Skocz do zawartości


czy da się zawiesić wyrok bezwzględny ????


24 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 12 listopad 2008 - 01:13

Sąd może fakultatywnie odwiesić karę pozbawienia wolności do 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby. Należy pamiętać o tym, że gdy zapadnie drugi wyrok prawomocny za podobne przestępstwo dokonane w okresie trwania próby z pierwszego wyroku sąd obligatoryjnie- obowiązkowo odwiesza pierwszy wyrok- art. 75 § 1 kk. Jednak zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby tj. w tym okresie musi zapaść prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie odwieszenia kary pozbawienia wolności- art. 75 § 4 kk. Do 7 dni od publikacji postanowienia tj. jego ogłoszeniu przez sąd należy złożyć pisemny wniosek na dziennik podawczy sądu za potwierdzeniem tj. kserokopia pisma wraz z podpisem i pieczęcią z datą i ewentualnie również z godziną złożenia pozostaje u składającego pismo na dowód złożenia takowego wniosku) o sporządzenie i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Należy pamiętać, że od postanowienia sądu rejonowego w przedmiocie odwieszenia kary pozbawienia wolności przysługuje w terminie 7 dni od daty ogłoszenie postanowienia lub doręczenia (w przypadku nie brania udziału w posiedzeniu- art 100 § 2 kpk) odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem zażalenie do sądu okręgowego. Dopiero postanowienie sądu II instancji utrzymujące w mocy postanowienie sądu I instancji jest prawomocne. Wówczas pozostaje tylko niezwłoczne złożenie wniosku do sądu rejonowego, który wydał wyrok o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Od tego postanowienie w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności przysługuje w terminie 7 dni od daty ogłoszenie postanowienia lub doręczenia (w przypadku nie brania udziału w posiedzeniu- art. 100 par 2 kpk) zażalenie do sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał postanowienia. Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności obligatoryjnie- obowiązkowo w przypadku ciężkiej choroby powodującej niemożność odbywania kary lub też odracza fakultatywnie- nieobowiązkowo w przypadku np. trudnej sytuacji rodzinnej- art. 151 § 1 kkw. Gdy sąd dwukrotnie udzieli odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności na łączny okres wynoszący minimum jeden rok to za trzeci razem sąd może ponownie zawiesić odwieszoną karę pozbawienia wolności pod warunkiem, że wymiar kary nie przekracza 2 lat pozbawienia wolności- art. 152 kkw. Podobnie ma się to do sytuacji gdy sąd orzeknie od razu bezwzględną karę pozbawienia wolności. Wzór wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest na tym portalu „Pisma procesowe w postępowaniu karnym”.
Należy również mieć na uwadze, że w wyniku nie zastania adresata w domu listonosz roznoszący przesyłki zostawia (powinien tak czynić) zawiadomienie (tzw. awizo) o przesyłce w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz, że należy je odebrać w terminie 7 dni- art. 133 § 2 kpk. W razie bezskutecznego upływu tego terminu należy czynność tą powtórzyć tzn. po raz wtóry pozostawić zawiadomienie (awizo) o przesyłce w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz, że należy je odebrać w terminie 7 dni- art. 133 § 2 kpk. Po ponownym bezskutecznym upływie tego terminu przesyłkę uważa się za doręczoną i od tego terminu będzie biegł termin na złożenie apelacji- żażalenia.

CYTATArt. 75. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.
§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.
§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
CYTATArt. 76. § 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.

#2 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 14 listopad 2008 - 21:17

Mam jeszcze jedno Pytanie tym razem w swojej sprawie 3 lata temu troszke narozrabiałam i sprawa ciągła się 2lata i dostałam wyrok w zawieszeniu rok na trzy lata oraz grzywne więcej nie weszłam w konflikt z prawem więc nie ma jakotakiej podstawy do odwieszenia wyroku ale gorzej z grzywną spłacam ją ale nie systematycznie i dziś dostałam papier że mam 3 dni na spłate grzywny niestety nie jestem wstanie tego teraz spłacić czy jest możliwość ze przez grzywne odwieszą mi wyrok oczywiście ja się nie zgodze na prace społeczną bo mam 2 dzieci a państwo mi ich nie utzryma za prace społeczne
Z góry dziekuje za odpowiedź :0

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 14 listopad 2008 - 21:05

To jest najlepsza pomoc.

#4 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 14 listopad 2008 - 21:01

Jeszce raz dziękuje wzielam adwokata konkubentowi i w poniedziałek będziem składać pismo Pozdrawiam

#5 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 14 listopad 2008 - 20:54

Pisma najlepiej składać przez dziennik podawczy sądu- ewentualnie przesyłać pocztą przesyłką poleconą.

#6 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 14 listopad 2008 - 20:48

Bardzo dziękuje za odpowiedzi

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 12 listopad 2008 - 15:37

Można złożyć w temrminie 14 dni od daty doręczenia wyroku- apelacje- nie ma wymogu adwokackiego. Wcześniej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku należy złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie odpiisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem- wzór na naszym portalu.

#8 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 12 listopad 2008 - 14:45

czy wyrok ktury zapadł o bezwarunkowym odiesdzeniu 2 lat musi się uprawomocnić zeby złożyć wniosek o odroczenie wykonywania kary ?? i jak długo uprowo macia się taki wyrok Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi

#9 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 12 listopad 2008 - 09:13

Należy pamiętać o tym, że gdy zapadnie drugi wyrok prawomocny za podobne przestępstwo dokonane w okresie trwania próby z pierwszego wyroku sąd obligatoryjnie- obowiązkowo odwiesza pierwszy wyrok- art. 75 § 1 kk. Jednak zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby tj. w tym okresie musi zapaść prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie odwieszenia kary pozbawienia wolności- art. 75 § 4 kk. Do 7 dni od publikacji postanowienia tj. jego ogłoszeniu przez sąd należy złożyć pisemny wniosek na dziennik podawczy sądu za potwierdzeniem tj. kserokopia pisma wraz z podpisem i pieczęcią z datą i ewentualnie również z godziną złożenia pozostaje u składającego pismo na dowód złożenia takowego wniosku) o sporządzenie i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Należy pamiętać, że od postanowienia sądu rejonowego w przedmiocie odwieszenia kary pozbawienia wolności przysługuje w terminie 7 dni od daty ogłoszenie postanowienia lub doręczenia (w przypadku nie brania udziału w posiedzeniu- art 100 § 2 kpk) odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem zażalenie do sądu okręgowego. Dopiero postanowienie sądu II instancji utrzymujące w mocy postanowienie sądu I instancji jest prawomocne. Wówczas pozostaje tylko niezwłoczne złożenie wniosku do sądu rejonowego, który wydał wyrok o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Od tego postanowienie w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności przysługuje w terminie 7 dni od daty ogłoszenie postanowienia lub doręczenia (w przypadku nie brania udziału w posiedzeniu- art. 100 par 2 kpk) zażalenie do sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał postanowienia. Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności obligatoryjnie- obowiązkowo w przypadku ciężkiej choroby powodującej niemożność odbywania kary lub też odracza fakultatywnie- nieobowiązkowo w przypadku np. trudnej sytuacji rodzinnej- art. 151 § 1 kkw. Gdy sąd dwukrotnie udzieli odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności na łączny okres wynoszący minimum jeden rok to za trzeci razem sąd może ponownie zawiesić odwieszoną karę pozbawienia wolności pod warunkiem, że wymiar kary nie przekracza 2 lat pozbawienia wolności- art. 152 kkw. Podobnie ma się to do sytuacji gdy sąd orzeknie od razu bezwzględną karę pozbawienia wolności. Wzór wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest na tym portalu „Pisma procesowe w postępowaniu karnym”.

#10 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 12 listopad 2008 - 01:52

składliśmy już pismo o zawieszenie tego wyroku ale sąd je oddalił z tym ze ktoś nam powiedziła ze jezeli uda nam się odroczyć 2 razy na pół roku to potem jest szansa na zawieszenie tego wyroku bardzo prosze oszybką odpowiedź i jakie dokumenty trzeba przedstawić zeby odroczyli jak nie zrobimy tego to zqaniedłu go bilet mu przyjdzie Błagam o pomoc

#11 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 12 listopad 2008 - 01:13

Witm mam wielki kłopot z moim konkubentem Ma on 2 wyroki w zaieszeniu po 2lata na 5 i teraz dostał kolejny z tego samego artykułu 278 też 2 lata ale bezwzględnego mamy 2 dzieci ja nie pracuje a mój mąż troszke zapuzno zmądrzał ale teraz pracuje na czarno w ochronie więc zaświadczenia nie uzyska ze pracuje on naprawde się zmienił chciałam zapytać czy da się taki wyrok tez zawiesić na okres jakiejś pruby czy tylko można go odroczyć na pół roku ?? dodam że wspulnik tych przestępstw popełnił samobujstwo na myśl o odsiadce błagam o szybką odpowiedź co mozenny zrobić aby go nie aresztowali dodam ze mamy 2 dzieci PROSZE O POMOC

#12 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 22:22

Tak- napewno sąd go rozpozna- choć nie ma obowiązku się do niego przychylić.

#13 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 22:18

Czy jest mozliwosc jeskli w poniedziak złoże wsądzie wniosek o nie doprowadzanie że będzie on rozpartyony przed 15.12.2008 bo właśnie 15tego ma się stawić do ZK

#14 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 20:59

Własnymi słowami- argument- wniosek o odroczenie kary poznawienia wolności. Wnioski o nie wydawanie nakazu przymusowego doprowadzenia do ZK są nie rozpoznaje obligatoryjnie (nie ma obowiązku).

#15 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 20:05

A jak napisać taki wniosek jakich argumentów uzyć i ile czasu ma sąd na rozpatrzenie takiego wniosku?

#16 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 19:57

Trzeba być dobrej myśli i konsekwentnie robić swoje.

#17 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 19:55

Dziękuje za rade mam nadzieje ze nam się uda to zawiesić

#18 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 19:14

CYTAT(joannna26)Witam mam jeszcze jedno pytanie w sprawie mojego konkubenta jakieś 2 tygodnie temu nasz adwokat złożył w sądzie wniosek o odroczenie kary na pół roku a dziś przyszedł bilet by stawił sie w ZK czy może zostać doprowadzony jeżeli się nie stawi zanim zostanie rozpatrzony wniosek o odroczenie prosze o szybką odpowiedź


Może- można napisać wniosek o wstrzymanie wydania nakazu przumusowego doprowadzenia do ZK do czasu rozpoznania sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

#19 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 18:58

A dokładnie to 17.11.2008 było podane na dziennik podawczy pismo o odroczenie na pół roku a 20.11.2008 był wypisany w sądzie bilet prosze oszybką rade

#20 Guest_-praw-joannna26

Guest_-praw-joannna26
 • Goście

Napisano 28 listopad 2008 - 15:37

Witam mam jeszcze jedno pytanie w sprawie mojego konkubenta jakieś 2 tygodnie temu nasz adwokat złożył w sądzie wniosek o odroczenie kary na pół roku a dziś przyszedł bilet by stawił sie w ZK czy może zostać doprowadzony jeżeli się nie stawi zanim zostanie rozpatrzony wniosek o odroczenie prosze o szybką odpowiedźDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy