Skocz do zawartości


Wzór zawiadomienia o przejściu zkładu p...


wróć do serwisu Kadry 4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Miki

Guest_Miki
  • Goście

Napisano 23 marzec 2009 - 15:53

Witam,Forumowicze, czy posiadacie może druk ZAŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O PRZEJŚCIU ZAKŁADU PRACY NA INNEGO PRACODWACĘ?

#2 Guest_mm

Guest_mm
  • Goście

Napisano 23 marzec 2009 - 16:16

"ząswiadczenie pracownika...." ? chyba wzór informacji dla pracowników o którym mówi art. 23 kp.

#3 Guest_Ewuś

Guest_Ewuś
  • Goście

Napisano 23 marzec 2009 - 16:23

Przesyłam wzór , który otrzymywali nasi pracownicy. Pan(i) nazwisko i imię pracownika W wykonaniu obowiązku ustalonego w art. 231 .§ 3. KP niniejszym zawiadamiam, iż z dniem ………….. nastąpi przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę, którym będzie ………. z siedzibą w …… przy ulicy …….., wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem ……..Z tym też dniem staje się Pan(i) z mocy prawa pracownikiem Spółki ………… z siedzibą w ….. przy ulicy ……….. . Przyczyną przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę są zmiany organizacyjne u dotychczasowego pracodawcy polegające na ……………………….. i przeniesieniu tej części zakładu pracy wraz z pracownikami na nowego pracodawcę. Powyższe przejście oznacza następujące skutki dla pracownika zakładu:a) w sferze prawnej - nowy pracodawca stanie się stroną istniejącego stosunku pracy i zastąpi dotychczasowego pracodawcę, jednak pracownik w okresie 2 miesięcy liczonych od dnia przejścia części zakładu pracy , może bez wypowiedzenia, za 7 dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki jak przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.:) w sferze ekonomicznej - za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy , dotychczasowy pracodawca - ……………z siedzibą w ………….. i nowy pracodawca ………………… z siedzibą w ………, odpowiadają solidarnie.c) w sferze socjalnej - bez zmian.W związku z przejęciem części zakładu pracy, nowy pracodawca zamierza prowadzić działalność w dotychczasowym zakresie .Pracodawca przejmujący nie planuje wprowadzenia zmian dotyczących warunków zatrudnienia przejętego pracownika.Dotychczasowy pracodawca: Nowy pracodawca …………………………………………….. ……………………………………… / pieczątka firmowa i podpis osoby upoważnionej/ / pieczątka firmowa i podpis osoby upoważnionej/ Otrzymałem:…………………………………………….. /data i podpis pracownika/niepotrzebne skreślićPozdrawiam

#4 Guest_Miki

Guest_Miki
  • Goście

Napisano 23 marzec 2009 - 16:30

Dziękuję bardzo, właśnie o to chodziło.

#5 Guest_Bogdan_Radom

Guest_Bogdan_Radom
  • Goście

Napisano 18 czerwiec 2013 - 13:54

Proszę o informację o obowiązkach pracodawcy wobec pracowników, w przypadku planowanego przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę. Czy nowy pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia wszystkich dotychczasowych pracowników? Czy dotychczasowy pracodawca ma obowiązek informowania pracowników planach dotyczących przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę?

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych