Kategorie
Skocz do zawartości

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta


Gość Damian
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W połowie tego roku całe swoje przedsiębiorstwo wniosłem aportem do spółki komandytowej. Ponadto chciałbym dodać, że nie zlikwidowałem działalności gospodarczej prowadzonej jako osoba fizyczna.W związku z faktem, że w poprzednim roku wypełniłem wszystkie kryteria zobowiązujące do badania sprawozdania finansowego mojej firmy mam następujące pytanie:Czy badaniu przez biegłego rewidenta powinno podlegać sprawozdanie finansowe firmy prowadzonej jako osoba fizyczna, czy sprawozdanie spółki, bądź obu tych przedsiębiorstw, albo może istnieją przesłanki uniemożliwiające badanie tych sprawozdań?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość do Damian
Badaniu przez biegłego podlegają spółki które spełniają conajmniej 2 z 3 punktów ustawy o rachunkowości.Jeżeli nie spełniasz tych 2 punktów to nie podlega spółka badaniu( o innych przesłankach nie ma mowy)Pytanie zadałeś długie ale ...........musisz sprawdzić kto podlega badaniu dziłalność czy spółka .Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości badaniu podlegają:1) roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz2) roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:a) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;:) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, a więc między innymi wszystkich podmiotów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do publicznego obrotu na rynkach giełdowych, fundusze inwestycyjne;c) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;d) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;e) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za które sporządzono sprawozdania finansowe spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.Wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.Ponadto obowiązkowi badania podlegają sprawozdania spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Te jednostki, bez względu na formę organizacyjno-prawną czy rozmiary działalności muszą poddać swe sprawozdania badaniu.Ustawa o rachunkowości nie określa bezpośrednio terminu, do którego należy dokonać wyboru biegłego rewidenta. Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki i zawarcie z nim umowy musi nastąpić w takim terminie, aby umożliwić biegłemu rewidentowi udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Natomiast inwentaryzację składników aktywów przeprowadzaną na ostatni dzień roku obrotowego należy rozpocząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku, a zakończyć do 15 dnia następnego roku.Organem dokonującym wyboru audytora do przeprowadzenia badania jest organ, który zatwierdza sprawozdanie jednostki, chyba że statut, umowa lub inne przepisy stanowią inaczej. Generalnie w zależności od formy prawnej jednostki mogą to być, np.:- w spółce akcyjnej - zwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy,- w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - zwyczajne zgromadzenie wspólników,- w spółkach jawnej, cywilnej, komandytowej, partnerskiej - wspólnicy,- w spółce komandytowo-akcyjnej - walne zgromadzenie,- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - właściciel,- w przedsiębiorstwach państwowych - rada pracownicza, lub w przypadku jej braku organ założycielski,- w spółdzielni - walne zgromadzenie.Wybór audytora przez niewłaściwy organ oznacza z mocy prawa, że przeprowadzone w wyniku takiego wyboru badanie sprawozdania finansowego jest nieważne.Decyzja o wyborze biegłego rewidenta powinna być podjęta w formie uchwały uprawnionego organu zawartej w formie pisemnej. Umowę z uprawnionym podmiotem wskazanym przez organ zatwierdzający o badanie sprawozdania finansowego zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości zawiera kierownik jednostki.Warto wspomnieć, że jeżeli roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta i nie zostanie ono przeprowadzone, wówczas kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność karną. Art. 79 ustawy o rachunkowości mówi, że kto wbrew przepisom ustawy nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.Podstawa prawna:- Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...