Skocz do zawartości


Podejrzany z art 278 par 2 kk


20 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-slonce_karpat

Guest_-praw-slonce_karpat
 • Goście

Napisano 27 czerwiec 2010 - 21:30

W 2008 roku zabrałem do domu i zainstalowałem na laptopie pewnemu człowiekowi Windowsa XP Prof, pakiet Office oraz Nero. Wziąłem za to 150 zł. Kilka miesięcy później zostałem w tej sprawie przesłuchany, w czasie zeznań przyznałem się do instalacji nielegalnych programów.
W zupełnej ciszy minęły dwa lata. Aż w ub. tygodniu dostałem wezwanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo z art. 278 par. 2 kk. W postanowieniu o zarzucie przeczytałem, że rzekomo zainstalowałem zamiast jednego dwa pakiety Office: XP Prof i 2003. Składając wyjaśnienia przyznałem się do winy, ale zaznaczyłem, że mam wątpliwości czy instalowałem Office XP, bo po prostu wydaje mi się nielogiczne bym wgrał bądź co bądź te same narzędzia dwa razy.
Nim materiał pójdzie do prokuratury, poprosiłem o przejrzenie. Chcę się dowiedzieć ponad wszelką wątpliwość czy wszystkie nielegalne programy mają datę instalacji zbieżną z moją wizytą. Jeśli nie (lub daty instalacji w ekspertyzie nie będzie) będę wnioskował o uzupełnienie opinii biegłego.
Pytanie zasadnicze do Państwa:
1.Czy mam szansę na warunkowe umorzenie postępowania? Nigdy nie byłem karany. Po wyjaśnieniu wątpliwości, czy wszystko co nielegalne zainstalowałem ja, mam zamiar pisać do producentów w sprawie zawarcie ugody.
2.Czy raczej dobrowolnie poddać się karze? Póki co odmówiłem, ale zakładam i taką ewentualność.
Z góry dziękuję za poradę.
Takie jak to miejsca mają dużą wartość.

#2 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 27 czerwiec 2010 - 23:54

CYTAT(slonce_karpat @ 27.06.2010, 20:30) W 2008 roku zabrałem do domu i zainstalowałem na laptopie pewnemu człowiekowi Windowsa XP Prof, pakiet Office oraz Nero. Wziąłem za to 150 zł. Kilka miesięcy później zostałem w tej sprawie przesłuchany, w czasie zeznań przyznałem się do instalacji nielegalnych programów.
W zupełnej ciszy minęły dwa lata. Aż w ub. tygodniu dostałem wezwanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo z art. 278 par. 2 kk. W postanowieniu o zarzucie przeczytałem, że rzekomo zainstalowałem zamiast jednego dwa pakiety Office: XP Prof i 2003. Składając wyjaśnienia przyznałem się do winy, ale zaznaczyłem, że mam wątpliwości czy instalowałem Office XP, bo po prostu wydaje mi się nielogiczne bym wgrał bądź co bądź te same narzędzia dwa razy.
Nim materiał pójdzie do prokuratury, poprosiłem o przejrzenie. Chcę się dowiedzieć ponad wszelką wątpliwość czy wszystkie nielegalne programy mają datę instalacji zbieżną z moją wizytą. Jeśli nie (lub daty instalacji w ekspertyzie nie będzie) będę wnioskował o uzupełnienie opinii biegłego.
Pytanie zasadnicze do Państwa:
1.Czy mam szansę na warunkowe umorzenie postępowania? Nigdy nie byłem karany. Po wyjaśnieniu wątpliwości, czy wszystko co nielegalne zainstalowałem ja, mam zamiar pisać do producentów w sprawie zawarcie ugody.
2.Czy raczej dobrowolnie poddać się karze? Póki co odmówiłem, ale zakładam i taką ewentualność.
Z góry dziękuję za poradę.
Takie jak to miejsca mają dużą wartość.

1) Tak- ale po uprzednim naprawieniu szkody pokrzywdzonemu- chyba, że zakwalifikować czyn jako wystepek niejszej wagi;

CYTATArt. 278.
§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy
program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na
wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty
uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

CYTATArt. 291.
§ 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej
zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności

CYTATArt. 66.
§ 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna
szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą
wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego
właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają
przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku
prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego
karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.
§ 3. W wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił
szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe
umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego
karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

2) Nie;

Link do tematu „Procedura badania sprzętu komputerowego”

http://forum.prawnik...ego-t39591.html

#3 Guest_-praw-slonce_karpat

Guest_-praw-slonce_karpat
 • Goście

Napisano 28 czerwiec 2010 - 21:19


1) Tak- ale po uprzednim naprawieniu szkody pokrzywdzonemu- chyba, że zakwalifikować czyn jako wystepek niejszej wagi;

ale czy jest możliwa w ogóle zmiana kwalifikacji na art 278 par 3, czyli występek mniejszej wagi? czy nie decyduje o tym wartość nielegalnego softu, który został wyceniony na: Win XP Prof - 1700 zł, a każdy z pakietów Office na 3500 zł, co w sumie daje prawie 9 tysięcy zł. czy ja w ogóle mogę zakwestionować tę wycenę? jak to zrobić?

2) Nie;

Link do tematu „Procedura badania sprzętu komputerowego”

http://forum.prawnik...ego-t39591.html
[/quote]

#4 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 28 czerwiec 2010 - 23:49

CYTAT(slonce_karpat @ 28.06.2010, 20:19) 1) Tak- ale po uprzednim naprawieniu szkody pokrzywdzonemu- chyba, że zakwalifikować czyn jako wystepek niejszej wagi;

ale czy jest możliwa w ogóle zmiana kwalifikacji na art 278 par 3, czyli występek mniejszej wagi? czy nie decyduje o tym wartość nielegalnego softu, który został wyceniony na: Win XP Prof - 1700 zł, a każdy z pakietów Office na 3500 zł, co w sumie daje prawie 9 tysięcy zł. czy ja w ogóle mogę zakwestionować tę wycenę? jak to zrobić?

Za pewne będzie trudno przejśc na występek mniejsze wagi. Wartość kwoty nielegalnego oprogramowania również decyduje. Co do wyceny trudno polemizować.

#5 Guest_-praw-slonce_karpat

Guest_-praw-slonce_karpat
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2010 - 00:28

1. A w jaki sposób składać ew. wnioski o uzupełnienie materiałów postępowania przygotowawczego, kiedy będę go przeglądać w czasie końcowego zaznajomienia?
2. Czy będę mógł sfotografować interesujące mnie fragmenty materiałów, czy jedynie notować odręcznie? Bądź co bądź to jedynie ułatwienie techniczne.
pozdrawiam

#6 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2010 - 11:36

CYTAT(slonce_karpat @ 29.06.2010, 23:28) 1. A w jaki sposób składać ew. wnioski o uzupełnienie materiałów postępowania przygotowawczego, kiedy będę go przeglądać w czasie końcowego zaznajomienia?
2. Czy będę mógł sfotografować interesujące mnie fragmenty materiałów, czy jedynie notować odręcznie? Bądź co bądź to jedynie ułatwienie techniczne.
pozdrawiam

1) Najlepiej na piśmie;

2) Notować jak i fotografować.CYTATRZECZPOSPOLITA POLSKAWarszawa dnia 11 maja 2001 r.
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33
Centrala tel. 521-28-88
DO. I. 0133 /33 / 01


Pan Prezes
Sądu Okręgowego
w BydgoszczyW odpowiedzi na pismo z dnia 9 marca 2001 r. Nr A. 0153 /5 / 01- Departament Organizacyjny uprzejmie informuję, że skanowanie akt za pomocą własnego aparatu cyfrowego przez pracownika PZU należy traktować jamo formę udostępniania akt w rozumieniu art. 9 k.p.c. i art. 156 k.p.k..
Czynność skanowania akt za pomocą aparatu cyfrowego należy potraktować bowiem jako „substytut” ręcznego sporządzania notatek z akt sprawy.
Dla sądu nie ma żadnego znaczenia jaką techniką zainteresowany będzie sporządzał sobie odpisy. Zarówno w ręcznym przepisywaniu akt jak i skanowaniu za pomocą aparatu cyfrowego, niezbędne jest zaangażowanie pracowników mających nadzór nad tymi czynnościami.
Za udostępnianie w ten sposób akta sprawy nie można żądać opłat, jak za kserokopię wydaną na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz. U Nr 139, poz. 650 z późn. zm.). Sąd w tym przypadku nie ponosi bowiem żadnych kosztów.
Odrębnym zagadnieniem jest natomiast uwierzytelnienie tak sporządzonej dokumentu. Oczywistym jest, że w tym przypadku należy pobrać opłatę w oparciu o § 1 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia w wysokości 6 zł.


Do wiadomości:
Prezesi sądów okręgowych
Prokuratorzy okręgowi

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

CYTATInformacja o zasadach udostępniania w trybie art. 156 § 5 kodeksu postępowania karnego akt postępowań przygotowawczych.

Przepis art. 156 § 5 k.p.k. jednoznacznie wskazuje, że:
„Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.”
Z § 112¹ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wynika, że
„W postępowaniu przygotowawczym odmowa udostępnienia akt następuje w formie zarządzenia i wymaga uzasadnienia.”,

co bezpośrednio związane jest z przepisem art. 159 k.p.k.:

„Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie.”


Jeżeli prowadzący postępowanie przygotowawcze wyrazi na to zgodę, podejrzani i ich obrońcy oraz pokrzywdzeni (w tym również zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 49 § 2 k.p.k.), ich pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi mają prawo sporządzać samodzielnie odpisy i kserokopie akt głównych postępowania przygotowawczego. W takiej sytuacji należy umożliwić tym osobom sporządzenie odpisów w różny sposób (np. udostępnienie dostępu do energii elektrycznej, stołu do ustawienia kserokopiarki, itp.), gdyż zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości zawartym w piśmie DO. I. 0133/33/01 z dnia 11 maja 2001 r. adresowanym do Prezesa jednego z Sądów Okręgowych:

„…skanowanie akt za pomocą własnego aparatu cyfrowego … należy traktować jako formę udostępnienia akt w rozumieniu art. 9 k.p.c. i art. 156 k.p.k.
Czynność skanowania akt za pomocą własnego aparatu cyfrowego należy traktować jako „substytut” ręcznego sporządzania notatek z akt sprawy.
Dla sądu nie ma bowiem żadnego znaczenia jaką techniką zainteresowany będzie sporządzał sobie odpisy. Zarówno w ręcznym przepisywaniu akt jak i skanowaniu za pomocą aparatu cyfrowego niezbędne jest angażowanie pracowników mających nadzór nad tymi czynnościami.
Za udostępnianie w ten sposób akt sprawy nie można żądać opłat…. Sąd w tym przypadku nie ponosi bowiem żadnych kosztów…”.

O wysokości opłat za wydane kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnione odpisy z akt sprawy na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy pobiera się opłatę kancelaryjną (odpowiednio w wysokości 1 i 6 zł za każdą stronicę). Opłata ta powinna być uiszczona w kasie (tego organu, który wydaje dokumentów), przelewem/wpłatą na konto bankowe lub znaczkami opłaty sądowej o odpowiedniej wartości.

Zgodnie z Opinią Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP (przekazaną do wykorzystania Komendantom Wojewódzkim i Stołecznemu Policji pismem o znaku sprawy Ad-1974/2003/rw z dnia 12 maja 2003 r.) z art. 156 § 5 in fine k.p.k. nie wynika prawo innych osób do uzyskiwania odpisów czy kserokopii z akt sprawy. Mogą one jedynie mieć jedynie wgląd do akt, a więc możliwość ich przejrzenia, przy czym nie mają możliwości wniesienia zażalenia na odmowę udostępnienia akt.

Należy również pamiętać o tym, że niektóre osoby określone w art. 156 § 5 k.p.k. jako „inne”, mają prawo przeglądania akt postępowania przygotowawczego oraz sporządzania z nich odpisów i notatek. Zaliczają się do nich np. inspektorzy kontroli skarbowej na podstawie przepisu art. 286 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (z późn. zm.). W przypadku osób mających dostęp do akt na podstawie odrębnych przepisów konieczne jest przestrzeganie określonej formy, a więc np. niesporządzanie kserokopii, jeśli osoba jest uprawniona tylko do przejrzenia akt.


Źródło: http://www.policja.p...go_akt_pos.html

Autor tekstu- nieznany

Uwaga!

1) Obecnie art. 156 § 5 k.p.k. został uznany przez T.K. jako niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, w jakim umożliwia arbitralne wyłączenie jawności tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 100, poz. 648);

2) Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z dnia 18 września 2007 r.) wobec czego odmowę udostępniania akt sprawy z postępowania przygotowawczego reguluje § 139 przedmiotowego rozporządzenia, w myśl którego:

„W postępowaniu przygotowawczym odmowa udostępnienia akt następuje w formie zarządzenia i wymaga uzasadnienia”.

co związane jest z przepisem art. 159 k.p.k.

„Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do prokuratora bezpośrednio przełożonego”.

CYTATUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( tekst jedn. Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

CYTATArt. 156.
§ 1. Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.
§ 2. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie dokumentów
z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.
§ 3. Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie odpłatnie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.
§ 4. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kserokopii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kserokopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 5. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.
§ 5 niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, w jakim umożliwia arbitralne wyłączenie jawności tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 100, poz. 648).
§ 5a. W toku postępowania przygotowawczego podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia
się akta sprawy w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania oraz wymienione w postanowieniu o zastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania. Prokurator może odmówić zgody na udostępnienie akt w tej części tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że narażałoby to na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub innego
uczestnika postępowania, groziłoby zniszczeniem lub ukryciem dowodów albo tworzeniem dowodów fałszywych, groziłoby uniemożliwieniem ustalenia i ujęcia współsprawcy czynu zarzucanego podejrzanemu lub sprawców innych czynów ujawnionych w toku postępowania, ujawniałoby prowadzone czynności operacyjno-rozpoznawcze lub zagrażałoby utrudnieniem postępowania przygotowawczego w inny bezprawny sposób.
§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, mając na uwadze koszty wykonania takich kserokopii.

CYTATRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z dnia 18 września 2007 r.)

CYTAT§ 139. W postępowaniu przygotowawczym odmowa udostępnienia akt następuje w formie zarządzenia i wymaga uzasadnienia.

Fotokopie akt najlepiej wykonywać telefonem komórkowym:
Samsung d900 ale nie telefonem Samsung d900i (pomimo, że telefon Samsung d900i posiada radio wersji "i" tworzy znacznie gorsze fotokopie). Ponadto lepsze fotokopie wychodzą z telefonu Samsung d900, którego obudowa jest w kolorze bordo niż z telefonu Samsung d900, który jest w obudowie koloru czarnego. Telefon Samsung d900 również bardzo dobrze sprawdza się jako bardzo czuły dyktafon w trybie nagrywania filmów video w formacie mpeg4 (przy zasłoniętym obiektywnie można nagrać do 2 godzin audio bardzo wysokiej jakości). Natomiast w trybie nagrywania audio+ video- można nagrać do 40 minut filmów bardzo wysokiej jakości).

Optymalne ustawienia zdjęć:
Rozmiar: 2048x1536;
Jakość: bardzo dobra;
Tryb wizjera: widok o współczynniku standardowym;
Tryb ostrości: automatyczna regulacja;
Program scenerii: normalna;
Pomiar ekspozycji: wyśrodkowana;
Balans bieli: automatyczny;
ISO: 400;
Doświetlenie: automatyczne.

#7 Guest_-praw-slonce_karpat

Guest_-praw-slonce_karpat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 23:13

[quote name='Pasjonat' date='30.06.2010, 10:36' post='386940']
1) Najlepiej na piśmie;

2) Notować jak i fotografować.Uwaga!

1) Obecnie art. 156 § 5 k.p.k. został uznany przez T.K. jako niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, w jakim umożliwia arbitralne wyłączenie jawności tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 100, poz. 648);

2) Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z dnia 18 września 2007 r.) wobec czego odmowę udostępniania akt sprawy z postępowania przygotowawczego reguluje § 139 przedmiotowego rozporządzenia, w myśl którego:

„W postępowaniu przygotowawczym odmowa udostępnienia akt następuje w formie zarządzenia i wymaga uzasadnienia”.

co związane jest z przepisem art. 159 k.p.k.

„Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do prokuratora bezpośrednio przełożonego”.
1. Ale czy przywołany art 156 par 5 kpk ma zastosowanie również do przejrzenia zgromadzonego materiału i końcowego zaznajomienia? W przekazanym mi przez policjanta zawiadomieniu pisemnym o tych czynnościach przywołane jest inna podstawa, mianowicie:
że końcowego zaznajomienia i przejrzenia będę mógł dokonać na podstawie art 321 par 1-3 praz 325 h
2. Czy w protokole przesłuchania muszę odpowiedzieć na pytanie o stan majątku, policjant wymagał powierzchni działki i jej szacunkowej wartości. Jestem jedynie współwłaścicielem a wartości (choćby szacunkowej) nie znam. Mam strzelać?

pozdr

#8 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 23:22


1) Nie;

2) Nie- mogą sobie to posprawdzać w urzędach.

#9 Guest_-praw-slonce_karpat

Guest_-praw-slonce_karpat
 • Goście

Napisano 05 lipiec 2010 - 10:19

CYTAT(Pasjonat @ 4.07.2010, 22:22) 1) Nie;

2) Nie- mogą sobie to posprawdzać w urzędach.

Ad.1) To proszę w takim razie podpowiedzieć mi ostatecznie, jak mam się zachować w czasie końcowego zaznajamiania i przeglądania materiału? Czy mogę go fotografować, czy jedynie notować?
Przepraszam, że ponawiam pytanie ale skoro nie ma zastosowania art 156 par 5, to chciałbym wiedzieć czym ew. mogę się podeprzeć, gdyby policjant odmówił prawa do fotografowania. A może w tej sytuacji nie mam takiej mozliwości? Nie chcę żądać rzeczy niemożliwych
pozdrawiam

#10 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 05 lipiec 2010 - 11:44

1) Tak- można.

#11 Guest_-praw-slonce_karpat

Guest_-praw-slonce_karpat
 • Goście

Napisano 28 lipiec 2010 - 00:48

Witam,
Moja sprawa ma nieuchronny ciąg dalszy. Otrzymałem przed kilkoma dniami zawiadomienie z prokuratury o przesłaniu do sądu aktu oskarżenia. Jak już pisałem, nie składałem wniosku o dobrowolne poddanie się karze, bo chcę spróbować walki o warunkowe umorzenie postępowania. Napisałem już do zarządzającej prawami autorskimi kancelarii w sprawie zadośćuczynienia, ale odpowiedzi póki co nie mam.
1. Czy na tym etapie mam już sporządzić stosowny wniosek o warunkowe umorzenie do sądu, czy też mam poczekać z wnioskiem do otrzymania zawiadomienia o terminie rozprawy?
2. A może powinienem zaczekać na odpowiedź w sprawie ugody i dopiero wtedy składać wniosek do sądu?
3. Tylko co jeśli do dnia rozprawy taka odpowiedź nie nadejdzie?
4. Czy jeśli sąd oddali wniosek o warunkowe umorzenie, mogą na pierwszej rozprawie dobrowolnie poddać sie karze?

jak zwykle z góry dziękuję, pozdrawiam

#12 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 03 sierpień 2010 - 01:30

Witam,Moja sprawa ma nieuchronny ciąg dalszy. Otrzymałem przed kilkoma dniami zawiadomienie z prokuratury o przesłaniu do sądu aktu oskarżenia. Jak już pisałem, nie składałem wniosku o dobrowolne poddanie się karze, bo chcę spróbować walki o warunkowe umorzenie postępowania. Napisałem już do zarządzającej prawami autorskimi kancelarii w sprawie zadośćuczynienia, ale odpowiedzi póki co nie mam.1. Czy na tym etapie mam już sporządzić stosowny wniosek o warunkowe umorzenie do sądu, czy też mam poczekać z wnioskiem do otrzymania zawiadomienia o terminie rozprawy?2. A może powinienem zaczekać na odpowiedź w sprawie ugody i dopiero wtedy składać wniosek do sądu?3. Tylko co jeśli do dnia rozprawy taka odpowiedź nie nadejdzie?4. Czy jeśli sąd oddali wniosek o warunkowe umorzenie, mogą na pierwszej rozprawie dobrowolnie poddać sie karze?jak zwykle z góry dziękuję, pozdrawiam


Nie wiedzieć czemu ostatni post od Pasjonata, który był odpowiedzią na powyższe pytania, zniknął i nie mogę go nigdzie znaleźć. To tak na marginesie.
A teraz do rzeczy:
1. W jaki sposób zwrócić sie do sądu o przejrzenie akt? Na piśmie? Gdzie złożyć wniosek?
2. Czy we wniosku zaznaczyć chęć sporządzenia kserokopii opinii biegłego?
3. Choć dostałem powiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu, samego aktu nie otrzymałem. Gdzie więc mogę się póki co z nim zapoznać i skserować? W prokuraturze czy sądzie? Na jakiej podst. o to wnosić?
4. Najważniejsze dla mnie. Nie znam się, więc może coś pomylę w terminologii. Ale chciałbym złożyć wniosek dowodowy.
Chciałbym w nim zaproponować, by na rozprawie biegły, który sporządził ekspertyzę na temat oprogramowania uruchomił laptop i wskazał dokładnie, które programy są nielegalne i kiedy zostały zainstalowane.
Po co taki wniosek?
Ano po to, że jak pisałem, instalacji softu u zleceniodawcy dokonałem ponad dwa lata temu i nie pamiętam, co też tam instalowałem.
Jest co prawda lista 4 nielegalnych programów w opinii biegłego, ale mam z nią problem. Widnieją na niej bowiem dwa pakiety office: XP Professional oraz 2003. Zachodzę w głowę, po jaką cholerę miałbym komukolwiek instalować dwa pakiety office. Po prostu jest to dla mnie tak nielogiczne, że aż podejrzane, czy biegłemu coś się nie pomyliło. A ja nie mam innej możliwości, by to sprawdzić jak tylko spojrzeć do laptopa.
Sami rozumiecie, że jest różnica czy instalowałem jeden nielgalny program o wartości ok. 3,5 tys. czy dwa takie programy.
Ja po prostu chcę mieć pewność, że przyznaję się do czynów, które faktycznie popełniłem.
Jak zwykle pozdrawiam i czekam na odzew
Czy taki wniosek jest w ogóle dopuszczalny i czy ma sens?

#13 Guest_-praw-slonce_karpat

Guest_-praw-slonce_karpat
 • Goście

Napisano 04 sierpień 2010 - 00:20

Witam,Moja sprawa ma nieuchronny ciąg dalszy. Otrzymałem przed kilkoma dniami zawiadomienie z prokuratury o przesłaniu do sądu aktu oskarżenia. Jak już pisałem, nie składałem wniosku o dobrowolne poddanie się karze, bo chcę spróbować walki o warunkowe umorzenie postępowania. Napisałem już do zarządzającej prawami autorskimi kancelarii w sprawie zadośćuczynienia, ale odpowiedzi póki co nie mam.1. Czy na tym etapie mam już sporządzić stosowny wniosek o warunkowe umorzenie do sądu, czy też mam poczekać z wnioskiem do otrzymania zawiadomienia o terminie rozprawy?2. A może powinienem zaczekać na odpowiedź w sprawie ugody i dopiero wtedy składać wniosek do sądu?3. Tylko co jeśli do dnia rozprawy taka odpowiedź nie nadejdzie?4. Czy jeśli sąd oddali wniosek o warunkowe umorzenie, mogą na pierwszej rozprawie dobrowolnie poddać sie karze?jak zwykle z góry dziękuję, pozdrawiam


Nie wiedzieć czemu ostatni post od Pasjonata, który był odpowiedzią na powyższe pytania, zniknął i nie mogę go nigdzie znaleźć. To tak na marginesie.
A teraz do rzeczy:
1. W jaki sposób zwrócić sie do sądu o przejrzenie akt? Na piśmie? Gdzie złożyć wniosek?
2. Czy we wniosku zaznaczyć chęć sporządzenia kserokopii opinii biegłego?
3. Choć dostałem powiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu, samego aktu nie otrzymałem. Gdzie więc mogę się póki co z nim zapoznać i skserować? W prokuraturze czy sądzie? Na jakiej podst. o to wnosić?
4. Najważniejsze dla mnie. Nie znam się, więc może coś pomylę w terminologii. Ale chciałbym złożyć wniosek dowodowy.
Chciałbym w nim zaproponować, by na rozprawie biegły, który sporządził ekspertyzę na temat oprogramowania uruchomił laptop i wskazał dokładnie, które programy są nielegalne i kiedy zostały zainstalowane.
Po co taki wniosek?
Ano po to, że jak pisałem, instalacji softu u zleceniodawcy dokonałem ponad dwa lata temu i nie pamiętam, co też tam instalowałem.
Jest co prawda lista 4 nielegalnych programów w opinii biegłego, ale mam z nią problem. Widnieją na niej bowiem dwa pakiety office: XP Professional oraz 2003. Zachodzę w głowę, po jaką cholerę miałbym komukolwiek instalować dwa pakiety office. Po prostu jest to dla mnie tak nielogiczne, że aż podejrzane, czy biegłemu coś się nie pomyliło. A ja nie mam innej możliwości, by to sprawdzić jak tylko spojrzeć do laptopa.
Sami rozumiecie, że jest różnica czy instalowałem jeden nielgalny program o wartości ok. 3,5 tys. czy dwa takie programy.
Ja po prostu chcę mieć pewność, że przyznaję się do czynów, które faktycznie popełniłem.
Jak zwykle pozdrawiam i czekam na odzew
Czy taki wniosek jest w ogóle dopuszczalny i czy ma sens?

Bardzo to dziwne, ale przysiągłbym, że post który cytuję napisałem po zalogowaniu na forum. A może i nie. Sam juz nie wiem. W każdym razie dla porządku dodam, że to ja slonce_karpat jestem autorem powyższego postu.
W dalszym ciągu liczę również na poradę
Pozdrawiam

#14 Guest_bartek-szczecin

Guest_bartek-szczecin
 • Goście

Napisano 04 sierpień 2010 - 01:55

http://poznajdate.com/azaver.html

#15 Guest_-praw-slonce_karpat

Guest_-praw-slonce_karpat
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2010 - 12:06

Witam,
Mam pytanie dotyczące procedury składania wniosku dowodowego
Chciałbym w nim zaproponować, by na rozprawie biegły, który sporządził ekspertyzę na temat oprogramowania uruchomił laptop i wskazał dokładnie, które programy są nielegalne i kiedy zostały zainstalowane.
Po co taki wniosek?
Ano po to, że jak pisałem, instalacji softu u zleceniodawcy dokonałem ponad dwa lata temu i nie pamiętam, co też tam instalowałem.
Jest co prawda lista 4 nielegalnych programów w opinii biegłego, ale mam z nią problem. Widnieją na niej bowiem dwa pakiety office: XP Professional oraz 2003. Zachodzę w głowę, po jaką cholerę miałbym komukolwiek instalować dwa pakiety office. Po prostu jest to dla mnie tak nielogiczne, że aż podejrzane, czy biegłemu coś się nie pomyliło. A ja nie mam innej możliwości, by to sprawdzić jak tylko spojrzeć do laptopa.
Sami rozumiecie, że jest różnica czy instalowałem jeden nielgalny program o wartości ok. 3,5 tys. czy dwa takie programy.
Ja po prostu chcę mieć pewność, że przyznaję się do czynów, które faktycznie popełniłem.
Jak zwykle pozdrawiam i czekam na odzew
Czy taki wniosek jest w ogóle dopuszczalny i czy ma sens?
pozdrawiam

#16 Guest_Unia Europejska

Guest_Unia Europejska
 • Goście

Napisano 01 marzec 2018 - 23:35

To paranoja w polskim świecie Polska i uk nie podpisała odpowiedzialności za prawa autorskie od osób prywatnych .wiex jeśli jesteś kowalskim to możesz instalować co chces i kiedY chcesz i nie ponosis za ro kary Problem jest jeśli posiadasz firmę i urzywasz takiego sprzętu do osiągnięcia korzyści wtedy sąd może ci dokopać . ,,,,,🤪🤪

#17 Guest_Tusk

Guest_Tusk
 • Goście

Napisano 01 marzec 2018 - 23:45

Uk i Polaka nie podpisała dekretu o łamanie praw autorskich wiec legalnie jest pobieranie kopiowanie czy testowanie 😜💘😜Jeśli jesteś pracodawca lub mas firmę to prokurator może ci dokopać w innym przypadku nie ma szans,🤑🧐🤧

#18 Guest_v

Guest_v
 • Goście

Napisano 03 marzec 2018 - 08:49

?#19 edzia75215

edzia75215

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 2 postów

Napisano 18 marzec 2018 - 17:58

Witam mam prosbe proszę o pomoc w napisaniu uzasadnienia do sądu rejonowego.  zostałam skazana na karę 6 mie ograniczenia  wolności miałam odrobić 30 godz. poniewaz nie było mnie w polsce nie miałam pojęcia ze sprawa była i ze cos takiego miało miejsce teraz otrzymałam pismo z sadu  ze ten wyrok został zamieniony na kare pozbawienia wolności na 3 miesiace. Błagam o pomoc w napisaniu uzasadnienia jak sie wytłumaczyc nie mam pojęcia co napisać zeby było dobrze  mam pracę na utrzymaniu 2 dzieci i chora mame na raka.błagam pomoc do jutra muszę złozyc zażalenie do sadu.#20 ZosiaA

ZosiaA

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 18337 postów
 • LokalizacjaWarszawa rządowa/państwowa jednostka budżetowa

Napisano 18 marzec 2018 - 20:00

Za kraty!!!!
"Nie wiedziałam" pitolenie!!
Dzieci, chora mama, a szlajałaś się za granicą?
SpadajDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych