Skocz do zawartości


Plan zagospodarowania przestrzennego "ZO"? A domek letniskowy?


1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_Andrzej

Guest_Andrzej
  • Goście

Napisano 02 październik 2017 - 17:39

Witam.

Chciałbym się dowiedzieć, tego co jasno zaznaczyłem w temacie.
Czyli czy jest możliwość postawienia domku letniskowego lub obiektu w podobnym charakterze np. domek holenderski, kontener socjalny, wiata itd. itp.
Na co potrzebne są zgody/pozwolenia, a na co nie. O ile w ogóle jest sens pytać o zgody w poniższej sytuacji.

A sytuacja przedstawia się następująco:

Otulina Ojcowskiego parku narodowego.
Gmina Zielonki.
Januszowice.
Plan zagospodarowania "ZO":
 

1.     Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej  oznaczone na rysunku planu symbolem / „ZO” /.

 

2.     Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się możliwość lokalizacji, zieleni nie urządzonej, tereny otwarte nie zainwestowane, obejmujące zadrzewienia i zakrzewienia / w tym śródpolne i przywodne /, tereny leśne pełniące ważną role połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych oraz użytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska.

 

3.    Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się  możliwość lokalizacji:

1) nie kubaturowych ogólnodostępnych urządzeń sportu i rekreacji tj, ścieżek rowerowych, szlaków        turystycznych, elementów towarzyszących wraz z elementami małej architektury / wiaty, ławki, platformy
       widokowe /,

2) dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie,

3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

 

4.   Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się:

1)      zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną, o
szerokości 15 m po obu stronach cieku,

2)    zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym
       nie stanowiła więcej niż 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego obszaru danego ustalenia,

3)    w celu ochrony tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w        terenach tego użytkowania,

4)    adaptacje istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z możliwością
       remontów, przebudowy i rozbudowy, przy maksymalnym zwiększeniu powierzchni użytkowej nie więcej
       niż 25% oraz możliwości adaptacji poddaszy na cele mieszkalne.

5)    ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu.

6)    zakaz wprowadzania wszelkich urządzeń tworzących bariery ekologiczne bez rozwiązań umożliwiających ich przekraczanie.

7)    spełnienie warunków zapisanych w rozdziale II i IV podstawowych wymogów  wynikających z zasad
ogólnych zagospodaro­wania terenu i warunków zabudowy obowiązujących w całym obszarze gminy oraz warunków obowiązujących dla stref  w ramach zasięgu terenowego tych stref,

8)    spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V.#2 Guest_Malgosia

Guest_Malgosia
  • Goście

Napisano 09 marzec 2019 - 17:51

Dzień dobry. Mam identyczne pytanie. Czy dostał Pan od kogoś odpowiedź? 

Pozdrawiam, 

Małgosia

 

 

 

Witam.

Chciałbym się dowiedzieć, tego co jasno zaznaczyłem w temacie.
Czyli czy jest możliwość postawienia domku letniskowego lub obiektu w podobnym charakterze np. domek holenderski, kontener socjalny, wiata itd. itp.
Na co potrzebne są zgody/pozwolenia, a na co nie. O ile w ogóle jest sens pytać o zgody w poniższej sytuacji.

A sytuacja przedstawia się następująco:

Otulina Ojcowskiego parku narodowego.
Gmina Zielonki.
Januszowice.
Plan zagospodarowania "ZO":
 

1.     Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej  oznaczone na rysunku planu symbolem / „ZO” /.

 

2.     Jako przeznaczenie podstawowe dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się możliwość lokalizacji, zieleni nie urządzonej, tereny otwarte nie zainwestowane, obejmujące zadrzewienia i zakrzewienia / w tym śródpolne i przywodne /, tereny leśne pełniące ważną role połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych oraz użytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska.

 

3.    Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się  możliwość lokalizacji:

1) nie kubaturowych ogólnodostępnych urządzeń sportu i rekreacji tj, ścieżek rowerowych, szlaków        turystycznych, elementów towarzyszących wraz z elementami małej architektury / wiaty, ławki, platformy
       widokowe /,

2) dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie,

3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

 

4.   Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się:

1)      zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód otwartych z bezpośrednią ich otuliną, o
szerokości 15 m po obu stronach cieku,

2)    zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym
       nie stanowiła więcej niż 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego obszaru danego ustalenia,

3)    w celu ochrony tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w        terenach tego użytkowania,

4)    adaptacje istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z możliwością
       remontów, przebudowy i rozbudowy, przy maksymalnym zwiększeniu powierzchni użytkowej nie więcej
       niż 25% oraz możliwości adaptacji poddaszy na cele mieszkalne.

5)    ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu.

6)    zakaz wprowadzania wszelkich urządzeń tworzących bariery ekologiczne bez rozwiązań umożliwiających ich przekraczanie.

7)    spełnienie warunków zapisanych w rozdziale II i IV podstawowych wymogów  wynikających z zasad
ogólnych zagospodaro­wania terenu i warunków zabudowy obowiązujących w całym obszarze gminy oraz warunków obowiązujących dla stref  w ramach zasięgu terenowego tych stref,

8)    spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych