Skocz do zawartości


Definicja mikro i małego przedsiębiorcy

#mikro #mały #przedsiębiorca

wróć do serwisu Księgowość Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Guest_Iza

Guest_Iza
  • Goście

Napisano 01 lipiec 2020 - 21:52

Dzień dobry, 

 

Mam bardzo ważne dla mnie pytanie odnośnie definicji mikro i małych przedsiębiorstw.

 

Pisze pracę licencjacką na temat Uproszczonych form ewidencji gospodarczej(ryczałat , karta, pkpir). Pani promotor prosiła 

abym zamieściła definicje mikro i małych  i średnich przedsiębiorstw w ustawie o rachunkowości, Prawie przedsiębiorców oraz dyrektywie Unijnej. Tylko jako dyrektywę kazała mi pani doktor wziąc Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, rozdz. I, art. 3 ust 2, Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 334/86.

Ale czy na pewno to jest aktualnie obowiązująca ? Czy nie jest to teraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG ? 

Bardzo prosiłabym o wyjaśnienie mi tych granic limitów odnośnie liczny zatrudnionych oraz obrotu netto i sumy aktywów na koniec roku obrotowego. Będę bardzo wdzięczna !

 

 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych