Skocz do zawartości


Rezygnacja z darmowej DOMENY WWW


9 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_splitger

Guest_splitger
 • Goście

Napisano 22 luty 2012 - 13:40

Witam,

16 czerwca 2011 r. założyłem darmowa domenę www na okres jednego roku o nazwie splitger.pl korzystając z usług firmy AZ.pl, po jej założeniu moja cala historia związana z dana domeną zakończyła się, tzn. mając na celu wykorzystanie domeny i założenie strony www, wszystko zatrzymało się na założeniu samej domeny. W panelu strony az.pl jest wypisana data utworzenia domeny jak i data wygaśnięcia domeny czyli 16.06.2012. Napisane jest też informacja: typ domeny jest zarejestrowany do końca dni: 115 i jest jeszcze opcja przedłużenia domeny za opłatą.

Wyczytałem na pewnej stronie www, iż domena rejestrowana za darmo zostaje przedłużona automatyczne przez firmę gdzie została ona założona, po czym właściciel domeny musi zapłacić za kolejny rok aktywności domeny.

Chciałbym uzyskać informacje czy po przeminięciu okresu 115 dni nazwa mojej domeny jak i umowa na rok darmowej rejestracji zostanie zerwana czy automatycznie przedłużona po czym firma az.pl będzie żądała zapłaty za automatyczne przedłużenie domeny? Czy jest możliwość wysłania wniosku o wypowiedzenie domeny oraz konta klienta z terminem 3 miesięcy przed końcem okresu darmowego?

#2 Guest_MW

Guest_MW
 • Goście

Napisano 22 luty 2012 - 14:25

Czy założył Pan domenę w ramach trwania oferty promocyjnej? Jeśli tak, to jakiej? Odp. na te pyt. pozwoli na ustalenie na jakich warunkach zarej. Pan tę domenę.

#3 Guest_splitger

Guest_splitger
 • Goście

Napisano 23 luty 2012 - 12:18

Chciałbym na początek dodać iż jestem Laikem, dziękuje za każde cenne informacje :)

#4 Guest_splitger

Guest_splitger
 • Goście

Napisano 23 luty 2012 - 12:22

Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich, Domen Globalnych i Domen .EU
Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej dla domen polskich, domen globalnych i domen .eu jest jest Rejestrator firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 (IX p.) zwana dalej AZ.pl.

Prawne regulacje dla promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej AZ.pl, www.az.pl.

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Z udziału w akcjach promocyjnych, przeprowadzanych przez Organizatora, firmę AZ.pl, wyłączone są wszystkie podmioty posiadające status Rejestratora (podpisane porozumienie z NASK), członkowie ich rodzin, pracownicy, współpracownicy i udziałowcy.

4. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.

Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 06.09.2011 godz. 13:00. Data zakończenia promocji: do odwołania promocji przez AZ.pl.

2. Podstawą udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie www.az.pl lub dokonanie samodzielnej rejestracji w Panelu Klienta/Partnera w czasie obowiązywania promocji.

3. Wpłaty za promocyjne usługi należy dokonać zgodnie z terminem na fakturze Pro Forma. Płatności dokonane po tym terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji. Dla płatności wniesionych po terminie AZ.pl ma prawo żądać dopłaty do ceny obowiązującej z wyłączeniem promocji.

4. AZ.pl zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji (wycofania oferty) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo do zaprzestania zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

Zasady promocji.

I Domeny polskie

A) Rejestracja domen polskich

1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich, funkcjonalnych i regionalnych.

2. Opłata za rejestrację domeny na okres jednego roku wynosi:

a) dla Firm:

0 zł dla domen .pl,

0 zł dla domen funkcjonalnych,

0 zł dla domen regionalnych.

a) dla Klientów indywidualnych:

0 zł dla domen .pl,

0 zł dla domen funkcjonalnych,

0 zł dla domen regionalnych.

3. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować w promocyjnej cenie maksymalnie:

a) 5 domen - dla Firm,

B) 1 domenę - dla Klientów indywidualnych

dla jednego Abonenta w jednym Panelu Partnera/Klienta (do domen objętych promocją wliczają się domeny .pl, domeny funkcjonalne i domeny regionalne). W momencie rezerwacji domeny polskiej w promocyjnej cenie przez uczestnika promocji AZ.pl oczekuje, iż rezerwacja jest dokonana w celu rejestracji. Do limitu domen objętych promocją liczone są rejestracje w AZ.pl oraz rezerwacje. Po przekroczeniu liczby rejestracji domen objętych promocją kolejne domeny będą rejestrowane w cenie:

7,90 zł + VAT dla domen .pl (cena dla Partnerów ze Statusem S50 i wyższym wynosi 9,99 zł),
6,90 zł + VAT dla domen funkcjonalnych (cena dla Partnerów ze Statusem S50 i wyższym wynosi 7,49 zł),

2,49 zł + VAT dla domen regionalnych.

4. Liczba zarejestrowanych domen jest naliczana:

a) dla Firm - od 6 września 2011 roku

B) dla Klientów indywidualnych - od 6 września 2011 roku


5. Każdy uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej ceny promocyjnej (dla Firm lub dla Klientów indywidualnych) w jednym Panelu Klienta/Partnera.


6. Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

7. Wydawanie kodów AuthInfo dla domen polskich:
Firma AZ.pl zgodnie z regulaminem NASK bezzwłocznie na żądanie wyda abonentowi kod AuthInfo dla domeny polskiej.


8. Warunkiem koniecznym udziału w promocji jest podanie przez uczestnika promocji adresu na terenie Polski.

9. Uczestnikiem promocji może być obywatel Rzeczypospolitej Polski, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia. Z obowiązku wpłaty zwolnione są firmy objęte promocją 0 zł za polską domenę przy jednej pozycji, bezpłatnej domeny, na złożonym zamówieniu.

a) Uczestnikiem promocji domeny za 0 zł dla firm może być każdy podmiot będący firmą, osobą prawną posiadający numer REGON oraz NIP, posiadający siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. AZ.pl ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopii zaświadczenia REGON.

B) AZ.pl ma prawo zażądać kopii dowodu osobistego osoby fizycznej lub zaświadczeń REGON i NIP oraz dostarczenia ich w formie elektronicznej do AZ.pl

c) Uczestnik promocji domeny za 0 zł dla firm zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii zaświadczenia REGON i NIP w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii zaświadczeń REGON i NIP w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.

d) Uczestnik promocji domeny za 1 zł dla klientów indywidualnych zobowiązuje się, w przypadku wezwania do nadesłana kopii dowodu osobistego w terminie 72 godzin. Brak nadesłania dokumentów oznacza złamanie Regulaminu Promocji oraz niewywiązanie się z Uczestnika Promocji z zawartej umowy. Skutkiem braku dostarczenia kopii dowodu osobistego w wyznaczonym terminie, będzie usunięcie zarejestrowanej domeny.


10. W przypadku dokonywania operacji w Panelu Partnera/Klienta warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest samodzielne dokonanie rejestracji domeny. Obowiązującą jest data rejestracji domeny nie data rezerwacji domeny. Rejestracje domen w Panelu Partnera/Klienta wykonywane po zakończeniu promocji, nawet dla domen zarezerwowanych w okresie promocji w Panelu Partnera/Klienta będą dokonywane po cenach obowiązujących z dnia wykonywania rejestracji nie zaś według cen promocyjnych.

11. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.az.pl/reg...ing-domeny.html.

12. Niniejsza promocja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

13. AZ.pl może odmówić zawarcia z Użytkownikiem umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej, jeżeli nazwa domeny internetowej narusza interes AZ.pl lub interesy jego klientów, prawa osób trzecich, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zawiera słowo powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne, nawołuje do nienawiści rasowej lub dyskryminacji innych ludzi, może służyć do rozpowszechniania treści pornograficznych, a także gdy nazwa domeny internetowej narusza regulamin usług AZ.pl lub regulaminy odpowiednich Rejestrów Domen. Odmowa zawarcia w ramach promocji umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny internetowej nie wyklucza Użytkownikowi możliwości zawarcia tejże umowy na standardowych warunkach cenowych, podanych w cenniku domen AZ.pl.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Firma AZ.pl informuje o wprowadzeniu nowego Regulaminu Usług dnia 8
września 2011

Nowy regulamin dostępny jest na stronie:
http://www.az.pl/reg...ing-domeny.html

#5 Guest_MW

Guest_MW
 • Goście

Napisano 23 luty 2012 - 14:11

XIII. Czas trwania umowy

1. Umowa o utrzymanie nazwy domeny jest zawierana na czas nieoznaczony.
2. Umowa na usługi hostingu zawierana jest na okres podany w Formularzu zamówienia.
3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Abonenta bez konieczności wskazywania przyczyny oraz bez zachowania terminu.
4. Wypowiedzenie umowy winno zostać dokonane na piśmie.
5. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego, Abonent uprawniony jest do żądania zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w ramach umowy abonamentowej. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa w całości jest świadczona przez AZ.pl.
6. Kwota zwrotu wyliczona zostanie w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu rozliczeniowego.

#6 Guest_Bormastol

Guest_Bormastol
 • Goście

Napisano 28 luty 2015 - 21:54

No właśnie. Zawsze powtarzam, żeby unikać brania darmowych domen, bo z tego są tylko problemy. Od początku szukałem taniej domeny, a nie darmowje i kupiłem w końcu u swiatdomen24.pl. Wiem ile kosztuje przedłużenie, wiem ile płacę i nie muszę się użerać z trefną firemką.#7 Marek O

Marek O

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 892 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 18 luty 2016 - 11:22

Szukając dobrej i taniej domeny trafiłem na ofertę w https://domeny.pl/. Uważam, że posiadają naprawdę ciekawą ofertę, więc warto się z nią zapoznać i porównać z ofertami innych firm zajmujących się rejestracją domen. #8 patiks

patiks

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2104 postów

Napisano 06 wrzesień 2016 - 15:24

W dalszym ciągu pojawiają się oferty, gdzie przedłużenie jest obowiązkowe - to chore.

W hekko macie domenę w cenie hostingu, ale nie ma obowiązku przedłużenia.

I chyba to powinna być u wszystkich norma, co nie?


http://twojanowafigura.pl/ - poznaj Slimunox


#9 Guest_kelks

Guest_kelks
 • Goście

Napisano 05 październik 2016 - 19:29

Zdecydowanie Firehost - tam nie robią w ciula na promocjach. Płacę za przedłużenie domeny normalną stawkę, a spotkałem się już z czymś takim, że przedłużenie kosztowało 120 zł i więcej, a to już prawdziwa masakra jak dla mnie.#10 strongagain

strongagain

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 20 luty 2018 - 15:20

albo https://whosting.pl/ też nie słyszałam żeby robili na promocjach - jak jest promocja to jest promocja ;) a oni nawet bez promocji mają dobre ceny.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych