Skocz do zawartości


skarga na pełnomocnika strony przeciwnej


4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
  • Goście

Napisano 08 październik 2008 - 19:34

Najlepiej zawsze żądać zaprotokołowia takowych słów strony przeciwnej- a jeśli sąd nie będzie chciał tegoż uczynić skarga do prezesa tego sądu. Wówczas wszystko jest udokumentowane i przygotowany dobry grunt do ewentualnej skargi do okręgowej rady adwokackiej- ale na to jest sąd aby uczynić to z urzędu- trzeba twardo stawiać przy swoim i od razu reagować do sądu żądając zaprotokołowania takowych słów strony przeciwnej i prosząć o interwencję sądu- przewwodniczącego w stosunku do strony, która w takowy sposób się zachowuje.


CYTATArt. 20. § 1. W razie rażącego naruszenia przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców prawnych, żądając od dziekana właściwej rady nadesłania w wyznaczonym, nie krótszym niż 30 dni, terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia. Odpis zawiadomienia przesyła się Ministrowi Sprawiedliwości.
§ 1a. W razie nienadesłania w wyznaczonym terminie informacji, o których mowa w § 1, można nałożyć na dziekana właściwej rady karę pieniężną w wysokości do 10 000 złotych.
§ 1b. Na postanowienie o ukaraniu przysługuje zażalenie. Na postanowienie o ukaraniu wydane przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu toczy się postępowanie.
§ 2. W razie rażącego naruszenia obowiązków procesowych przez oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze sąd zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego osoby, która dopuściła się uchybienia, żądając nadesłania w wyznaczonym, nie krótszym niż 14 dni, terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia; w stosunku do Policji oraz innych organów postępowania przygotowawczego uprawnienie takie przysługuje również prokuratorowi.
§ 2a. Odpis zawiadomienia, o którym mowa w § 2, sąd przesyła Prokuratorowi Generalnemu, jeżeli uchybienia dopuścił się prokurator, a w wypadku gdy uchybienia dopuścił się oskarżyciel publiczny niebędący prokuratorem -- właściwemu organowi przełożonemu w stosunku do bezpośredniego przełożonego tego oskarżyciela.

#2 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
  • Goście

Napisano 08 październik 2008 - 19:34

Czy mogę wnieść skargę na niestosowne zachowanie pełnomocnika strony przeciwnej podczas rozprawy ( impertynenckie uwagi iż jakoby "narabiam roboty" sądom w całym województwie) oraz elementarny brak traktowania mnie jako osoby niewinnej ( wypowiedzi w stylu "i tak Pana skażą" oraz notoryczne przerywanie mi ( wręcz przekrzykiwanie pomimo, że ani razu nie przerywałem wypowiedzi tegoż adwokata)?
Jesli tak to w jakiej formie, osobiście czy za posrednictwem sądu?

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 08 październik 2008 - 20:06

Zwykle takowe sytuacje należy wykorzystywać- coż może "biedak" tam na sali sądowej pokazać- może wyprowadziłaby pełnomocnika ochrona i wówczas sąd zmuszony byłby zaprotokołować tą czynność. Niby dlaczego masz Pan sobie pozwalać na takowe zachowania- niech zaczną Pana traktować należycie z szacunkiem. Ma Pan pełne prawo do obrony i przedstawiania jakichkolwiek wniosków dowodowych- niby ma się Pan bać krzyku strony przeciwnej czyli pełnomocnika. Trzeba pokazać kto rządzi na sali rozpraw i kto ma przewagę w tej sprawie i żadne krzyki nie tylko, że nie powinny mieć miejsca ale nie wywierać żadnego wpływu, a jeśli już to powinni wywoływać odwrotny skutek- czyli mobilizować do obrony- ataku z podowojoną siłą.

#4 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
  • Goście

Napisano 08 październik 2008 - 20:00

będzie pisemny wniosek o sprostowanie protokołu-było tak "gorąco", że nie chciałem dolewać oliwy do ognia-poprostu pana adwokata wyprowadziły z równowagi moje dowody których się nie spodziewał i pusciły mu nerwy ale od jakby nie było od profesjonalisty można oczekiwać pewnych standardów zachowania się i to nie tylko w sądzie...

#5 Guest_Leszek

Guest_Leszek
  • Goście

Napisano 23 maj 2020 - 11:13

Gdzie moge wniesc skarge na adwokata jezeli przebywam w kedzierzyn- kozleDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych