Kategorie
Skocz do zawartości

zasiłek na zagospodarowanie


Gość Andrzej
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Jestem nauczycielem. Jest to moja pierwsza praca w szkole oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego, które zapisali mi rodzice, gdy skończyłem 18 lat i prowadzę do dnia dzisiejszego.Czy należy mi się zasiłek na zagospodarowanie, jezeli w szkole dostanę umowę na czas nieokreślony jako nauczyciel kontraktowy. A co z wysługą lat. Czy powinienem zgłosić ,że mam gospodarstwo.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestes wykształcony to przeczytaj i odpowiedz sobie.

 

 

Dodatek staŻowy

Dodatek z tytułu wysługi lat jest przyznawany nauczycielom po przepracowaniu wymaganego okresu. Dokładnie dodatek ten jest wypłacany nauczycielom w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy nauczyciela (art. 33 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela).

Dodatek stażowy jest wypłacany w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy.

ZAPAMIĘTAJ!

Wysokość dodatku stażowego wypłacanego uprawnionemu nauczycielowi nie może przekroczyć 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty dodatków stażowych zostały ustalone przepisami rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (dalej: rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia nauczycieli).

Do okresów pracy uprawniających nauczyciela do dodatku za wysługę lat (dodatku stażowego) wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy.

Należy również wliczać inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (§ 7 ust. 1 rozporządzenia o stawkach wynagrodzenia nauczycieli).

Nauczycielowi, który jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy (§ 7 ust. 2 rozporządzenia o stawkach wynagrodzenia nauczycieli). Dlatego też do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Analogicznie do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. Trzeba dodać, że przepis § 7 rozporządzenia dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w kilku szkołach w charakterze nauczyciela. Dlatego przepis ten wprost nie znajdzie zastosowania w sytuacji przedstawionej w pytaniu.

Uwzględniając wskazane zasady, przy ustalaniu dodatku za wysługę lat dla pracownika pozostającego jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, należy:

l okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustalić odrębnie dla każdego stosunku pracy,

l do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wliczać okresów podstawowego zatrudnienia.

W związku z tym pracownik powinien wskazać, który stosunek pracy jest dla niego podstawowym, a który dodatkowym stosunkiem pracy. Można się tutaj posłużyć wymiarem zatrudnienia na podstawie poszczególnych umów.

ZAPAMIĘTAJ!

Umowa, która dotyczy najwyższego wymiaru pracy nauczyciela i jest zgodna z kwalifikacjami nauczyciela, będzie jego podstawowym stosunkiem pracy.

W podstawowym stosunku pracy, przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego, do stażu pracy zaliczone zostaną wszystkie zakończone okresy zatrudnienia. Z kolei w drugim i trzecim dodatkowym miejscu pracy (dodatkowych umowach) - przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego zaliczone zostaną tylko okresy zatrudnienia dodatkowego (nie wlicza się okresów zatrudnienia podstawowego), co oznacza, że w dodatkowym miejscu zatrudnienia należy uwzględnić tylko te okresy zatrudnienia, które nie zostały uwzględnione przy ustalaniu prawa do dodatku w podstawowym miejscu zatrudnienia.

Dlatego nauczyciel, o którym mowa w pytaniu, prawo do dodatku stażowego z tytułu przepracowanego okresu ustalanego na podstawie zakończonych poprzednich okresów zatrudnienia otrzyma tylko np. z tytułu umowy zawartej w wymiarze 9/18 etatu jako nauczyciel kontraktowy. Wprawdzie nauczyciel zawarł również umowę w wymiarze 10/18 etatu, ale, jak podano w pytaniu, nie odpowiada ona stopniowi awansu przez niego posiadanego.

W przypadku umów dodatkowych prawo do dodatku z tytułu wysługi lat będzie naliczane odrębnie dla każdej z tych umów. Tym samym dodatek stażowy z tych dodatkowych stosunków pracy nauczyciel otrzyma dopiero począwszy od czwartego roku pracy w ramach tych umów.

ZasiŁek na zagospodarowanie

Prawo do zasiłku na zagospodarowanie nabywa nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu 2 lat od podjęcia pierwszej pracy zawodowej w szkole (art. 61 Karty Nauczyciela).

ZAPAMIĘTAJ!

Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.

Ponadto nauczyciel musi posiadać kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska. O przyznanie i wypłatę zasiłku na zagospodarowanie nauczyciel musi zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wypłatę takiego zasiłku do dyrektora szkoły, która jest jego podstawowym miejscem pracy.

Zasiłek na zagospodarowanie ma charakter jednorazowy, a zatem może być przyznany i wypłacony danemu nauczycielowi tylko raz.

Zasiłek jest wypłacany uprawnionemu nauczycielowi w wysokości jego dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wypłaca go szkoła, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia nauczyciela.

Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Zasiłek na zagospodarowanie nauczyciel będzie zmuszony zwrócić, jeżeli nie przepracuje w szkole 3 lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może jednak zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu otrzymanego zasiłku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...