Kategorie
Skocz do zawartości

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


Gość Grzegorz
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Gość Grzegorz
Witam, mam pytanie dotyczące należności długoterminowych, przypisuję umowy dzierżaw i najmów w JST oraz księguję wpłaty z tego tytułu. Ostatnio usłyszałem od mojej gł. księgowej że powinieniem przypisać umowy dzierżaw wieloletnie na należności długoterminowe.... co mnie zdziwiło. Z tąd moje pytanie czy należy dzierżawy wieloletnie przypisywać na długoterminowe? Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź co należy przypisywać na należności długoterminowe:
Konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe” służy do ewidencji długoterminowych należności lub rozliczeń z budżetem, w szczególności:

• w organach założycielskich – należności dotyczących przekazanego mienia likwidowanych, prywatyzowanych, sprzedawanych lub oddawanych do odpłatnego używania przedsiębiorstw państwowych,

• w jednostkach nadzorujących – należności dotyczących przekazanego mienia innych podległych jednostek organizacyjnych,

• należności zahipotekowanych i innych z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są księgowania.

Na początku roku budżetowego część należności długoterminowych (rata przypadająca na dany rok budżetowy) zostaje przeksięgowana do należności krótkoterminowych (na konto 221).

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się wartość mienia przekazanego do odpłatnego używania lub sprzedanego oraz przypisanie innych długoterminowych należności podlegających zaliczeniu na dochody budżetowe w latach następnych.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się równowartość mienia zwróconego, zlikwidowanego lub spłaconego oraz przeniesione należności długoterminowe do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok budżetowy.

Dochody długoterminowe należne w styczniu, czyli w następnym roku budżetowym, należy ująć w roku obecnym na koncie 226 po stronie Wn, a w styczniu roku następnego (czyli w roku, kiedy są należne) przenieść na konto 221 na stronę Wn, w korespondencji ze stroną Ma konta 226.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko zależy od tego jak jest spisana umowa. Jeżeli okresem rozliczeniowym dzierżawy jest rok to należność z tyt. dzierżawy za następny rok powstanie w następnym roku i wtedy należy dokonać przypisu. Jeżeli natomiast umowa jest zawarta np. na 5 lat  i została ustalona należność za 5 lat która będzie płatna  w 5 rocznych ratach to raty których terminy przypadają na następne lata będą należnościami długoterminowymi w roku zawarcia umowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Grzegorz

Dziekuję za odpowiedz lecz nadal mnie coś nurtuje, mam kilkaset takich umów wieloletnich dzierżaw:

 

-umowa jest sporządzona na okres 10 lat, jest podana informacja: dzierżawca zobowiązuję się płacić wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny miesięcznie w kwocie 20 zł płatne do dziesiątego każdego miesiąca trwania umowy.

 

Czy pomimo braku podania ogólnej kwoty umowy w treści tej umowy należy przeliczyć: 20 zł x 12 miesięcy x 10 lat = 2.400 zł

I przypisać kwotę 2.400 na naleźności długoterminowe?

 

 

Na należności długoterminowe ja przypisuje decyzję wieloletnie dotyczace przekształcenia oraz opłaty adiacenckiej ponieważ to w decyzjach Burmistrz określa kwotę opłaty którą jednocześnie rozkłada na na raty płatne miesięcznie bądź rocznie.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Grzegorz

Jak dla mnie jest to lekki absurd bo w treści umowy nie mam określonej kwoty ogólnej na jaką podpisana została umowa dzierżawy. Mam takich umów kilkadziesiąt tysięcy więc byłby to dla mnie istotny problem.

W przypadku decyzji jest sprawa jasna, jest kwota ogólna np opłaty adiacenckiej płatna w ratach mies/rocznych taką należność jak najbardziej przypisze na długoterminowe. W przypadku dzierżaw brak jest kwoty ogólnej, okreslona jest tylko stawka miesięcznej dzierżawy która jest płatna co miesiąc przez okres trwania umowy...

Gdybym miał tym tropem wszystkie dochody opracowywać bym musiał kilkadziesiąt tysięcy opłat za wieczyste użytkowanie przeliczyć x 99 lat i przypisać również na długoterminowe?

 

Nie mogę znaleźć odpowiednich przepisów dotyczących powyższych zagadnień aby oprzeć swoje twierdzenia, ktoś może mi pomóc?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A wg ciebie, żeby umowę traktować jako należność długoterminową powinna mieć roczną stawkę, a nie miesięczną?

To dopiero jest absurd, jak pracownik potrafi szablonowo myśleć, każda elastyczność go "zabija"

Myślę, że w twoim przypadku chodzi o to, ze ogrom pracy cię przeraża, wiec szperasz jak znaleźć cos co potwierdzi twoje ....hmmm lenistwo?  Bez urazysmile.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Grzegorz

Chodzi mi tutaj nie o roczną stawkę.... tylko o moment wymagalności danej opłaty. Opłata adiacencka jest wymagalna i należna jak dla mnie odrazu w momencie wystawienia decyzji i rozłożenia jej na raty stad zgodze się że należy ją zaksięgować na długoterminowe, natomiast dzierżawa ma stawkę miesięczną należną Gminie w danym miesiącu użytkowania gruntu, a nie należną odrazu za cały okres trwania umowy, dlatego nie rozumiem sensu przypisywania jej na długoterminowe.....

Raczej to nie jest lenistwo tylko drążenie tematu w celu wyjaśnienia sprawy, niestety sam przypisuję i księguję wszystkie opłata jest ich sporo w mojej gminie i to jeszcze w programie Dosowym który wiele spraw utrudnia i uniemożliwia. Od roku zajmuje się tym, nikt wcześniej przede mną na tym stanowisku nie przypisywał tych naleźności na długoterminowe........

Twoim zdaniem opłatę za wieczyste użytkowanie oraz za zaj. pasa drogowego też należałoby zaksięgować na nal. długoterminowe????????

Chyba jednak złożę rezygnację z pracy w takim wypadku albo zatrudnią mi kogoś do pomocy wink.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, oczywiscię, że za wieczyste użytkowanie to należność długoterminowa, ponieważ jest to "należności dotyczących przekazanego mienia innych" czyli to co jest w opisie konta 226.

Jest termin wymagalności zapłaty, ale w terminach miesięcznych, co nie przeszkadza odnieść zapłaty (na użytek ewidencji księgowej do roku) bo najważniejsza jest UMOWA, która nie jest roczna ale wieloletnia.

A argument, że nikt tego nie przypisywał wcześniej, to wybacz, ale głupi argument.

Właśnie to "zmora" wszystkich jednostek budżetowych gdzie argumentem na niechęć do zmian i pracy jest tekst typu "ale zawsze tak było"

Może ty chcesz za wszelka cenę gł. księgowej udowodnić, że nie ma racji, tak zdyskredytować?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodzi mi tutaj nie o roczną stawkę.... tylko o moment wymagalności danej opłaty. Opłata adiacencka jest wymagalna i należna jak dla mnie odrazu w momencie wystawienia decyzji i rozłożenia jej na raty stad zgodze się że należy ją zaksięgować na długoterminowe, natomiast dzierżawa ma stawkę miesięczną należną Gminie w danym miesiącu użytkowania gruntu,

 

Nie chodzi o moment wymagalności lecz moment powstania u dłużnika obowiązku uiszczenia należności.   Wymagalność to następny dzień po terminie zapłaty.

 
Do umowy dzierżawy mają zastosowanie przepisy KC - jest to umowa wzajemna.
 
KC Art. 669. § 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.

§ 2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

----------------------------
Z przepisu tego wynika, że miesięczny czynsz jest świadczeniem okresowym.  Jeżeli np. umowę zawarto na 10 lat poczynając od stycznia br to obowiązek uiszczenia czynszu za lipiec powstanie u dzierżawcy dopiero w lipcu a nie w dacie zawarcia umowy.  Czynsz za każdy miesiąc stanowi oddzielne zobowiązanie dzierżawcy . Data wymagalności  należności za lipiec to następny dzień po terminie zapłaty tj. 11 lipca. Od tego dnia naliczane będą odsetki   i biegnie również 3-letni okres przedawnienia dla należności za ten miesiąc.
 
Jeżeli  mamy świadomość, ze w księgach rachunkowych ujmuje się operacje gospodarcze to jest dla nas oczywistym , ze należność za lipiec będzie można przypisać dopiero w lipcu (umowa wzajemna obie strony muszą wykonać swoje świadczenia) gdyż dopiero wówczas jednostka nabędzie prawo do świadczenia pieniężnego (powstanie należności)  a u dzierżawcy powstanie obowiązek uiszczenia czynszu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież napisałem, że nie.

W księgach rachunkowych ujmuje się tylko te  zdarzenia które są operacjami gospodarczymi tj takie w wyniku których następuje zmiana aktywów/ i/lub pasywów.

Podpisanie umowy dzierżawy nie jest takim zdarzeniem. Należności (aktywa) będą powstawały w kolejnych miesiącach i przypisów należy dokonywać w tych miesiącach.

Jeżeli na podstawie umowy kiedyś tam może powstanie należność to nie nie mogę już dzisiaj dokonać jej przypisu.

Należność długoterminowa to nie jest należność która może kiedyś powstanie tylko należność która powstała dzisiaj ale termin jej zapłaty przypada na lata następne.

 

Działa to również w drugą stronę.

Np Twoja jednostka dzierżawi od drugiej jednostki na swoja siedzibę  budynek  na podstawie umowy wieloletniej. Umowa dzierżawy w Twoje jednostce nie zostanie ujęta jako zobowiązanie tylko  zaangażowanie wydatków  roku bieżącego i lat następnych na koncie pozabilansowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Skarbnik Gminy

i nawet KSIĘGOWA ZOŁZA jest szczęśliwa bo posiada satysfakcję z tego tytułu, że wydaje się jej że jest wszechwiedząca i każdemu przyciera nosa w nietuzinkowy i arogancki sposób.....

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie martwcie się, ja do takich jak ZOŁZA tak piszę: nie będę z tobą polemizować, jednakże twierdzę że twoje frazy są adekwatne do moich i toną w brodziku intelektualnym razem z TOBĄ !!!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aż dziw bierze, że ludzie, którzy nic w temacie/wątku nie mają merytorycznego do powiedzenia tak prostacko podnoszą swoje ego (przez malutkie"e").

NERO - naprawdę taki wpis ci wystarczy, aby poczuć się dobrze? Niewiele zatem potrzebujesz.

Może dołóż jeszcze wypowiedź o należnościach długoterminowych, uwolnij swój wątpliwy intelekt.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Jestem właśnie po kontroli Rio, i chce zaznaczyć że nie księguję takich opłat jak dzierżawy wieloletnie na nal. długoterminowe, nigdy tego nie robiłam bo jest do dla mnie nie logiczne. "Przemaglowali" mnie z opłatami bardzo mocno i wykryli kilka uchybień dotyczących raczej egzedkucji zaległości, ale nie zarzucili mi braku przypisów tych należności na długoterminowe.

Rozumiem to tak jak moja przedmówczyni: "Należność długoterminowa to nie jest należność która może kiedyś powstanie tylko należność która powstała dzisiaj ale termin jej zapłaty przypada na lata następne." A więc dzierżawa wieloletnia taką należnością nie jest, w przypadku gdy mamy podaną tylko stawkę miesięczną czynszu za jeden okres np miesiąc. 

Według mnie można by było ująć taką umowę na długoterminowe tylko  w momencie gdyby była określona kwota tej umowy powiedzmy że najemca powien uiścić 5 tys zł  za okres dzierżawy, płatny w czterech ratach rocznych...

 

 

 

Pozdrawiam

Basia

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...

Wracając do należności długoterminowych mam pytanie:

Porozumieniem została rozłożona na raty zaległość plus odsetki i koszty procesu. Są 24 raty, natomiast ostatnia rata zawiera zaległość, odsetki oraz koszty procesu i wypada ona jako długoterminowa. Zobowiązanie jest długoterminowe, natomiast czy odsetki i koszty procesu z tej ostatniej raty mają być potraktowane jako należności długoterminowe?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Jeśli chodzi o należności długoterminowe wynikające z faktur, to ja mogę podpowiedzieć małym i średnim firmom, że dobrym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji "sprzedaż faktur". Może nie wszyscy wiedzą o co chodzi, więc wyjaśnię. To rozwiązanie polega na tym, że firma sprzedaje fakturę pośrednikowi, ten płaci za nią i zwraca się o zwrot kosztów do właściwego płatnika. Tutaj możecie poczytać o tym więcej - https://www.monevia.pl/jak-to-dziala/, a ja mogę tylko napisać, że korzystam z tej usług już prawie dwa lata i sobie chwalę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...