Skocz do zawartości


inwentaryzacja środków trwałych


wróć do serwisu Księgowość 13 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 19 wrzesień 2017 - 19:37

Napiszcie, proszę, czy inwentaryzację środków trwałych, znajdujących się na terenie strzeżonym można przeprowadzić w dowolnym miesiącu danego roku z zachowaniem zasady - nie rzadziej niż raz na 4 lata? 

 

I jeszcze proszę, napiszcie, czy komisja inwentaryzacyjna może być jednocześnie zespołem spisowym?#2 I_BP

I_BP

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 135 postów

Napisano 22 wrzesień 2017 - 11:45

ostatnio w artykułach fachowcy odpowiadają, że w dowolnym terminie zgodnie z literalnym brzmieniem "raz w ciągu 4 lat", ale przyzwyczajenie że w ostatnim kwartale jest silne, ostatnio chyba z Inforu była odpowiedź, że jeśli np . na 31.08.2017 w szkole przy zmianie dyrektora była przeprowadzana pełna inwentaryzacja to wypełnia obowiązek przeprowadzenia jej "raz w ciągu 4 lat, poczytaj fachowców i ekspertów#3 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2975 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 22 wrzesień 2017 - 12:15

poczytaj ustawę o rachunkowości art.26#4 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 17902 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 22 wrzesień 2017 - 12:37

"ale przyzwyczajenie że w ostatnim kwartale jest silne," - zwłaszcza "przyzwyczajenie" podyktowane ustawą :P#5 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 17902 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 22 wrzesień 2017 - 12:39

Zapis

 

"rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku"

 

zobowiązuje#6 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 22 wrzesień 2017 - 12:57

Też się tego trzymam, Zosiu i Gabi. Ale ostatnio przeczytałam artykuł:

Kiedy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych?

Czy jest możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych nie od października do 15 stycznia roku następnego, lecz w okresie np. maj–czerwiec (przy założeniu, że inwentaryzacji dokonuje się nie później niż w ciągu 4 lat).

Odpowiedź

Tak, jeżeli są to środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym, wówczas można je inwentaryzować raz na 4 lata. Nie ma wymogu, w którym okresie ma być przeprowadzona inwentaryzacja. W związku z tym można jej dokonać w dowolnym momencie roku. Uzasadnienie:

Jednostki mają obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień bilansowy. W przypadku nieruchomości zaliczanych do środków trwałych oraz innych składników środków trwałych, jeżeli znajdują się na terenie strzeżonym, termin inwentaryzacji uznaje się za zachowany, gdy inwentaryzacja zostaje przeprowadzona raz w ciągu 4 lat. Moment inwentaryzacji nie jest określony, więc można jej dokonać w dowolnym terminie w ciągu roku. Ważne, żeby termin przeprowadzenia inwentaryzacji nie był dłuższy niż 4 lata.
PODSTAWA PRAWNA:

• art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 20 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613#7 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 17902 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 22 wrzesień 2017 - 13:10

Art.26 p-kt 3, p-pkt 1)

 

To co wyżej napisałaś to ma zastosowanie jeśli jednostka przyjmie zarządzeniem tryb inwentaryzacji ciągłej, w/g harmonogramu z terminami inwentaryzuje wówczas w ciągu 4 lat.

 

"...gdy inwentaryzacja zostaje przeprowadzona raz w ciągu 4 lat...."#8 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 22 wrzesień 2017 - 13:29

Ty, to masz wiedzę!

Dziękuję bardzo za rozjaśnienie.#9 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 17902 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 22 wrzesień 2017 - 13:37

Nie przesadzaj z tą wiedzą :)

Proszę#10 Guest_Jola

Guest_Jola
 • Goście

Napisano 23 wrzesień 2017 - 17:09

Konsekwencje przejścia na inwentaryzację ciągłą środków trwałych

Jesteśmy dużą jednostką prowadzącą działalność produkcyjną. W IV kwartale 2012 r. przeprowadziliśmy inwentaryzację środków trwałych. Następny termin przeprowadzenia inwentaryzacji przypada na 2016 r., tj. raz w ciągu 4 lat. Z uwagi na fakt, iż inwentarz nasz liczy ponad 14.000 pozycji, a zorganizowanie inwentaryzacji wymaga zaangażowania znacznej liczby pracowników, wprowadziliśmy inwentaryzację ciągłą. Czy inwentaryzację przypadającą na 2016 r. musimy przeprowadzić w IV kwartale 2016 r., czy mogliśmy ją rozpocząć w lutym 2016 r. i zakończyć w grudniu 2016 r.?

 

Zatem ustawa o rachunkowości dopuszcza zinwentaryzowanie środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym - raz w ciągu 4 lat (por. art. 26 ust. 3 pkt 3). Oznacza to, że możliwe jest dokonywanie rozłożonego w czasie spisu omawianych składników majątkowych oraz grupowania ich według przyjętego przez jednostkę kryterium. Przyjmując jednak do stosowania uproszczone zasady inwentaryzacji, określone w art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości, należy mieć na uwadze, iż konieczne jest przeprowadzenie kompletnej inwentaryzacji drogą spisu z natury danych składników aktywów w przewidzianym ustawą okresie, tj. aby w wymaganym czasie zostały zinwentaryzowane wszystkie zasoby danego składnika majątkowego w jednostce, objęte przedmiotowym rodzajem inwentaryzacji.

Ponadto powinno także mieć miejsce bieżące porównanie rezultatu spisu częściowego danego zasobu aktywu z jego stanem księgowym na ten sam dzień oraz ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

Jak wynika z informacji przedstawionych w pytaniu jednostka chce przyjąć do stosowania ww. uproszczone zasady inwentaryzacji ciągłej środków trwałych polegające na przeprowadzeniu ich spisu raz w ciągu 4 lat. W takim przypadku musi być spełniony jeszcze jeden warunek, a mianowicie że dotyczy to środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym. Przepisy ustawy o rachunkowości nie definiują pojęcia "terenu strzeżonego". Dlatego też za taki przyjmuje się miejsce składowania (magazynowania) zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, tj. składy, magazyny ogrodzone i dozorowane stale (przez całą dobę) przez straż zakładową jednostki lub strażników wynajętej w tym celu firmy zajmującej się ochroną mienia, a także odrębnie stojące budynki zamykane tak, aby nie było możliwe przedostanie się do wewnątrz bez pozostawienia śladów włamania.

Jak już pisaliśmy, inwentaryzację ciągłą można przeprowadzać w danym okresie (tj. w ciągu 4 lat lub części jednego roku w okresie 4 lat). W związku z tym w celu ustalania rzeczywistego stanu poszczególnych grup środków trwałych objętych tą inwentaryzacją, prawidłowe było rozpoczęcie inwentaryzacji w lutym 2016 r., która zakończy się w grudniu 2016 r. Będzie ona traktowana jak inwentaryzacja ciągła przeprowadzona w ciągu 4 lat, tj. w okresie lat 2013-2016.


#11 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 25 wrzesień 2017 - 07:50

Uchwała Nr 5/2016

Komitetu Standardów Rachunkowości

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

mówi:

15. Nie narusza obowiązku przeprowadzenia spisu na ostatni dzień roku obrotowego przeprowadzenie go w odniesieniu do (art. 26 ust. 3 ustawy):

a) zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów objętych bieżącą ewidencją ilościowo-wartościową i przechowywanych w strzeżonych składowiskach (art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy) – w dowolnym dniu w ciągu 2 lat

 

to w stosunku do (art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy)

„nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – przeprowadzono raz w ciągu 4 lat”

 

powinno być tak samo.#12 I_BP

I_BP

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 135 postów

Napisano 25 wrzesień 2017 - 09:55

Termin spisu z natury środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym

W uor jest zapisane, że inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym należy przeprowadzić minimum raz na 4 lat. Jak należy liczyć ten czas czterech lat, czy od zakończenia spisu, czy od daty protokołu poinwentaryzacyjnego, a może jeszcze inaczej? Dla przykładu: w mojej jednostce spis był przeprowadzony w okresie 5–20 października 2014 r., protokół inwentaryzacyjny został spisany z datą 31 października 2014 r. Kiedy więc mija okres 4 lat, którego nie mogę przekroczyć?

https://forum.infor....inwentaryzacji/

Inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym należy przeprowadzić raz w ciągu 4 lat, przy czym uor nie podaje dokładnego terminu, w jakim należy to zrobić. W praktyce przyjmuje się, że chodzi tu o całe lata kalendarzowe. Na przykład jeśli ostatnia inwentaryzacja była przeprowadzona w roku 2014, to kolejna musi być przeprowadzona w roku 2018. Dla ustalenia tego terminu nie mają znaczenia daty wykonania poszczególnych czynności inwentaryzacyjnych.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli#13 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2017 - 07:04

Dziękuję bardzo!

Wiem jedno, muszę koniecznie wybrać się na szkolenie. Znowu te nieścisłe przepisy prawa...#14 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2017 - 08:33

A na szkoleniu- skąd będziesz wiedzieć że to co mówią- to tak mam być. U nas niczego nie jest sie pewnym.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych