinien sporządzać dokumenty w kierunku przyznania świadczenia rehabilitacyjnego i przekazać je pracownikowi z odpowiednim wyprzedzeniem. Dopełnienie tych czynności przed zakończeniem okresu zasiłkowego pozwala pracodawcy ustalić, czy pracownik powróci do pracy, czy też nadal będzie nieobecny i czy nieobecność będzie chronić stosunek pracy. Należy jednak podkreślić, że to od pracownika, a w szczególności od prowadzącego go lekarza, zależy czy pracownik złoży wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, czy też o rentę tytułu niezdolności do pracy.Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową (art. 53 § 1 kp).Informacja o działaniach podjętych w kierunku uzyskania przez pracownika prawa do świadczenia rehabilitacyjnego uchroni pracodawcę przed niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy.Badając osobę ubiegają się o świadczenie związane ze stanem zdrowia, lekarz orzecznik może stwierdzić, że ubezpieczony, który wykorzystał okres zasiłkowy:odzyskał zdolność do pracy, co jest równoznaczne z koniecznością powrotu do pracy, jest nadal niezdolny do pracy, ale rokuje odzyskanie zdolności do pracy co stanowi przesłankę do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, ubezpieczony jest niezdolny do pracy, co pozwoli mu, po spełnieniu warunków określonych w art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.), uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, Czy wystarczy dokument od lekarza rodzinnego?Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza rodzinnego jest takim samym dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy i uprawniającym do zasiłku chorobowego, jak wystawione przez szpital. Jeżeli pracodawca jest płatnikiem zasiłków i nie upłynęły 182 dni okresu zasiłkowego, pracodawca ma obowiązek przyjąć takie zaświadczenie lekarskie.Ponieważ pracodawca niestety nie sporządził w terminie dokumentów o świadczenie rehabilitacyjnemu, teraz ma problem z zakwalifikowaniem sytuacji pracownika. Z pewnością przedstawione przez pracownika zaświadczenie lekarskie jest dokumentem usprawiedliwiającym jego nieobecność w pracy. Uwaga!Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego zasiłek chorobowy nie będzie wypłacany.Podstawa prawnaUstawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.; w tekście: ustawa chorobowa).Więcej odpowiedzi na listy w poradniku i aktualizacjach "Płace w firmie".--------------------------------------------------------------------------------Szukasz w wielu źródłach odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczania płac? Istnieje publikacja, która dostarczy Ci wszystkich informacji potrzebnych w Twojej pracy. To poradnik „Płace w firmie. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce”.Sprawdź, jak ułatwi Ci on wypełnianie codziennych obowiązków. Zamów poradnik na 30 dni BEZPŁATNEGO testu, a dodatkowo otrzymasz przydatne w Twojej pracy prezenty. O czym przeczytasz w poradniku? Pracownik pracuje w dwóch zakładach pracy, w obu złożył PIT-2 i potrącano mu kwotę wolną. Kto ponosi za to odpowiedzialność, jak dokonać korekty? Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia przychodem ze stosunku pracy czy też formą pożyczki udzielonej pracownikowi? Jak prawidłowo sporządzić wzór umowy o używanie w celach służbowych samochodu osobowego przez pracownika? Serdecznie pozdrawiam, Renata Kajewska, redaktor poradnika "Płace w firmie. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce", publikacji zawierającej praktyczne porady na temat rozliczania płac

#3 Guest_Pola

Guest_Pola
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2007 - 13:21

Po wyczerpaniu 182 dni zasiłku musicie czekać na decyzję z ZUS o przyznaniu -lub nie świadczenia rehabilitacyjnego. Do tego momentu wykazujecie nieobecność usprawiedliwioną niepłatną, a po decyzji ZUS korygujecie i wypłacacie świadczenie rehabilitacyjne. Dopiero po 3 m-cach można rozwiązać umowę o pracę.

#4 Guest_asia

Guest_asia
 • Goście

Napisano 24 październik 2008 - 00:01

moja mama miała wypadek w pracy w lutym do czerwca przebtwała na świadczeniu rehabilitactjnym które miala przyznane do sierpnia mając jeszcze L4 dostała udar mózgu przez nadciśnienie,miesiąc była w szpitalu i do dzisiaj przebywa na L4 spowodowane udarem nie mogła sama złożyc wniosku do zus ze względu na ogólny stan zdrowia dzis zostało wstrzymane jej świadczenie.Mam pytanie co zrobić aby mogła otrzymywać dalej świadczenie,prosze o pomoc

#5 Guest_mm

Guest_mm
 • Goście

Napisano 24 październik 2008 - 00:07

Asiu, nie za bardzo rozumiem treść pytania, ale rozumiem w jakiej sytuacji jesteś. Powinnaś jutro zgłosić się do ZUS-u i wyjaśnić sprawę zawieszenia świadczenia.

#6 Guest_ania

Guest_ania
 • Goście

Napisano 02 czerwiec 2009 - 16:35

Miałam wypadek w pracy i obecnie jestem na chorobowym.Mam stałą umowę.Czy przy dłuższym pobycie na L-4 pracodawca może mnie zwolnić?

#7 Guest_d.k

Guest_d.k
 • Goście

Napisano 02 czerwiec 2009 - 22:42

tak moze ...po 182dniach l4 i 3trzech mies sw.rech.

#8 Guest_ania

Guest_ania
 • Goście

Napisano 09 czerwiec 2009 - 17:17

to jest naprawdę niesprawiedliwe, nie dość że cierpię, mam uszkodzenie ciała- czego nikt mi nie zwróci to jeszcze mają prawo mnie zwolnić?Pracuję w tej firmie prawie 6 lat skoro pracodawca ma prawo mnie zwolnić to czy to oznacza,że nie dostanę z tego tytułu 3-miesięcznej odprawy? (wg.regulaminu firmy).Jak to jest traktowane-rozwiązanie umowy a wypowiedzenie ze strony pracodawcy(oczywiście bez porozumienia stron,bo tylko wtedy musi dać odprawę).

#9 Guest_DD59

Guest_DD59
 • Goście

Napisano 09 czerwiec 2009 - 17:49

Gdy bezpośrednio po chorobowym jest rehabilitacyjny i potem renta to przysługuje odprawa rentowa (regulamin firmy może być korzystniejszy niż kodeks pracy). Zakład może ale nie musi zwolnic (KPracy art 53)

#10 Guest_jola..

Guest_jola..
 • Goście

Napisano 06 marzec 2010 - 14:38

proszę o pomoc co mam zrobić jeśli jestem na zwolnieniu l4 182 dni ZUS odmówił mi świadczenia rehabilitacyjnego co mam dołączyć do składanego sprzeciwu?jeżeli nadal jestem nie zdolna do pracy na orzeczeniu jest natomiast napisane że- nie jestem nie zdolna do pracy -co mam zrobić w czasie oczekiwania na odwołanie ?jak udokumentować moją nie obecność w pracy czy wystarczy zgłosić że czekam na odwołanie? czy muszę brać dalej od lekarza L4 czy czy może muszę w tym czasie podjąć pracę ale nie mam zdolności do pracy od lekarza

#11 Guest_Halina

Guest_Halina
 • Goście

Napisano 23 lipiec 2010 - 16:20

proszę o pomoc co mam zrobić. dziewczyna wykorzystała 182 dni zwolnienia lekarskiego, po tym była 360 dni na świadczeniu rehabilitacyjnym do dnia 23 maja br. W dniu 27 maja miała komisję lekarską, gdyż złożyła dokumenty na rentę, lekarz orzecznik stwierdził Nie jest Pani niezdolna do pracy. Od 24 maja wykorzystywała zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy. Dzisiaj tj. 23 lipca przyniosła mi zwolnienie lekarskie na 28 dni od 23 lipca do 19 sierpnia, czy jej przysługuje nowy okres zasiłkowy? Co mam w takiej sytuacji zrobić z jej wynagrodzeniem?

#12 Guest_zzz

Guest_zzz
 • Goście

Napisano 23 lipiec 2010 - 16:23

napisz do ZUS-u o ustalenie czy otwierać nowy okres zasiłkowy. Jesli to ta sama choroba, to nie przysługuje nowy okres zasiłkowy

#13 Guest_jola

Guest_jola
 • Goście

Napisano 23 lipiec 2010 - 21:42

uprzejmie prosze mi podpowiedziec ile moze wyniesc moj zasilek rehabilitacyjny jest to 90procent podstawy ale ja nie wiem co odliczyc zeby wiedziec ile dostanę na reke

#14 Guest_mateusz

Guest_mateusz
 • Goście

Napisano 20 luty 2011 - 19:56

pomocy przebywam na zasilku chorobowym na udar mozdzku moje pytanie brzmi czy zaklad musi zaplacic mi odprawe i jak bedzi naliczane odszkodowanie przez zus

#15 Guest_krzyś

Guest_krzyś
 • Goście

Napisano 02 czerwiec 2011 - 12:05

Mam 58 lat i przepracowane 42 lata kończy się okres zwolnienia 182 dni, / kończy się 7 czerwca br/złożyłem wniosek o rentę pod koniec kwietnia czy po upływie zwolnienia mogą zwolnić mnie z pracyDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych