Skocz do zawartości


Zdjęcie

księgowanie wynagrodz.dla płatnika / 0,3% od podatku/


wróć do serwisu Księgowość 26 odpowiedzi w tym temacie

#21 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21126 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 06 luty 2014 - 12:18

Ja nie Gabi ale cię postraszę:

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie dochodzenia i przekazania dochodów budżetu państwa jak również ich nieustalenie

 

No, już nastraszona/szony?#22 Guest_ewa

Guest_ewa
 • Goście

Napisano 07 luty 2014 - 07:57

A ja się w tym roku zastanawiam, raczej nie będą to dochody. Przeczytajcie " Kontrowersje wokół ewidencji wynagrodzenia płatnika" Rachunkowość budżetowa nr 15-16 z  5 sierpnia 2013r. Według tego artykułu księgujemy potrącenie wynagrodzenie płatnika 225/760 i przeksięgowujemy pod datą 31 grudnia 760/860#23 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21126 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 10 luty 2014 - 12:09

To tylko dywagacje pana o nazwisku Piotr Wieczorek.Z pewnością kiedy sam był pracownikiem też był to dochód budżetu, a teraz konia z rzędem temu, kto robi tak jak ów pan dywaguje:)Zajrzyj tu i będziesz mieć coś innego Rach. Budż. nr 19 (307) z 2012.10.05

#24 Guest_ewa

Guest_ewa
 • Goście

Napisano 11 luty 2014 - 08:30

Księgowa-zołza ( ładnie brzmi , podoba mi się ) tzn.,że należy nadal traktować jako dochody budżetowe i oddawać do gminy i wykazywać w Rb-27S - a możesz podać jakiś konkretny przepis, bo już się w tym wszystkim pogubiłam....#25 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21126 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 11 luty 2014 - 09:48

Może odwrócę "kota ogonem"Dołączona grafikaa masz jakiś przepis, który nakazywał robić to inaczej niż do tej pory?
Zajrzyj do tej R.B.nr 19 (307) z 2012.10.05 i tylko tam masz wyjaśnienie.

Jeśli chcesz zmienić zasady i nie traktować tego wynagrodzenia jako dochód no to powinnaś mieć podstawę prawną, że tak w istocie jest, ale jeśli nie masz to dlaczego niby masz teraz zaczynać inaczej traktować wynagrodzenie?#26 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 19 luty 2014 - 10:00

POSTANOWIENIE

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. / po rozpatrzeniu zapytania zawartego we wniosku Nr 880 z dnia 28.09.2006r. /data wpł. do tut. organu podatkowego dnia 04.10.2006r. / uzupełnionego w dniu 07.11.2006r. płatnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przysługującego płatnikom zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w wyżej wymienionym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Płatnik jest jednostką budżetową, składa deklaracje PIT-4 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat wynagrodzeń i nie dokonuje pomniejszenia pobranego podatku o przysługujące płatnikowi wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków.

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostki budżetowe winny być zwolnione z naliczania wynagrodzenia, przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku /PIT-4/ na podstawie art. 28 ustawy Ordynacja podatkowa.

W przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie znajdują następujące przepisy:

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / jedn. tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm. / płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 6 przywołanej powyżej ustawy Ordynacja podatkowa, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Zastosowanie w tym przepisie wyrazu „przysługuje” oznacza, iż płatnicy i inkasenci podatków stanowiących dochód budżetu państwa, mogą ale nie muszą korzystać z tego uprawnienia. Ustawodawca wyraźnie stwierdził, że przedmiotowe wynagrodzenie „przysługuje”, a zatem jest to przywilej, a nie obowiązek. To czy płatnik skorzysta z przysługującego mu prawa zależy tylko od niego. Podejmując decyzję w tym zakresie płatnik, może kierować się rachunkiem ekonomicznym, opartym nie tylko o korzyści, ale również uwzględniającym koszty i ryzyko.

W myśl § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa / Dz. U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 /, płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa, a ust. 2 stanowi, że kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów.

Natomiast z § 2 wyżej cytowanego rozporządzenia wynika, że płatnik lub inkasent, który pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, jest obowiązany dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę.

Tak więc, zastosowanie art. 28 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przez jednostki budżetowe powinno być poddane analizie, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. / państwowe jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki ze środków pochodzących z budżetu państwa, a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu.

Zatem płatnik, będący jednostką budżetową decyduje o celowości pomniejszenia pobranego podatku o przysługujące mu wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa.

W związku z powyższym, prawidłowe jest stanowisko płatnika wyrażone w złożonym wniosku stwierdzające, iż płatnik może zrezygnować z przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków / PIT-4 /.

Podobne interpretacje:

Tematy poruszane w interpretacji:

 #27 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21126 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 19 luty 2014 - 14:16

No tak, jeden Urząd Skarbowy  ..... a może inny napisze coś innego i co ? teraz wszyscy po opinię US swojego miejscowo?

I jak się to by miało do "wyższości" przepisów prawa?

Ustawa jest aktem wyższej rangi niż postanowienie US, a ustawa o naruszeniu dyscypliny  fin.publicznych swoje Dołączona grafika 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy