Skocz do zawartości


ubezpieczenie członka rodziny


32 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-jasmna

Guest_-praw-jasmna
 • Goście

Napisano 23 kwiecień 2009 - 12:11

witam.

"Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Gazeta Podatkowa nr 16 (535) z dnia 23.02.2009 r.
Aneta Dudek

Każdy, kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu powinien zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny. Osoby takie po zgłoszeniu nabywają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Kogo dla celów ubezpieczeniowych uważa się za członka rodziny osoby ubezpieczonej i w jakim terminie należy zgłosić taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego?


Na początku marca podejmę zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu będę podlegał ubezpieczeniom w ZUS. Moja mama nigdzie nie pracuje. Nie jest też zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Czy mogę zgłosić ją do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny? Nadmieniam, że mama pozostaje ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym.

Tak. Czytelnik może zgłosić matkę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Dla celów ubezpieczenia zdrowotnego za członka rodziny osoby ubezpieczonej uważa się m.in. wstępnych (czyli rodziców, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Tak wynika z art. 5 pkt 3 lit. c) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Członek rodziny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu pod warunkiem, że nie podlega obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu oraz nie jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje osoba ubezpieczona za pośrednictwem płatnika składek, czyli w przypadku Czytelnika za pośrednictwem pracodawcy, na formularzu ZUS ZCNA. Po zgłoszeniu członek rodziny nabywa prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Członkiem rodziny jest:

dziecko: własne, drugiego małżonka, przysposobione, obce, dla którego ustanowiono opiekę lub w ramach rodziny zastępczej - do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat; jeżeli zaś posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

małżonek,

wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W marcu br. chcę zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego męża, jako członka rodziny. Mąż nigdzie nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną. W jakim terminie powinnam dokonać tego zgłoszenia?

Osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny niepodlegającego temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie określają terminu zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Niemniej jednak osoba taka powinna być zgłoszona do tego ubezpieczenia jak najszybciej, licząc od dnia nabycia uprawnień do zgłoszenia jej jako członka rodziny osoby ubezpieczonej. Za datę nabycia uprawnień rozumie się datę, od której osoba ubezpieczona np. podejmie zatrudnienie w ramach zawartej umowy o pracę.

Z przepisów wymienionej ustawy nie wynika też, w jakim terminie należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona została wcześniej zgłoszona do tego ubezpieczenia. Sądzę jednak, że w takim przypadku pracownik na bieżąco powinien informować pracodawcę o członku rodziny niepodlegającym temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Następnie pracodawca po otrzymaniu takiej informacji - niezwłocznie jest zobowiązany przekazać do ZUS zgłoszenie danych członka rodziny (ZCNA).

Członek rodziny powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego niezwłocznie od dnia nabycia uprawnień do zgłoszenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.


... Od 1 stycznia 2009 r. osoby bezrobotne posiadające status członka rodziny osoby ubezpieczonej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z racji bycia osobą bezrobotną, a nie jako członek rodziny.

Jeżeli więc Czytelniczka zarejestruje się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, to zgłoszenia jej do ubezpieczenia zdrowotnego dokona urząd pracy. Instytucja ta będzie także naliczała i opłacała za nią składkę na to ubezpieczenie.

Od 1 stycznia 2009 r. osoby bezrobotne posiadające status członka rodziny podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia osobą bezrobotną.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)."


pozdrawiam

#2 Guest_-praw-jasmna

Guest_-praw-jasmna
 • Goście

Napisano 23 kwiecień 2009 - 12:11

jestem osobą bezrobotną. nie jestem także zerejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna ponieważ nie mogę dostać świadectwa pracy z firmy w której pracowałam ponieważ firma sie rozpadła i nie ma żadnego kontaktu z byłym pracodawcą. czy mąż bez żadnego problemu może mnie zgłosić do ubezpieczenia w firmie w której pracuje czy muszę byc koniecznie zarejestrowana w UP?

#3 Guest_-praw-teresa56

Guest_-praw-teresa56
 • Goście

Napisano 05 marzec 2010 - 21:31

Witam! Mam pytanie z tematu - ubezpieczenie członka rodziny.
Chciam zgłosic do ubezpieczenia zdrowotnego swoja 28 letnia corke, lecz ZUS odmowił zgłszenia. Corka ma orzeczona niepełnosprawnosc w stopniu umiarkowanym, powstała ona w wieku zanim skonczyła 21 rok zycia. Orzeczenie to wydano bezterminowo, ze wzgledu na trwały charakter choroby. Pobiera zasiłek pielęgnacyjny przyznany rowniez bezterminowo.
Ze wzgledu na stan zdrowia musiała przerwac studia, biuro pracy nie oferuje zadnej pracy w warunkach pracy chronionej.
W definicji na stronie Zus-u jest informacja ze mozna ubezpieczyc m.in. dziecko posiadajace orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnosci lub inne traktowane na rowni - bez ograniczen wieku. Mam pytanie czy " inne traktowane na rowni " dotyczy mojej corki, ktora ma umiarkowany stopien powstały w wieku do ukonczena 21 roku zycia.
Prosze o odpowiedz na moje pytanie .Z gory bardzo dziekuje.
Teresa

.

#4 Guest_-praw-arex

Guest_-praw-arex
 • Goście

Napisano 05 marzec 2010 - 22:12

ZUS niestety postąpił słusznie.
"Inne traktowane na równi" to stare orzeczenie sprzed reformy, np. inwalidzkie itp...
Jedynym rozwiązaniem jest zdobycie nowego orzeczenia, tym razem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

#5 Guest_-praw-teresa56

Guest_-praw-teresa56
 • Goście

Napisano 05 marzec 2010 - 22:38

Dziekuje bardzo za tak szybka odpowiedz.Zus nie wydał decyzji odmownej na pismie, po prostu telefonicznie powiadomił moj zakład pracy ze nie moge zgłosic corki do mojego ubezpieczenia, bo ma tylko umiarkowany stopien,a nie znaczny.
Dziwi mnie to tym bardziej , ze umiarkowany stopien niepełnosprawnosci , ktory powstał przed ukonczeniem 21 roku zycia stanowi podstawe do skorzystania z ulgi rodzinnej na dziecko , bez wzgledu na jego wiek przy rozliczniu PIT, jak rowniez do uzyskania bezterminowego zasiłku pielegnacyjnego.
Dziekuje bardzo za odpowiedz. Miłego weekendu , pozdrawiam

#6 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 05 marzec 2010 - 22:42

CYTATZus nie wydał decyzji odmownej na pismie, po prostu telefonicznie powiadomił

Telefonicznie to się składa życzenia byłej żonie.
Proszę wysłać do nich pismo i niech się do niego ustosunkują.

#7 Guest_ola

Guest_ola
 • Goście

Napisano 26 styczeń 2011 - 22:14

Witam!
Chcę otworzyć własną firmę. Do tej pory byłam zarejestrowana w PUP i tam zgłaszałam siebie i dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego. Co mam zrobić po otwarciu własnej działalności, czy ja sama wówczas muszę zgłosić dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego? Czy to się wiąże z dodatkowymi kosztami?

#8 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 10 marzec 2012 - 16:43

witam.

"Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Gazeta Podatkowa nr 16 (535) z dnia 23.02.2009 r.
Aneta Dudek

Każdy, kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu powinien zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny. Osoby takie po zgłoszeniu nabywają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Kogo dla celów ubezpieczeniowych uważa się za członka rodziny osoby ubezpieczonej i w jakim terminie należy zgłosić taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego?


Na początku marca podejmę zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu będę podlegał ubezpieczeniom w ZUS. Moja mama nigdzie nie pracuje. Nie jest też zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Czy mogę zgłosić ją do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny? Nadmieniam, że mama pozostaje ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym.

Tak. Czytelnik może zgłosić matkę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Dla celów ubezpieczenia zdrowotnego za członka rodziny osoby ubezpieczonej uważa się m.in. wstępnych (czyli rodziców, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Tak wynika z art. 5 pkt 3 lit. c) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Członek rodziny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu pod warunkiem, że nie podlega obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu oraz nie jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje osoba ubezpieczona za pośrednictwem płatnika składek, czyli w przypadku Czytelnika za pośrednictwem pracodawcy, na formularzu ZUS ZCNA. Po zgłoszeniu członek rodziny nabywa prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Członkiem rodziny jest:

dziecko: własne, drugiego małżonka, przysposobione, obce, dla którego ustanowiono opiekę lub w ramach rodziny zastępczej - do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat; jeżeli zaś posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

małżonek,

wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W marcu br. chcę zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego męża, jako członka rodziny. Mąż nigdzie nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną. W jakim terminie powinnam dokonać tego zgłoszenia?

Osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny niepodlegającego temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie określają terminu zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Niemniej jednak osoba taka powinna być zgłoszona do tego ubezpieczenia jak najszybciej, licząc od dnia nabycia uprawnień do zgłoszenia jej jako członka rodziny osoby ubezpieczonej. Za datę nabycia uprawnień rozumie się datę, od której osoba ubezpieczona np. podejmie zatrudnienie w ramach zawartej umowy o pracę.

Z przepisów wymienionej ustawy nie wynika też, w jakim terminie należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona została wcześniej zgłoszona do tego ubezpieczenia. Sądzę jednak, że w takim przypadku pracownik na bieżąco powinien informować pracodawcę o członku rodziny niepodlegającym temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Następnie pracodawca po otrzymaniu takiej informacji - niezwłocznie jest zobowiązany przekazać do ZUS zgłoszenie danych członka rodziny (ZCNA).

Członek rodziny powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego niezwłocznie od dnia nabycia uprawnień do zgłoszenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.


... Od 1 stycznia 2009 r. osoby bezrobotne posiadające status członka rodziny osoby ubezpieczonej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z racji bycia osobą bezrobotną, a nie jako członek rodziny.

Jeżeli więc Czytelniczka zarejestruje się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, to zgłoszenia jej do ubezpieczenia zdrowotnego dokona urząd pracy. Instytucja ta będzie także naliczała i opłacała za nią składkę na to ubezpieczenie.

Od 1 stycznia 2009 r. osoby bezrobotne posiadające status członka rodziny podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia osobą bezrobotną.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)."


pozdrawiam#9 Guest_Pit

Guest_Pit
 • Goście

Napisano 26 listopad 2014 - 16:51

Witam. Jestem zatrudniony na umowę o pracę i chciałbym ubezpieczyć narzeczoną i jej córkę, jak można się domyślić mieszkamy razem, niestety jeszcze u teściów. Teść pracuje za granicą i nie może stamtąd ubezpieczyć dzieci a teściowa nie pracuje i nie jest zarejestrowana w UP. Narzeczona źle spisała termin odpisu w UP i straciła ostatnio prawa do rejestracji a okazało się po zrobieniu testu że spodziewamy się kolejnego dziecka. Na początku przyszłego miesiąca wychodzi jej ubezpieczenie i nie będzie miała nawet możliwości wizyty u ginekologa. Co mogę zrobić w obecnej sytuacji żeby zapewnić jej ochronę zdrowotną? Czy są jakieś możliwości poza kombinacjami z ubezpieczycielami typu pezetu czy inne? Bardzo proszę o pilną odpowiedź

#10 Guest_Leon

Guest_Leon
 • Goście

Napisano 15 luty 2015 - 23:28

Czy emeryt może ubezpieczyć bezrobotnego syna ,który utracił status bezrobotnego a tym samym prawo do opieki zdrowotnej?#11 Witch

Witch

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8522 postów

Napisano 16 luty 2015 - 08:01

Czy emeryt może ubezpieczyć bezrobotnego syna ,który utracił status bezrobotnego a tym samym prawo do opieki zdrowotnej?

 

tylko, jesli jeszcze się uczy - jest uczniem / studentem i do lat 26#12 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 13:22

Czy konkubet może wziąć mię i dzieci do swojego ubespieczenia

#13 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 13:42

Czy konkubet może wziąć mię i dzieci do swojego ubespieczenia

Ciebie nie może, bo konkubent, to nie rodzina, a dzieci pod warunkiem, że są jego.#14 Guest_Marcin

Guest_Marcin
 • Goście

Napisano 22 kwiecień 2015 - 16:56

a inne z pytań, czy jak wezmę na moje ubezpieczenie mame, z która mieszkam i została wyrejestrowana z UP bo za długo przynosiła L-4 (leczy raka i nie ma jak podjąć pracy) to wzrośnie składka ubezpieczeniowa pobierana z wypłaty?#15 Mar-Tax

Mar-Tax

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 694 postów
 • LokalizacjaJelenia Góra

Napisano 22 kwiecień 2015 - 17:23

a inne z pytań, czy jak wezmę na moje ubezpieczenie mame, z która mieszkam i została wyrejestrowana z UP bo za długo przynosiła L-4 (leczy raka i nie ma jak podjąć pracy) to wzrośnie składka ubezpieczeniowa pobierana z wypłaty?

Nie wzrośnie


"Mar-Tax" Biuro Rachunkowe Jelenia Góra

http://martax.jgora.pl

https://www.facebook.com/biuro.martax

 


#16 eska57

eska57

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 19 maj 2015 - 14:17

Witam mam pytanie jesli zrobię tzw.transfer zasiłku z innego kraju UE do Polski i zaraz się zarejstruję jako poszukująca pracy to czy otrzymam prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce?

Prosze o szybką odpowiedz sprawa pilna#17 patiks

patiks

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2102 postów

Napisano 01 czerwiec 2015 - 07:10

Można, ale najlepiej o takie kwestie pytać bezpośrednio ubezpieczyciela, zobaczcie - https://www.lu.pl/ Zawsze na stronach macie dostępnych doradców, kwestia wysyłki zapytania i to wszystko. A poza tym to przecież ubezpieczyciele mają zawsze FAQ, bazę wiedzy i odpowiedzi związanych z tematem.


http://twojanowafigura.pl/ - poznaj Slimunox


#18 Guest_ja

Guest_ja
 • Goście

Napisano 19 czerwiec 2015 - 22:31

gdzie mozna isc do pracy jak mam stopien znaczny

#19 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 20 czerwiec 2015 - 09:19

gdzie mozna isc do pracy jak mam stopien znaczny

Wszędzie tam, gdzie pracodawca zechce zatrudnić osobę ze stopniem znacznym i gdzie lekarz wystawi orzeczenie, że możesz pracować.#20 Guest_Marta

Guest_Marta
 • Goście

Napisano 02 lipiec 2015 - 12:47

jestem w ciąży.wczesniej byłam na umowie zlecenie ale w czerwcu umowa mi się skończyła.gdzie lepiej sie ubezpieczyc w up czy w firmie meza aby dostac becikowe.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy