Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

opłata za zajęcie pasa drogowego klasyfikacja


17 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Lidka

Guest_Lidka
 • Goście

Napisano 04 grudzień 2015 - 11:14

Mam problem z odpowiednim zaklasyfikowaniem opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę 1500 zł. Czy § 0490„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” będzie Waszym zdaniem odpowiedni?#2 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21548 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 04 grudzień 2015 - 12:02

Pytasz jako płacąca czy przyjmująca opłatę?#3 Maria

Maria

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3735 postów
 • LokalizacjaMAŁOPOLSKA

Napisano 04 grudzień 2015 - 12:54

Pytasz jako płacąca czy przyjmująca opłatę?

A co to za różnica?

 

Lidka  $ 0690#4 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21548 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:06

Maria nie widzisz różnicy?

Otóż jeśli to ona wpłaca w grę wchodzi § wydatków

Jeśli przyjmuje opłatę jest to § dochodowy

...widzisz różnicę?#5 Maria

Maria

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3735 postów
 • LokalizacjaMAŁOPOLSKA

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:13

Wiedziałam,,,#6 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21548 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:16

"Wiedziałam" ? O czym?#7 ELZBIETA

ELZBIETA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 51 postów

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:22

Jako przyjmująca rozdz.75618 $0490

 

 

Jako płacąca rozdz. .......... $ 4430#8 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21548 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:32

Jako przyjmująca § 0690
------------------------------------------
MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Finansów Samorządu
ST1-4800-668/2005/986
Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową i remontem dróg pobierane na podstawie art. 19 ust. 5, art. 40 ust. 1 i art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)
- za prowadzenie robót w pasie drogowym (art. 40 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy)
- za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie zawiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego (art. 40 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy)
- za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam (art. 40 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy)
- za zajęcie pasa drogowego na cele inne niż wymienione w pkt 1-3 cyt. ustawy (art. 40 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy)
- kary naliczane na podstawie (art. 40 ust. 12 cyt. ustawy)

 

powinny być klasyfikowane do § 0690#9 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21548 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:34

Jako opłacająca § 4520

Pismo Ministerstwa Finansów z 29 lipca 2009 r.
(znak DR3/502/137/2009/BMI/DR-580)

Opłaty za wbudowanie urządzeń w pasie drogi powiatowej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi są ustalane na podstawie i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm.) [Przypis redakcji: obecnie j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 460]. Zgodnie z art. 40a ust. 1 w powiązaniu z art. 2a ust. 1 tej ustawy oraz uwzględniając przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn.zm.) [Przypis redakcji: obecnie j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 513], opłaty te stanowią dochód jednostki samorządu.

W związku z powyższym, wydatek z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg należałoby – w ocenie Ministerstwa Finansów – klasyfikować w paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.#10 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21548 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:35

Maria.....nie widzi różnicy

ELŻBIETA......obydwa § złe#11 ELZBIETA

ELZBIETA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 51 postów

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:43


     
Pismo Ministerstwa Finansów nr ST1-4800-980/2005/1537 

    W zwiazku z pismem Pana z dnia 5 pazdziernika br. Nr RIO/III-0712/102/05, w sprawie wskazania klasyfikacji budzetowej dla dochodów i wydatków wynikajacych z ustawy o drogach publicznych - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjasnia: 
    1. W swietle art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), oplaty okreslone wart. 13 ust. 1 i 2, art. 13fust. l i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniezne okreslone wart. 13g ust. l, art. 29a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, a takze oplaty z tytulu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7 sa przekazywane odpowiednio do budzetów jednostek samorzadu terytorialnego lub na wyodrebniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
    Zgodnie z art. 40 ust. 8 wyzej cytowanej ustawy, organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego, w drodze uchwaly, ustala dla dróg, których zarzadca jest jednostka samorzadu terytorialnego, wysokosc stawek oplaty za zajecie 1m2 pasa drogowego, z tym ze stawki oplaty, o których mowa w ust. 4 i 6 nie moga przekroczyc 10 zl za jeden dzien zajmowanego pasa drogowego, a stawka oplaty, o której mowa w ust.5, nie moze przekroczyc 200 zl. 
    W zwiazku z powyzszym dochody z tytulu oplat pobieranych za zaJecIe pasa drogowego powinny byc klasyfikowane w dziale 756 -" Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem", rozdzial 75618 - "Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw", paragraf 049 - "Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw". 
    2. Natomiast wydatek z tytulu oplaty za zajecia pasa drogowego, która jedna jednostka samorzadu terytorialnego zobowiazana jest zaplacic innej jednostce samorzadu terytorialnego, nalezy klasyfikowac w dziale 600 - "Transport i lacznosc", w rozdziale wlasciwym dla zarzadcy drogi tj: 60013 - "Drogi publiczne wojewódzkie", 60014 "Drogi publiczne powiatowe", 60015 - "Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu" lub 60016 - "Drogi publiczne gminne", paragraf 4430 - "Rózne oplaty i skladki". 
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
FINANSÓW SAMORZADU TERYTORIALNEGO 
(-) Zdzisława Wasążnik

 #12 ELZBIETA

ELZBIETA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 51 postów

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:52

Co do $ 0490 jestem pewna na 100%

Jeśli chodzi 0 $ 443 -to są różne  interpretacje może  tez być $ 452 to musisz sama zadecydować wg mnie bardziej pasuje 452#13 ELZBIETA

ELZBIETA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 51 postów

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:59

049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gmina: 1) opłata planistyczna - Dz. 756, Rozdz. 75618 57 2) Dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej – Dz. 756, Rozdz. 75618 58 Uchwała KI Nr 26/687/2005 z dnia 23 listopada 2005r 3) Opłaty adiacenckie – Dz. 756, Rozdz. 75618 59 Uchwała KI Nr 23/608/2005 z dnia 13 października 2005 r. 4) BieŜące wpływy do budŜetu ( w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego – dz. 756, rozdz. 75618) pobierane na podstawie art. 40 „a” ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2005 roku 60 Uchwała KI Nr 17/461/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. Uchwała KI Nr 23/947/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. Uchwała KI Nr 2/118/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. 54 Pismo Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-134/2003 z dnia 21.02.2003r do Starostwa Powiatowego w Słupcy, 55 Pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-407/2001 z dnia 18.06.2001r do Urzędu Miejskiego Bielsko-Biała, 56 Pismo Ministerstwa Finansów Departament BudŜetu Państwa Nr BP1-4071/21/2002/282 z 11.03.2002r do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, 57 Pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-830/2002/3827 z 18.11.2002r do Urzędu Gminy Sieraków, 58 Pismo Ministera Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-204/2001 z dnia 25.02.2002r do Urzędu Miasta Wysoka, 59 Pismo Ministerstwa Finansów, Departament BudŜetu Państwa Nr BP1-4071/21/2002/282 z 11.03.2002r do Regionalnej Izby w Zielonej Górze, Pismo Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-830/2002/3827 z 18.11.2002r do Urzędu Gminy Sieraków, 60 Pismo Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-95/2006/134 z 31.01.2006r. do Skarbnika Gminy Brodnica,#14 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21548 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 04 grudzień 2015 - 14:01

Pewność moja też jest 100%smile.png#15 ELZBIETA

ELZBIETA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 51 postów

Napisano 04 grudzień 2015 - 14:22

Wydatek z tyt opłat za zajęcie pasa drogowego to jest $4520 (teraz już na 100%),opłata za dzierżawę powierzchni pod reklamę to jest usługa i dałabym na 4300#16 Maria

Maria

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3735 postów
 • LokalizacjaMAŁOPOLSKA

Napisano 04 grudzień 2015 - 14:30

Jako przyjmująca § 0690#17 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 21548 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 04 grudzień 2015 - 14:31

Jak tak poszukałam na stronach MF, to jest co najmniej z 8 pism w tej sprawie (albo podobnej) i są różne odpowiedzi, a najlepsze jest RIO biggrin.png w zależności, z której strony kraju odpowiadają różnie.

W tej sytuacji myślę, że wszyscy mogą mieć racjęwink.png#18 Guest_Wiola

Guest_Wiola
 • Goście

Napisano 02 luty 2018 - 09:36

A co z kontami? Jak zaksięgować decyzję z Powiatu w Urzędzie jeżeli dotyczy kilku następnych lat?

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych