Skocz do zawartości


problem z sąsiadem


19 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-myszka113

Guest_-praw-myszka113
 • Goście

Napisano 18 luty 2010 - 23:33

Witam! bardzo proszę o pomoc,o poradę.Mam problem z sąsiadem a tym samym z PINB. W roku 2008 zgłosiliśmy do nadzoru problem budynku gospodarczego należącego do sąsiada,budynek ten ma spad jedną połacią dachu na naszą stronę a nie posiada rynien a co za tym idzie woda czy śnieg wszystko leci na naszą działkę.PINB po kontroli stwierdził jeszcze wiele innych uchybień(braki dachówek,przegnite łaty itp.)Wtedy to nakazał sąsiadowi zrobić ekspertyzę techn.budynku,ale ten do tej pory tego nie przeprowadzil.I tak minął cały rok,my w tym czasie pisaliśmy skargi na PINB, że nic nie robi w tej sprawie i tak na okrągło.Po ostatniej skardze WINB nakazał aby PINB wreszcie zajął się tą sprawą i nie przedłużał jej.Wtedy to PINB znów przyjechał na oględziny budynku.Po kontroli tej wydał decyzję o umorzeniu sprawy,uzasadniając że budynek nie jest zagrożeniem dla naszego zdrowia ani życia bo spadnięte dachówki są naprawione.i nie ma takiego prawa które mówi że muszą być rynny.Zaznaczam że nigdy nie pisałam aby ten budynek był dla nas jakimś zagrożeniem tylko to, że woda z dachu leje się na naszą posesję.Budynek ten stoi 0,5 m od granicy a okap jest dokładnie w granicy. My chcemy postawić tam płot graniczny i nie życzymy sobie aby lała się na niego woda z dachu sąsiada.Mam jeszcze kilka dni na odwołanie się od decyzji PINB i dlatego bardzo proszę o pomoc,czy mam się znów się zwrócić do WINB czy do kogoś innego i co ująć w tym odwołaniu? Z góry dziękuję.

#2 Guest_-praw-anna.dwa

Guest_-praw-anna.dwa
 • Goście

Napisano 18 luty 2010 - 23:39

Ja bym na PINB nie liczyła
http://forum.prawnik...tml&hl=PINB
Może to woda mogłaby wam coś zniszczyć a sąsiad potem musiał zapłacić za zniszczenia?

#3 Guest_-praw-myszka113

Guest_-praw-myszka113
 • Goście

Napisano 19 luty 2010 - 11:15

CYTAT(Anna.Dwa @ 18.02.2010, 22:39) Ja bym na PINB nie liczyła
http://forum.prawnik...tml&hl=PINB
Może to woda mogłaby wam coś zniszczyć a sąsiad potem musiał zapłacić za zniszczenia?
No własnie dlatego pytam,czy mam się odwołać teraz do WINB czy do kogoś innego np. WSA czy jeszcze gdzie indziej napisać jakieś pismo o działalności PINB?

#4 Guest_-praw-lolek_128

Guest_-praw-lolek_128
 • Goście

Napisano 19 luty 2010 - 14:58

CYTAT(myszka113 @ 19.02.2010, 10:15) No własnie dlatego pytam,czy mam się odwołać teraz do WINB czy do kogoś innego np. WSA czy jeszcze gdzie indziej napisać jakieś pismo o działalności PINB?
Raczej tak, do WSA.
Proszę przepisać treść pism PINB i WINB to napiszę czy są podstawy so skargi so WSA.
Z opisu powyżej wynika że są ale... różnie to bywa.
Kiedy mija termin?

#5 Guest_-praw-lolek_128

Guest_-praw-lolek_128
 • Goście

Napisano 19 luty 2010 - 17:11

CYTAT(lolek_128 @ 19.02.2010, 13:58) Raczej tak, do WSA.
Poprawka, odwołanie od umarzającej decyzji PINB może być do WINB.

#6 Guest_-praw-myszka113

Guest_-praw-myszka113
 • Goście

Napisano 19 luty 2010 - 18:34

Dzięki za zainteresowanie moja sprawą,tylko proszę mi podpowiedzieć co mam napisać w tym odwołaniu. Tak jak już napisałam wcześniej PINB "odmówił nakazania zamontowania rynien i rur spustowych na budynku gospodarczym". Uzasadnił to że nie zagraża naszemu życiu bo naprawiono dachówki od naszej strony.Napisał też,że na dzień dzisiejszy brak jest podstaw do kontunuowania postępowania mającego na celu wykonanie obowiązku opracowania oceny techn. budynku z przedstawieniem sposobu usunięcia nieprawidłowości w celu doprowadzenia ich do odpowiedniego stanu techn.. PINB napisał też że zgodnie z art.77par 2 kpa: organ może w każdym stadium postępowania zmienić uzupełnić czy uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.Żaden przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków techn,jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/Dz.U z 75 poz.690 / nie zawiera obowiązku orynnowania budynku.

Tak wygląda decyzja PINB. Zaznaczam,że od początku zglaszałam do nadzoru tylko problem lejącej się wody na naszą posesję gdyz okap jest w granicy,ale oni na to nie zwracają uwagi tylko byli zainteresowani stanem technicznym budynku.A teraz stwierdzili,że dach jest naprawiony(chociaz zostalo jeszcze wiele innych uchybień). Ale mnie interesują tylko rynny bo chcę postawić płot graniczny. W związku z tym bardzo proszę o pomoc w napisaniu tego odwołania,a zostało mi na to 6 dni.Sasiad zyje w bardzo dobrych stosunkach z inspektorem nadzoru i dlatego wychodzi na swoje.Mam tez inne problemy z tym sąsiadem i PINB ale o nich pózniej.Jeszcze raz proszę o pomoc i dziękuję.

#7 Guest_-praw-lolek_128

Guest_-praw-lolek_128
 • Goście

Napisano 19 luty 2010 - 21:52

CYTAT(myszka113 @ 19.02.2010, 17:34) Żaden przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków techn,jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/Dz.U z 75 poz.690 / nie zawiera obowiązku orynnowania budynku.
To prawda, tak jak prawdą jest, że żaden przepis nie nakazuje zbierania tej wody opadowej do plastikowych beczek.
Przepis jednak jest i brzmi:
CYTAT§ 28. 1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
§ 29. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

VII SA/Wa 81/08 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia
2008-09-12orzeczenie nieprawomocne
CYTATPrzepis art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) obliguje właściwy organ nadzoru budowlanego do wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w tym przepisie przesłanek a mianowicie wówczas, gdy obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia. Jednak pomimo tego, że ww. przepis stanowi materialnoprawną podstawę wydania decyzji organu nadzoru budowlanego, to przepis ten nie określa precyzyjnie treści takiej decyzji.

Należy zatem przyjąć, że rodzaj nałożonych obowiązków będzie każdorazowo zależał od skali i formy stwierdzonych nieprawidłowości, przy czym granicę będzie wyznaczać wykładania celowościowa art. 66, który ma za zadanie zapewnić odpowiedni stan techniczny i estetyczny obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym, np. gdy nie odpowiada wymaganiom technicznym określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego - organ nadzoru budowlanego ma obowiązek nakazać w drodze decyzji wydanej na podstawie w/w przepisu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Nieodpowiedni stan techniczny obiektu budowlanego o którym jest mowa w tym przepisie jest nie tylko wynikiem zużycia technicznego obiektu lub zdarzeń mających miejsce po oddaniu obiektu do użytkowania lecz także wynikiem naruszenia przepisów techniczno-budowlanych, o ile stan taki nie został zaakceptowany w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przechodząc na grunt przedmiotowej sprawy należy wskazać, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym stwierdzono że na działce nr [...] położonej we wsi M. gm. P. znajduje się budynek inwentarsko - gospodarczy o konstrukcji murowanej, z dachem dwuspadowym pokrytym eternitem, w dobrym stanie technicznym użytkowany przez M. i J. R..

Z analizy materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie wynika, że w przedmiotowym budynku brak jest rynien i rur spustowych umożliwiających prawidłowy spływ wód opadowych z połaci dachowej na własną działkę. Budynek zlokalizowany jest poniżej 1,0 m. od ogrodzenia i granicy działki sąsiedniej co może powodować, że na teren sąsiedniej działki spływać będą wody opadowe z połaci dachowej. W budynku tym stwierdzono tylko brak wykonanych rynien i rur spustowych umożliwiających prawidłowy spływ wód opadowych z połaci dachowej na własną działkę.

W ocenie organów nadzoru budowlanego, którą to ocenę Sąd podzielił, wody opadowe powinny być odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej bądź (w określonych okolicznościach) na teren własnej posesji.

W ocenie Sądu zakres zastosowany nakaz jest zgodny z dyspozycja przepisu art. 66 Prawa budowlanego i jest adekwatny do skali i formy stwierdzonych nieprawidłowości.

#8 Guest_-praw-myszka113

Guest_-praw-myszka113
 • Goście

Napisano 19 luty 2010 - 23:01

Dziękuję bardzo za odpowiedż,myślę że mi pomoże i jakoś sobie poradzę z napisaniem tego odwołania

#9 Guest_-praw-lolek_128

Guest_-praw-lolek_128
 • Goście

Napisano 21 luty 2010 - 19:42

Uzupełniając.
Z całą pewnością stan odpływu wód opadowych narusza prawo (ww. przepis) jednak jaki tryb naprawy powinien zostać zastosowany zależy od tego z jakiej przyczyny ten stan powstał.

Są możliwe następujące opcje.
1. rynny były zaprojektowane i projekt obiektu zaakceptowano decyzją pozw. na bud. ale zużyły się one lub je usunięto.
2. rynny były zaprojektowane i projekt obiektu zaakceptowano decyzją pozw. na bud. ale ich nie wykonano wcale albo zgodnie z decyzją
3. rynien nie zaprojektowano ale wadliwy projekt obiektu zaakceprowano decyzją pozw. na bud.
4. brak wymaganej decyzji pozw. na bud. - klasyczna samowola bud.
5. obiekt nie wymagał pozw. na bud.

Jeśli były rynny ale się zużyły albo ktoś je oberwał - TYLKO wtedy art. 66 pr. bud.

CYTATNieodpowiedni stan techniczny obiektu budowlanego o którym jest mowa w tym przepisie jest nie tylko wynikiem zużycia technicznego obiektu lub zdarzeń mających miejsce po oddaniu obiektu do użytkowania lecz także wynikiem naruszenia przepisów techniczno-budowlanych, o ile stan taki nie został zaakceptowany w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ale jeśli sąsiedni obiekt zrealizowany został zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę i posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie to wzruszenie możliwe jest jedynie w jednym z trybów nadzwyczajnych tj. uchylenie lub zmiana decyzji (art. 154 i 155 kpa), stwierdzenie nieważności (art. 156 kpa), oraz wznowienie postępowania (art. 145 kpa), tylko w sytuacjach, gdy zachodzą przesłanki wskazane w w/w artykułach.

http://orzeczenia.ns.../doc/2A2B16EABC

CYTATW orzecznictwie sądowo - administracyjnym od dawna panuje pogląd i rację mają skarżący, że przepis art. 66 Prawa budowlanego nie daje podstaw do nakazania usunięcia stanu niezgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi, jeśli stan ten został zaakceptowany w decyzji o pozwoleniu na budowę. Kwestionowanie stanu zgodności obiektu budowlanego z wyżej wskazanymi wymogami byłoby naruszeniem zasady trwałości decyzji administracyjnych ( patrz wyroki: NSA z dnia 7 stycznia 2009r. sygn. akt II OSK 1721/09 i 17 września 2009r. II OSK 1394/08 niepublikowane, WSA z Warszawie z dnia 26 kwietnia 2005 r. sygn. akt VII SA/Wa 579/04, Lex nr 169369, z dnia 4 października 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 738/06, Lex nr 439829). Ustawodawca wskazując warunki odstąpienia od zasady trwałości decyzji administracyjnych nie wskazał jako przypadek szczególny określony w odrębnych przepisach art. 66 Prawa budowlanego (art. 16 § 1 kpa). Tym samym w niniejszej sprawie organy dokonały błędnej wykładni art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego przyjmując, że powyższy przepis daje podstawę do nakazania usunięcia stanu niezgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi zaakceptowanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.

I w końcu, jeśli zaprojektowano np. rynny, tj. były w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę ale ich nie wykonano to art. 50 pr. bud. a Gdy cały obiekt nie ma pozwolenia na bud. to na 99% klasyczna samowola bud. art. 48 pr. bud. bo może ten obiekt nie wymagał pozw. na bud.

Ustalenie która z opcji ma zastosowanie należy do obowiązku organu.
Tolerowanie jednak takiego stanu naruszenia prawa jest...

#10 Guest_-praw-myszka113

Guest_-praw-myszka113
 • Goście

Napisano 21 luty 2010 - 21:03

Teraz jeszcze poproszę o pomoc w innej sprawie ale dotyczącej tego samego sąsiada i tego samego PINB. Po wyciągnięciu mapek sytuacyjno-wysok z geodezji okazało się że sąsiad postawił sobie częściowo na naszej działce silosy zbożowe,matalowe na ławie betonowej o wys.ok 6 m.Zgłosiliśmy to do PINB,który wszcząl postępowanie w tej sprawie.W trakcie postępowania okazalo sie,że sasiad nie miał na nie absolutnie żadnych dokumentów,żadnego zgłoszenia czy pozwolenia.Wtedy to PINB dał sąsiadowi kilka mięsięcy na skompletowanie takich dokumentów,w przeciwnym przypadku będzie rozbiórka tych obiektów.Ale ten tego nie zrobił bo takowe dokumenty nigdy nie istniały.Natomiast złożył zeznanie,że silosy te powstały w latach 80-tych ubiegłego wieku. PINB wystosował do nas pismo,że nikt nie ma obowiązku tak długo przechowywać dokumentów i w związku z tym zakończy postępowanie.Wtedy my przedstawiliśmy mapki które mieliśmy na budowę w roku 1990 na których to silosy nie były naniesione bo jeszcze ich nie było.Dołączyliśmy też zdjęcie tych silosów gdzie na betonowej płycie jest wyryta data budowy.Ale to było bez reakcji PINB.Napisaliśmy wtedy skargę do WINB,który to nakazał wszcząć postępowanie.Nastepnym krokiem nadzoru było domaganie się dowodów mówiace o roku powstania tych silosów.Sąsiad wtedy zmienił swoje zeznanie i przyprowadził trzech koleżków którzy potwierdzili,że budowa była w roku 1994.Ze zdjęcia wiadomo,żę powstały we IX 1996r. i do tego mam mapkę z PODGiK z roku 1995 na której dalej nie ma tych silosów.Dostarczyłam też mapkę od sąsiada mieszkającego z drugiej strony,a jest to mapka z marca 1996 i silosów dalej nie ma. Wtedy PINB napisal,że ta mapka nie ma zadnego znaczenia bo nie jest nasza i znów umorzył sprawę.Po naszym odwołaniu WINB nakazał wszcząć postępowanie.Nakazał zrobić oględziny,bo jak do tej pory silosy były oglądane tylko z naszej posesji bo sąsiad nie wpuścił ich na swoja działkę,nakazał też zdobycie ortofotomapy,która wogóle nie istnieje.Pismo to jest z listopada i do tej pory nic się nie dzieje.PINB przysłał tylko informację,że nie może przeprowadzić oględzin bo jest dużo śniegu.
Mnie nie interesuje to kiedy powstały te obiekty tylko to,że stoją 0,5m na naszym przejeżdzie.Nikogo nie interesuje,że silosy te maja >6m wysokości i stoją 4,3 m od naszego budynku,że są dla nas zagrożeniem(np. spadła z góry ciężka pokrywa na nasz przejazd),że jest ciągle kurz czy hałas.Wiadomo,żę wszystkie obiekty muszą być pobudowane z jakąś odlagłością od granicy i zgodnie z warunkami tech.a w tym wypadku jest całkiem inaczej,dlatego domagamy się żeby je przestawiłw inne miejsce. Dlatego proszę o poradę co mam dalej robić,do kogo pisać. Myślę że chociaż zjawią się na tych oględzinach to i tak nic z tego nie wyniknie i znów będzie umorzenie.Proszę o pomoc i dziękuę z góry.

#11 Guest_-praw-lolek_128

Guest_-praw-lolek_128
 • Goście

Napisano 22 luty 2010 - 09:52

CYTAT(myszka113 @ 21.02.2010, 20:03) Teraz jeszcze poproszę o pomoc w innej sprawie ale dotyczącej tego samego sąsiada i tego samego PINB. Po wyciągnięciu mapek sytuacyjno-wysok z geodezji okazało się że sąsiad postawił sobie częściowo na naszej działce silosy zbożowe,matalowe na ławie betonowej o wys.ok 6 m.Zgłosiliśmy to do PINB,który wszcząl postępowanie w tej sprawie.W trakcie postępowania okazalo sie,że sasiad nie miał na nie absolutnie żadnych dokumentów,żadnego zgłoszenia czy pozwolenia.Wtedy to PINB dał sąsiadowi kilka mięsięcy na skompletowanie takich dokumentów,w przeciwnym przypadku będzie rozbiórka tych obiektów.Ale ten tego nie zrobił bo takowe dokumenty nigdy nie istniały.Natomiast złożył zeznanie,że silosy te powstały w latach 80-tych ubiegłego wieku. PINB wystosował do nas pismo,że nikt nie ma obowiązku tak długo przechowywać dokumentów i w związku z tym zakończy postępowanie.Wtedy my przedstawiliśmy mapki które mieliśmy na budowę w roku 1990 na których to silosy nie były naniesione bo jeszcze ich nie było.Dołączyliśmy też zdjęcie tych silosów gdzie na betonowej płycie jest wyryta data budowy.Ale to było bez reakcji PINB.Napisaliśmy wtedy skargę do WINB,który to nakazał wszcząć postępowanie.Nastepnym krokiem nadzoru było domaganie się dowodów mówiace o roku powstania tych silosów.Sąsiad wtedy zmienił swoje zeznanie i przyprowadził trzech koleżków którzy potwierdzili,że budowa była w roku 1994.Ze zdjęcia wiadomo,żę powstały we IX 1996r. i do tego mam mapkę z PODGiK z roku 1995 na której dalej nie ma tych silosów.Dostarczyłam też mapkę od sąsiada mieszkającego z drugiej strony,a jest to mapka z marca 1996 i silosów dalej nie ma. Wtedy PINB napisal,że ta mapka nie ma zadnego znaczenia bo nie jest nasza i znów umorzył sprawę.Po naszym odwołaniu WINB nakazał wszcząć postępowanie.Nakazał zrobić oględziny,bo jak do tej pory silosy były oglądane tylko z naszej posesji bo sąsiad nie wpuścił ich na swoja działkę,nakazał też zdobycie ortofotomapy,która wogóle nie istnieje.Pismo to jest z listopada i do tej pory nic się nie dzieje.PINB przysłał tylko informację,że nie może przeprowadzić oględzin bo jest dużo śniegu.
Mnie nie interesuje to kiedy powstały te obiekty tylko to,że stoją 0,5m na naszym przejeżdzie.Nikogo nie interesuje,że silosy te maja >6m wysokości i stoją 4,3 m od naszego budynku,że są dla nas zagrożeniem(np. spadła z góry ciężka pokrywa na nasz przejazd),że jest ciągle kurz czy hałas.Wiadomo,żę wszystkie obiekty muszą być pobudowane z jakąś odlagłością od granicy i zgodnie z warunkami tech.a w tym wypadku jest całkiem inaczej,dlatego domagamy się żeby je przestawiłw inne miejsce. Dlatego proszę o poradę co mam dalej robić,do kogo pisać. Myślę że chociaż zjawią się na tych oględzinach to i tak nic z tego nie wyniknie i znów będzie umorzenie.Proszę o pomoc i dziękuę z góry.
Proponuję

Do Prokuratury Rejonowej w .............

Zawiadomienie o prawdopodobnym popełnieniu czynów karalnych
(opis, najlepiej chronologiczny, fakty, bez domysłów, podejrzeń itp.)
(własnoręczny podpis)

Złożyć w biurze podawczym prokuratury za potwierdzeniem wpływu dokumentu.

#12 Guest_-praw-myszka113

Guest_-praw-myszka113
 • Goście

Napisano 22 luty 2010 - 13:13

Wielkie dzięki za poprzednie uzupełnienie i ostatnią radę.Jeśli walka w nadzorze budowlanym nic nia da będę musiała się udać do prokuratury ale tego też się boję bo sąsiad ma takiego adwokata,że wyczyści go ze wszystkich zarzutów.Miałam już okazję się o tym przekonać przy innych problemach.

#13 Guest_-praw-barteks2

Guest_-praw-barteks2
 • Goście

Napisano 22 luty 2010 - 13:52

lolek, dam się... ogolić na łyso, że będzie odmowa wszczęcia postępowania

A jeśli już zostanie wszczęte, to na 99% umorzą sprawę... Tak działa polska prokuratura.

#14 Guest_-praw-myszka113

Guest_-praw-myszka113
 • Goście

Napisano 16 kwiecień 2010 - 22:09

Witam po dwóch miesiącach bo dopiero teraz dostałam odpowiedź od WINB na moje odwołanie dotyczące decyzji PINB w sprawie założenia rynien na budynku sąsiada. Dla przypomnienia: PINB wydał decyzję w której umorzył postępowanie odmawiając nakazu założenia rynien(budynek znajduje się 0,5 od granicy a okap jest dokładnie w granicy i nigdy nie miał rynien).Po moim odwołaniu WINB nakazał ponownie rozpatrzyć tą sprawę twierdząc,że nie ma takiego prawa które mówi,że nie ma obowiązku założenia rynien.WINB twierdzi,że jest obowiązek odprowadzenia wód opadowych do studzienek kan.lub na własny nieutwardzony teren.Mój problem polega na tym,że taki obrót sprawy się znów powtórzył.Już było postanowienie,decyzje, odwołania,nakaz ponownego rozpatrzenia i teraz znów jest to samo. Dlatego,obawiam sie,że i tym razem to się powtórzy i PINB nie zrobi nic w tej sprawie bo jest w zmowie z sąsiadem. Więc proszę znów o radę co mam teraz zrobić, do kogo jeszcze mogę się zwrócić żeby tą sprawę wreszcie zakończyć.

#15 Guest_-praw-tadeusz52

Guest_-praw-tadeusz52
 • Goście

Napisano 17 kwiecień 2010 - 12:12

Witam,
a może trochę psycholpgii....
Proponuje złożyć w prokuraturze wniosek , żeby przystąpili do tego postępowania administracyjnego (uzasadniając krótkim, ale dokładnym przebiegiem postępowania).... i przekazać do wiadomości PINB...

#16 Guest_-praw-myszka113

Guest_-praw-myszka113
 • Goście

Napisano 17 kwiecień 2010 - 16:05

I myśli Pan,że mogłabym wygrać taką sprawę? Pewnie prokuratura będzie po stronie urzędu a nie po stronie zwykłego szarego człowieka

#17 Guest_-praw-barteks2

Guest_-praw-barteks2
 • Goście

Napisano 20 kwiecień 2010 - 15:14

Gorzej jak prokuratura odmówi przystąpienia do postępowania. Wtedy to jeszcze bardziej utwierdzi PINB w przekonaniu o jego całkowitej bezkarności...

#18 Guest_-praw-lolek_128

Guest_-praw-lolek_128
 • Goście

Napisano 20 kwiecień 2010 - 15:47

CYTAT(myszka113 @ 16.04.2010, 21:09) obawiam sie,że i tym razem to się powtórzy i PINB nie zrobi nic w tej sprawie bo jest w zmowie z sąsiadem. Więc proszę znów o radę co mam teraz zrobić, do kogo jeszcze mogę się zwrócić żeby tą sprawę wreszcie zakończyć.

A mogłabyś łaskawie napisać jaki stan faktyczny PINB ustalił?
To bardzo ważne!
To decysuje o trybie postępowania, zrozu to a nie każ nam pisać wypracowania.

http://forum.prawnik...284#entry343284


Trzeba zaczekać na drugą decyzję PINB, ciekawe co wymyśli.
Może się poprawi bo WINB przyznał ci rację.
Uprzedazjąc jego spychologię trzeba wskazać i zacytować dwa orzeczenia NSA
oraz, że znajdują one odpowiednie zastosowanie w postępowanieu prowadzonym w trybie 66 pr. bud. tj. niewłaściwy stan techn. z powodu techniczniego zużycia lub uszkodzenia.

http://orzeczenia.ns.../doc/9575CB9E2F

CYTATZ tych względów na podkreślenie zasługuje stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że odsyłanie osób trzecich, których uzasadniony interes chroniony art. 5 prawa budowlanego został naruszony w następstwie samowolnych robót budowlanych, na drogę postępowania cywilnego, jest działaniem naruszającym ustawę - Prawo budowlane. osoba dotknięta skutkami samowoli budowlanej ma prawo oczekiwać, że negatywne dla niej następstwa popełnionej samowoli, zostaną usunięte w ramach nakazów organów nadzoru budowlanego skierowanych do sprawcy samowoli. Oczywiście nie pozbawia to takiej osoby prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

(wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2003 r. SA/Bk 1157/02, niepubl.)

#19 Guest_-praw-myszka113

Guest_-praw-myszka113
 • Goście

Napisano 21 kwiecień 2010 - 19:17

Panie lolek 128 ja nikomu nie każę pisać wypracowań,ja tylko bardzo proszą o radę.
Więc,jeśli chodzi o decyzję to PINB w niej "odmówil nakazania zamontowania rynien na budynku gosp należącym do sąsiada",twierdząc,że nie ma takiego prawa, które mówi o obowiązku założenia rynien.W uzasadnieniu napisał,że budynek ten nie jest zagrożeniem dla naszego życia.Napisał też,że naprawiono łatę okapu i ubytki dachówek.W związku z tym brak jest podstaw do kontynuowania postępowania,mającego na celu wykonanie opracowania oceny techn z przedstawieniem sposobu usunięcia nieprawidłowości w celu doprowadzenia ich do odpowiedniego stanu techn.
Zaznaczam,że PINB w swej decyzji napisał tylko co jest naprawione,ale nie napisał,że jest w dalszym ciągu wiele przegniłych łat,są dziury w oknach,sypią się pustaki i w związku z tym są dziury w murze.Ja nie chcąc tego oglądać chcę postawić betonowy płot ale okap dachu jest dokładnie w granicy i woda z dachu będzie lecieć na płot,dlatego domagam sie tych nieszczęsnych rynien. Budynek ten jest bardzo stary i nigdy nie miał rynien.

#20 Guest_Krzysztof

Guest_Krzysztof
 • Goście

Napisano 11 luty 2019 - 09:43

Bez adwokata nie ruszyszDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych