Kategorie
Skocz do zawartości

Likwidacja środka trwałego


Gość Janek
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Proszę o pomoc?Firma jest jednostką budżetową w Trwałym Zarządzie.Otrzymaliśmy w 1985r od Urzędu Miejskiego dokumentem PT Środek Trwały związany z rekultywacją terenu (nawiezienie ziemi, wyrówanie terenu itp.) Środek praktycznie jest niemożliwy do zlokazlizowania.Jak wygląda procedura zlikwidowania tego środka?Czy o likwidacji zobowiązani jesteśmy poinformować Urząd Miejski?Z góry Dziękuję
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wiem czy musisz to zgłosić, moze dla pewności dopytaj.a poniżej coś o likwidacji. może się przyda.Treść pytania:Jak zlikwidować środek trwały ( dokładnie grupa budowle) który jeszcze nie został całkowicie umorzony. jak zaksięgowac taką likwidację i jaką dokumentację sporządzić do tego celu. jak amartyzacja wpłynie na koszty posdatku dochodowego od osób prawnych??? czy całą niezamortyziowaną wartość ująć jako koszt??? proszę o wskazówki i porady.Odpowiedź:Odpowiedź: Wyksięgowanie środka trwałego następuje pod datą zatwierdzenia protokołu likwidacji przez kierownika. Protokół ten jest podstawą do sporządzenia dokumentacji na podstawie, której fakt jej przeprowadzenia zostanie ujęty w księgach rachunkowych jednostki – dokumentem tym jest LT „Likwidacja środków trwałych”. Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości w przypadku likwidacji środka trwałego dokonuje się odpowiedniego zapisu aktualizującego jego wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, natomiast od strony podatkowej niezamortyzowana część środka trwałego będzie stanowić koszt podatkowy, o ile likwidacja nie jest spowodowana zmianą działalności prowadzonej przez podatnika.Uzasadnienie:Likwidacja środków trwałych może być spowodowana:- naturalnym zużyciem,- przypadkami losowymi - pożar, powódź, kradzież,- decyzjami ekonomicznymi,- zmianą profilu działalności i budową nowych środków trwałych,- zepsuciem i brakiem ekonomicznego uzasadnienia naprawy.Likwidacja w przypadku budynków, budowli polega na ich rozbiórce. Zasady dokumentowania faktu likwidacji środków trwałych powinny zostać określone w przepisach wewnętrznych jednostki ustalanych przez jej kierownika – w sprawie zasad gospodarowania majątkiem jednostki i jego inwentaryzacji. Właściwym dokumentem księgowym powodującym postawienie środka trwałego w stan likwidacji jest LT „Likwidacja środka trwałego”. Dokument ten sporządza zazwyczaj komisja a następnie zatwierdza kierownik jednostki, do dokumentu tego powinien być dołączony protokół postawienia w stan likwidacji oraz późniejszy protokół z fizycznej likwidacji i ewentualnie rachunki ze sprzedaży np. materiałów z rozbiórki. Jest on podstawą do usunięcia środka z ewidencji oraz wyksięgowania jego wartości z kont księgowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą przeznaczenia środka trwałego do likwidacji. Oznacza to, że jednostka powinna zaksięgować ostatni odpis amortyzacyjny w miesiącu, w którym został wystawiony dokument LT. Ewidencja księgowa nieumorzonego w całości środka trwałego powinna przebiegać następująco:1. dokument LT – postawienie w stan likwidacji, wyksięgowanie dotychczasowej amortyzacjiWN konto 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”MA konto 011 – „Środki trwałe”2. dokument LT – postawienie w stan likwidacji, wyksięgowanie nadwyżki początkowej nad amortyzacjąWN konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”MA konto 011 – „Środki trwałe3. ewidencja pozabilansowa, postawienie w stan likwidacjiWN konto pozabilansowe „Środki trwałe w likwidacji”4. ewidencja pozabilansowa, protokół fizycznej likwidacjiMA konto pozabilansowe „Środki trwałe w likwidacji”Procesowi likwidacji mogą towarzyszyć koszty, które jednostka musi ponieść, aby doprowadzić go do końca. Koszty te są księgowane w poczet pozostałych kosztów operacyjnych. Natomiast wszelkie odzyski np. materiały, jakie uda się pozyskać jednostka może zaksięgować na konto materiały. W przypadku gdy likwidacja ma związek z budową nowego środka trwałego to koszty i przychody związane z likwidacją będą korygowały wartość środków trwałych w budowie.Od strony podatkowej opierając się na art.16 ust.1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik ma możliwość zaliczenia straty w postaci nieumorzonej części środków trwałych, które w wyniku pewnych zdarzeń nie będą mogły być już pokryte odpisami amortyzacyjnymi a jedyne ograniczenie dotyczy sytuacji, gdy podatnicy zaprzestają używać danego środka trwałego ze względu na zmianę rodzaju prowadzonej działalności. Możliwość tę potwierdzają organy podatkowe w wydanych interpretacjach, a także sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 20 marca 2008 r. (sygn. II FSK 58/07) wskazał: „Odwołanie się w art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do konstrukcji umorzenia środków trwałych oznacza, że pojęcie straty w środkach trwałych łączy on z brakiem możliwości dokonania przez podatnika pełnych odpisów amortyzacyjnych. Straty te powstają więc wówczas, gdy wartość środka trwałego nie może być zrównoważona odpisami amortyzacyjnymi na skutek zaprzestania przez podatnika używania środka trwałego w działalności gospodarczej (zbycie, utrata lub likwidacja środka). Jeżeli część wydatków poniesionych na nabycie środka trwałego nie została i nie zostanie w przyszłości pokryta odpisami amortyzacyjnymi i przychodem z jego likwidacji lub odpłatnego zbycia, to powstałe straty będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 lub 6 w/w ustawy.”.Podobnie wypowiedział się również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 14 marca 2008 r., sygn. I SA/Wr 1702/07.Podstawa prawna: art.32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 ze zm.), załącznik nr 2 rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (DZ.U. nr128, poz.861), art.16 ustawy z 15 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2002 r. nr 54, poz.654). Autor:Halina Skiba
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...