Kategorie
Skocz do zawartości

Kto powinien podpisywać rachunki pod względem formalno-rachunkowym


Admin Księgowość
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Jesteśmy pracownikami (inspektorami) urzędu gminy i prowadzimy obsługę finansowo-księgową szkół (zostało to zawarte w zakresie naszych obowiązków). Kto powinien podpisywać rachunki pod względem formalno-rachunkowym? Do tej pory rachunki pod względem formalno-rachunkowym były podpisywane przez skarbnika gminy będącego jednocześnie głównym księgowym szkół, a teraz podpisywać ma osoba, która dekretuje rachunki, natomiast „zatwierdzono do wypłaty” podpisuje kierownik jednostki. Wynika z tego, że główny księgowy w ogóle nie podpisuje się na rachunkach. Powrót do artykułu: Kto powinien podpisywać rachunki pod względem formalno-rachunkowym
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uwagi do tabeli:A od kiedy to główny księgowy zatwierdza dokumenty do wypłaty. Główny księgowy, zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jedynie wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, a nie zatwierdza dokumentów do zapłaty. Należy rozróżniać te pojęcia, tym bardziej, że wspomniane powyżej standardy kontroli finansowej - wyraźnie nakazują rozdział w/w funkcji. Oczywiście kierownik jednostki może upoważnić pracownika danej jednostki do zatwierdzania dokumentów do zapłaty, ale tym pracownikiem nie może być główny księgowy.Zgodnie ze wspomnianymi standardami najlepiej gdyby kto inny zatwierdzał dokumenty pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym i zatwierdzał do wypłaty - oczywiście w ramach liczby zatrudnionych w jednostce pracowników.Pisze o tym także autorka powyższego artykułu i w tabeli niestety przedstawia tą sprawę inaczej.Podpis głównego księgowego na dokumencie obok osoby zatwierdzającej do wypłaty (najczęściej kierownika jednostki) oznacza, że (art. 45 ust. 3 w/w ustawy):1) nie zgłasza zastrzeŜeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tejoperacji i jej zgodności z prawem;2) nie zgłasza zastrzeŜeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowościdokumentów, dotyczących tej operacji;3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.I tylko i aż tyle - nie jest to zatwierdzenie do zapłaty.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...