Skocz do zawartości


sprawozdanie finansowe - przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną


wróć do serwisu Księgowość 1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_annah

Guest_annah
  • Goście

Napisano 17 maj 2001 - 17:08

Proszę o potwierdzenie czy spółka cywilna, która jest na pełnej księgowości i która ma obowiązek przekształcić się w spółkę jawną, jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zmiany formy prawnej, na co wskazywałby art. 12, ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości?

#2 Guest_redakcja

Guest_redakcja
  • Goście

Napisano 02 lipiec 2001 - 14:11

Spółka cywilna osób fizycznych, która osiągnęła przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości stanowiącej co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe.Księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, na początek każdego następnego roku obrotowego, oraz na dzień zmiany formy prawnej, połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodującego powstanie nowej jednostki , a także na dzień rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego - w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Natomiast zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, na dzień zakończenia działalności , w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, oraz na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej , postawienia w stan likwidacji lub upadłości - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Całe niezrozumienie z sytuacja spółki cywilnej po 31 maca 2001r. bierze się poniekąd z odmienności traktowania spółki przez różne regulacje prawne. W tym miejscu należy przywołać pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 16 marca br. ( nr P.III 470/56/01). W piśmie tym określa ministerstwo skutki prawne i podatkowe przekształcenia spółek cywilnych ma mocy kodeksu spółek handlowych. W piśmie czytamy m.in. : „ (...)W odniesieniu do Numeru Identyfikacji Podatkowej nadanego spółkom cywilnym organy finansowe przyjeły zasadę, że gdy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nastąpiło z mocy prawa na podstawie art. 26 w spółkę jawną nastąpiło z mocy prawa na podstawie art. 26 4i art. 626 k.s.h. , NIP nadany tej spółce cywilnej zostaje zachowany prze spółkę jawną , bowiem spółka ta wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki cywilnej. Gdy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową nastąpi z woli wspólników, na podstawie art. 551 i nast. k.s.h., nie zachodzi podstawa do kontynuowania numeru NIP nadanego spółce cywilnej. W takiej sytuacji należy wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o nadanie nowego numeru NIP. (...)”Takie różne traktowanie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową , a wiec także spółkę jawną, wprowadza wiele wątpliwości, czy mamy do czynienie z przekształceniem formy prawnej. Niestety samo Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim piśmie nie ustosunkowuje się do konieczności sporządzenia sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości. Zdaniem autorki w takiej sytuacji podmiot działający na rynku zmienia swą formę prawną, od momentu przekształcenia istnieje w obrocie spółka jawna. Z tego tez powodu spółka cywilna na dzień poprzedzający przekształcenie powinna zamknąć konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, ustalić wynik finansowy i sporządzić sprawozdanie finansowe. Takie postępowanie, mało popularne wśród podmiotów prowadzących pełną rachunkowość, pozwala na przejrzystość oraz prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych...........................................................................................................................................Podstawa prawna: art. 12 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.)Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych