Skocz do zawartości


ekwiwalent za urlop po macierzyńskim


wróć do serwisu Kadry 23 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_dorzia62

Guest_dorzia62
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2014 - 08:07

Bardzo proszę o pomoc.
Pracownica po rocznym urlopie macierzyńskim. Rozwiązujemy umowę o pracę. Przed urlopem miała stawkę 1600 zł miesięcznie plus zmienny dodatek za zrealizowanie pewnego pułapu sprzedaży. Przed urlopem wyglądało to tak styczeń 1600,00 plus luty 1600,00 plus 200,00 marzec 1600,00 plus 200,00 kwiecień maj już była na chorobowym czyli wynagrodzenie chorobowe za 33 dni a potem ZUS.
Jak mam obliczyć podstawę do ekwiwalentu, czy uwzględniać ulgę podatkową i koszty uzyskania.Macierzyński skończył się 7-06-2014, rozwiązanie od 8-06-2014#2 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18555 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 12 czerwiec 2014 - 08:44

Wklejam ci przykład wyliczenia ekwiwalentu z kolejnymi krokami, może się przyda:
 
 
"
Prawidłowe obliczenie dni urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlopIle dni urlopu przysługuje pracownikowi, któremu w ciągu roku należy się 20 dni urlopu, a był zatrudniony od 15 stycznia do 14 kwietnia 2009 r.?

Jak należy wyliczyć ekwiwalent za 5 dni urlopu, gdy: wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1200 zł, premia 20%, wysługa lat 6%? Nadmieniam, że chodzi o wypłatę ekwiwalentu za urlop dla pracownika administracji.

Pracownik zatrudniony w okresie od 15 stycznia do 14 kwietnia ma prawo do 7 dni urlopu wypoczynkowego, przy założeniu, że do 14 stycznia nie pracował u innego pracodawcy.

Jednak w przypadku gdy początek stycznia pracownik przepracował u innego pracodawcy, będzie miał prawo do 5 dni urlopu wypoczynkowego.

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu za 5 dni urlopu w wysokości 358,80 zł.

Urlop w niepełnym wymiarze

Urlop wypoczynkowy może wynosić:

 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat (art. 154 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Urlop w niepełnym wymiarze udzielany jest w dwóch przypadkach, gdy:

1) pracownik zatrudniony jest na tzw. część etatu,

2) mamy do czynienia z udzieleniem pracownikowi tylko części przysługującego mu urlopu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Gdy w ciągu roku kalendarzowego z pracownikiem ustaje stosunek pracy, a nie wykorzystał on całego przysługującego mu urlopu, przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u dotychczasowego pracodawcy (art. 1551 k.p.). Z takim rozwiązaniem mamy do czynienia w sytuacji opisanej w pytaniu.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu należnego pracownikowi, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru, do którego nabył prawo. Skoro pracownik pracował od 15 stycznia do 14 kwietnia 2009 r., to po zaokrągleniu należy uwzględnić mu 4 miesiące przepracowane u pracodawcy.

Pracownik z tytułu przepracowanego okresu i wymiaru przysługującego mu urlopu wypoczynkowego ma prawo do urlopu w wymiarze:

4/12 × 20 = 0,33 × 20 = 6,6 - po zaokrągleniu do pełnego dnia (art. 1553 k.p.) = 7 dni urlopu wypoczynkowego.

A zatem pracownik, o którym mowa w pytaniu, z tytułu przepracowanego okresu ma prawo do 7 dni urlopu wypoczynkowego.

Zapamiętaj!

Niepełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia pracownika zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 1552ak.p.).

W przypadku gdy na początku stycznia pracownik jeszcze pracował u poprzedniego pracodawcy, pod uwagę należy wziąć 3 miesiące zatrudnienia. Wynika to z faktu, że jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca (art. 1552a k.p.).

Wówczas obliczenia wyglądałyby następująco:

3/12 × 20 = 0,25 × 20 = 5 dni urlopu.

Cztery kroki do wyliczenia ekwiwalentu za urlop

Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop danego pracownika oblicza się w następujący sposób (§ 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop):

KROK 1. Ustalenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika

Określając wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracownika, należy również pamiętać, że nie wszystkie składniki wynagrodzenia wliczane są do wynagrodzenia ustalanego jako podstawa wymiaru.

Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu za urlop należy stosować takie same zasady jak przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego.

Premie i nagrody wypłacane co pewien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości są świadczeniami periodycznymi, do których nie mają zastosowania wyłączenia dotyczące jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Każdy dodatkowy składnik wynagrodzenia, którego wypłata ma charakter periodyczny, powinien być uwzględniany przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop.

Wypłata powinna mieć bowiem regularny charakter, czyli że jej składniki powinny być wypłacane w równych odstępach czasu albo co pewien czas (okres). Założyć należy zatem, że premia, jaką otrzymuje pracownik wskazany w pytaniu Czytelnika, ma charakter periodyczny i tym samym jest zaliczana do wynagrodzenia urlopowego - ekwiwalentu za urlop.

A zatem na wynagrodzenie pracownika składają się:

l wynagrodzenie zasadnicze 1200 zł,

l premia 20% - 1200 zł × 20% = 240 zł,

l dodatek stażowy (wysługa) 6% - 1200 zł × 6% = 72 zł.

Razem podstawa wymiaru wynosi:

1200 zł + 240 zł + 72 zł = 1512 zł.

KROK 2. Wyliczenie wysokości ekwiwalentu za jeden dzień urlopu

Dzieli się sumę miesięcznych wynagrodzeń pracownika przez współczynnik ekwiwalentowi i otrzymuje wysokość ekwiwalentu za jeden dzień urlopu.

1512 zł : 21,08 = 71,73 zł.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2009 r. wynosi 21,08.

KROK 3. Obliczenie ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu wypoczynkowego

Wysokość ekwiwalentu za jeden dzień urlopu dzieli się przez ilość godzin pracy.

71,73 zł : 8 = 8,97 zł.

KROK 4. Obliczenie wysokości ekwiwalentu za 5 dni urlopu

Ekwiwalent za jedną godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin urlopu niewykorzystanego (§ 18 rozporządzenia urlopowego). Pracownik ma prawo do ekwiwalentu za 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

5 dni urlopu = 40 godzin urlopu

8,97 zł × 40 godzin = 358,80 zł.

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu za 5 dni urlopu w wysokości 358,80 zł. "#3 Witch

Witch

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8550 postów

Napisano 12 czerwiec 2014 - 09:17

Bardzo proszę o pomoc.
Pracownica po rocznym urlopie macierzyńskim. Rozwiązujemy umowę o pracę. Przed urlopem miała stawkę 1600 zł miesięcznie plus zmienny dodatek za zrealizowanie pewnego pułapu sprzedaży. Przed urlopem wyglądało to tak styczeń 1600,00 plus luty 1600,00 plus 200,00 marzec 1600,00 plus 200,00 kwiecień maj już była na chorobowym czyli wynagrodzenie chorobowe za 33 dni a potem ZUS.
Jak mam obliczyć podstawę do ekwiwalentu, czy uwzględniać ulgę podatkową i koszty uzyskania.Macierzyński skończył się 7-06-2014, rozwiązanie od 8-06-2014

 

 

podstawa ekwiwalentu:

stałe wynagrodzenie nalezne w dniu nabycia prawa do ekwiwalentu ( z umowy o pracę)

zmienne z 3 m-cy sprzed nieobecnosci, w m-cu  np. choroby po uzupelnieniu

 

wspołczynnik ekwiwalentu w 2014 = 20,83

 

jesli wypłata w czerwcu, stosujesz kup i ulgę

jesli w lipcu kup bez ulgi#4 Guest_magda

Guest_magda
 • Goście

Napisano 16 styczeń 2015 - 12:10

witam, a jak wyliczyc wynagrodzenie urlopowe, jezlei pensja pracownika byla rozne wkazdym miesiacu?50#5 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18555 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 16 styczeń 2015 - 12:25

A pewnie nie chce ci się przeczytać tego u góry, gdzie wkleiłam krok po kroku jak liczyć?#6 Witch

Witch

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8550 postów

Napisano 16 styczeń 2015 - 12:39

witam, a jak wyliczyc wynagrodzenie urlopowe, jezlei pensja pracownika byla rozne wkazdym miesiacu?50

 

podstawa wynagrodzenia wyplaconego z 3 m-cy poprz.urlop / godziny przepracowane x godziny urlopu = wynagr. za urlop#7 Guest_Katarzyna

Guest_Katarzyna
 • Goście

Napisano 19 lipiec 2016 - 18:53

Witam. Zatrudniłam dziewczynę 1.08.2013 roku. Umowa na 3 lata. Przedtem nie pracowała nigdzie legalnie przez dłuższy czas. Po kilku dniach z płaczem oznajmiła, że jest w ciąży i nie wiedziała, że jest jak ją zatrudniałam. 7.10.2013 idzie na zwolnienie. Nie wraca już do pracy. Rodzi koniec marca 2014. Macierzyński wykorzystuje roczny. Po zakończeniu macierzyńskiego przechodzi na wychowawczy i będzie na nim do końca umowy tj 31.07.2016.

Ile należy się jej ekwiwalentu za urlop, którego nie wykorzystała?#8 Witch

Witch

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8550 postów

Napisano 19 lipiec 2016 - 19:49

pierwsza praca w 2013 r (?)  = 8,33 dnia 

2014 = 20 dni

2015  = 20 dni

2016 = 0#9 Guest_Domino

Guest_Domino
 • Goście

Napisano 12 sierpień 2016 - 11:25

Pracownica poszła na chorobowe w związku z ciążą 30.03.2015r., potem roczny urlop.Do naliczenia stawki urlopowej biorę składniki zmienne z m-cy grudzień 2014, styczeń 2015 i luty 2015 ?#10 Witch

Witch

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8550 postów

Napisano 12 sierpień 2016 - 12:46

zmienne składniki wynagrodzenia : I-III.2015#11 Guest_Hanna

Guest_Hanna
 • Goście

Napisano 31 październik 2016 - 14:11

Pracownica poszła na chorobowe 20.04.2015, potem roczny urlop macierzyński. Premie sprzedażowe wypłacane są z miesięcznym opóźnieniem, tj premia za kwiecien została wyplacona w czerwcu gdy była juz na zwolnieniu. Za jakie miesiące biorę składniki zmienne do naliczenia stawki urlopowej? #12 Guest_Anka

Guest_Anka
 • Goście

Napisano 11 styczeń 2018 - 22:11

Ile powinnam dostać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? 5.06.2016 poszłam na chorobowe w związku z ciążą. Urodziłam 05.04.2017 roku i poszłam na roczny urlop macierzyński. Umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron 05.04.2018 r. Na umowie na czas nieokreślony wymiar pracy 40 godzin tygodniowo miałam wpisaną stawkę najniższą krajową. Z roku 2016 zostało mi 10 dni urlopu,a z roku 2018 będzie 8. Jaką kwotę powinien przelać mi pracodawca?

#13 Eu_geniusz

Eu_geniusz

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 28 postów

Napisano 12 styczeń 2018 - 17:52

2100/20,92=100,38 zł*18=1 806,84 zł#14 Dorota

Dorota

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 4928 postów

Napisano 12 styczeń 2018 - 18:09

Rozumiem, że wymiar masz 26 dni?

10 dni z 2016 r.

26 dni z 2017 r. (chyba go nie wykorzystałaś skoro masz jeszcze z 2016 r.?)

9 dni z 2018 r. (praca do 4.IV-  26/12x4=8,66 ~ 9

Razem 45 dni

Wzór masz powyżej. Wynikiem jest kwota brutto.#15 Guest_Ania

Guest_Ania
 • Goście

Napisano 09 marzec 2018 - 13:45

Witam, mam pracownicę która jest obecnie na urlopie rodzicielskim i 14 marca 2018 kończy jej się umowa o pracę, ( była na czas określony). Urodziła 04.10.2017 wiem ze mam jej wypłacić ekwiwalent za urlop 14 dni za 2017r + 5 dni za 2018r.  Wynagrodzenie najniższa krajowa obecnie 2100 zł.  Proszę o pomoc wyliczenia ekwiwalentu. I czy w tej sytuacji potrącić mam koszty uzyskania przychodu?#16 Dorota

Dorota

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 4928 postów

Napisano 09 marzec 2018 - 13:56

2100 : 20,92 : 8 x 152#17 Guest_Ania

Guest_Ania
 • Goście

Napisano 09 marzec 2018 - 14:21

 A czy w tej sytuacji potrącić mam koszty uzyskania przychodu?#18 Dorota

Dorota

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 4928 postów

Napisano 09 marzec 2018 - 14:27

Tak#19 Guest_Ada

Guest_Ada
 • Goście

Napisano 09 marzec 2018 - 14:45

Mam pracownika, który przebywał na chorobowym 180 dni, a potem otrzymał świadczenie rehabilitacyjne do 05.04.2018 r.. Nie wróci do pracy, prawdopodobnie zostanie przyznana mu renta. W związku z tym rozwiążemy z nim umowę. Z jakich okresów mam liczyć kwotę brutto wynagrodzenia-zmienne, przed chorobowym 3 miesiące i dzielić przez współczynnik urlopowy z 2018 r.?#20 Guest_Justyna

Guest_Justyna
 • Goście

Napisano 04 kwiecień 2018 - 13:11

Witam. Od 04.09.2017 roku jestem na umowie o prace na której wysokość wynagrodzenia to najniższa krajowa. Umowę mam do 31.12.2018 roku. W związku z ciążą jestem na Chorobowym od 01.11.2017 roku. Termin porodu mam na 14.06. 2018 roku więc pół roku do końca umowy będę na macierzyńskim. Za ten okres umowy nie mam wykorzystanego ani jednego dnia urlopu. Jaka wysokość ekwiwalentu za urlop będzie mi przysługiwać po zakończeniu umowy i czy pracodawca ma obowiązek wypłacić mi niewykorzystany urlop?

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych