Skocz do zawartości


Wzajemne rozliczenia między jadnostkami


12 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Robcioooo

Guest_Robcioooo
 • Goście

Napisano 26 marzec 2018 - 08:50

Jednostka budżetowa.

Jak księgować wzajemne rozliczenia czy- strona winien zapłata strona ma f-ra konto 976 ?

Gdzie wykazać w bilansie ? (wyłączeń dokonuje jednostka budżetowa czy jst w zbiorczym ?

 

Bardzo proszę o pomoc.

 #2 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 20740 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 26 marzec 2018 - 09:01

Poczytaj:

https://inforrb.pl/s...&ok=1&pozycja=1#3 Guest_Robcioooo

Guest_Robcioooo
 • Goście

Napisano 26 marzec 2018 - 12:23

Artykuł został już usunięty.#4 Guest_Robcioooo

Guest_Robcioooo
 • Goście

Napisano 26 marzec 2018 - 12:23

Artykuł został już usunięty.#5 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 20740 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 26 marzec 2018 - 12:27

Nie został.#6 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 20740 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 26 marzec 2018 - 12:28

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – sposób księgowania

Samorządowa jednostka budżetowa posiada wzajemne rozliczenia z urzędem marszałkowskim. W jaki sposób ująć te rozliczenia w ewidencji księgowej jednostki?

STAN FAKTYCZNY: Samorządowa jednostka budżetowa podpisała porozumienie z urzędem marszałkowskim na wsparcie eksperckie departamentu nadzorującego (przez pracowników jednostki). Koszty poniesione przez samorządową jednostkę budżetową (lista płac) były rozliczane na podstawie wystawionych przez jednostkę not księgowych, które były księgowane jako zwrot kosztów. Na podstawie noty księgowej urząd marszałkowski przekazywał pieniądze, które były księgowane jako zwrot wydatków. W sprawozdaniu dotyczącym wzajemnych rozliczeń kwoty z not księgowych wykazane zostały w kolumnie „Inne rozrachunki”. Jak powinien wyglądać właściwy sposób ewidencji w takim przypadku?

ODPOWIEDŹ: Ujęcie księgowe operacji gospodarczych będących przedmiotem wzajemnych rozliczeń między jednostkami w sektorze finansów publicznych oparte jest na szczególnych zasadach rachunkowości i planach kont, które zawarte są w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont).

Kontem służącym do ewidencjonowania kwot wzajemnych rozliczeń, umożliwiającym sporządzenie sprawozdania finansowego jednostkom dokonującym tego typu operacji gospodarczych, jest konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont w § 19 określa zakres, w jakim należy dokonać wyłączeń wzajemnych rozliczeń. Wyłączenia takie dotyczą w szczególności:

● wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
● wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Ewidencja związana z refundacją kosztów wynagrodzeń osobowych samorządowego zakładu budżetowego wymaga użycia następujących kont księgowych:

● 130 „Rachunek bieżący jednostki”,
● 225 „Rozrachunki z budżetami”,
● 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,
● 231 „Rozrachunki z pracownikami”,
● 240 „Pozostałe rozrachunki”,
● 404 „Wynagrodzenia”,
● 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”,
● 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

W pierwszej kolejności należy ująć w księgach rachunkowych pełną listę płac wraz z uregulowaniem zobowiązań z niej wynikających. Następnie, zaewidencjonować wystawioną notę księgową oraz otrzymany zwrot. Równolegle operację należy ująć na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

Jednostki ewidencjonujące wzajemne rozliczenia z wykorzystaniem konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” powinny w zapisach polityki rachunkowości uszczegółowić sposób ewidencjonowania takich operacji gospodarczych. Podstawowa analityka do konta pozwala na ustalenie:

● przychodów i kosztów,
● należności i zobowiązań.

Na tak przygotowanych kontach księgowych ewidencja przychodów odbywa się po stronie Ma i kosztów po stronie Wn dla pierwszego konta analitycznego oraz należności po stronie Wn oraz zobowiązań po stronie Ma dla drugiego konta.

W przypadku gdy w zapisach polityki rachunkowości znajduje się informacja wskazująca na konieczność ujmowania zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym i kwalifikowanie tych zwrotów jako umniejszenie wydatków, sposób księgowania może przebiegać zgodnie z opisanym w schemacie.

Istotnym elementem prawidłowego ujęcia zwrotu jest zachowanie zasady polegającej na dokonywaniu zapisów na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki” w oparciu o dokumenty bankowe. W efekcie musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Konieczne jest także dokonanie technicznego zapisu ujemnego w związku z czystością obrotów konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” związanego z wpływem nadpłaty na rachunek bieżący.

Jednostki budżetowe obsługujące dysponenta części budżetowej i dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzają łączne sprawozdania finansowe, będące sumą:

● sprawozdań finansowych jednostek i placówek podległych dysponentom części budżetowej i dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia,
● własnego sprawozdania finansowego.

W celu zachowania rzetelności sprawozdań finansowych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego należy dokonać wyłączenia wzajemnych rozliczeń dokonywanych między tymi jednostkami, których stan wynika z zapisów konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.#7 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 20740 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 26 marzec 2018 - 12:28

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – sposób księgowania

Samorządowa jednostka budżetowa posiada wzajemne rozliczenia z urzędem marszałkowskim. W jaki sposób ująć te rozliczenia w ewidencji księgowej jednostki?

STAN FAKTYCZNY: Samorządowa jednostka budżetowa podpisała porozumienie z urzędem marszałkowskim na wsparcie eksperckie departamentu nadzorującego (przez pracowników jednostki). Koszty poniesione przez samorządową jednostkę budżetową (lista płac) były rozliczane na podstawie wystawionych przez jednostkę not księgowych, które były księgowane jako zwrot kosztów. Na podstawie noty księgowej urząd marszałkowski przekazywał pieniądze, które były księgowane jako zwrot wydatków. W sprawozdaniu dotyczącym wzajemnych rozliczeń kwoty z not księgowych wykazane zostały w kolumnie „Inne rozrachunki”. Jak powinien wyglądać właściwy sposób ewidencji w takim przypadku?

ODPOWIEDŹ: Ujęcie księgowe operacji gospodarczych będących przedmiotem wzajemnych rozliczeń między jednostkami w sektorze finansów publicznych oparte jest na szczególnych zasadach rachunkowości i planach kont, które zawarte są w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont).

Kontem służącym do ewidencjonowania kwot wzajemnych rozliczeń, umożliwiającym sporządzenie sprawozdania finansowego jednostkom dokonującym tego typu operacji gospodarczych, jest konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont w § 19 określa zakres, w jakim należy dokonać wyłączeń wzajemnych rozliczeń. Wyłączenia takie dotyczą w szczególności:

● wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
● wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Ewidencja związana z refundacją kosztów wynagrodzeń osobowych samorządowego zakładu budżetowego wymaga użycia następujących kont księgowych:

● 130 „Rachunek bieżący jednostki”,
● 225 „Rozrachunki z budżetami”,
● 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,
● 231 „Rozrachunki z pracownikami”,
● 240 „Pozostałe rozrachunki”,
● 404 „Wynagrodzenia”,
● 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”,
● 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

W pierwszej kolejności należy ująć w księgach rachunkowych pełną listę płac wraz z uregulowaniem zobowiązań z niej wynikających. Następnie, zaewidencjonować wystawioną notę księgową oraz otrzymany zwrot. Równolegle operację należy ująć na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

Jednostki ewidencjonujące wzajemne rozliczenia z wykorzystaniem konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” powinny w zapisach polityki rachunkowości uszczegółowić sposób ewidencjonowania takich operacji gospodarczych. Podstawowa analityka do konta pozwala na ustalenie:

● przychodów i kosztów,
● należności i zobowiązań.

Na tak przygotowanych kontach księgowych ewidencja przychodów odbywa się po stronie Ma i kosztów po stronie Wn dla pierwszego konta analitycznego oraz należności po stronie Wn oraz zobowiązań po stronie Ma dla drugiego konta.

W przypadku gdy w zapisach polityki rachunkowości znajduje się informacja wskazująca na konieczność ujmowania zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym i kwalifikowanie tych zwrotów jako umniejszenie wydatków, sposób księgowania może przebiegać zgodnie z opisanym w schemacie.

Istotnym elementem prawidłowego ujęcia zwrotu jest zachowanie zasady polegającej na dokonywaniu zapisów na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki” w oparciu o dokumenty bankowe. W efekcie musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Konieczne jest także dokonanie technicznego zapisu ujemnego w związku z czystością obrotów konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” związanego z wpływem nadpłaty na rachunek bieżący.

Jednostki budżetowe obsługujące dysponenta części budżetowej i dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzają łączne sprawozdania finansowe, będące sumą:

● sprawozdań finansowych jednostek i placówek podległych dysponentom części budżetowej i dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia,
● własnego sprawozdania finansowego.

W celu zachowania rzetelności sprawozdań finansowych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego należy dokonać wyłączenia wzajemnych rozliczeń dokonywanych między tymi jednostkami, których stan wynika z zapisów konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.#8 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 20740 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 26 marzec 2018 - 12:28

Upssss, dwa razy poszło

jeszcze jest schemat ewidencji#9 Guest_Robcioooo

Guest_Robcioooo
 • Goście

Napisano 26 marzec 2018 - 13:05

 

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – sposób księgowania

Samorządowa jednostka budżetowa posiada wzajemne rozliczenia z urzędem marszałkowskim. W jaki sposób ująć te rozliczenia w ewidencji księgowej jednostki?

STAN FAKTYCZNY: Samorządowa jednostka budżetowa podpisała porozumienie z urzędem marszałkowskim na wsparcie eksperckie departamentu nadzorującego (przez pracowników jednostki). Koszty poniesione przez samorządową jednostkę budżetową (lista płac) były rozliczane na podstawie wystawionych przez jednostkę not księgowych, które były księgowane jako zwrot kosztów. Na podstawie noty księgowej urząd marszałkowski przekazywał pieniądze, które były księgowane jako zwrot wydatków. W sprawozdaniu dotyczącym wzajemnych rozliczeń kwoty z not księgowych wykazane zostały w kolumnie „Inne rozrachunki”. Jak powinien wyglądać właściwy sposób ewidencji w takim przypadku?

ODPOWIEDŹ: Ujęcie księgowe operacji gospodarczych będących przedmiotem wzajemnych rozliczeń między jednostkami w sektorze finansów publicznych oparte jest na szczególnych zasadach rachunkowości i planach kont, które zawarte są w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont).

Kontem służącym do ewidencjonowania kwot wzajemnych rozliczeń, umożliwiającym sporządzenie sprawozdania finansowego jednostkom dokonującym tego typu operacji gospodarczych, jest konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont w § 19 określa zakres, w jakim należy dokonać wyłączeń wzajemnych rozliczeń. Wyłączenia takie dotyczą w szczególności:

● wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
● wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Ewidencja związana z refundacją kosztów wynagrodzeń osobowych samorządowego zakładu budżetowego wymaga użycia następujących kont księgowych:

● 130 „Rachunek bieżący jednostki”,
● 225 „Rozrachunki z budżetami”,
● 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,
● 231 „Rozrachunki z pracownikami”,
● 240 „Pozostałe rozrachunki”,
● 404 „Wynagrodzenia”,
● 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”,
● 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

W pierwszej kolejności należy ująć w księgach rachunkowych pełną listę płac wraz z uregulowaniem zobowiązań z niej wynikających. Następnie, zaewidencjonować wystawioną notę księgową oraz otrzymany zwrot. Równolegle operację należy ująć na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

Jednostki ewidencjonujące wzajemne rozliczenia z wykorzystaniem konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” powinny w zapisach polityki rachunkowości uszczegółowić sposób ewidencjonowania takich operacji gospodarczych. Podstawowa analityka do konta pozwala na ustalenie:

● przychodów i kosztów,
● należności i zobowiązań.

Na tak przygotowanych kontach księgowych ewidencja przychodów odbywa się po stronie Ma i kosztów po stronie Wn dla pierwszego konta analitycznego oraz należności po stronie Wn oraz zobowiązań po stronie Ma dla drugiego konta.

W przypadku gdy w zapisach polityki rachunkowości znajduje się informacja wskazująca na konieczność ujmowania zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym i kwalifikowanie tych zwrotów jako umniejszenie wydatków, sposób księgowania może przebiegać zgodnie z opisanym w schemacie.

Istotnym elementem prawidłowego ujęcia zwrotu jest zachowanie zasady polegającej na dokonywaniu zapisów na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki” w oparciu o dokumenty bankowe. W efekcie musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Konieczne jest także dokonanie technicznego zapisu ujemnego w związku z czystością obrotów konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” związanego z wpływem nadpłaty na rachunek bieżący.

Jednostki budżetowe obsługujące dysponenta części budżetowej i dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzają łączne sprawozdania finansowe, będące sumą:

● sprawozdań finansowych jednostek i placówek podległych dysponentom części budżetowej i dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia,
● własnego sprawozdania finansowego.

W celu zachowania rzetelności sprawozdań finansowych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego należy dokonać wyłączenia wzajemnych rozliczeń dokonywanych między tymi jednostkami, których stan wynika z zapisów konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

 

 

Upssss, dwa razy poszło

jeszcze jest schemat ewidencji#10 Guest_Robcioooo

Guest_Robcioooo
 • Goście

Napisano 26 marzec 2018 - 13:11

Nie rozumiem dlaczego u mnie się nie otwiera. Wielkie dzięki.

Czyli do sprawozdania finansowego tylko w informacji dodatkowej?#11 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 20740 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 26 marzec 2018 - 13:15

:)#12 Guest_Monika

Guest_Monika
 • Goście

Napisano 24 lipiec 2018 - 12:42

a schemat można poprosić?

 #13 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 20740 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 24 lipiec 2018 - 13:08

a schemat można poprosić?

Otwórz sobie link, który podałam wyżej.

Schematu nie można skopiować do wklejenia

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych