Skocz do zawartości


Parkowanie na chodniku przylegającym do posesji.


22 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-paweł123

Guest_-praw-paweł123
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2008 - 21:14

Na to tu jesteśmy aby pomagać.

#2 Guest_-praw-paweł123

Guest_-praw-paweł123
 • Goście

Napisano 23 wrzesień 2008 - 10:28

Dziękuje serdecznie za pomoc.
Pozdrawiam.

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2008 - 23:04

CYTAT(paweł123)Proszę powiedzieć, czy istnieje przepis zabraniający im tego lub obligujący do pomocy w utrzymaniu czystości i czy generalnie można zrobić cokolwiek, by powstrzymać ich od parkowania w tym miejscu?

Z wyrazami uszanowania.

Tak, że jak widać można się przyczepić.

#4 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2008 - 21:42

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym 1)

(tekst jednolity)
Zatrzymanie i postójArt. 46. 1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.
2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.
3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.
4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.
Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.
Art. 47a. (11) Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.
komentarze
Art. 48. (uchylony).
Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
8) na pasie między jezdniami;
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości;
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
11) na drodze dla rowerów.
2. Zabrania się postoju:
1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.
3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

#5 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2008 - 21:32

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

CYTATArt. 143. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

CYTATArt. 144. § 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

CYTATArt. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

#6 Guest_-praw-paweł123

Guest_-praw-paweł123
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2008 - 21:14

Witam,

Proszę o radę w następującej sprawie:

Na chodniku przylegającym do mojej posesji, znajdującym się ok. 5,5 m od okien domu parkują sąsiedzi mieszkający w innej części ulicy. Zgodnie z prawem mam obowiązek utrzymania porządku na tym chodniku i odśnieżania go w zimie. Parkowanie pojazdów przez sąsiadów utrudnia wykonywanie tych czynności ( śmiecenie, zajeżdżanie śniegu).

Proszę powiedzieć, czy istnieje przepis zabraniający im tego lub obligujący do pomocy w utrzymaniu czystości i czy generalnie można zrobić cokolwiek, by powstrzymać ich od parkowania w tym miejscu?

Z wyrazami uszanowania.

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 17:54

CYTATArt. 144. § 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

#8 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
 • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 17:41

na trawniku wcale nie wolno parkować 144kw

#9 Guest_ceui

Guest_ceui
 • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 16:46

CYTAT(paweł123)Witam,

Proszę o radę w następującej sprawie:

Na chodniku przylegającym do mojej posesji, znajdującym się ok. 5,5 m od okien domu parkują sąsiedzi mieszkający w innej części ulicy. Zgodnie z prawem mam obowiązek utrzymania porządku na tym chodniku i odśnieżania go w zimie. Parkowanie pojazdów przez sąsiadów utrudnia wykonywanie tych czynności ( śmiecenie, zajeżdżanie śniegu).

Proszę powiedzieć, czy istnieje przepis zabraniający im tego lub obligujący do pomocy w utrzymaniu czystości i czy generalnie można zrobić cokolwiek, by powstrzymać ich od parkowania w tym miejscu?

Z wyrazami uszanowania.
.... a w jakiej odległości od okien na trawniku, kwietniku można parkować samochód?
Czy inne prawa stosuje sie dla rodzin pracowników magistratu - naliczajacego wypłaty dla Straży Miejskiej.
Pomiedzy chodnikiem a ścianą budynku mieszkalnego.

#10 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 22 październik 2008 - 18:24

CYTAT(ceui)CYTAT(gruby)na trawniku wcale nie wolno parkować 144kw

To tylko teoria "Drogówka" nie interweniuje - auto jest poza linia drogi i ..... .
"Dzielnicowy" a komu to przeszkadza jak sobie zaparkuje i doniesie kto zgłasza problem, a parkujacy urzednik wnioskuje o poszerzenie pasa drogi do lini ścian budynku i trawnik staje się droga w planie zagospodarowania przestrzennego (pomimo pisemnego sprzeciwu). W Urzedzie pisemny sprzeciw przeciaż mógł zginąć.

Nie- takowych spraw trzeba sobie pilnować- zawsze każde pismo można ponowić i upomnieć się o wynik sprawy.

#11 Guest_ceui

Guest_ceui
 • Goście

Napisano 22 październik 2008 - 18:01

CYTAT(gruby)na trawniku wcale nie wolno parkować 144kw

To tylko teoria "Drogówka" nie interweniuje - auto jest poza linia drogi i ..... .
"Dzielnicowy" a komu to przeszkadza jak sobie zaparkuje i doniesie kto zgłasza problem, a parkujacy urzednik wnioskuje o poszerzenie pasa drogi do lini ścian budynku i trawnik staje się droga w planie zagospodarowania przestrzennego (pomimo pisemnego sprzeciwu). W Urzedzie pisemny sprzeciw przeciaż mógł zginąć.

#12 Guest_-praw-gall79

Guest_-praw-gall79
 • Goście

Napisano 22 czerwiec 2009 - 14:18

Podobna sytuacja do parkowania na chodniku przylegającym do posesji.

Na ulicy (jednokierunkowej) z jednej strony są posesje, z drugiej bloki 4 piętrowe (po obu stronach ulicy chodnik).
Są oczywiście 2 podwórka, ale samochodów jest coraz więcej i są problemy z parkowaniem.

Właściciel jednej posesji (mimo, że ma garaż) robi wszystko, żeby nikt nie staną na miejscu przed jego posesją, gdzie zostawia samochód. Stawia krzesełko, lub agresywnie (słownie) zachowuje się jeżeli ktoś próbuje zaparkować na "jego" miejscu.

Z jednej strony rozumiem, że ma obowiązek sprzątać i usuwać śnieg. Z drugiej brakuje miejsc i nie wiadomo co z tym zrobić.

Czy ma prawo żądać miejsca tylko dla siebie ?

Proszę o poradę.
Dzięki

#13 Guest_zip

Guest_zip
 • Goście

Napisano 26 listopad 2013 - 13:19

znajdz sie na jego miejscu , musi tam odsniezac , sprzatac a Kowalski, ktory tam lubi stanac z bloku 100 m dalej kupil 15 letniego opla i cieknie mu silnik, plamy z oleju ciezko jest usunac z kostki, takich aspektow moze byc wiecej a miasto nie zezwala na wylaczenie takiego miejsca np. koperta, sposobem jest bycie inwalida i wtedy nie ma wyjscia , znak i koperta to kwestia zlozenia kilku dokumentow, rzeczywiscie bieda i kryzys w kraju po trzy samochody maja, hehe, pamietam czasy kiedy u mnie przed blokiem gdzie mieszkalo 50 rodzin bylo 20 aut, teraz juz nie ma gdzie parkowac a parking jest na stowke i o co chodzi? gdzie szacunek dla drugiego i jego wlasnosci, gdzie podzial sie wspolny cel?
Malo rzeczy nas jednoczy drodzy Rodacy, zapomnielismy juz w czym sila , poroznic dzis sie mozna o wszystko...

#14 Guest_Małgorzata

Guest_Małgorzata
 • Goście

Napisano 17 luty 2017 - 09:26

Witam serdecznie!

 

Mam złośliwego sąsiada, który codziennie parkuje na chodniku( co prawda pod swoim oknem, ale ma garaż i duze podwórko gdzie może parkować), ale częściowo zastawia przejście pozostałym mieszkańcom mimo że kilka metrów dalej jest parking. Dodatkowo wylał mu się olej i zrobił ogromną plamę na nowo położonej kostce brukowej, która została wykonana ze środków gminy.

Zdarzyło mi się 2x zaparkować przy swoim mieszkaniu (mam małe dziecko) urządził mi ogromną awanturę, że nie może zaparkować tam gdzie chce. Powiedziałam mu, że mam prawo parkować pod domem i , że jeśli zaparkuje tam gdzie zwykle to mnie zablokuje i nie będę mogła wyjechać, na co on , że to mój problem. Proszę mi powiedzieć,czy ma prawo parkować tam gdzie do tej pory to robił? Czy w jakiś sposób prawo tego zabrania? Czy mogę się podpierać tymi art, które tu znalazłam?

 

Art.49

2. Zabrania się postoju:

 

4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

 

Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. 

 

 

Z poważaniem Małgorzata

 

 

 

 #15 Guest_jola

Guest_jola
 • Goście

Napisano 23 maj 2017 - 18:15

Witam.
mam problem mieszkam na ulicy jedno kierunkowej po jednej stronie jest chodnik który ma 1,5m szerokości a po drugiej trawnik. Ile wg prawa metrów chodnika może zajmować samochód? Zaznaczę że jedna jest bardzo wąska i jeżdżą po niej samochody dostawcze które mają problem z przejazdem gdy samochód jest zbyt bardzo wystawiony

#16 Guest_Lucyna

Guest_Lucyna
 • Goście

Napisano 14 październik 2018 - 14:22

Czy wolno parkować przed prywatna posesja,na chodniku?

#17 Guest_Lucyna

Guest_Lucyna
 • Goście

Napisano 14 październik 2018 - 14:30

Czy wolno parkować przed prywatna posesja, jeśli jest chodnik??

#18 Guest_Weronika Drobinska

Guest_Weronika Drobinska
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2019 - 11:52

Witam mam pytanie czy jest mozliwosc by zamiast kwiatow przed domem moge zrobic parking przy czym chod
nik nalezy do gminy?

#19 Guest_j23

Guest_j23
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2019 - 12:54

Witam mam pytanie czy jest mozliwosc by zamiast kwiatow przed domem moge zrobic parking przy czym chod
nik nalezy do gminy?

Za zgoda gminy możesz, ale pewnie będą Cię chcieli obciążyć za zajęcie pasa ruchu drogowego...#20 Guest_Dominika

Guest_Dominika
 • Goście

Napisano 10 luty 2019 - 01:38

Parkowanie na terenie przy posesji (teren nie jest chodnikiem) kto moze parkować. Czy właściciel posesji moze zadac aby na nim nie parkować?Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych