Skocz do zawartości


komornik a świadczenia z ZFŚS


wróć do serwisu Księgowość 19 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_chuda

Guest_chuda
 • Goście

Napisano 18 czerwiec 2012 - 11:17

Witam, czy jeśli pracownik ma wynagrodzenie zajęte przez komornika lub na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez inny organ egzekucyjny (nie chodzi tu o alimenty) to czy mam prawo potrącić mu z zapomogi finansowej z ZFŚS i z innych świadczeń socjalnych typu "wczasy pod gruszą". Komornik sam nie wie i poradził nam skonsultować się ze swoim prawnikiem, więc się konsultuję;)Wiem, że są różne interpretacje tego problemu: 1) że świadczenia z ZFŚS nie mieszczą się w pojęciu wynagrodzenia za pracę więc nie są objętę ochroną i podlegają egzekucji w pełnej wysokości, 2)skoro nie jest to wynagrodzenie a od komornika przyszło zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia to nie mam prawa tego potrącić.a jak jest w praktyce?co ze zwrotną pożyczką na cele mieszkaniowe z ZFŚS? też mogę ją przelać na konto komornika?

#2 Guest_chuda

Guest_chuda
 • Goście

Napisano 18 czerwiec 2012 - 11:45

Dodzwoniłam się do PIP-u, wszelkie świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji w pełnej wysokości pożyczka mieszkaniowa też.

#3 Eni

Eni

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2544 postów

Napisano 18 czerwiec 2012 - 11:59

co do pożyczki z ZFŚS - czytałam ostatnio taki artykuł (chyba z Rzeczpospolitej, jeśli dobrze pamiętam?), gdzie było napisane, iż pożyczkę z ZFŚS należy przelać na konto pracownika - i komornik zajmie konto...kontrowersyjne w tym przypadku wydaje się wypłacenie pożyczki "do ręki" - jeśli pracownik nie podał nam nr-u konta i wynagrodzenie też odbiera w kasie...

#4 ida

ida

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 6629 postów

Napisano 18 czerwiec 2012 - 12:06

no sorry ale stanowisko MPiPS jest takie,że świadczenia z ZFŚS nie podlegają zajęciu, ponieważ nie są wynagrodzeniem ze stosunku pracy.

#5 Agnieszka

Agnieszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 3608 postów

Napisano 18 czerwiec 2012 - 12:11

U mnie wszystkie wypłaty z ZFŚS,oprócz pożyczki,zajmuje się na poczet komornika w całości.
Przeczytaj artykuł, który wklejam,pochodzi z portalu F-K:

"
Pracodawcy, w ramach prowadzenia działalności socjalnej, przyznają i wypłacają pracownikom różnego rodzaju świadczenia - zwrotne lub bezzwrotne - z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Najczęściej świadczenia te mają charakter zapomogi lub dofinansowania do wypoczynku urlopowego (tzw. wczasy pod gruszą). Te świadczenia, czyli zapomogi czy dofinansowanie do wypoczynku, w przeciwieństwie do pożyczki podlegają zajęciu komorniczemu w całości. A to, dlatego, że nie mieszczą się w pojęciu wynagrodzenia za pracę, ani w jego ścisłym, ani w szerokim pojęciu (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 12 maja 2005 r., sygn. akt I PK 248/04, OSNP 2006/1-2/12). W związku z tym, nie stosuje się do nich ograniczeń w potrąceniach z wynagrodzenia za pracę ani też kwot wolnych, określonych w kodeksie pracy. Innymi słowy, nie podlegają ochronie.


Świadczenia zaspakajające potrzeby socjalne pracowników, nie są co prawda elementami wynagrodzenia za pracę, ale należy je traktować, jako świadczenia związane ze stosunkiem pracy. Są, bowiem przyznawane i wypłacane pracownikom związanym z pracodawcą stosunkiem pracy oraz spełniającym warunki postawione w regulaminie Funduszu. W konsekwencji są, więc wypłatami podlegającymi egzekucji w pełnej wysokości.


Co do pożyczki udzielonej pracownikowi na cele mieszkaniowe, zdania ekspertów z dziedziny prawa pracy, są podzielone.
Funkcjonuje pogląd, że pożyczka, tak jak inne świadczenia socjalne podlega zajęciu w całości. Istnieją również komentarze przeciwne tej tezie. W uzasadnieniu podaje się, że pożyczka na charakter zwrotny, nie jest ani udziałem w funduszu ani zyskiem (szczególnie nieoprocentowana), co oznacza, że na podstawie pisma o zajęciu wynagrodzenia przez komornika pożyczka nie może być przekazana na poczet długu pracownika.
Co innego, jeśli pożyczka wpłynie pracownikowi na jego konto bankowe. Wówczas komornik może zająć środki pieniężne przesyłając stosowne zawiadomienie do banku.


Stąd, można w treści umowy pożyczki uzgodnić z pracodawcą wypłatę pożyczki do rąk, w gotówce."

#6 Guest_chuda

Guest_chuda
 • Goście

Napisano 20 czerwiec 2012 - 11:28

No to pięknie, właśnie dostałam burę od szefowej za to że przelałam kwotę zapomogi na konto izby wytrzeźwień (na podstawie tytułu wykonawczego), że jak to wygląda w papierach że zapomoga na wytrzeźwiałkę przeznaczona, jesteśmy jednostka samorządową. Czy to rzeczywiście takie wielkie przewinienie?Dołączona grafika

#7 Guest_Kaśka

Guest_Kaśka
 • Goście

Napisano 28 marzec 2013 - 17:36

Mam pytanie jestem pracownikiem któy ma komornika.W zakładzie pracy dostaliśmy pieniądze na święta. Czy i w jakiej wysokości księgowa może zabrec pieniądze .Proszę o odpowiedz.

#8 Guest_Gosia

Guest_Gosia
 • Goście

Napisano 28 marzec 2013 - 17:56

Z całą pewnością księgowa może zająć całe świadczenie , które otrzymałeś na święta. Bardzo mi przykro, ale tak jest jeżeli chodzi o ZFŚS

#9 monkep

monkep

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 550 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 28 marzec 2013 - 18:00

Przepisy prawa regulują zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, gdyż podlega ono szczególnej ochronie. Użyte w przepisach pojęcie wynagrodzenia za pracę podlegającego ochronie należy rozumieć dość szeroko, w związku z tym m.in. dla celów egzekucyjnych wynagrodzenie oznacza nie tylko wynagrodzenie zasadnicze należne w zamian za świadczoną pracę w ramach powierzonych obowiązków, ale także inne - zmienne i stałe jego elementy o charakterze obowiązkowym i dobrowolnym jak np. premie, dodatki, nagrody. A zatem te dodatkowe elementy wynagrodzenia także podlegają kodeksowej ochronie przed potrąceniami (tj. określona kolejność dokonywania potrąceń, określona wysokość możliwych potrąceń itp.).W związku ze wspomnianą ochroną prawną wynagrodzenia, komornik nie może zająć całej naszej wypłaty. W przypadku egzekucji alimentów komornik maksymalnie może potrącić nam 60% z wynagrodzenia (wysokość wypłaty nie ma żadnego znaczenia). Nagrody oraz premie podlegają w całości egzekucji. Jeśli zajęcie przez komornika wynagrodzenia nie jest spowodowane niepłaceniem alimentów, a innymi długami, komornik zabierze nam maksymalnie 50% naszej pensji, jeśli nasze zarobki są na wyższym poziomie niż najniższe ustawowe wynagrodzenie.

#10 Guest_Gosia

Guest_Gosia
 • Goście

Napisano 28 marzec 2013 - 18:51

Przepisy prawa regulują zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, gdyż podlega ono szczególnej ochronie. Użyte w przepisach pojęcie wynagrodzenia za pracę podlegającego ochronie należy rozumieć dość szeroko, w związku z tym m.in. dla celów egzekucyjnych wynagrodzenie oznacza nie tylko wynagrodzenie zasadnicze należne w zamian za świadczoną pracę w ramach powierzonych obowiązków, ale także inne - zmienne i stałe jego elementy o charakterze obowiązkowym i dobrowolnym jak np. premie, dodatki, nagrody. A zatem te dodatkowe elementy wynagrodzenia także podlegają kodeksowej ochronie przed potrąceniami (tj. określona kolejność dokonywania potrąceń, określona wysokość możliwych potrąceń itp.).W związku ze wspomnianą ochroną prawną wynagrodzenia, komornik nie może zająć całej naszej wypłaty. W przypadku egzekucji alimentów komornik maksymalnie może potrącić nam 60% z wynagrodzenia (wysokość wypłaty nie ma żadnego znaczenia). Nagrody oraz premie podlegają w całości egzekucji. Jeśli zajęcie przez komornika wynagrodzenia nie jest spowodowane niepłaceniem alimentów, a innymi długami, komornik zabierze nam maksymalnie 50% naszej pensji, jeśli nasze zarobki są na wyższym poziomie niż najniższe ustawowe wynagrodzenie.

Świadczenie socjalne nie jest wynagrodzeniem. Świadczenia socjalne podlegają egzekucji bez ograniczeń

#11 Guest_Gocha

Guest_Gocha
 • Goście

Napisano 29 marzec 2013 - 11:28

Świadczenie socjalne nie jest wynagrodzeniem. Świadczenia socjalne podlegają egzekucji bez ograniczeń

świadczenia socjalne nie korzystają z ochrony więc podlegają zajęciu w 100%Jesli jednak zajęcie dotyczy "wynagrodzenia za pracę i wierzytelności zasiłków chorobowych" to świadczeń z ZFŚS się nie zajmuje.Ja socjalny potrącam w 100% tylko gdy tytuł zajęcia komorniczego wskazuje, że dotyczy wynagrodzenia za pracęoraz innych wierzytelności.Mam interpretację prawników z mojego organu prowadzącego (pracuję w szkole) oraz pismo od radcy prawnego u którego byłam na szkoleniu.

#12 Jakub Sieradzki

Jakub Sieradzki

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 346 postów
 • LokalizacjaRzeszów

Napisano 31 marzec 2013 - 00:28

Szanowni Państwo,Pozwolę sobie zacytować art. 881 KPC i zwrócić Państwu uwagę na §2 który przesądza sprawę.Art. 881. § 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.§ 2. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.§ 3. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:1) przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo2) przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.Komornik poucza zarazem zakład pracy o skutkach niezastosowania się do wezwania.§ 4. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio.

#13 Guest_Beta

Guest_Beta
 • Goście

Napisano 08 kwiecień 2013 - 13:46

Czyli np.zapomoga na książki dla dzieci zostanie mi zabrana?

#14 Guest_gonzo

Guest_gonzo
 • Goście

Napisano 17 grudzień 2013 - 20:27

ta, nie dosc że zabiera połowe wynagrodzenia to nawet połakomił sie na marne 200zł na wieta, nie powinno tak byc, skoro zabiera 50% wynagrodzenia to na tym poiwnien byc koniec. Ale jak komornicy moczą dupe czyli tak jak na moim przykładzie: wysłał mi klauzule wykonalnosci do domu, tylko że w kopercie nie było moich danych lecz jakiegos faceta, jego pesel itd a facet dostał koperte pod swój adres z moimi danymi to komornik mówi "pomyliłem sie" i każdy rączki umywa... a co jak za 3 lata okaże sie że mam w providencie  pożyczke i 3 samochody na siebie... w polsce wszystko jest mozliwe wiec jak mam to rozumiec. Dlaczego ich nikt za morde nie wezmie???#15 Guest_marek

Guest_marek
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2015 - 13:57

Prosze mi powoedzoec jak to jest mozliwe skoro pracownik pisze pismo o zapomoge na swieta i jest zabierana na rzecz komornika. To nikt nie bedzie soe spuszcza na zapomoge na swieta bo i tak taki lachmydra ja zajmie bo niby noe jest prawem chroniona. Bo on musi miec swieta zaje####

#16 koleżanka

koleżanka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 12156 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 16 grudzień 2015 - 22:45

te pretensje skieruj do pracodawcy, bo może niesłusznie zrobił potrącenie dla komornika #17 szczypiorek

szczypiorek

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 34 postów

Napisano 29 luty 2016 - 22:07

Pracownik, który spłaca swoje zadłużenie regularnie może zwrócić się do komornika z prośbą o ograniczenie zajęcia (np. do 50%) świadczeń wypłacanych z ZFŚS. Wówczas połowa idzie do komornika, ale połowa zostaje w kieszenie pracownika. Zdarza się, że kancelarie komornicze wydają takie decyzje ogólnie na świadczenia z ZFŚS (wówczas i wczasy pod gruszą i np. świadczenie świąteczne, i cokolwiek innego z ZFŚS), albo też ograniczają zajęcie konkretnie tylko wczasów pod gruszą. Decyzja musi być wydana osobno dla każdej sprawy, jeżeli pracownik ma kilka zajęć u tego samego komornika. U mnie taka procedura zadziałała.#18 Guest_Sandra

Guest_Sandra
 • Goście

Napisano 20 czerwiec 2017 - 07:45

ani, zapomoga, ani grusza ani pożyczki nie podlegają potrąceniu przez komornika !!!!!!! Ludzi nie piszcie głupot bo to wszystko chore. Piszesz o pozyczkę, po to, by wspierać komornika ? - przecież to nielogiczne#19 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 17354 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 20 czerwiec 2017 - 08:03

ani, zapomoga, ani grusza ani pożyczki nie podlegają potrąceniu przez komornika !!!!!!! Ludzi nie piszcie głupot bo to wszystko chore. Piszesz o pozyczkę, po to, by wspierać komornika ? - przecież to nielogiczne

A ty naucz się rozróżniać "pożyczkę" od innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Nie wrzucaj do jednego worka pożyczki, gruszy, czy zapomóg, a nade wszystko czytaj ze zrozumieniem pisma komornika i wyartykułowane pozycje, które podlegają zajęciu.

Nie każdy komornik pisze jednakowo - rozumiesz?#20 Guest_Aga

Guest_Aga
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2017 - 06:16

Nic się w tym temacie nie zmieniło ? Nadal zapomoga z ZFŚS idzie do komornika ?

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych