Skocz do zawartości


Zdjęcie

Darowizna pieniężna „do ręki” wpłacona później na własne konto bez zwolnienia z podatku


13 odpowiedzi w tym temacie

#1 Admin Prawo

Admin Prawo

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy forów
 • 672007 postów

Napisano 20 maj 2019 - 09:19

Jeżeli przekazanie pieniędzy ma miejsce „z ręki do ręki”, a wpłata następuje później na własny rachunek bankowy, to niemożliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia jest m.in. fakt udokumentowania przez obdarowanego otrzymania gotówki dowodem przekazania na swój rachunek bankowy.

Powrót do artykułu: Darowizna pieniężna „do ręki” wpłacona później na własne konto bez zwolnienia z podatku

#2 Guest_tata

Guest_tata
 • Goście

Napisano 20 maj 2019 - 09:19

Moim zdaniem fakt nieposiadania konta w banku nie uniemożliwia dokonania darowizny tak, żeby skorzystać ze zwolnienia. Można na przykład wpłaty pieniędzy dokonać na poczcie.

#3 Guest_Obywatel

Guest_Obywatel
 • Goście

Napisano 21 maj 2019 - 00:05

Najpierw trzeba o takim fakcie w ogóle wiedzieć tato. Ktoś kto nie zna całego prawa podatkowego nie ma pojęcia, że tak trywialne rzeczy jak przekaz pieniężny trzeba w dzisiejszych czasach dokumentować.Moim zdaniem jeżeli nie ma zadnej podstawy aby sądzić, że te pieniądze nie są darowizną to jest to po prostu zwykła kradzież. W najgorszym przypadku osoby te wraz ze świadkami powinny zostać wezwane na przesłuchanie pod przysięgą aby ustalić jak i w jakim celu pieniądze te zostały przekazywane. Inaczej podążamy już składamy Szwecji gdzie zabiera się obywatelom 70% spadków i darowizn. Nie w takim państwie chcę żyć i budować swoją przyszłość.

#4 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 21 maj 2019 - 00:09

Niepoważnym jest, by każdy z obywateli tego teoretycznego państwa musiał znać dokładnie każdy przepis podatkowy oraz by przewidział jego możliwą interpretację zgodnie z doświadczeniem życiowym urzędnika (sic!). Niepoważnym jest, że państwo opodatkowuje po raz wtóry te same pieniądze, uczciwie zresztą zarobione i po raz kolejny mówi obywatelom co mogą, a czego nie mogą z nimi zrobić. Kolejną rzeczą jest fakt, że gdyby rzeczywiście miałoby się odnieść do prawa o darowiźnie, czytamy w nim, że należy "udokumentować otrzymanie pieniędzy przekazem na rachunek w banku". Wpłata na konto została udokumentowana, natomiast W art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn pkt. 2 nie jest powiedziane czy wpłaty musi dokonać darczyńca czy obdarowany.

#5 Guest_jdskahffax

Guest_jdskahffax
 • Goście

Napisano 21 maj 2019 - 12:07

pakować się i uciekać, co za państwo... jeżeli urząd skarbowy nie potrafi udowodnić, że umowa darowizny była fikcyjna to skąd ten podatek? a sorry... zapomniałam, że urząd skarbowy nie musi niczego udowadniać. To domniemany podatnik ma udowodnić, że tak nie było. W tym przypadku widać, że nawet po udowodnieniu nie przyniosło to skutku. masakra, szkoda słów i szkoda poszkodowanego. czy urzędy w tym państwie zaczną kiedyś działać dla obywateli a nie dla partii rządzących? bo jak widać na 500+ na każde dziecko i emeryturę+ samo się nie uzbiera.

#6 Guest_leo

Guest_leo
 • Goście

Napisano 21 maj 2019 - 15:28

Jak niedokumentowane ?A umowa ? Wszędzie szukają haka Co za Państwo ? Rzygać się chce .Sprzedałem dzialke i kupiłem mieszkanie .Mam fakture .Akt notarialny był podpisany po oddaniu mieszkania przez dewelopera po dwóch latach .No i nie należy mi się ulga .Chociaż pieniądze zapłaciłem wcześniej .Ech szkoda gadać .Wszędzie szukają złodziei A sami kradną w imię inchnego prawa którego już sami nie potrafią zrozumieć .Wszędzie furteczki zeby ograbić.

#7 Guest_leo

Guest_leo
 • Goście

Napisano 21 maj 2019 - 15:33

Niepoważnym jest, by każdy z obywateli tego teoretycznego państwa musiał znać dokładnie każdy przepis podatkowy oraz by przewidział jego możliwą interpretację zgodnie z doświadczeniem życiowym urzędnika (sic!). Niepoważnym jest, że państwo opodatkowuje po raz wtóry te same pieniądze, uczciwie zresztą zarobione i po raz kolejny mówi obywatelom co mogą, a czego nie mogą z nimi zrobić. Kolejną rzeczą jest fakt, że gdyby rzeczywiście miałoby się odnieść do prawa o darowiźnie, czytamy w nim, że należy "udokumentować otrzymanie pieniędzy przekazem na rachunek w banku". Wpłata na konto została udokumentowana, natomiast W art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn pkt. 2 nie jest powiedziane czy wpłaty musi dokonać darczyńca czy obdarowany.#8 Guest_Obywatel rozczarowany PL

Guest_Obywatel rozczarowany PL
 • Goście

Napisano 22 maj 2019 - 10:22

Przepis absurdalny, krzywdzący, zdegenerowany. Ustawodawca jak i realizujący, pilnujący ów absurdalnego przepisu, niczym nie różnią się od "białych kołnierzyków"

#9 Guest_sprytny romek

Guest_sprytny romek
 • Goście

Napisano 20 wrzesień 2019 - 01:21

Art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. "zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli : w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. " II FSK 1470/17 Wyrok NSA, skarżący (obdarowany)złożył w urzędzie skarbowym zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na odpowiednim formularzu (SD-Z2). Do formularzy dołączył pisemne umowy darowizny kwot pieniężnych oraz wydruki - wygenerowane elektronicznie, na których widnieją szczegóły transakcji dokonanych na rachunkach bankowych Banku Zachodniego WBK, należących do obdarowanego. Z załączonych potwierdzeń banku wynika, że środki pieniężne zostały wpłacone osobiście przez obdarowanego. W tytule operacji wpisano "wpłata własna J. K.". W decyzji organu podatkowego I instancji przyjęto jako podstawę opodatkowania kwotę 1.612.840 zł i ustalono wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 111.607 zł. Uzasadniając wydany akt, stwierdzono, że podatnik złożył zgłoszenie w terminie sześciu miesięcy od dnia każdej z darowizn, jednak nie udokumentował otrzymania środków od darczyńcy, ponieważ do zgłoszeń dołączono dowody wpłaty, z których wynika, że wpłacającym środki pieniężne jest obdarowany. DIS w Gdańsku utrzymując w mocy powyższe rozstrzygnięcie uznał, że dla uwzględnienia dyspozycji art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., niezbędny jest dokument stwierdzający przepływ środków pieniężnych na konto obdarowanego, jako wynik zrealizowania przez instytucję finansową zlecenia darczyńcy. Istotne jest bowiem, kto jest wpłacającym. Sąd pierwszej instancji uchylił zaskarżoną decyzję, uznał, że wykładnia językowa art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. pozwala na przyjęcie, że zachowanie skarżącego jako obdarowanego polegające na jednoznacznym udokumentowaniu daty i wysokości wpłaty na rachunek skarżącego jako obdarowanego spełniają cele, jakim ma służyć ten przepis, to jest ochrona przed nieograniczoną możliwością powoływania się na rzekome darowizny od najbliższych dla uzyskania niezgodnych z prawem korzyści polegających na uniknięciu opodatkowania. DIS w G. wniósł skargę kasacyjną na Wyrok WSA do NSA. DIS wyjaśnił, że "nastąpiło zrealizowanie Pana W. K. darowizn środków pieniężnych na rzecz Pana J. K. poprzez odbiór przedmiotu darowizn i wpłatę przez syna (Pana J. K.) na swoje konto bankowe w Banku Zachodnim WBK S.A.". 3.4. Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli : w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na treść normy prawnej zawartej w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., statuującej przesłanki zwolnienia. Jest ona niewątpliwie adresowana wyłącznie do podatnika - zgłaszającego darowiznę. Należy też pamiętać, że darowizna jest dwustronną czynnością prawną kauzalną, konsensualną, jednostronnie zobowiązującą i darmą. Celem darowizny jest nieodpłatne przysporzenie korzyści obdarowanemu kosztem majątku darczyńcy. U podstaw umowy leży zatem obiektywna i stypizowana prawna przyczyna przysporzenia, określana jako causa donandi. Darowizna ma charakter konsensualny, a zatem dochodzi do skutku już w razie złożenia przez strony oświadczeń woli w odpowiedniej formie ( por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 19 lutego 2019 r., I ACa 623/18, LEX nr 2635151). Zgodnie z art. 890 §1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczona darowizna została spełniona. W wypadku braku aktu notarialnego, w razie wątpliwości należy brać pod uwagę wolę darczyńcy. Do przyjęcia, że darowizna miała miejsce, konieczne jest wykazanie woli darczyńcy przysporzenia na rzecz obdarowanego, kosztem majątku darczyńcy. Uzasadnienie skargi kasacyjnej opiera się na poglądzie NSA wyrażonym w wyroku z 26 listopada 2013 r., II FSK 2967/11 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl), zgodnie z którym użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. wyrażenie "udokumentowanie – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne (...) – ich otrzymaniem dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy" należy rozumieć w ten sposób, że dowód ten dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem czynności prawnej darowizny (art. 888 §1 Kodeksu cywilnego), przez darczyńcę na rachunek obdarowanego. NSA w rozpoznawanej sprawie stwierdza, że wykładnia art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. nie może sprowadzać się do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna być połączona z analizą celu regulacji prawnej ( por. wyrok NSA z 24 sierpnia 2017 r., II FSK 2104/15 i cytowane tam orzecznictwo). Omawiany przepis ma bowiem głównie cel społeczny, zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliżej rodziny. Zniesienie obciążeń podatkowych dla nabywających nieodpłatnie majątek od osób najbliższych ma na względzie "konieczność szczególnej ochrony sytuacji majątkowej rodziny" (Druk sejmowy nr 736 z 26 czerwca 2006 r.). Tak zakreślony cel jest spójny z konstytucyjną zasadą uwzględniania dobra rodziny, ustanowioną art. 18 Konstytucji RP. Zasada ta gwarantuje rodzinie ochronę i opiekę Rzeczypospolitej Polskiej i pozostaje w korelacji z regulacją zawartą w art. 71 ust. 1 ustawy zasadniczej nakazującą państwu prowadzenie polityki społecznej i gospodarczej uwzględniającej dobro rodziny. Zdaniem NSA przy interpretacji regulacji prawnej inspirowanej celem społecznym nie sposób abstrahować od tego celu i poprzestać wyłącznie na odkodowaniu sensu słów i wyrażeń użytych w przepisie, czyli na wykładni literalnej. Tak więc istotne jest, czy darowizna pomiędzy osobami wymienionymi w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. rzeczywiście miała miejsce. Skład orzekający w niniejszej sprawie jednocześnie wyjaśnia, że nie można formułować tezy, że zwrot normatywny zwolnienia, zawartego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. "udokumentują ich przekazanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym" oznacza to samo, co wpłata własna obdarowanego. Stawianie takiej tezy pomija całkowicie realia niniejszej sprawy, najistotniejszy jej element : fakt dokonania darowizny. Dopóki organy podatkowe nie podważą pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku, brak jest podstaw do ustalenia zobowiązania podatkowego według skali podatkowej przewidzianej w art. 15 upsd. Tak więc o tym, czy obdarowany uzyska zwolnienie od podatku poprzez zadośćuczynienie wszystkim ustawowym przesłankom przewidzianego zwolnienia winno pozostawać wyłącznie w jego gestii i być uzależnione od jego zachowania. Za takim zapatrywaniem na przewidziane w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. wymogi zwolnienia podatkowego w odniesieniu do darowizny środków pieniężnych przemawia Kodeks cywilny w art. 890 §1 zd. 2, skoro umowa taka staje się skuteczna, o ile tylko przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione. Mając powyższe na uwadze i na podstawie art. 184 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji. ( oddalił skargę kasacyjną DIS i obciążył go kosztami postepiwania ) O kosztach postępowania sąd orzekł na podstawie art. 209 w zw. z art. 204 pkt 2 i art. 205 § 2 p.p.s.a.

#10 Guest_sprytny romek

Guest_sprytny romek
 • Goście

Napisano 20 wrzesień 2019 - 01:42

w skrócie : obdarowany może udokumetować fakt otrzymania darowizny wpłatą własną na swój rachunek w banku (II FSK 1470/17 Wyrok NSA)

#11 Guest_waldek

Guest_waldek
 • Goście

Napisano 22 wrzesień 2019 - 15:41

potwierdza to wyrok NSA z 11 kwietnia 2019 r. II FSK 1470/17 . Darowzina śr. pien. "do ręki", udokumentowana "wpłatą własną" obdarowanego na jego rachunek bankowy czyni zadosc ustawowemu wymogowi dla zwolnienia obdarowanego od podatku od p.i d.

Niepoważnym jest, by każdy z obywateli tego teoretycz państwa musiał znać dokładnie każdy przepis podatkowy oraz by przewidział jego możliwą interpretację zgodnie z doświadczeniem życiowym urzędnika (sic!). Niepoważnym jest, że państwo opodatkowuje po raz wtóry te same pieniądze, uczciwie zresztą zarobione i po raz kolejny mówi obywatelom co mogą, a czego nie mogą z nimi zrobić. Kolejną rzeczą jest fakt, że gdyby rzeczywiście miałoby się odnieść do prawa o darowiźnie, czytamy w nim, że należy "udokumentować otrzymanie pieniędzy przekazem na rachunek w banku". Wpłata na konto została udokumentowana, natomiast W art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn pkt. 2 nie jest powiedziane czy wpłaty musi dokonać darczyńca czy obdarowany.#12 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 19 listopad 2019 - 13:17

czyli ,córka wpłaciła darowiznę w kasie banku na mój r-k  zaznaczając   darowizna na rzecz ,,,,,,, ,rozumiem ,że muszę zgłosić  do US w ciągu 6 m-cy , boję się o kłopoty ,może lepiej zrezygnować z tej darowizny jak to zrobić / #13 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 19712 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 19 listopad 2019 - 14:39

A jaki to problem zgłosić?

#14 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 19 listopad 2019 - 15:18

A jaki to problem zgłosić?

no niby żaden, mam tylko potwierdzenie z konta o darowiżnie wpłaconej na moje konto w kasie banku , różnie to jest interpretowane 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych