Skocz do zawartości


refinansowanie kosztów budowy wodociagu i przyłacza


20 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-mirek

Guest_-praw-mirek
 • Goście

Napisano 08 sierpień 2010 - 13:39

mam dużą prosbę - czy ktoś mógłby mi jednoznacznie wskazać czy mogę żądać skutecznie od Gminy refinansowania kosztów wodociągu i przyłacza ?
opis :

1. na terenie obowiazuje MPZP - teren skierowany pod budownictwo jednorodzinne

2. gmina próbowała przed wydaniem ( robi to w jej imieniu spółka wodociągowa ) warunków przyłaczenia do wodociągu wymusić na mnie podpisanie umowy zobowiazjącej mnie do oddanie zbudowanego wodociągu według ceny 5 pln/metr gdzie koszt to aktulnie około 150pln/m nie licząc kosztów projektu . Interwencja powiatowego rzecznika konsumentów i postraszenie UOKiK skutecznie obroniła mnie przed tego typu bezprawiem

3. Aktualnie mam zatwierdzony projekt ( koszt projektu 2000 pln ) , pozwolenie na budowę ... czyli formalnie mogę rozpocząć budowę "prywatnego" wodociągu :))

bardzo proszę o pomoc w tej sprawie , temat pewnie też będzie dotyczył znacznie większej ilości osób

pozdrawiam

#2 Guest_-praw-tadeusz52

Guest_-praw-tadeusz52
 • Goście

Napisano 08 sierpień 2010 - 15:37

Witam,
proszę w tej sprawie rozpocząć rozmowy z firmą dostarczającą wodę i odbierającą ścieki. Proszę zwrócić uwagę, że jest to firma prawa handlowego i nie ma to znaczenia, że głównym (a może i jedynym) udziałowcem jest gmina.
To zarząd firmy podejmuje decyzje. Z własnego doświadczenia wiem, że spośród wszystkich dostawców mediów firmy od wody i kanalizacji są .... najtrudniejsze w rozmowach..., a wręcz nie z tej epoki..:(((

#3 Guest_-praw-mirek

Guest_-praw-mirek
 • Goście

Napisano 08 sierpień 2010 - 20:09

Witam,
proszę w tej sprawie rozpocząć rozmowy z firmą dostarczającą wodę i odbierającą ścieki. Proszę zwrócić uwagę, że jest to firma prawa handlowego i nie ma to znaczenia, że głównym (a może i jedynym) udziałowcem jest gmina.
To zarząd firmy podejmuje decyzje. Z własnego doświadczenia wiem, że spośród wszystkich dostawców mediów firmy od wody i kanalizacji są .... najtrudniejsze w rozmowach..., a wręcz nie z tej epoki..:(((


myślę , że tu chodzi o co innego .

Zadam pytanie nieco inaczej - czy jako osoba prywatna zgodnie z obowiazujacym prawem ( szczególnie to o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ...) mogę być włascicielem wodociągu na terenie objętym MPZP ?.

Bo jeżeli tak to Gmina nigdy mi nie zrefunduje tych poniesionych kosztów - wówczas rzeczywiście pozostanę sobie jego włascicielem ....
Jeżeli natomiast Gmina musi odkupić ten wodociąg ( zakładam, ze będzie spełniał wszystkie wymagania techniczne , sanitarne etc...) to wowczas wystawię jej rachunek .

Pytanie jest czy Gmina zgodnie z prawem musi przejąc na własnośc ten wodociąg ?

#4 Guest_-praw-tadeusz52

Guest_-praw-tadeusz52
 • Goście

Napisano 08 sierpień 2010 - 20:58

Witam,
tak trudno zrozumieć, że gmina nie jest stroną w sprawie?.....?

#5 Guest_-praw-mirek

Guest_-praw-mirek
 • Goście

Napisano 08 sierpień 2010 - 21:35

Witam,
tak trudno zrozumieć, że gmina nie jest stroną w sprawie?.....?


jest czy nie jest to wątek poboczny :) , interesuje mnie główne zagadnienie związane z wodociągiem - czy Pana zdaniem uchwała Sądu Najwyższego o sygn. akt III CZP 79/07 z 13.09.2007r. jest rozwiązaniem mojego problemu ? - niestety nie jestem prawnikiem i nie bardzo mogę to ocenić

#6 Guest_-praw-mirek

Guest_-praw-mirek
 • Goście

Napisano 08 sierpień 2010 - 21:48

załączam
cyt.

Budowa przyłączy
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, realizację budowy przyłączy do sieci do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci – art. 15 ust. 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z aktualną definicją ustawową, przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – do granicy nieruchomości gruntowej. Innymi słowy (w pewnym uproszczeniu), odcinek przewodu łączący nieruchomość od granicy działki z siecią kanalizacyjną nie jest przyłączem, a więc nie ma podstaw do obciążania odbiorcy obowiązkiem czy kosztami jego budowy.

Gdyby odbiorca na własny koszt wybudował tę część instalacji, miałby wówczas prawo żądać zwrotu kosztów od przedsiębiorstwa. Wynika to z art. 31 ust. 1 powołanej ustawy. Stanowi on, że osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie. Potwierdził to Sąd Najwyższy, który stwierdził, że wybudowany przez inwestora poza nieruchomością odcinek przewodu kanalizacyjnego, w zakresie, w jakim łączy wewnętrzną instalację kanalizacyjną danej nieruchomości z istniejącą siecią kanalizacyjną, stanowi urządzenie kanalizacyjne, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W związku z tym osoby, które same, w celu przyłączenia się do sieci wodno-kanalizacyjnej sfinansowały budowę urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego znajdującego się poza ich działkami, nawet gdy urządzenia te służyć miały jedynie zaspokajaniu potrzeb danej prywatnej nieruchomości, mogą liczyć na zwrot kosztów budowy tych urządzeń. Zgodnie bowiem z powołanym wyżej przepisem mogą one przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przedmiotowe urządzenia na warunkach uzgodnionych w umowie.

Przy tym trzeba podkreślić, że należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Natomiast w wypadku braku stosownej umowy możliwe jest sądowe dochodzenie zwrotu poczynionych nakładów. Roszczenie osoby, która na własny koszt wybudowała urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, nie ulega przedawnieniu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13.09.2007 r., sygn. akt III CZP 79/07.

#7 Guest_-praw-tadeusz52

Guest_-praw-tadeusz52
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2010 - 15:05

Witam,
nie ma żadnych narzędzi do zmuszenia spółki prawa handlowego do zlecenia robót ponad przewidziany poziom wydatków w danym okresie obrachunkowym (odsyłam do kodeksu spółek handlowych i kodeksu karnego co do odpowiedzialności zarządu)...., jak również z powyższych powodów tylko podjęte negocjacje mogą doprowadzić do satysfakcjonującą (obie strony) cenę zbycja wykonanej sieci (i oczywiście zgodę na jej wykonanie....., a póżniej wpięcie do istniejącej sieci)
Wydaje się oczywistym, że "krawiec kraje...., jak mu materiału staje".... co w tym przypadku prowadzi do oczywistego wniosku, że potrzeby mieszkańców zostaną zagwarantowane...... ale kiedyś...:))))))))))))))))))

#8 Guest_Krzysztof_Lange_torun

Guest_Krzysztof_Lange_torun
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2010 - 16:24

Może Pan być właścicielem wodociągu. Zgodnie z wyrokiem SN II CK 404/03 ma Pan również roszczenie o odpłatne nabycie przez gminę.

#9 Guest_-praw-tadeusz52

Guest_-praw-tadeusz52
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2010 - 17:55

Witam,
szkoda jedynie, że nie zapadł wyrok......, że po kosztach wykonania:)))))))))))))))))))))))))))

#10 Guest_-praw-tadeusz52

Guest_-praw-tadeusz52
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2010 - 17:59

Witam,
można być właścicielem wodociągu..... jak go sobie wybuduje od miejsca tłoczenia wody...., do miejsca odbioru:))))))), żadne prawo nie przymusi wodociągów do wpięcia czyjegoś odcinka sieci wodociagowej...., chyba, że pod pojęciem właściciela (współwłaściciela) rozumiemy posiadacza akcji (lub udziałów) firmy....:))))

#11 Guest_-praw-mirek

Guest_-praw-mirek
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2010 - 21:42

Witam,
można być właścicielem wodociągu..... jak go sobie wybuduje od miejsca tłoczenia wody...., do miejsca odbioru:))))))), żadne prawo nie przymusi wodociągów do wpięcia czyjegoś odcinka sieci wodociagowej...., chyba, że pod pojęciem właściciela (współwłaściciela) rozumiemy posiadacza akcji (lub udziałów) firmy....:))))


przepraszam ale o co Panu chodzi ?, mam wrażenie , że nie bardzo Pan się orientuje w temacie wodociągów :) .
Dla jasności - mam wydane przez podmiot zawiadujący wodociągiem warunki przyłaczenia do sieci , na tej bazie zaprojektowano a nastepnie zaakceptowano przez tzw. " wszystkich świętych " projekt zbudowania wodociągu + przyłacza , mam wydane przez urząd pozwolenie na budowę - więc mogę wybudować wodociąg i jeżeli spełni wymagania zapisane w projekcie nikt mi nie odmówi przesyłu wody ...

#12 Guest_-praw-mirek

Guest_-praw-mirek
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2010 - 21:45

Może Pan być właścicielem wodociągu. Zgodnie z wyrokiem SN II CK 404/03 ma Pan również roszczenie o odpłatne nabycie przez gminę.


dzieki :) , krótko, treściwie , profesjonalnie , bez bicia piany

jeszcze raz dzięki

pozdrawiam

#13 Guest_-praw-mirek

Guest_-praw-mirek
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2010 - 21:45

Może Pan być właścicielem wodociągu. Zgodnie z wyrokiem SN II CK 404/03 ma Pan również roszczenie o odpłatne nabycie przez gminę.


dzieki :) , krótko, treściwie , profesjonalnie , bez bicia piany

jeszcze raz dzięki

pozdrawiam

#14 Guest_-praw-tadeusz52

Guest_-praw-tadeusz52
 • Goście

Napisano 10 sierpień 2010 - 08:53

Witam,
naprawdę nie słychać, że próbuję Panu uświadomić, że wybudowany przez Pana odcinek stanie się elementem sieci (czyli wpięty) dopiero jak sprzeda Pan go po cenie jaką Panu zaproponują, a nie po kosztach budowy..., i tylko tyle w tej sprawie...
Proponuję zapoznać się z przywołanym wyrokiem...., zanim zacznie go Pan komplementować....

#15 Guest_-praw-atena

Guest_-praw-atena
 • Goście

Napisano 16 sierpień 2010 - 02:56

Zarejestrowałam się, aby odpowiedzieć w tym wątku :-) Ja również budowałam wodociąg, za który gmina oddała mi prawie wszystkie poniesione koszty, z tym że sprawa oparła się o UOKiK oraz zaangazowany był prawnik, który w naszym imieniu wystąpił z roszczeniem o odszkodowanie.
Przestrzegam przed jednym - nie szukać do budowy pana Mietka, tylko należy wziąć legalną firmę, która wystawi fakturę (!) oraz będzie posiadać niezbędne certyfikaty, zapewni również gwarancję na wykonane roboty. Faktura będzie potrzebna oraz wszelkie dokumenty dokumentujące poniesione koszty do ewentualnej sprawy sądowej lub jeśli polubownie otrzymasz wynagrodzenie za wodociąg - do wykazania kosztów uzyskania przychodów w rocznym rozliczeniu dochodów (PIT).

Osoby, które z własnych środków pokryły budowę sieci moga dochodzić roszczeń w oparciu o art 49 Kodeksu Cywilnego:
Art. 49. § 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.


W związku z powyższym ustawodawca wprowadził przepisy:
Art. 31 ust. 1 . ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.
Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Odmowa odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych może nastąpić wyłącznie z przyczyn określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – (SN II CK 40/02)
Art. 31 ust. 2 stanowi, że przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

Zapewniam, że jest mnóstwo wyroków korzystnych dla budujących wodociągi (nie przyłacza!)

#16 Guest_-praw-atena

Guest_-praw-atena
 • Goście

Napisano 16 sierpień 2010 - 03:23

Witam,
wybudowany przez Pana odcinek stanie się elementem sieci (czyli wpięty) dopiero jak sprzeda Pan go po cenie jaką Panu zaproponują, a nie po kosztach budowy


Żadne przepisy nie nakazują odsprzedania wodociągu przed przyłączeniem. Gminy, czy przedsiębiorstwa, które uzależniają przyłaczenie od przekazania wodociągu wykorzystują swoją pozycję dominującą i sprawa nadaje się do UOKiK.

#17 Guest_SzymonL

Guest_SzymonL
 • Goście

Napisano 02 maj 2011 - 02:06

Witam,

bardzo ciekawy wątek,

mam kolejne pytanie.


Co w sytuacji, gdy:
1) powstaje nowe (małe) osiedle domków jednorodzinnych
2) Gminny wodociąg biegnie wzdłuż granicy osiedla - drogą publiczną
3) w ramach osiedla, wydzielono jedną dużą działkę na drogę wewnętrzną

Jestem właścicielem wszystkich działek, zamierzam je sprzedawać (niestety muszę, bo nie stać mnie na opłatę adiacencką, którą niebawem otrzymam od gminy:/ )

W ramach sprzedaży działek, będę zbywał współwłasność w drodze wewnętrznej.

Chciałbym sukcesywnie, budować wodociąg na drodze wewnętrznej.

tu PYTANIE 1)
czy w przyszłości, będę mógł przekazać taki wodociąg, położony pod drogą wewnętrzną, przekazać gmienie / wodociągom? I czy będę mógł się domagać zwrotu kosztów?

Drogi niestety gmina nie chce przejąć :(


PYTANIE/Kwestia 2
ponieważ droga ma złożony kształt, kilka odnóg, pętli itd. a nie stać mnie na uzbrojenie całego terenu, chciałbym budować wodociąg fragmentami, i pozwalać kupcom działek przyłączać się do "mojego" wodociągu pod "naszą - wspólną" drogą i żądać zwrocu ułamka kosztów - ale zastanawiam się nad żądaniem ułamka równego : koszt budowy fragmentu / ilość działek zaopatrywanych przez fragment.

Oczywiście dotyczy to tych, którzy kupią działki przed wybudowaniem wodociągu.Mógłbym zrobić oczywiście inaczej, na podstawie przepisów KC dot. współwłasności, zgodnie z Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2002 r., III CZP 18/02 , która mówi, iż położenie wodociągu mieści się w granicach zwykłego zarządu, pociągać zawsze wszyystkich współwłaścicieli do ponoszenia ułamka kosztów, tyle,że tu ułamek wynosi "koszty / liczba wszystkich działek".

Wtedy nawet "już podłączeni właściciele" będą płacić za kolejnych a ja będę musiał duuużo wyłożyć na początku.... Wtedy wodociąg jest wspólny itd. ALE boję się sytuacji, kiedy już sprzedam ponad połowę działek i właściciele będą mogli blokować budowę kolejnego fragmentu wodociągu, co byloby nieuczciwe, skoro teraz zapłaciliby tylko mały ułamek kosztów podłączenia.

Myślę o sprzedaży udziału w drodze wraz z pełnomocnictwem dla mnie co do ... jednoosobowego podejmowania decyzji dot. drogi...

#18 Guest_Majka

Guest_Majka
 • Goście

Napisano 06 lipiec 2015 - 12:52

Potrzebuje Waszej porady. Sprawa wygląda tak, że przeds. wod-kan zasłania się regulaminami i wzbrania się od wybudowania urządzenia kanalizacyjnego (od granicy działki bo wiem, że u siebie musze zrobić sama, do głównej kanalizy). Mam wszystkie projekty, uzgodnienia, pozwolenia i co mam zrobić? Jak ich przekonać do tego, że nawet Sąd Najwyższy uznał w uchwale, że to najeży do wod-kan.? Do kogo pisać? Może do Prezydenta Miasta? Jak myślicie? #19 Guest_piokj

Guest_piokj
 • Goście

Napisano 11 październik 2017 - 09:21

Myśmy kupowali dom do remontu w tamtym roku i dużo nam wtedy z instalacjami pomógł projektant z biura Eran. Warto u nich podpytać o warunki. Przyłącze wod kan, instalacja OC z kotła – to u nich zamawialiśmy. Wszystko działa tak jak powinno i tak jak nam projektant obiecywał – oszczędnie i bezpiecznie.#20 Kryspin90

Kryspin90

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 34 postów

Napisano 03 czerwiec 2019 - 22:34

Ja współpracowałem z solidną firmą http://prosystemi.elk.pl/. To profesjonaliści w temacie. Wykonują pracę dokładnie i rzetelnie. Wszystko na czas bez zarzutu.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych