Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Czy ochrona centrum handlowego może wystawić mandat?


6 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-krizq

Guest_-praw-krizq
 • Goście

Napisano 15 maj 2010 - 17:47

Witam.
Mam na imię Krzysztof i pracuje w jednym z poznańskich centr handlowych. W centrum obowiązuje zakaz palenia i nie ma możliwości wyjścia na zewnatrz w celu zapalenia papierosa. Jedyna możliwość zapalenia istnieje na rampach rozładunkowych. Właściciel centrum handlowego wprowadził mandaty w wysokości 500zł za palenie w takich miejscach. Mandaty te wystawia ochrona. Czy jest to zgodne z prawem? Wydaje mi się, że niebardzo.
Z gory dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam

#2 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 15 maj 2010 - 17:50

CYTAT(kriZq @ 15.05.2010, 16:47) Witam.
Mam na imię Krzysztof i pracuje w jednym z poznańskich centr handlowych. W centrum obowiązuje zakaz palenia i nie ma możliwości wyjścia na zewnatrz w celu zapalenia papierosa. Jedyna możliwość zapalenia istnieje na rampach rozładunkowych. Właściciel centrum handlowego wprowadził mandaty w wysokości 500zł za palenie w takich miejscach. Mandaty te wystawia ochrona. Czy jest to zgodne z prawem? Wydaje mi się, że niebardzo.
Z gory dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam
a na czyje konto są wpłacane w/w "mandaty"?

#3 Guest_-praw-krizq

Guest_-praw-krizq
 • Goście

Napisano 15 maj 2010 - 17:52

Nie mam pojęcia...

#4 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 15 maj 2010 - 17:56

CYTAT(kriZq @ 15.05.2010, 16:52) Nie mam pojęcia...
jesli na konto pracodawcy i wynika to z węwnętrznego regulaminu firmy do którego przestrzegania zobowiązani są pracownicy to nie są to mandaty ale kary pieniężne za złamanie w/w regulaminu i wówczas takie postępowanie jest w porządku

#5 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 15 maj 2010 - 17:58

radziłbym dopytać jeszcze o wysokość tej kary w dziale PRAWO PRACY na forum

#6 Guest_-praw-rumcajsnowy

Guest_-praw-rumcajsnowy
 • Goście

Napisano 18 maj 2010 - 21:24

CYTAT(radek07 @ 15.05.2010, 16:56) jesli na konto pracodawcy i wynika to z węwnętrznego regulaminu firmy do którego przestrzegania zobowiązani są pracownicy to nie są to mandaty ale kary pieniężne za złamanie w/w regulaminu i wówczas takie postępowanie jest w porządku
zgadza się - poniżej stosowne przepisy kodeksu pracy, proszę jednak zwrócic uwagę na wysokośc - dopuszczalnych kar - wątpię, żeby zarabiał pan 500 zł dziennie, a za jedno takie "wykroczenie" można potrącic jedynie dniówkę. No i może to robi jedynie pracodawca - firma która pana zatrudnia.

Rozdział VI

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Art. 108. § 1. (95) Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.
§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.
§ 4. (96) Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 109. § 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
§ 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
§ 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Art. 110. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Art. 111. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Art. 112. § 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
§ 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
§ 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

Art. 113. § 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
§ 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

#7 Kazikdobry

Kazikdobry

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 273 postów

Napisano 27 październik 2021 - 07:21

CYTAT(kriZq @ 15.05.2010, 16:47) Witam.
Mam na imię Krzysztof i pracuje w jednym z poznańskich centr handlowych. W centrum obowiązuje zakaz palenia i nie ma możliwości wyjścia na zewnatrz w celu zapalenia papierosa. Jedyna możliwość zapalenia istnieje na rampach rozładunkowych. Właściciel centrum handlowego wprowadził mandaty w wysokości 500zł za palenie w takich miejscach. Mandaty te wystawia ochrona. Czy jest to zgodne z prawem? Wydaje mi się, że niebardzo.
Z gory dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam
a na czyje konto są wpłacane w/w "mandaty"?

Ochrona nie może wystawiać mandatu ani właściciel lokalu. Może tylko policja jakby po nią zadzwonili.

 

https://kontra24.pl/referencje/

 

JW2_6914.jpg?bwg=1581004320

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych