Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zdjęcie

odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole


wróć do serwisu Księgowość 3 odpowiedzi w tym temacie

#1 lidia1

lidia1

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 183 postów

Napisano 19 sierpień 2020 - 16:13

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym rodzice muszą dokonać wpłaty na konto placówki w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, po danym miesiącu. Czy jeśli wpłata wpłynie po 20 dniu, czy powinno się naliczać odsetki? Spotkałam się z dwiema różnymi opiniami RIO na ten temat? Może ktoś posiada jakiś artykuł na ten temat?

 #2 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21711 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 19 sierpień 2020 - 17:32

No i co ci da artykuł skoro masz RIO

#3 lidia1

lidia1

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 183 postów

Napisano 27 sierpień 2020 - 13:43

Znalazłam różne opinie RIO. Ja wcześniej naliczałam odsetki ustawowe, ale już się w tym wszystkim pogubiłam... https://przedszkole....a-rio-3812.html#4 lidia1

lidia1

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 183 postów

Napisano 27 sierpień 2020 - 13:44

Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole – 3 stanowiska RIO
Dodano: 10 maja 2019
 •  
 •  
 • AAA
 •  

Przepisy nie wskazują, czy od nieterminowych opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolu publicznym można naliczać odsetki. Brak jest także jednolitego stanowiska RIO w tej sprawie, ale praktyka pokazuje, że lepiej jest stosować stanowisko RIO, której podlega przedszkole, bo może się to przydać w razie kontroli.

 

I STANOWISKO

Stanowisko RIO w Opolu z 20 lutego 2019 r. (znak: NA.III-0221-2/2019):  

1)      wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach ustala rada gminy;

2)      rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z ww. opłat;

3)      ww. opłaty stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym;

4)      regulacje prawne w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawiera ordynacja podatkowa, którą razem z Kodeksem postępowania administracyjnego stosuje się w kwestiach nieuregulowanych w ustawie o finansach publicznych,

5)      w związku z powyższym, brak regulacji dotyczących odsetek w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych nie oznaczaże od nieterminowo uiszczanych opłat za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu nie należy naliczać odsetek.

 

II STANOWISKO

Stanowisko RIO w Katowicach z 13 sierpnia 2018 r. (Znak: WA-023/62/18):

1)      opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym;

2)      regulacje prawne w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawiera ordynacja podatkowa, którą razem z Kodeksem postępowania administracyjnego stosuje się w kwestiach nieuregulowanych w ustawie o finansach publicznych;

3)      fakt, że przedmiotowe opłaty stanowią dochód budżetu gminy i mają charakter publicznoprawny nie oznacza, by można ją było uznać za podatek w rozumieniu przepisów podatkowych, nawet jeśli przez podatki rozumie się w Ordynacji opłaty i inne niepodatkowe należności budżetowe;

4)      z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie wynika prawo do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanych przedmiotowych opłat, brak jest też odniesienia do stosowania innych ustaw, z których ewentualnie mogłoby wynikać uprawnienie do dochodzenia od zobowiązanego tego typu świadczenia w razie nieuiszczenia tych opłat w terminie;

5)      brak jest zatem ustawowych podstaw prawnych do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanych przedmiotowych opłat.

 

III STANOWISKO

Stanowisko RIO w Szczecinie z 4 kwietnia 2019 r. (Znak: K.0542.PZ.13.AS.2019):

1)      opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym;

2)      z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie wynika wprost prawo do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanych ww. opłat;

3)      do należności o charakterze publicznoprawnym stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego i przepisy ordynacji podatkowej,

4)      w przypadku nieterminowego uiszczania tych opłat gmina powinna naliczać tego rodzaju odsetki;

STANOWISKO WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Wprzypadku braku uregulowania kwestii odsetek od niepodatkowych należności publicznoprawnych w danej ustawie czy też odesłania do innych ustaw, prawo do naliczania odsetek wynika z art. 67 ustawy o finansach publicznych odsyłającego do odpowiedniego stosowania przepisów ordynacji podatkowej (wyrok WSA w Krakowie z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 1246/13; wyrok WSA w Krakowie z 11 września 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 761/13; wyrok WSA w Kielcach z 20 października 2016 r., sygn. akt II SA/Ke 765/16).

( II ) Istotne stanowisko RIO, której podlega przedszkole

Przedstawione 3 stanowiska różnych Regionalnych Izb Obrachunkowych pokazują, że podobnie jak w innych kwestiach związanych z finansowaniem placówek oświatowych, tak i w kwestii możliwości naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, brak jest jednolitej linii interpretacyjnej. Podkreślić jednak należy, że stanowiska RIO nie mają charakteru ogólnie wiążącego, ale praktyka pokazuje – szczególnie z uwagi na możliwą kontrolę RIO – że bezpieczniej jest znać i stosować stanowisko izby właściwej ze względu na miejsce działania przedszkola i organu prowadzącego. 

( II ) Brak stanowiska RIO – uzgodnij postępowanie z JST

Jeśli RIO nadzorujące nie zajęło  stanowiska  w sprawie - możliwości pobierania odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolu należy uzgodnić to z Jednostką Samorządu Terytorialnego – to oni będą dokonywać kontroli. Niedopełnienie obowiązków w omawianym zakresie może narazić przedszkole na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych i kary przewidziane w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

( II ) Niepobieranie należnych odsetek to naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Z negatywnymi konsekwencjami muszą liczyć się podmioty, które:

 • nieustalają,
 • niepobierają,
 • niedochodzą

należności albo ustalają je, pobierają i dochodzą ich, ale w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. Oznacza to, że jeżeli dane RIO uzna, że od nieterminowych wpłat na rzecz przedszkola należy pobierać odsetki, to ich niepobieranie będzie uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zaś przedszkole będzie się musiało liczyć z sankcjami przewidzianymi w ustawie o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH:

Przedstawione stanowiska RIO dotyczyły przedszkoli publicznych.

Podstawa prawna:

 • art. 52 ust. 1 i 2, art. 52 ust. 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.),
 • art. 60 pkt 7, art. 67 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
 • ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1458).

Barbara Jarosz

główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej

Agnieszka Rumik-Smolarz

radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych