Skocz do zawartości


MSR 36

msr36Utrata wartości aktywów wartość rezydualna wartość godziwa środek trwały

wróć do serwisu Księgowość 1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_marzuss

Guest_marzuss
  • Goście

Napisano 08 styczeń 2015 - 16:57

Serdecznie proszę o pomoc przy tych dwóch zadaniach...

 

zad 1.

Spółka A na początku roku nabyła środek trwały za 20 000zł, który ma zamiar użytkować 10 lat. Wartość rezydualna środka trwałego wynosi 0. Na koniec 5 roku użytkowania, jego wartość odzyskiwalna wynosiła 6 000zł. Natomiast na koniec ósmego roku użytkowania wartość odzyskiwalna środka trwałego znacznie wzrosła w porównaniu do jego wartości bilansowej i wynosiła 7 000zł. Na koniec dziesiątego roku, gdy wartość księgowa środa trwałego wynosiła 0 nastąpiła jego likwidacja. 

 

Zaprezentuj ujęcie księgowe środka trwałego w okresie jego użytkowania (10lat) przy założeniu, że spółka na moment bilansowy środki trwałe wycenia:
a) wg modelu kosztu

b ) wg modelu przeszacowania

 

zad 2.

Spółka A w dniu 31.12.2012 roku zakupiła 100% akcji spółki B za 420 000 zł. Wartość godziwa aktywów netto spółki B na ten dzień wynosiła 360 000 zł. Za rok kończący się 31.12.2013 roku spółka B wykazała stratę, a wartość godziwa na ten dzień aktywów netto wynosiła:
1. rzeczowe aktywa trwałe - 240 000
2. wartości niematerialne i prawne (rozwojowe prace) - 40 000
3. środki obrotowe netto - 50 000

Przeprowadzony test na utratę wartości 31.12.2013 roku wykazał, że wartość użytkowa na ten dzień wynosi 300 000 zł. Aktualna wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wynosi 224 000 zł. Poniesione nakłady na rozwój nie mają dające się ustalić wartości rynkowej. 
 

Ustalić wartość firmy i odpisy aktualizujące. #2 Guest_Alicja

Guest_Alicja
  • Goście

Napisano 20 styczeń 2015 - 11:07

Serdecznie proszę o pomoc przy tych dwóch zadaniach...

 

zad 1.

Spółka A na początku roku nabyła środek trwały za 20 000zł, który ma zamiar użytkować 10 lat. Wartość rezydualna środka trwałego wynosi 0. Na koniec 5 roku użytkowania, jego wartość odzyskiwalna wynosiła 6 000zł. Natomiast na koniec ósmego roku użytkowania wartość odzyskiwalna środka trwałego znacznie wzrosła w porównaniu do jego wartości bilansowej i wynosiła 7 000zł. Na koniec dziesiątego roku, gdy wartość księgowa środa trwałego wynosiła 0 nastąpiła jego likwidacja. 

 

Zaprezentuj ujęcie księgowe środka trwałego w okresie jego użytkowania (10lat) przy założeniu, że spółka na moment bilansowy środki trwałe wycenia:
a) wg modelu kosztu

b ) wg modelu przeszacowania

 

zad 2.

Spółka A w dniu 31.12.2012 roku zakupiła 100% akcji spółki B za 420 000 zł. Wartość godziwa aktywów netto spółki B na ten dzień wynosiła 360 000 zł. Za rok kończący się 31.12.2013 roku spółka B wykazała stratę, a wartość godziwa na ten dzień aktywów netto wynosiła:
1. rzeczowe aktywa trwałe - 240 000
2. wartości niematerialne i prawne (rozwojowe prace) - 40 000
3. środki obrotowe netto - 50 000

Przeprowadzony test na utratę wartości 31.12.2013 roku wykazał, że wartość użytkowa na ten dzień wynosi 300 000 zł. Aktualna wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych wynosi 224 000 zł. Poniesione nakłady na rozwój nie mają dające się ustalić wartości rynkowej. 
 

Ustalić wartość firmy i odpisy aktualizujące. 

 

zad 1

 

METODA WG KOSZTU

 

dekretacja na kontach

środki trwałe dt 20 000

umorzenie ct 10 000  (5 latx2000zł)

amortyzacja dt 10 000

 

po 5 latach:

 

WB= 10 000

WG = 6 000

utrata wartości 4000

 

na kontach:

odpis aktualizujący ct 4000

Pozostałe koszty operacyjne 4 000

 

nowy odpis amortyzacyjny: 6000/5=1200

 

po 8 latach

umorzenie ct 3*1200=3600

amortyzacja dt 3600

 

WB = 6000-3600 = 2400

WG = 7000

 

7000-2400 = 4600

WB, gdyby nie było utraty wartości 20 000-(8*2000)=4 000

 

WB1 = 2400

WB2 = 4000

(porównujemy do większej)

7000 - 4000 = 3000

4 600 - 3000 = 1600

 

nowy odpis amortyzacyjny : 4000/2 = 2000

 

na kontach po 10 latach:

umorzenie ct 4 000

amortyzacja dt 4 000

odpis aktualizujący dt 1600

PPO dt 1600

 

likwidacja śt

środki trwałe ct 20 000

umorzenie dt 17 600

opis aktualizujący dt 2400

 

WG PRZESZACOWANIA

dekretacja na kontach

środki trwałe dt 20 000

umorzenie ct 10 000  (5 latx2000zł)

amortyzacja dt 10 000

 

po 5 latach:

 

WB= 10 000

WG = 6 000

utrata wartości 4000

 

na kontach:

odpis aktualizujący ct 4000

Pozostałe koszty operacyjne 4 000

 

nowy odpis amortyzacyjny: 6000/5=1200

 

po 8 latach:

 

umorzenie ct 3*1200=3600

amortyzacja dt 3600

 

WB= 2400

WG = 7 000

wzrost wartości 4600

 

na kontach:

odpis aktualizujący dt 4600

Pozostałe przychody operacyjne 4 000

kapitał z aktualizacji wyceny dt 600

 

nowy odpis amortyzacyjny: 7000/2=3500

 

po 10 latach

umorzenie ct 7000

amortyzacja dt 7000

 

na kontach:

srodki trwałe ct 20 000

umorzenie dt 20 600

odpis aktualizujący ct 600

kapitał z aktualizacji wyceny ct 600

wynik z lat ubiegłych dt 600

Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: msr36Utrata wartości aktywów, wartość rezydualna, wartość godziwa, środek trwały

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych