Skocz do zawartości


Wymiana okien - remont czy inwestycja

budżet klasyfikacja budżetowa inwestycja remont

wróć do serwisu Księgowość 7 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Meli

Guest_Meli
 • Goście

Napisano 24 luty 2015 - 09:42

Gmina posiada zabytkowy budynek, który w wyniku umowy użyczenia jest wykorzystywany przez Dom Kultury. Umowa upoważnia m.in. do dokonywania bieżących remontów oraz wykonywania inwestycji. Dom Kultury jako jednostka posiadająca osobowość prawną wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO. Przedmiotem projektu, na które zostało przyznane dofinansowanie jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie. Budynek znajduje się w księgach Gminy. Moje dwa pytania: czy zakwalifikować zadanie jako inwestycję czy remont (jeżeli inwestycja - gmina wprowadza zadanie do swojego budżetu i przekazuje dotację celową na pokrycie wkładu własnego oraz k. niekwalifikowanych)? Zakwalifikować zadanie jako "ulepszenie obcego środka trwałego"?#2 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 24 luty 2015 - 10:37

Na ogół wymiana okien to remont. Natomiast są przypadki kiedy jest inwestycją.Takim przypadkiem możne być wymiana okna z wzbogaceniem go np. w alarm. Jeżeli nowe okna będą miały te same zastosowanie jak stare to będzie remont mimo,ze są nowoczesniejsze#3 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18552 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 24 luty 2015 - 10:44

Tak jak wyżej.

Należy poprosić o opinię osoby odpowiedzialne za zadanie niech "rzucą" więcej informacji, bo jeśli wymiana okien nawet ma zastosowane nowe technologie to może być tylko remontem, ale może być też inwestycją jeśli zostało zastosowane jakieś dodatkowe rozwiązanie...hmmm np. złocone klamki smile.pngtongue.png#4 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18552 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 24 luty 2015 - 11:03

Poczytaj to:
 
"Podstawa zwiększenia wartości środka trwałego

W budynku samorządowej jednostki budżetowej – przedszkola (trwały zarząd) został przeprowadzony remont (§ 4270), w ramach którego wykonano izolację ścian piwnicznych za 50 000 zł oraz wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych za 35 000 zł. Czy w związku z tym należy zwiększyć wartość tego budynku?

Dokonanie odpowiedniej kwalifikacji wydatków powinno odnosić się do zakresu wykonanych robót. W związku z tym należy rozróżnić pojęcia „modernizacja” i „remont”.

Z przebudową (modernizacją), stosownie do art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane), mamy do czynienia wówczas, gdy w wyniku zrealizowanych robót budowlanych nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem tych, które są dla niego charakterystyczne, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (ust. 7a), zaś z remontem – wtedy, gdy w istniejącym obiekcie budowlanym wykonywane są roboty budowlane, polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiące bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (ust. 8). Ponadto w jednostkach sektora finansów publicznych inwestycje w środki trwałe oznaczają ich budowę, montaż lub ulepszenie już istniejącego środka trwałego (art. 3 pkt 16 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości), przy czym dotyczy to tylko wydatków modernizacyjnych stanowiących równowartość co najmniej 3500 zł. W wyniku poniesienia wydatków inwestycyjnych zwiększa się wartość początkową modernizowanego środka trwałego, co w konsekwencji będzie miało wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych (w jednostkach budżetowych – umorzeniowych) środków trwałych dokonywanych od ich wartości początkowej. Jeżeli wydatki na modernizację nie przekraczają wartości 3500 zł, mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich oddania do użytkowania (art. 16d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przywołane przepisy Prawa budowlanego nie definiują pojęć: „parametr użytkowy” i „parametr techniczny”. W wyroku WSA w Krakowie z 29 września 2010 r., sygn. akt IISA/Kr 864/10, stwierdzono, że: Zgodnie z definicją zawartą w słowniku wyrazów obcych autorstwa Władysława Kopalińskiego, parametrami są wielkości liczbowe wyznaczające stan układu fizycznego albo charakterystyczne wielkości różnych urządzeń, procesów. Podobna definicja została sformułowana w słowniku języka polskiego. Pozwala to na stwierdzenie, że parametrem użytkowym i technicznym będą wszelkie wielkości (wyrażane w jednostkach miary, wagi, nachylenia etc.) elementów użytkowych (np. dachu, okna, schodów, balkonu, drzwi) i technicznych (np. ciężaru konstrukcji, odporności przeciwpożarowej), które występują w przypadku danego obiektu budowlanego. W takim ujęciu wykonanie prac, których celem jest utrzymanie temperatur w budynku (o ile nie można ich zaliczyć z innych względów do kategorii robót budowlanych), nie powoduje zmiany parametrów użytkowych ani technicznych budynku, a zatem nie stanowi przebudowy w myśl definicji z art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego.

Dla odpowiedzi na postawione pytanie istotny jest również fakt, że każda jednostka sektora finansów publicznych prowadzi swoją działalność na podstawie własnego planu finansowego dostosowanego do zapisów wynikających z planu finansowego „swojego” dysponenta środków budżetowych. Żadna jednostka budżetowa, która – na podstawie art. 11 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest zobowiązana pokrywać swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzać na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nie może ustalać dla siebie zadań inwestycyjnych albo w inny sposób kształtować swojej polityki finansowej (np. przeznaczyć posiadanych środków finansowych na inwestycje). Kompetencje takie posiada jedynie organ prowadzący jednostkę oświatową i to on określa, jakie zadania inwestycyjne będą realizowane przez konkretną jednostkę budżetową w danym roku oraz zabezpiecza w swoim budżecie środki finansowe na ich realizację. Jeśli postanowienia w tym zakresie nie zostaną ujęte w planie finansowym organu prowadzącego, jednostka oświatowa nie może zrealizowanego zadania rozliczyć jako inwestycji, w wyniku której zostanie zwiększona wartość środka trwałego. W tej sytuacji wydatki w łącznej kwocie 85 000,00 zł poniesione przez przedszkole – w ramach planu finansowego tej jednostki budżetowej – na zakup usług remontowych (§ 4270) nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wartości środka trwałego – budynku przedszkola."#5 Guest_Meli

Guest_Meli
 • Goście

Napisano 24 luty 2015 - 14:47

Okna w budynku zabytkowym zdecydowanie bez złotych klamek:) Co prawda do 2 szt. musimy zamontować system związany z p.poż. Projekt poza wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zakłada dostawę i zakup wyposażenia (o wartości ok. 200 tys). Z tego co piszecie powyżej mogłabym uznać wymianę okien jako remont, ale czy projekt mogę podzielić? Wyposażenie jako wydatek majątkowy będzie w budżecie gminy, a środki na wkład własny przekażemy w formie dotacji celowej, natomiast wymianę okien (wkład własny i k.niekwalifikowane)pokryje MDK w ramach dotacji podmiotowej, przekazywanej przez gminę. Tak będzie Waszym zdaniem poprawnie???#6 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18552 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 24 luty 2015 - 15:16

Moim zdaniem projektu nie możesz podzielić, więc i te okna będą w projekcie jako inwestycja.

Natomiast co do przekazywanych dotacji nie będę zabierać głosu, to są decyzje miedzy wami (skarbnik gminy) a Domem Kultury, może też powiat jest w to zaangażowany? Nie wiem#7 Szafron3

Szafron3

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 6 postów

Napisano 23 marzec 2015 - 21:29

Moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest zainwestować w nowe. Tutaj np. polecam drewniane okna tego producenta. Korzystałem jakiś czas temu i świetnie się sprawdzają :)


You’ll learn, as you get older, that rules are made to be broken.


#8 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18552 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 24 marzec 2015 - 09:16

No i następny, który nie czyta pytania ale umieszcza reklamęph34r.png

Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: budżet, klasyfikacja budżetowa, inwestycja, remont

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych