Skocz do zawartości


Promocyjny okres użytkowania z serwisu - oszustwo


83 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 22 marzec 2012 - 21:29

Witam serdecznie,
Jestem pracownikiem biurowym w mikroprzedsiębiorstwie. Dnia 23.02 zadzwoniła do mnie pani telemarketerka z ofertą bezpłatnego korzystania z dwóch księgowych, podatkowych itp. serwisów Ergo portal i Biblioteka prawa pracy. Oferta przedstawiona przez panią wyglądała następująco:
- 30 dni promocyjnego okresu korzystania za 0,00zł
- możliwość rezygnacji 7 dni przed zakończeniem okresu promocyjnego.
Zgodziłam się i tu popełniłam błąd. Pani oczywiście po kolei mówiła mi co mam wypełnić i co pozaznaczać, żeby otrzymać dostęp. Tak też zrobiłam. Na maila otrzymałam login i hasło dostępu do obydwu portali. 7 dni przed wysłałam maila z rezygnacją i dostałam odpowiedź z automatu, że zgodnie z regulaminem naliczają mi trzymiesięczny okres wypowiedzenia w wysokości 60 zł netto/m-c za portal. Pani telemarketerka przez telefon na moje pytanie, czy będę mogła bez konsekwencji zrezygnować z korzystania z portali, odpowiedziała, że tak i że wystarczy tylko wysłać maila z rezygnacją 7 dni przed. Nie wspominała mi nic o żadnym okresie wypowiedzenia. W związku z tym czuję się oszukana, gdyż umowa ustna zawierana z tą panią brzmiała inaczej.

Czy to jest legalne, czy mogę się jakoś odwołać/zadziałać? Mam w ogóle jakieś szanse?

Proszę o odpowiedź prawnika, z góry dziękuję.

#2 Guest_bambolea

Guest_bambolea
 • Goście

Napisano 22 marzec 2012 - 21:34

Dodam jeszcze (ja założyłam wątek, tylko nie wiem czemu mnie wylogowało i nie zauważyłam), że w regulaminie jest następujący zapis:

"Wydawnictwo nie przedłuża umowy w przypadku pisemnego złożenia wypowiedzenia umowy, przesłanego do 7 dni kalendarzowych włącznie przed zakończeniem danego okresu abonamentowego lub promocyjnego, w którym umowa obowiązuje. Po otrzymaniu wypowiedzenia Wydawnictwo nalicza trzymiesięczny okres, który rozpoczyna się od ostatniego dnia kalendarzowego okresu abonamentowego lub promocyjnego, w którym wpłynęła do Wydawnictwa informacja o wypowiedzeniu umowy przez Klienta. W okresie wypowiedzenia obowiązuje cena z zamówienia przedstawiona na formularzu zamówienia."

Przy czym informacja o tych kosztach znajduje się pod przyciskiem "Wyślij zamówienie", wcześniej nie ma o tym mowy :/

#3 Guest_MW

Guest_MW
 • Goście

Napisano 24 marzec 2012 - 19:50

A może Pani przytoczyć szerszy cytat z regulaminu w zakresie regulacji czasu trwania okresu abonamentowego i promocyjnego?

#4 Guest_bambolea

Guest_bambolea
 • Goście

Napisano 25 marzec 2012 - 19:51

Witam, oto regulamin, który jest taki sam w obydwu serwisach:

"Regulamin sprzedaży Ergo

Obowiązuje od dnia 07.12.2011

Zawarcie umowy i jej realizacja

1. Zamówienie usług świadczonych za pośrednictwem „Ergo” można składać przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. formularza zamówienia na stronie, telefaksu, poczty elektronicznej oraz standardową przesyłką pocztową.

2. Okres promocyjny – rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu zamówienia, a kończy się po upływie 30 dni kalendarzowych.

3. Okres abonamentowy – rozpoczyna się po 30 dniowym okresie promocyjnym, a kończy się po upływie liczby dni kalendarzowych wynikających z zamówionego abonamentu.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej po dniu roboczym, w którym otrzymano potwierdzenia zamówienia. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni kalendarzowych. Informację o odstąpieniu nalezy przesłać na adres unsuscribe@ergo.edu.pl.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość e-mail z hasłem i loginem, w celu rozpoczęcia 30-dniowego okresu promocyjnego korzystania z „Ergo”. Okres promocyjny 30 dni kalendarzowych rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu zamówienia przez Klienta.

6. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim.

7. Okres promocyjny dostępu do produktu jest wliczony w cenę następnego okresu abonamentowego. Po upływie okresu promocyjnego w ciągu - 30 dni od jego końca - zostaje wystawiona faktura VAT za cały następujący odpowiedni dla danego zamówienia okres abonamentowy. (Co dla mnie jest kolejnym oszustwem, bo mówią oraz piszą na stronie, że jest on za 0,00zł)

8. Cena podana w zamówieniu jest ceną netto. Usługa jest objęta podatkiem VAT.

9. Po zakończeniu okresu abonamentowego Wydawnictwo automatycznie przedłuża umowę na kolejne odpowiednie dla zamówienia okresy abonamentowe, wystawiając fakturę do 30 dni od dnia rozpoczęcia odpowiedniego okresu abonamentowego z 14-dniowym terminem płatności.

10. Zmiany warunków umowy dokonuje się tylko i wyłącznie w formie pisemnej (aneks).

11. Wydawnictwo nie przedłuża umowy w przypadku pisemnego złożenia wypowiedzenia umowy, przesłanego do 7 dni kalendarzowych włącznie przed zakończeniem danego okresu abonamentowego lub promocyjnego, w którym umowa obowiązuje. Po otrzymaniu wypowiedzenia Wydawnictwo nalicza trzymiesięczny okres, który rozpoczyna się od ostatniego dnia kalendarzowego okresu abonamentowego lub promocyjnego, w którym wpłynęła do Wydawnictwa informacja o wypowiedzeniu umowy przez Klienta. W okresie wypowiedzenia obowiązuje cena z zamówienia przedstawiona na formularzu zamówienia.

12. Wydawnictwo nie ma obowiązku zwrotu opłaty abonamentowej w przypadku rozwiązania umowy z winy Klienta przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament. Dotyczy to sytuacji rażącego naruszania ustalonych zasad współpracy z winy klienta.


Zastrzeżenia wynikające ze świadczenia usług

13. Wydawnictwu przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem „Ergo” poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z usług przez Klienta.

14. Wydawnictwo nie odpowiada za brak dostarczenia startowego loginu i hasła z powodu:

podania przez Klienta błędnie lub nieczytelnie adresu e-mail,
braku adresu e-mail w zamówieniu,
nieodebrania lub skasowania przez Klienta dostarczonej na poprawny adres wiadomości e-mail,
skasowania lub automatycznego przeniesienia do folderu spam wiadomości z loginem i hasłem,
przepełnionej skrzynki e-mail u Klienta,
odrzucania połączeń – przeciążenia serwera pocztowego Klienta.

W takich przypadkach startowy login i hasło będą dostarczone wraz z pierwszą fakturą (w lewym górnym rogu) w celu umożliwienia rozpoczęcia korzystania z usługi przez Klienta.

15. Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy w dostępie do usług, nie leżące po stronie Wydawnictwa, w szczególności zawinione przez operatora internetowego u klienta, serwery poczty elektronicznej klienta, nieprawidłową konfigurację komputera klienta, obecność szkodliwego oprogramowania na komputerze klienta (wirusy, trojany itp.). Instytut dokłada wszelkich starań (w zakresie swoich możliwości) aby pomóc klientom wyeliminować problem.

16. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do przerw technicznych związanych z konserwacją serwerów.

Rezygnacja z usług Ergo

17. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku braku terminowych wpłat należności. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną.

18. Wypowiedzenie umowy dostępu z podaniem numeru zamówienia powinno być złożone e-mailem (unsuscribe@ergo.edu.pl), faksem (12 376 48 21), listem poleconym na 7 dni przed końcem promocyjnego okresu abonamentowego. Po otrzymaniu wypowiedzenia w wyżej podanym terminie Wydawnictwo nalicza trzymiesięczny okres wypowiedzenia z ceną zgodną z zamówieniem. Usługa zostaje zafakturowana w cyklu miesięcznym z 14-dniowym terminem płatności. W przeciwnym razie umowę przedłuża się automatycznie na kolejne odpowiednie dla danego zamówienia okresy abonamentowe.

19. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzającym wątpliwości lub złożonego z naruszeniem niniejszego regulaminu.

20. Wszelkie reklamacje techniczne dotyczące funkcjonowania serwisu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres tech@ergo.edu.pl z podaniem szczegółowego opisu reklamacji (w szczególności dokładnego adresu URL strony na której występuje problem oraz dołączonym do przesłanej wiadomości e-mail zrzutem ekranu pokazującego widok z momentu wystapienia problemu) oraz podaniem dokładnych danych identyfikujących reklamującego (login, NIP, nazwę firmy, numer zamówienia). Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po pojawieniu się problemu. Brak zgłoszenia problemu z dostępem do usługi w ciągu 10 dni po złożeniu zamówienia skutkuje uznaniem prawidłowego funkcjonowania usługi u Klienta. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia przesłania przez Klienta prawidłowego zgłoszenia (z pełnym zestawem w/w danych). Klient zostaje zawiadomiony drogą elektroniczną o wyniku postępowania reklamacyjnego."


Strona z formularzem zamówienia (mam nadzieję, że mogę podać link) wygląda następująco: http://www.ergo.edu....owienie_gcp.php

Przed przyciskiem "wyślij zamówienie" nie ma słowa o okresie wypowiedzenia, dopiero w stopce po informacji, że login i hasło zostanie wysłane na maila itp. pojawia się "nieznacząca" informacja o dodatkowej opłacie w razie rezygnacji. Nie jest to żadna "gwiazdka" do jakby nie patrzeć umowy. Odbieram to tak jakby ktoś pod moim podpisem na umowie dopisał sobie coś. Proszę o pomoc, z góry dziękuję.

#5 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 25 marzec 2012 - 22:09

Czy przed otrzymaniem loginu i hasła (zalogowaniem/zawarciem umowy) otrzymała Pani treść tego regulaminu?

#6 Guest_bambolea

Guest_bambolea
 • Goście

Napisano 25 marzec 2012 - 22:56

Czy przed otrzymaniem loginu i hasła (zalogowaniem/zawarciem umowy) otrzymała Pani treść tego regulaminu?


Nie, pani telemarketerka mówiła mi przez telefon co mam wypełnić i co zaznaczyć, w tym także punkt gdzie jest akceptacja regulaminu (który oczywiście nie jest osobnym punktem do zaznaczenia, a zdaniem po wstępie, że upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury bez podpisu). Słowo "regulamin" jest w formularzu linkiem do niego. Telemarketerka słowem nie pisnęła, żeby się zapoznać z treścią regulaminu, a oczywiście moim błędem jest, że tego nie zrobiłam, jednak zaufałam pani z którą rozmawiałam.

#7 Guest_bambolea

Guest_bambolea
 • Goście

Napisano 28 marzec 2012 - 16:01

Bardzo proszę o pomoc...

#8 Guest_barszym

Guest_barszym
 • Goście

Napisano 29 marzec 2012 - 22:36

Ciekawy temat, czyżby prawnicy nie umieli odpowiedzieć na pytanie użytkownika 'bambolea'?????????
W imieniu tego użytkownika i swoim proszę o odpowiedź. Może znajdzie się prawnik, który jest w stanie kompetentnie odpowiedzieć? Pozdrawiam.

#9 Guest_JS

Guest_JS
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2012 - 15:20

Widzę po wpisach na portalach internetowych że taki sposób działania tej firmy jest notorycznie powtarzany przy każdym kliencie dlatego jako kolejny klient naciągnięty proszę o odpowiedź

#10 Guest_MJ

Guest_MJ
 • Goście

Napisano 28 kwiecień 2012 - 18:41

No prawnicy pokażcie na co Was stać! Ja mam ten sam problem.

#11 Guest_barszym

Guest_barszym
 • Goście

Napisano 28 kwiecień 2012 - 23:40

no no widzę, że nie ma kompetentnej osoby, która mogłaby odpowiedzieć na problem....Prawnicy prosimy...

#12 Guest_MG

Guest_MG
 • Goście

Napisano 17 październik 2012 - 12:08

Też dałam się naciągnąć... Telemarketerka mówiła, że 7 dni przed końcem okresu promocyjnego wysyłam wypowiedzenie i po sprawie. Dla pewności zapytałam ją, czy na pewno nie będziemy musieli nić płacić, powiedziała, że nie. Nalegała jedynie, żebym jeszcze w tym samym dniu, w którym rozmawiałyśmy, złożyła zamówienie...tak też zrobiłam, niestety.

#13 Guest_bambolea

Guest_bambolea
 • Goście

Napisano 11 listopad 2012 - 14:05

No to nieźle. Mój szef niestety wymiękł i zapłacił, choć ja by się z nimi biła. No, ale to już jego sprawa. Wiem, że już nigdy nie dam żadnego telemarketerowi zarobić.

#14 Guest_pop

Guest_pop
 • Goście

Napisano 13 listopad 2012 - 12:20

Ta umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, a więc do jej wygaśnięcia może dojść przez jej wypowiedzenie. Reguluje to art. 365 (1) kc, zgodnie z którym wygaśnięcie takiego zobowiązania następuje po wypowiedzeniu z zachowaniem w tym wypadku terminów umownych. W tej umowie został zastrzeżony trzymiesięczny termin wypowiedzenia. czyli jak ktoś dał się nabrać na to co powiedziała telemarketerka to jest w d.
Nic nie da też próba powołania się, że nie miało się możliwości zapoznania z regulaminem, gdyż jest on dostępny na stronie zamówienia.
Można ewentualnie podnieść, że to nie my kliknęliśmy w zamówienie ale nasza 10 letnia siostra. (jeżeli tak się zdarzyło)
pozdrawiam

#15 Guest_mikrofirma

Guest_mikrofirma
 • Goście

Napisano 19 listopad 2012 - 16:32

Ze mną było tak samo. Ustnie co co innego, a umowa była inna. Niestety przed zawarciem umowy nie przeczytałem jej. Czemuś biedny - boś głupi. Czemu głupi - boś biedny. Nie mam na nich żadnego dowodu. Przecież nie nagrywałem tej rozmowy, a oni specjalnie też nie.

#16 Guest_JanuszS

Guest_JanuszS
 • Goście

Napisano 23 listopad 2012 - 11:02

Jestem kolejnym klientem wpuszczonym w maliny i również z utęsknieniem czekam na odpowiedź

#17 Guest_MK

Guest_MK
 • Goście

Napisano 23 listopad 2012 - 14:14

Kolejna naciągnięta - czy można coś z tym zrobić?? Okazuje się ze pani sprzedająca produkt nie jest sprzedającą tylko przedstawiającą i nie ma przy sobie regulaminu więc nie wie że potem trzeba płacić dlatego mi tego nie powiedziała.
Skandal!
Co z tym zrobić teraz?? Pomóżcie!

#18 Guest_gg

Guest_gg
 • Goście

Napisano 27 listopad 2012 - 13:28

U mnie podobna sytuacja. Telemarketerka powiedziała, że po 30 dniach darmowego dostępu zadzwoni i zapyta się czy chcę przedłużyć umowę. Oczywiście nikt nie zadzwonił, a teraz twierdzą, że mam coś zapłacić. Teraz tłumaczy się za zaakceptowałem warunki umowy bo się zalogowałem. OSZUŚCI. UWAŻAJCIE NA NICH.

#19 Guest_Lena

Guest_Lena
 • Goście

Napisano 28 listopad 2012 - 11:43

Witam,

Jestem kolejną naciągniętą przez tych oszustów osobą.. Kilkukrotnie powtarzano mi,że dostęp do portalu jest bezpłatny przez okres 30 dni.Regulamin do przeczytania otrzymałam dopiero jak przysłali mi maila z loginem i hasłem. Zadzwoniłam jeszcze do działu obsługi klienta aby się upewnić, że usługa na pewno nic nie kosztuje.. Po około 2 tygodniach wysłałam wypowiedzenie mailem i myślałam, że temat jest zamknięty.. Dodam jeszcze,że ani razu nie zalogowałam się do portalu. Jakie było moje zdziwienie jak dzisiaj otrzymałam fakturę.. Zadzwoniłam do nich od razu i jakaś bezczelna baba, która jak zapytałam ją jak się nazywa - odpowiedziała,że to nie moja sprawa!!i ,że w momencie wysłania mi loginu i hasła według nich zaakceptowałam regulamin!! Tylko takiego maila mógłby wysłać każdy i żądać potem opłat nie wiadomo za co.. Nie zawierałam żadnej umowy i nie zamierzam im zapłacić. To bezwzględni oszuści i nie można im tego odpuścić bo będą bezkarnie oszukiwać dalej. Może gdyby zebrało kilkanaście poszkodowanych , oszukanych osób moglibyśmy złożyć do sądu pozew zbiorowy przeciwko tym naciągaczom??

Pozdrawiam
Lena

#20 Guest_Agata

Guest_Agata
 • Goście

Napisano 19 grudzień 2012 - 13:41

jestem kolejną oszukaną przez nich osobą. po prostu w głowie się nie mieści sposób działąnosci tej firmy. nie zamierzam płacić. przynajmniej do czasu nakazu z sądu.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych