Skocz do zawartości


Wypłata wynagrodzenia a zasiłek opiekuńczy na dziecko


wróć do serwisu Kadry 4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Izabela

Guest_Izabela
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 12:56

Witam, takie pytanie:

jeżeli pracownik zatrudniony na pełen etat umowy o pracę ( praca od poniedziałku do piątku) przez cały miesiąc przebywał na zasiłku opiekuńczym, ale wystawianym tylko od poniedziałku do piątku, ma prawo do wynagrodzenia za soboty i niedziele, czy nie i zostanie mu wypłacony tylko zasiłek opiekuńczy za 5 dni w tygodniu?

#2 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 19032 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 19 październik 2018 - 13:05

Pracownik cały kwiecień br. przebywał na zwolnieniach chorobowych, ale nie obejmowały one wolnych dla niego weekendów. Pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięczną. Za kwiecień br. nie wypłaciliśmy mu wynagrodzenia, ponieważ nie przepracował ani jednego dnia w tym miesiącu. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Tak, choć nie wynika to z literalnego brzmienia przepisów regulujących zasady wyliczania wynagrodzenia za pracę w sytuacji, gdy pracownik przez część miesiąca był niezdolny do pracy z powodu choroby i za czas tej nieobecności przysługuje mu wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy (ewentualnie opiekuńczy). Metodykę wyliczania wynagrodzenia za pracę w takich przypadkach określa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, w celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stałej stawce miesięcznej za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w  K.p., tj. chorobowe (lub zasiłek chorobowy/opiekuńczy), należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30,
   
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
   
 • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

W przywołanym przepisie mowa jest o ustalaniu stałego miesięcznego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, gdy przez pozostałą część miesiąca pracownik choruje. Przepis nie odnosi się jednak do sytuacji, gdy pracownik choruje przez wszystkie dni robocze miesiąca, a zwolnienie nie obejmuje tylko dni wolnych od pracy. Nie można więc na jego podstawie jednoznacznie ustalić, czy za dni wolne od pracy nieobjęte zwolnieniem nabywa on prawo do wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisu i przyjętą w nim metodykę wyliczania wynagrodzenia, odpowiedź byłaby twierdząca. Nie rozwiewa to jednak wątpliwości odnośnie prawa do wynagrodzenia w świetle ogólnej zasady, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy - tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią ( K.p.).

Wątpliwości w tym zakresie były przedmiotem opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W piśmie z 12 sierpnia 2015 r., stanowiącym odpowiedź na zapytanie naszego Wydawnictwa, resort pracy wyjaśnił, że:

"(...) przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia (z dnia 29 maja 1996 r. - przyp. red.) (oraz stosowany odpowiednio przepis § 11 ust. 2 tego rozporządzenia) nie dotyczy (...) sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, która objęła jego rozkładowe dni pracy i nie pracował w danym miesiącu.

Należy zaznaczyć, iż na podstawie art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Zasadą jest zatem, że pracownik, który nie świadczy pracy, nie nabywa prawa do wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód, aby zakładowe źródła prawa pracy przewidywały prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. (...)"

Resort pracy stanął więc na stanowisku, że ww. rozporządzenia nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, która objęła jego rozkładowe dni pracy, w związku z czym nie pracował w danym miesiącu ani jednego dnia.

W omawianej sprawie pracownikowi nie przysługuje więc wynagrodzenie za kwiecień br., chyba że przepisy wewnątrzzakładowe lub umowa o pracę przewidują, że w przypadku opisanym w pytaniu pracownikowi za czas wolnych weekendów nieobjętych zwolnieniem lekarskim przysługuje wynagrodzenie (co raczej się nie zdarza).

Przykład

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 4.500 zł. Świadczy pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy. W kwietniu br. dostarczył zwolnienia lekarskie na wszystkie dni miesiąca oprócz wolnych weekendów (zwolnienie lekarskie objęło też wielkanocny poniedziałek). W tym miesiącu nie przepracował ani jednego dnia; soboty i niedziele są w zakładzie dniami wolnymi od pracy.

Przyjmując stanowisko MPiPS, za kwiecień br. pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia za pracę. Natomiast jeżeli przepisy zakładowe lub umowa o pracę przewidują w tej sytuacji wypłatę wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, to za kwiecień br. powinno ono wynieść 1.500 zł, zgodnie z wyliczeniem:

4.500 zł : 30 = 150 zł,

150 zł × 20 dni = 3.000 zł,

4.500 zł - 3.000 zł = 1.500 zł.#3 Guest_Izabela

Guest_Izabela
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 13:43

A co w przypadku gdyby pracownik w opisanej wyżej sytuacji był jeden dzień w ciągu miesiąca na urlopie (np. jakiś piątek). Dostanie wypłatę tylko za ten jeden dzień?

#4 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 14:11

Dostanie wtedy = wypłata miesięczna - zasiłek opiekuńczy .
Do wypłaty:
Zasiłek i różnica

To tak trudno zrozumieć z artykułu?
I ty zajmujesz się płacami?

#5 Guest_Izabela

Guest_Izabela
 • Goście

Napisano 19 październik 2018 - 14:19

Dziękuję za odpowiedź, nie zajmuję się placami, jestem zwykłym szarym pracownikiem.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych