Skocz do zawartości


świadectwo pracy po latach


wróć do serwisu Kadry 22 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_kadry@ladek.pl

Guest_kadry@ladek.pl
 • Goście

Napisano 23 marzec 2007 - 10:09

Pracownik, który zakończył zatrudnienie w firmie w 1986 roku nie otrzymał świadectwa pracy i teraz do celów emerytalnych żąda wydania świadectwa pracy. Co mam zrobić? Są jakieś uregulowani

#2 Guest_kama

Guest_kama
 • Goście

Napisano 23 marzec 2007 - 10:16

To przecież żaden problem ! Wystaw świadectwo na obowiązującym obecnie druku.

#3 Guest_kadry@ladek.pl

Guest_kadry@ladek.pl
 • Goście

Napisano 23 marzec 2007 - 10:27

A jest jakaś podstawa prawna wydania tego świadectwa na obowiązujacym druku?

#4 Guest_sunn

Guest_sunn
 • Goście

Napisano 23 marzec 2007 - 10:35

można wystawić zaświadczenie , że petemnt sobie u nas pracował i już,

#5 Guest_ferdek

Guest_ferdek
 • Goście

Napisano 23 marzec 2007 - 13:22

Nie ma takiej podstawy prawnej - to po prostu logiczne?

#6 Guest_kama

Guest_kama
 • Goście

Napisano 23 marzec 2007 - 13:54

Porady prawneCzy należy ponownie wystawić świadectwo pracy? Pracownik, z którym rozwiązaliśmy stosunek pracy przeszło rok temu, zwrócił się do nas z prośbą o ponowne wystawienie świadectwa pracy wraz ze wskazaniem składników i wysokości jego wynagrodzenia. Czy można sprostować świadectwo pracy po upływie roku od jego wydania? Czy mamy obowiązek tego dokonać, skoro minął już 7-dniowy termin złożenia przez pracownika takiego wniosku?Nie mają Państwo obowiązku zmiany treści świadectwa pracy po upływie 7-dniowego terminu na wystąpienie z takim wnioskiem przez pracownika. Jednak nie ma przeszkód prawnych uniemożliwiających wydanie nowego dokumentu.Zdarza się, że w wydanym pracownikowi świadectwie pracy znajdą się zapisy błędne lub niepełne. W takim wypadku, w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa, pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie, a pracodawca ma obowiązek uwzględnić ten wniosek lub odmówić wydania nowego dokumentu.W przedstawionej sprawie mamy do czynienie z inną sytuacją. Po upływie 7 dni koniecznych na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca nie ma już obowiązku ustosunkowania się do wniosku pracownika.Jednak żaden przepis nie zakazuje ponownego wydania świadectwa pracy, np. w wyjątkowych okolicznościach lub w razie uzasadnionego interesu pracownika. Świadectwo pracy nie jest dokumentem urzędowym, a jedynie oświadczeniem o okolicznościach związanych z przebytym zatrudnieniem.Pracodawca może więc wystawić nowy dokument, jednak w takich okolicznościach powinien załączyć kopię nowego świadectwa pracy do akt osobowych pracownika (część C) i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo.Świadectwo pracy jest specyficznym dokumentem wydawanym pracownikowi w celu poświadczenia wykonywania pracy u danego pracodawcy. Na jego treść składają się informacje obowiązkowe, które powinny znaleźć się zawsze, niezależnie od wniosku pracownika, oraz te, które takiego wniosku wymagają.Obowiązkowo w świadectwie pracy powinny znaleźć się postanowienia dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych przez pracownika stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, które zostały wymienione w odpowiednich przepisach.Z kolei na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Dotyczy to także sytuacji opisanej w pytaniu.KorzyściOświadczenie pracownika w tym zakresie może być złożone w dowolnej formie (a więc także ustnie).Podstawa prawna:• art. 97 Kodeksu pracy,• § 1 i § 5 rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282).Orzecznictwo uzupełniające:• Wysłanie świadectwa pracy do organu rentowego, zamiast wydania go pracownikowi, narusza art. 97 § 1 k.p., choćby pracownik zgłosił pracodawcy zamiar przejścia na rentę inwalidzką. (Wyrok SN z 14 listopada 1996 r., I PKN 15/96, OSNP 1997/11/194)• W razie prawomocnego orzeczenia sądu przyznającego pracownikowi odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia albo uwzględniającego powództwo o przywrócenie do pracy, jeżeli pracownik w wyniku tego orzeczenia nie podjął pracy, zakład pracy - na żądanie pracownika - jest obowiązany wydać nowe świadectwo pracy stwierdzające, że stosunek pracy został rozwiązany przez zakład pracy za wypowiedzeniem. (Uchwała SN z 18 maja 1995 r., I PZP 9/95, OSNP 1996/3/42)Przemysław CiszekŹródło: Monitor prawa pracy i Ubezpieczeń Nr 019/2004 z dnia 2004-10-01

#7 Guest_zaba

Guest_zaba
 • Goście

Napisano 23 marzec 2007 - 14:27

Wydaj świadectwo pracy z bieżącą datą na aktualnym druku. Nie ma poterzeby udawać,że ten dokument został wystawiony o czasie. Pracownik nie wniósł takiego wniosku w wymaganym terminie. Teraz dokument ten jest tylko zaświadczeniem pracy na potrzeby emerytalne.ZUS nie wnika w przepisy dot. uprawnień pracowniczych, a jedynie potzrbuje dokumentu na poświadczenie okresow skladkowych.

#8 Guest_misiek

Guest_misiek
 • Goście

Napisano 23 marzec 2007 - 16:41

PytanieByły pracownik zwrócił się do nas o sprostowanie świadectwa pracy, ze względu na źle wpisany okres zatrudnienia. Jak dokonać sprostowania? Świadectwo było wystawione w 1979 r., na specjalnym druczku. Osoba która je wystawiała już dawno nie pracuje. My nie posiadamy już starych druczków.Odpowiedźodpowiedzi udzielono: 18 października 2006 r.stan prawny dotychczas nie uległ zmianieW aktach osobowych pracownika przechowuje się kopię świadectwa z adnotacją, że pracownik odebrał oryginał.Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.), w uzasadnionych przypadkach, np. zgubienia, zniszczenia pracodawca wydaje odpis świadectwa. Następuje to do rąk pracownika lub osoby przez niego upoważnionej, a w przypadku śmierci pracownika - świadectwo pracy wydaje się członkowi jego rodziny lub spadkobiercy. Jeżeli świadectwo pracy zostało wydane z błędami lub bez wymaganych informacji należy wydać nowy dokument. Ponieważ obecne formularze różnią się od tych sprzed lat, to w świadectwie pracy należy zamieścić tylko te dane, które były zawarte w ówczesnym świadectwie. Odpis, to inaczej właśnie kopia świadectwa pracy, czyli drugi egzemplarz. Jest to wierne odbicie oryginału - duplikat. Powinien odpowiadać on treścią staremu świadectwu pracy, ma je odtwarzać łącznie z ówczesną terminologią.Ponieważ przepisy nie regulują kwestii jak ma wyglądać duplikat świadectwa pracy w praktyce jest tak najczęściej, że pracodawca wydaje kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem, z tym że ten duplikat musi mieć dopisek, że jest to duplikat. Potwierdza to również Adrianna Jasińska-Cichoń specjalista z Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (wypowiedź w Dobrej Firmie, Rzeczpospolita, wydanie 436/45 z 23 lutego 2005 r.).Magdalena Stojek-Siwińska

#9 Guest_mm

Guest_mm
 • Goście

Napisano 23 marzec 2007 - 16:53

Nie róbcie problemu, należy zrobić tak jak pisze zaba i koniec. To nie jest sprostowanie świadectwa, tylko świadectwo nie zostało wydane i dlatego trzeba jak najszybciej wydać świadectwo.

#10 Guest_stanislaw

Guest_stanislaw
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2010 - 18:06

na pierwszym swiadectwie jest za porozumieniem stron a drugie cofniencie ruwnierz umowy pisze o mojej zgpodzie zadnej zgody nie podpisywalemm jest inna data inny paragraf do art wykryl inspektor pracy ze zwolnienie z wypowiedzeniem przez zaklad a ja nie otrzymalem wypowiedzenia kture mi wtedy z tego tytulu nalerzy stanislaw

#11 Guest_Jarosław

Guest_Jarosław
 • Goście

Napisano 11 luty 2011 - 22:26

cofniencie - cofnięcieruwnierz - równieżkture-którenalerzy-należyAz oczy bolą Należy w nim zawrzeć wszelkie informacje, o których mowa w art. 97 § 2 K.p. oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia. Nie należy również zapominać o poprawnym datowaniu- na nowym świadectwie pracy powinna widnieć data wystawienia oryginału, a nie stworzenia jego odpisu.

#12 Guest_izek

Guest_izek
 • Goście

Napisano 27 grudzień 2011 - 22:29

gdzie szukać świadectw pracy jezeli firmy już nie istnieją lata 1968-1983

#13 Guest_kadrowa

Guest_kadrowa
 • Goście

Napisano 06 luty 2012 - 15:52

Świadectw nalezy szukac w archiwach wojewódzkich. Przechowywane sa tam dokumenty jednostek przekwalifikowanych i zlikwidowanych

#14 Guest_karolina

Guest_karolina
 • Goście

Napisano 18 czerwiec 2013 - 14:49

Witam. W jaki sposób można wystawić pracownikowi świadectwo pracy ze szkoły, w której pracował w latach 85-89, jeżeli szkoła została zlikwidowana?#15 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8168 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 18 czerwiec 2013 - 15:01

W zależności od tego jakiego rodzaju była to szkoła należy się zwrócić do kuratorium oświaty z pytaniem ,kto przejął archiwum tej szkoły ,gdzie dokumenty zostały złożone.Z takim pytaniem należy się zwrócić do instytucji nadrzędnej nad typem szkoły ,która została zlikwidowana.#16 Guest_Marek

Guest_Marek
 • Goście

Napisano 22 listopad 2017 - 07:53

Czy dostane odpis umowy o pracę ze świadectwem pracy za lata 1987-1990.

To była praktyka uczniowska 3 lata w POM tj. Państwowy Ośrodek Maszynowy#17 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 22 listopad 2017 - 12:43

Czy dostane odpis umowy o pracę ze świadectwem pracy za lata 1987-1990.
To była praktyka uczniowska 3 lata w POM tj. Państwowy Ośrodek Maszynowy

Każdy zakład pracy ma obowiązek wystawić potrzebny dokument. Pytanie tylko, czy POM-y jeszcze istnieją.

#18 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18678 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 22 listopad 2017 - 12:55

Każdy zakład pracy ma obowiązek wystawić potrzebny dokument. Pytanie tylko, czy POM-y jeszcze istnieją.

Nawet jesli nie istnieją to dokumentację pracowniczą miały obowiązek przekazać do Archiwum państwowego#19 Guest_Anna

Guest_Anna
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2017 - 14:15

Mam problem..
Potencjalny przyszły pracownik przedstawił nam świadectwa pracy gdzie w jednym występują dość znaczące błędy ( podstawa zwolnenia) ilości dni  wynagrodzenie chorobowe itp.) Tłumaczy iż wysyłał do byłego pracodawcy prośbę o sprostowanie świadectwa ale nie było odzewu i zostawił sprawę,po czym zatrudnił się w kolejnej firmie która to uznała mu to błędne świadectwo z adnotacją i listem wysłanym do byłego pracodawcy. 
Moja prośba o opinię czy faktycznie uznać jemu to świadectwo czy nie. Co o tym myślicie?
nadmienię również iż jest to pracownik działu kadr i nie wystawiał sam błędnego świadectwa,gdyż jak tłumaczy nie pracował już w tym czasie (zaległy urlop pod koniec okresu wypowiedzenia).


#20 Guest_Anna

Guest_Anna
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2017 - 15:36

nie ma nikogo kto mógłby się w tym temacie wypowiedzieć? 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych