Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Mam pytanie


43 odpowiedzi w tym temacie

#21 Guest_kasandra1

Guest_kasandra1
 • Goście

Napisano 16 sierpień 2011 - 23:59

Tu nie zachodzi żadna zmiana. Po prostu on ma obowiązek pochówku ojca ....i tyle.Jeżeli tego nie zrobi .....to może więcej zapłacić nią ten pochowek kosztuje.Z czego wynika ten jego obowiązek? Bo lanie wody typu "ma obowiązek" bez poparcie tego rozsądnymi argumentami pozostanie nadal tylko laniem wody i niczym więcej.
Już nawet nie chce mi się komentować zdania które pogrubiłam w pana wypowiedzi...

#22 Guest_zniecierpliwiony

Guest_zniecierpliwiony
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 00:05

To ja proponuję zapoznać się z KC i KRiOP.A także z przepisami ZUS.

#23 Guest_kika56

Guest_kika56
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 00:49

Znalazłam to:

Zgodnie z art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek lub małżonka, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą . Powyższe przepisy tworzą zamknięty katalog sposobów postępowania z ciałem osoby zmarłej. Jeżeli wyżej wymienione osoby pochować osoby zmarłej nie mogą lub nie chcą właściwy starosta może ( na wniosek uczelni medycznej ) podjąć decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych. Zwłoki do celów naukowych mogą być również przekazane uczelni medycznej, na podstawie złożonego przed śmiercią pisemnego oświadczenia osoby zmarłej. Koszty transportu zwłok w takich wypadkach pokrywa uczelnia.
Obowiązek pogrzebu zwłok niepochowanych przez rodzinę oraz tych, których nie zostały przekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych obciąża gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. W przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych obowiązek pogrzebu obciąża te zakłady, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego ( były przykładowo w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej ).

#24 Guest_kasandra1

Guest_kasandra1
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 01:04

To ja proponuję zapoznać się z KC i KRiOP.A także z przepisami ZUS.


Konkrety proszę. Proszę podać artykuł, paragraf, punkt, ustęp który wyraźnie mówi, że dziecko ma obowiązek pochować rodzica.
W kodeksie rodzinnym nic nie ma.
Z racji wykonywanego zawodu korzystam często z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym, FP i FGŚP i tam też nie ma o tym wzmianki.
Proszę na poparcie swoich słów podać podstawę prawną.

#25 Guest_poradaKRIO

Guest_poradaKRIO
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 07:31

http://uslugipogrzeb...info/index.html

w temacie : Zasiłek pogrzebowy ZUSKiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1. ubezpieczonego,

2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,

3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (również w ramach rodziny zastępczej),

wnuki i rodzeństwo,

małżonek (wdowa i wdowiec),

rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje (jeżeli pokryły koszty pogrzebu):

osobie prywatnej,

pracodawcy,

domowi pomocy społecznej,

gminie,

powiatowi,

osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego.

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie, w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.Akt zgonu

Akt zgonu, to inaczej akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć osoby. Zgon osoby należy

zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w

kolejności:

1. małżonek lub dzieci zmarłego,

2. najbliżsi krewni lub powinowaci,

3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany

szpital lub zakład.Zgłaszając zgon należy jednocześnie dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego kartę zgonu

oraz zwrócić dowód osobisty osoby zmarłej. Wydanie osobie zgłaszającej zgon trzech egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego jest bezpłatne.

Akty zgonu są częścią księgi stanu cywilnego i są przechowywane w Urzędzie

Stanu Cywilnego lub Archiwum Państwowym. Możemy otrzymać jedynie odpis

aktu zgonu, który potocznie zwany jest aktem zgonu.


#26 Guest_kasandra1

Guest_kasandra1
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 09:36

http://uslugipogrzeb...info/index.html

w temacie : Zasiłek pogrzebowy ZUSKiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1. ubezpieczonego,

2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,

3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (również w ramach rodziny zastępczej),

wnuki i rodzeństwo,

małżonek (wdowa i wdowiec),

rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje (jeżeli pokryły koszty pogrzebu):

osobie prywatnej,

pracodawcy,

domowi pomocy społecznej,

gminie,

powiatowi,

osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego.

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie, w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.Akt zgonu

Akt zgonu, to inaczej akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć osoby. Zgon osoby należy

zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w

kolejności:

1. małżonek lub dzieci zmarłego,

2. najbliżsi krewni lub powinowaci,

3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany

szpital lub zakład.Zgłaszając zgon należy jednocześnie dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego kartę zgonu

oraz zwrócić dowód osobisty osoby zmarłej. Wydanie osobie zgłaszającej zgon trzech egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego jest bezpłatne.

Akty zgonu są częścią księgi stanu cywilnego i są przechowywane w Urzędzie

Stanu Cywilnego lub Archiwum Państwowym. Możemy otrzymać jedynie odpis

aktu zgonu, który potocznie zwany jest aktem zgonu.


Tak zgadza się ale jest tu mowa o 'zasiłku pogrzebowym" ale nie ot tym, że dziecko ma obowiązek pochować rodzica. Ustawa o cmentarzach posługuje się słowem pojęciem "prawo do pochowania zwłok" więc to nie jest obowiązkiem i wszystko zależy czy osoba ma zamiar skorzystać z przysługujących jej praw.

#27 Guest_poradaKRIO

Guest_poradaKRIO
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 13:23

a czytałaś wszystko i to co niżej? w przywilejach i obowiązkach w pierwszej kolejności wymieniane są dzieci , podanie tych przepisów było skrótem myślowym ,który niniejszym wyjaśniam

tak , do pochówku jest zobligowana rodzina ale w tym wypadku gdy ten pan nie widział ojca x lat można na ten temat polemizować i powinien był zrobić jak mu na początku doradziłam i tyle w temacie


#28 Guest_kasandra1

Guest_kasandra1
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 13:58

Oczywiście, że czytałam i tam jest wyraźnie napisane, że " Do zgłoszenia zgonu są obowiązani..." nie ma tam mowy, że jednocześnie są te osoby zobowiązane do pochowania zmarłego.

#29 Guest_zniecierpliwiony

Guest_zniecierpliwiony
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 17:41

No przecież jest napisane ,że zstępni. Fa płaciło alimenty????

#30 Guest_-praw-dukeaecc

Guest_-praw-dukeaecc
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 22:31

Dowiedziałem się od kumpla co ma firmę pogrzebową. Nie miałem racji co do mojego zdania ale.... MOPS lub inna instytucja grzebiąca niejako "w zamian" za w tym przypadku syna ma na podstawie KC prawo do dochodzenia roszczeń od tegoż syna w przypadku gdy koszty pogrzebu przekroczą kwotę zasiłku pogrzebowego. Wedle niepisanych praw przemysłu funeralnego pogrzeb robi się wtedy z pompą, po to tylko aby rachunki za niego przekroczyły zmniejszony w ostatnim czasie zasiłek pogrzebowy i "kochającym" a skąpym dzieciom wystawić odpowiedni za to rachunek...
Pozdrawiam
duke

#31 Guest_kasandra1

Guest_kasandra1
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 22:51

Dowiedziałem się od kumpla co ma firmę pogrzebową. Nie miałem racji co do mojego zdania ale.... MOPS lub inna instytucja grzebiąca niejako "w zamian" za w tym przypadku syna ma na podstawie KC prawo do dochodzenia roszczeń od tegoż syna w przypadku gdy koszty pogrzebu przekroczą kwotę zasiłku pogrzebowego. Wedle niepisanych praw przemysłu funeralnego pogrzeb robi się wtedy z pompą, po to tylko aby rachunki za niego przekroczyły zmniejszony w ostatnim czasie zasiłek pogrzebowy i "kochającym" a skąpym dzieciom wystawić odpowiedni za to rachunek...
Pozdrawiam
duke


Ten właściciel bzdury opowiada. Jeśli rodzina zrzeka się prawa do pochowania zmarłego przejmuje to wtedy ośrodek pomocy społecznej. Koszt pogrzebu finansuje gmina. W ustawie o pomocy społecznej jest tylko krótki zapis o pogrzebach więc jest to regulowane w uchwałach gmin. A jak pan zapewne wie gminy muszą wszystko robić zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. W tym przypadku Gmina musi zlecić pogrzeby firmie wybranej w przetargu, która przedstawi najtańszą ofertę i w tej cenie ma się odbyć cały pogrzeb.
Jeśli zmarły był ubezpieczony to opieka dostaje zwrot kosztów pogrzebu z ZUS na podstawie faktur , do wysokości zasiłku pogrzebowego.
Po drugie ustawa o pomocy społecznej traktuje pochówek jako świadczenie. Świadczenia z opieki są bezzwrotne.

#32 Guest_-praw-dukeaecc

Guest_-praw-dukeaecc
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 23:05

Wychodzi więc na moje:):):) Zawsze swemu ŚP tacie tłumaczyłem że odkąd się urodziłem pracuje nie dość że na swoją starość to w dodatku na fajny pogrzeb. Ale swoją drogą przykre że każde dziecko możw wykpić się od pochowania rodzica. W końcu żaden rodzic nie może wykpić się od utrzymywania swojego dziecka...
Pozdrawiam
duke

#33 Guest_kasandra1

Guest_kasandra1
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 23:17

Jak wychodzi na pana? Uparcie twierdził pan, że syn ma obowiązek pochować ojca. A to nieprawda.


Jeśli w świadectwie urodzenia jest napisane iż jest ojcem to obowiązek pochówku spoczywa na Panu.
Pozdrawiam
duke
"Ale swoją drogą przykre że każde dziecko możw wykpić się od pochowania rodzica. W końcu żaden rodzic nie może wykpić się od utrzymywania swojego dziecka..."

Bo widzi pan tak to niestety bywa, że dzieci zaniedbywane w dzieciństwie zaniedbują później rodziców.
Instytucja (czytaj FA) wychowała mu dziecko i instytucja zapewniła mu ostatnią posługę...

#34 Guest_-praw-dukeaecc

Guest_-praw-dukeaecc
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 23:22

Zawsze swemu ŚP tacie tłumaczyłem że odkąd się urodziłem pracuje nie dość że na swoją starość to w dodatku na fajny pogrzeb.
duke


To miałem na myśli. Zawsze podczas kłotni z tatą używałem tego argumentu:))))
Pozdrawiam
duke

#35 Guest_-praw-dukeaecc

Guest_-praw-dukeaecc
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2011 - 23:25

Instytucja (czytaj FA) wychowała mu dziecko i instytucja zapewniła mu ostatnią posługę...


Pani błąd w rozumowaniu. Gdyby, jak Pani twierdzi instytucja dziecko mu wychowała to instytucja nie ścigałaby go o zwrot wypłaconych dziecku kwot i nie posłała go do więzienia za ich niepłacenie. Można więc przyjąć iż z alimentacynego obowiązku swego się wywiązywał bo w końcu odsiedział swoje za niepłacenie alimentów.
Pozdrawiam
duke

#36 Guest_kasandra1

Guest_kasandra1
 • Goście

Napisano 18 sierpień 2011 - 10:56

I najważniejsze w tym wszystkim są pieniądze?
Idąc do więzienia ojciec ponosi karę wymierzaną przez sąd ale przecież pieniędzy nie zwrócił przez to FA.
Sam jest pan ojcem i chyba nie powie mi pan, że płaci tylko alimenty swoim dzieciom, że nie odwiedza ich pan, nie jeździ z nimi na wycieczki i nie podciera nosa gdy płaczą. Bo jeśli byłoby inaczej to nie walczyłby pan o nie w sądzie, nie pomagał ojcom na tym forum.

Ojca nie było przy dziecku gdy to dorastało. Dziecka nie ma teraz przy ojcu...

#37 Guest_-praw-dukeaecc

Guest_-praw-dukeaecc
 • Goście

Napisano 18 sierpień 2011 - 19:33

I najważniejsze w tym wszystkim są pieniądze?


Patrząc na tematy "jak podnieść alimenty", "jak obniżyć alimenty", jak z egzekucją alimentów" i tym podobnych wydaje mi się że i owszem, najważniejsze są pieniądze. Do tego dochodzi jeszcze zwykła ludzka małostkowa zawiść/brak serca/chmstwo/kretynizm/chęć zemsty. Gdyby tak jakikolwiek mój daleki wójek umarł i gmina lub ktoś inny poprosił/nakazał mi go pochować to zrobiłbym to bez problemów. Nie dla kasy ale dla spokoju duszy/sumienia/pomocy bliźniemu. Wybrałbym najtańszą trumnę, zwykły wieniec i najtańszy krzyż na nagrobku po to aby mi z zasiłku pogrzebowego za paliwo się zwróciło i na flaszkę za spokój duszy wójka zostało.... Dlatego uważam iż prawo prawem ale autor postu nie powinien już więcej mieć czystego sumienia.
Pozdrawiam
duke

#38 Guest_kasandra1

Guest_kasandra1
 • Goście

Napisano 18 sierpień 2011 - 23:31

Wspomniał pan wyżej o rozmowach ze swoim ojcem. Moja mama zawsze powtarza, że dzieci choćby nawet tego nie chciały, upodabniają się do własnych rodziców.
Autor tematu wyraźnie zaznaczył, że nie chce pokrywać kosztu pogrzebu własnego ojca. I ma do tego prawo tak samo jak i pan ma prawo do pochowania kogokolwiek pan zechce... Bo "chcieć" i "nie chcieć" zawsze musi działać w obie strony...

#39 Guest_m.s

Guest_m.s
 • Goście

Napisano 19 sierpień 2011 - 17:28

witam
moje pytanie brzmi tak
kupilem samochód w umowie sprzedający zaznaczył iż samochód nie podlega gwarancji
zaznaczył także iż samochód był bezwypadkowy ( i wymienił elementy malowane )
jak sie okazało dnia następnego na serwisie auto było całe malowane
czy mam prawo zwrotu

#40 Guest_ktuś

Guest_ktuś
 • Goście

Napisano 19 sierpień 2011 - 17:58

tak - do zakładu pogrzebowego - zgłoś się na forum prawa cywilnego a nie podpinasz się pod wątek pogrzebowy :DDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy