Skocz do zawartości


Ewidencja VAT rozliczenie w następnym okresie.


wróć do serwisu Księgowość 53 odpowiedzi w tym temacie

#41 szlemka

szlemka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1066 postów

Napisano 11 kwiecień 2017 - 09:07

Jednostka budżetowa posiada środki:
- na wydatki które otrzymała z budżetu,

- pobrane dochody które jest zobowiązana przekazać do budżetu,

- środki Vat-należny które otrzymuje od nabywcy.

 

Pomiędzy jednostką a gminą nie zachodzi zachodzi relacja: "musi zapłacić gminie" a jedynie "powinna przekazać na rachunek budżetu" lub "powinna zwrócić na rachunek budżetu".

 

Z powyższego widać, że vat-należny jednostka może przekazać do gminy tylko wówczas gdy posiada takie środki tj. gdy zapłaci nabywca.

OK, to w takim razie jb nie otrzymuje zapłaty za fakturę i nie przekazuje vat należnego do gminy. To gmina płaci za jb ten podatek?#42 Guest_BDMB

Guest_BDMB
 • Goście

Napisano 11 kwiecień 2017 - 10:31

OK, to w takim razie jb nie otrzymuje zapłaty za fakturę i nie przekazuje vat należnego do gminy. To gmina płaci za jb ten podatek

Gmina jest podatnikiem który rozlicza się z VAT wraz ze swoimi jednostkami. Jednostka gminy prowadzi ewidencje VAT na podstawie których sporządza sprawozdania z VAT (niektórzy nazywają je deklaracjami cząstkowymi) należnego i naliczonego które dostarcza do gminy.  Gmina na podstawie sprawozdań sporządza deklarację VAT i rozlicza się z US.  Inną sprawą jest prowadzenie rozliczeń gminy z jej jednostkami z tytułu vat. Konieczne  jest prowadzenie w tym celu dodatkowych kont rozliczeniowych (np.226,227 jak to pokazano wcześniej)  .#43 gabi

gabi

  gabi

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2889 postów
 • LokalizacjaCentrum Polski-jednostka budżetowa

Napisano 11 kwiecień 2017 - 12:20

OK, to w takim razie jb nie otrzymuje zapłaty za fakturę i nie przekazuje vat należnego do gminy. To gmina płaci za jb ten podatek?

tak , jezeli w następnym miesiącu jednostka otrzyma zapłatę faktury jest zobowiązana do przekazania go centrali (gmina) w momencie otrzymania#44 Guest_Beata

Guest_Beata
 • Goście

Napisano 12 kwiecień 2017 - 11:48

U nas w gminie podjęto decyzję aby podatek naliczony był dochodem budżetowym. My jako szkoła musimy wykazywać dochody netto bez Vat,  natomiast wydatki tj. zakupy brutto.Konto 225 ( Urząd Gminy-jako US)musi wykazywać podatek naliczony( pomniejszony o podatek naliczony0, który muszę przekazać do Gminy,zgodnie z deklaracją Vat. Mam kłopot z zamknięciem konta 221 po stronie Ma. Moje księgowania to:

1/ fra sprzedaży

221 z par./7xx kwota netto

221 bez par/225 kwota vat

2/ zapłata faktury sprzedaży

130/221 netto ( z par.),

130/221 vat( bez par.)

3/ fra zakupu np. 4260

401/201 netto

225/201 vat

4/ zapłata faktury zakupu

201/130 brutto wg paragrafu np. 4260

5/przelew do Gminy wynikający z konta 225 i deklaracji Vat ( należny minus naliczony)

225/130 bez paragrafów

oraz zapis techniczny-130/130

6/ przypis dochodu z tyt.podatku naliczonego

221/7xx z par.

7/ zwrot dochodu do Gminy

222/130

oraz przek.z konta 130 bez par. na 130/970 i zapis techniczny do konta 130 bez par.

Pozostaje konto  221 po stronie Ma????

Czy ktoś może coś pomóc.

Beata#45 Guest_BDMB

Guest_BDMB
 • Goście

Napisano 13 kwiecień 2017 - 11:26

Zapis:

6/ przypis dochodu z tyt.podatku naliczonego
221/7xx z par.

z punktu widzenia prawa bilansowego jest nielegalny. Na jakiej podstawie ma powstać przychód?
Należy dokonać takich przeksięgowań by przesunąć środki z tyt. zapłaty vat należnego
w kwocie vat naliczonego który podlega odliczeniu - na dochody.

Wg mnie można by to zapisać:

np.

wprowadzam konta:
225-s vat nalezny
225-z vat naliczony podleg. odliczeniu
130-V sub konto - środki VAT

1/ fra sprzedaży

221 z par./7xx kwota netto
221 bez par/225-s 400 zł

2/ zapłata faktury sprzedaży

130/221 netto ( z par.),
130-vat/221 400 zł

3/ fra zakupu np. 4260
401/201 netto
225-z/201 100 zł

4/ zapłata faktury zakupu
201/130 brutto wg paragrafu np. 4260

5/przelew do Gminy wynikający z deklaracji Vat ( należny minus naliczony podlegający odliczeniu)

225-s/130-vat 300 zł

6/ przeksięgowanie należności z tyt. vat naliczony podlegający odliczeniu na
konto należności z tyt. doch. budżetowych

221(097)/225-Z 100 zł ("w gminie podjęto decyzję aby podatek naliczony był dochodem budżetowym")

kompensata płatności:
225-s/221(097) 100 zł

przesuniecie środków VAT na konto dochodów budżetowych
130D(097)/130-vat 100 zł

7/ przekazanie dochodu z tyt. vat naliczony podlegający odliczeniu do Gminy

222/130D 100 zł

#46 Guest_Beata

Guest_Beata
 • Goście

Napisano 13 kwiecień 2017 - 13:56

Dziękuję bardzo za pomoc.

Sytuacja wynikła z tego, że przelewam vat należny wynikający z salda  konta 225 i deklaracji vat cząstkowej, czyli pomniejszony o podatek naliczony. Na koncie  bankowym konta 130 pozostaje podatek naliczony. Czyli jak go traktować, co to jest? Nie mogę zmniejszyć wydatków z uwagi na informację MF, że wydatki należy wykazywać w kwocie brutto.

Beata#47 Guest_BDMB

Guest_BDMB
 • Goście

Napisano 13 kwiecień 2017 - 20:14

Na rachunku  bankowym konta 130 pozostaje nie podatek  naliczony lecz podatek należny w kwocie równej podatkowi naliczonemu podlegającemu odliczeniu.

 

Zapłata faktury sprzedaży oznacza wpływ do jednostki dochodów w kwocie netto faktury oraz środków pozabudżetowych w kwocie podatku vat należnego (400 zł). Środki te przeznaczone są na zapłatę zobowiązania podatnika względem US. Ewidencja stanu tych środków prowadzona jest na subkoncie  130-v. Jako, że jednostce przysługuje prawo obniżenia tego zobowiązania o kwotę podatku naliczonego podlegającemu odliczeniu (100 zł) , jednostka przekazuje do gminy tylko kwotę 300zł.  Pozostaje 100 zł  środków vat które należy wprowadzić do budżetu aby zrefundować dokonane wydatki  w kwocie brutto.

   np. dokonano wydatku w kwocie brutto 1200 zł  (1100 zł kwota zakupu + 100 zł vat podlegający odliczeniu) . Wydatkowane ze środków budżetowych 100 zł  na zapłatę vat naliczonego zostaje zrefundowane z otrzymanych kwot na vat należny.  Refundacja w tym przypadku oznacza wpływ do budżetu kwoty 100 zł i ujmowana jest na dochody.

 

 

 

 

 #48 Guest_Beata

Guest_Beata
 • Goście

Napisano 14 kwiecień 2017 - 10:12

Dziękuję.Faktycznie, źle zintepretowalam podatek pozostający na koncie. Twoje wyjasnienie jest jasne i przejrzyste. Jeszcze raz dziękuję.A z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkiego najlepszego. Beata

#49 Guest_kamila80

Guest_kamila80
 • Goście

Napisano 21 kwiecień 2017 - 10:03

 

Poniżej wzory księgowań ze szkolenia: 


Schemat 1. Ewidencja księgowa VAT w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
(wariant A z nowymi kontami 226 i 227)

 1. Przelewy VAT na rachunek budżetu przez jednostki organizacyjne w wysokości podlegającej odprowadzeniu na rachunek urzędu skarbowego - Wn 133, Ma 226
 2. VAT podlegający zwrotowi przez urząd skarbowy oraz podlegający rozliczeniu z jednostkami organizacyjnymi w wysokości wynikającej z miesięcznych deklaracji VAT-7 sporządzanych przez jednostki organizacyjne - Wn 227, Ma 226
 3. Przeksięgowanie VAT podlegającego odprowadzeniu do urzędu skarbowego w kwocie wynikającej z miesięcznych deklaracji jednostek organizacyjnych - Wn 226, Ma 227
 4. Przelew VAT na rachunek urzędu skarbowego w kwocie wynikającej z miesięcznych deklaracji VAT-7 sporządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego - Wn 227, Ma 133
 5. Zarachowanie VAT wpłaconego przez jednostki organizacyjne na poczet rozliczeń z jednostkami, które wykazały w deklaracjach VAT-7 do zwrotu, i przekazanie tych środków na rachunki tych jednostek organizacyjnych w celu dokonania zmniejszeń wydatków - Wn 226, Ma 133
 6. Zwrot VAT dokonany przez urząd skarbowy na rachunek budżetu - Wn 133, Ma 227
 7. Rozliczenie VAT zwróconego przez urząd skarbowy z jednostkami organizacyjnymi w formie przelewu środków na ich rachunki bankowe w celu dokonania zmniejszeń wydatków - Wn 226, Ma 133

 

Rafael a możesz napisać kto prowadził to szkolenie?#50 Rafael22

Rafael22

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 13 postów

Napisano 21 kwiecień 2017 - 13:13

A.Drożdzal a ona zacytowała fragment z

 

Poradnika Rachunkowość Budżetowa Infor :

"EWIDENCJA KSIĘGOWA VAT W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 2017 R." JAN CHARYTONIUK

11/2016, data dodania: 27.10.2016
 #51 Guest_magda

Guest_magda
 • Goście

Napisano 26 kwiecień 2017 - 10:48

warto wyposażyć się w odpowiednie publikacje. Wydawnictwo Unimex zawsze jest na bieżąco ze zmianami. Zobacz sobie ich ofertę.#52 Guest_Anka

Guest_Anka
 • Goście

Napisano 09 maj 2017 - 07:10

Hej a mam prośbę, czy ktoś z WAS mógłby jak krowie na rowie wytłumaczyc z przykładami JAK KSIĘGOWAĆ VAT W ORGANIE (starostwo powiatowe)?? bo wszyscy piszą o jednostkach budżetowych i gminach, a jak to jest ze starostwami??  U nas np. nie wiem co robić z groszami, jako że księguję należny z przelewu na konto a on u nas jest w groszach, to na koniec mi paru groszy brakuje i ściągam te grosze z urzędu starostwa, nie wiem jak je księgować, i moje kolejne pytanie: wg augustowskiej są konta 271 należny oraz 272 naliczony. Jeżeli ja księguję należny z wpływu na konto ( 133 / 271 ) to co wtedy z tym naliczonym? nie wiem czy dobrze rozumuje i księguję go z deklaracji cząstkowej 272/271... może w ogóle mam źle?? proszę o pomoc bo pomimo artykułów i pomocy z tej strony to słabo to rozumiem. pozdrawiam Anka   

 

P.S. może napiszę jak ja to księguję:

 

1) wpływ na konto należnego VAT - 133/271-x (z rozdzieleniem na jednostki)

2) kompensata należnego z naliczonym - 272 -x/271-x (z rozdzieleniem na jednostki)

3) następnie rozliczenie należnego z US - 271/224-x (wyodrębniony na US)

4) przelew należnego do US - 224-x/133 

te grosze które mi brakują do wysłania przelewu do US księguję na 133/271 

Wiem ze coś źle robię, ale nie mogę dojść co, dlatego proszę o pomoc. Z góry dziękuję. #53 Guest_Anka

Guest_Anka
 • Goście

Napisano 12 maj 2017 - 14:13

Hej a mam prośbę, czy ktoś z WAS mógłby jak krowie na rowie wytłumaczyc z przykładami JAK KSIĘGOWAĆ VAT W ORGANIE (starostwo powiatowe)?? bo wszyscy piszą o jednostkach budżetowych i gminach, a jak to jest ze starostwami??  U nas np. nie wiem co robić z groszami, jako że księguję należny z przelewu na konto a on u nas jest w groszach, to na koniec mi paru groszy brakuje i ściągam te grosze z urzędu starostwa, nie wiem jak je księgować, i moje kolejne pytanie: wg augustowskiej są konta 271 należny oraz 272 naliczony. Jeżeli ja księguję należny z wpływu na konto ( 133 / 271 ) to co wtedy z tym naliczonym? nie wiem czy dobrze rozumuje i księguję go z deklaracji cząstkowej 272/271... może w ogóle mam źle?? proszę o pomoc bo pomimo artykułów i pomocy z tej strony to słabo to rozumiem. pozdrawiam Anka   

 

P.S. może napiszę jak ja to księguję:

 

1) wpływ na konto należnego VAT - 133/271-x (z rozdzieleniem na jednostki)

2) kompensata należnego z naliczonym - 272 -x/271-x (z rozdzieleniem na jednostki)

3) następnie rozliczenie należnego z US - 271/224-x (wyodrębniony na US)

4) przelew należnego do US - 224-x/133 

te grosze które mi brakują do wysłania przelewu do US księguję na 133/271 

Wiem ze coś źle robię, ale nie mogę dojść co, dlatego proszę o pomoc. Z góry dziękuję. 

 


Hej a mam prośbę, czy ktoś z WAS mógłby jak krowie na rowie wytłumaczyc z przykładami JAK KSIĘGOWAĆ VAT W ORGANIE (starostwo powiatowe)?? bo wszyscy piszą o jednostkach budżetowych i gminach, a jak to jest ze starostwami??  U nas np. nie wiem co robić z groszami, jako że księguję należny z przelewu na konto a on u nas jest w groszach, to na koniec mi paru groszy brakuje i ściągam te grosze z urzędu starostwa, nie wiem jak je księgować, i moje kolejne pytanie: wg augustowskiej są konta 271 należny oraz 272 naliczony. Jeżeli ja księguję należny z wpływu na konto ( 133 / 271 ) to co wtedy z tym naliczonym? nie wiem czy dobrze rozumuje i księguję go z deklaracji cząstkowej 272/271... może w ogóle mam źle?? proszę o pomoc bo pomimo artykułów i pomocy z tej strony to słabo to rozumiem. pozdrawiam Anka   

 

P.S. może napiszę jak ja to księguję:

 

1) wpływ na konto należnego VAT - 133/271-x (z rozdzieleniem na jednostki)

2) kompensata należnego z naliczonym - 272 -x/271-x (z rozdzieleniem na jednostki)

3) następnie rozliczenie należnego z US - 271/224-x (wyodrębniony na US)

4) przelew należnego do US - 224-x/133 

te grosze które mi brakują do wysłania przelewu do US księguję na 133/271 

Wiem ze coś źle robię, ale nie mogę dojść co, dlatego proszę o pomoc. Z góry dziękuję. 

 

 

DZIĘKI ZA POMOC smile.png ROZGRYZŁAM TO SAMA. 

 

POZDRAWIAM#54 szlemka

szlemka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1066 postów

Napisano 15 maj 2017 - 08:45

BRAWOsmile.png

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych