Skocz do zawartości


sprawozdanie RB-N


wróć do serwisu Księgowość 1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_Bogusia

Guest_Bogusia
  • Goście

Napisano 05 październik 2010 - 12:10

czy odsetki ustawowe wykazywać w sprawozdaniu w RB-N

#2 Guest_...

Guest_...
  • Goście

Napisano 05 październik 2010 - 14:57

Należności wymagalne, należy wykazać w wierszu N4 oraz w zależności od źródła dochodów, w których wystąpią należności wymagalne 4.1 lub 4.2. Nie należy natomiast wykazywać w sprawozdaniu naliczonych odsetek za opóźnienie od wymagalnych należności (§ 13 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 9 do nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych stanowiącego instrukcję sporządzania sprawozdań).Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału (art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Takie same zasady wynikają z § 7 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych: Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.Odsetek od należności wymagalnych naliczonych na koniec kwartału nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-N, ale powinny wystąpić w sprawozdaniu Rb-27S.Rachunkowość Budżetowa 13-14/2010 z 01.07.2010Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych