Skocz do zawartości


Jak zapłacić karę grzywny?


23 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-pegasus

Guest_-praw-pegasus
 • Goście

Napisano 13 marzec 2008 - 08:46

witam

karę grzywny możesz uiścić od dnia, w którym wyrok w twej sprawie stał się prawomocny czyli po 7 dniach od dnia ogłoszenia wyroku; w tym celu ustal numer konta sądu, na który masz wpłacić grzywnę, dzwoniąc do wydziału karnego i podając sygnaturę sprawy;
a de facto to zwyczajnie czekasz na to, jak sąd doręczy ci na twój adres wezwanie do zapłaty grzywny i kosztów sądowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wezwania i na tym wezwaniu będziesz miał wszystkie niezbędne dane, w tym numer rachunku bankowego;
w kwestti wpłaconych na policji jako zabezpieczenie przyszłej grzywny i kosztów kwoty 1000zł - złoż do sądu wniosek o zaliczenie tej kwoty na poczet orzeczonej grzywny; wtedy nie będą ci musieli tego zwracać, a ty uiścisz jedynie brakującą część grzywny i kosztów

pzdr

#2 Guest_-praw-pegasus

Guest_-praw-pegasus
 • Goście

Napisano 13 marzec 2008 - 08:46

Witam.

Zostałem skazany wyrokiem sądu na karę grzywny w wysokości 1500 złotych i opłacenie kosztów sądowych. Już w trakcie dochodzenia zapłaciłem 1000 złotych na Policji. W wyroku, jaki otrzymałem nie ma ani słowa o terminie w jakim mam zapłacić grzywnę,ani nie ma numerów konta sądu. Ponieważ na stałe mieszkam w Belgii, nie mam zbytnio możliwości osobistego zapytania w sekretariacie. Mam pytanie: czy prawo jakoś reguluje te sprawy? Czy jest jakiś konkretny termin płatności, a może jakis wspólny numer konta? Dodam, że kara jest z paragrafu 286 kk, i skorzystałem z dobrowolnego poddania się karze. Pozdrawiam!

#3 Guest_-praw-bw

Guest_-praw-bw
 • Goście

Napisano 22 lipiec 2008 - 18:24

Serdecznie dziękuję za tak szybką i rzeczową odpowiedź.
Pozdrawiam, życzę sukcesów!
BW

#4 Guest_-praw-krzysztofn

Guest_-praw-krzysztofn
 • Goście

Napisano 22 lipiec 2008 - 17:08

witam

aby organizacja pożytku publicznego lub inna spełniająca warunki pozwalające na zasądzanie na ich rzecz przez sądy powszechne nawiązek lub świadczeń pieniężnych od skazanych mogła takie nawiązku otrzymywać, musi wpisać się do rejestru prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości - wniosek oraz inne niezbędne dane znajdzie Pan na stronie internetowej MS - www.ms.gov.pl w dziale NAWIĄZKI; tam też znajdzie Pan wymogi dotyczące organizacji, a zwłaszcza celu, który musi być zgodny z kodeksem karnym, by taka organizacja mogła uzyskać wpis do ww. rejestru; wpis jest wolny od opłat; jak dobrze pamiętam, do wniosku należy dołączyć na pewno poświadczoną za zgodność kopię statutu (poświadczenie musi wydać KRS - należy o to wystąpić do KRS, wolne od opłaty sądowej), oraz potwierdzenie założenia rachunku bankowego wystawione przez Bank, na który będą wpłacane ww. nawiązki; muszą to być dokumenty oryginalne

pzdr

#5 Guest_-praw-bw

Guest_-praw-bw
 • Goście

Napisano 22 lipiec 2008 - 16:42

CYTAT(Pegasus)Czy jest jakiś (...) wspólny numer konta?

Witam po raz pierwszy.
Chciałem podejść do tematu od drugiej strony - reprezentuję Organizację Pożytku Publicznego (inną niż PCK). Czy konkretna organizacja może być beneficjentem grzywien zasądzanych np. za wykroczenia drogowe albo za zanieczyszczanie środowiska?
Pozdrawiam,
BW

#6 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 25 lipiec 2008 - 13:59

CYTATSpróbuję akcji z podaniem o zwolnienie z kosztów, ciekawe ile potrwa to bujanie.

Nie ma sensu tak postępować- bo niepotrzebnie wydłuży to tylko czas załatwienia sprawy z ewentualnymi daszymi pismami i oczekiwaniem na ich rozpoznanie- z odwołaniami włącznie.

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 25 lipiec 2008 - 09:20

CYTAT(KrzysztofN)PASJONACIE, odśwież swój system informacji prawnej, z którego korzystasz, ewentualnie jak już cytujesz jakiś przepis, skopiuj go z wersji PDF ustawy znajdujący się na stronie sejmowej - unikniesz wprowadzenia w błąd pytającego w zakresie aktualnego stanu prawnego danego przepisu

zatem moje poprzednie uwagi pozostają w pełni aktualne

pzdr


Dziękuję bardzo uprzejmie za uwagę i radę- napewno skorzystam. Jak widzisz nie tylko Ty dałeś się nabrać na zapłatę 40zł, ale jest takich wielu.

#8 Guest_-praw-bw

Guest_-praw-bw
 • Goście

Napisano 25 lipiec 2008 - 09:11

CYTAT(KrzysztofN)zatem jest to widzimisie pracownicy sądu, która - jak wszystkie zresztą - nie zna się na przepisach, tylko myśli, że skoro pracuje w sądzie, to się zna i jak Panu tak powiedziała, to Pan uwierzył, bo przecież ona pracuje w sądzie, to nie może kłamać;
pzdr

KrzysztofieN, kolejny raz dziękuję za merytoryczną odpowiedź i sporą dawkę humoru (ubawiłem się do łez) - chyba faktycznie mam do czynienia z klasycznym przypadkiem "pani z sądu"
Spróbuję akcji z podaniem o zwolnienie z kosztów, ciekawe ile potrwa to bujanie.
Dzięki za radę, pozdrawiam - i życzę jak najmniej pracy w Stowarzyszeniu...
BW

#9 Guest_-praw-krzysztofn

Guest_-praw-krzysztofn
 • Goście

Napisano 25 lipiec 2008 - 01:52

PASJONAT

podana przez ciebie treść art.104 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest już inna, taka, jaką ja podałem - to, co ty podałeś, to wersja pierwotna, która została zmieniona - poniżej wskazuje treść pierwotną i obecną art.104 ww. ustawy:

tekst pierwotnyDz.U.05.167.1398
Art. 104. Organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów sądowych, Sąd uwzględnia przede wszystkim statutowe cele działalności danej organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania cywilnego.

2007.03.10zmianaDz.U.07.21.123art. 1
Art. 104. (28) 1. Nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje pożytku publicznego działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Innym organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową, oświatową, kulturalną, sportową, dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów sądowych, sąd uwzględnia przede wszystkim statutowe cele działalności danej organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania cywilnego.

powyższa nowela art.104 obowiązuje od 10.03.2007r.;

PASJONACIE, odśwież swój system informacji prawnej, z którego korzystasz, ewentualnie jak już cytujesz jakiś przepis, skopiuj go z wersji PDF ustawy znajdujący się na stronie sejmowej - unikniesz wprowadzenia w błąd pytającego w zakresie aktualnego stanu prawnego danego przepisu

zatem moje poprzednie uwagi pozostają w pełni aktualne

pzdr

#10 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 24 lipiec 2008 - 19:05

CYTATArt. 104.
Organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności
gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych
sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową, oświatową,
kulturalną, dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony
środowiska i opieki społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów sądowych
uwzględnia przede wszystkim statutowe cele działalności danej organizacji i możliwości
oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania cywilnego.

#11 Guest_-praw-krzysztofn

Guest_-praw-krzysztofn
 • Goście

Napisano 24 lipiec 2008 - 17:37

na jakiej podstawie prawnej OPP ma płacić 40zł za wydanie uwierzytelnionego odpisu swego statutu złożonego do KRS? niech ten fenomenalny urzędnik państwowy wskaże podstawę prawną swych twierdzeń;

proszę złożyć wniosek na piśmie o wydanie takiego uwierzytelnionego odpisu i powołać się na art.104ust.1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jako podstawy ustawowego zwolnienia wszystkich OPP od wszelkich opłat sądowych:

Art. 104. (32) 1. Nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje pożytku publicznego działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

jeżeli zarządają mimo wszystko tej opłaty pod rygorem zwrotu wniosku o wydanie uwierzytelnionego odpisu statutu, to proszę złożyć zażalenie na takie zarządzenie sędziego do wyższej instancji - takie zażalenie też nie podlega opłacie na podstawie art.104ust.1 ww. ustawy;
zatem jeżeli sprawa nie dotyczy prowadzonej przez OPP działalności gospodarczej, to OPP po myśli art.104ust.1 ww. ustawy nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych;
zatem jakikolwiek wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest tu po prostu bezprzedmiotowy;
i bzdurą jest, że nikomu się to jeszcze nie udało z OPP, bo mnie tak - jestem adwokatem, ale i także pełnomocnikiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Kolejowych "POMOC" w Lesznie i też przez nieuwagę zapłaciłem te 40zł, ale szybko się zorientowałem i złożyłem wniosek o zwrot w trybie art.80 ww. ustawy i po dwóch pismach sąd wymiękł i oddał, bo przecież przepis jest przepisem, po to by go stosować, jak wszystkie przepisy w Polsce, a nie po ty, by figurować na papierze;

zatem jest to widzimisie pracownicy sądu, która - jak wszystkie zresztą - nie zna się na przepisach, tylko myśli, że skoro pracuje w sądzie, to się zna i jak Panu tak powiedziała, to Pan uwierzył, bo przecież ona pracuje w sądzie, to nie może kłamać;
a opłata sądowa od uwierzytelnionego odpisu statutu jest opłatą sądową, gdyż jest uregulowana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - art.64; ma charakter opłaty stałej, a zatem jest opłatą w rozumieniu ww. ustawy i zwolnienie określone w art.104ust.1 ustawy też ją naturalnie obejmuje

pzdr

#12 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 24 lipiec 2008 - 12:39

Można próbować o zwolnieni z opłaty- ale z uwagi na małą sumę mało opłacalne.

#13 Guest_-praw-bw

Guest_-praw-bw
 • Goście

Napisano 24 lipiec 2008 - 11:51

CYTAT(KrzysztofN)(...) jak dobrze pamiętam, do wniosku należy dołączyć na pewno poświadczoną za zgodność kopię statutu (poświadczenie musi wydać KRS - należy o to wystąpić do KRS, wolne od opłaty sądowej)

.. no i zaczęło się. Ruszyłem procedurę i pojawiły się pierwsze schody - na poświadczoną kopię statutu muszę poczekać zapewne kilkanaście dni, a opłata sądowa wynosi 40zł. Zapytałem, czy jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) przypadkiem nie jesteśmy ustawowo zwolnieni z opłat sądowych, na co usłyszałem, że jeszcze się tu taki nie zdarzył, któremu by się to udało - chociaż próbowało wielu.
Czy mamy do czynienia z martwą ustawą o OPP i wolontariacie, czy tylko z widzimisię pracownic sekretariatu? Jak traktowana jest opłata za wydanie odpisu z KRS - czy to też jest opłata sądowa, z której OPP powinny być zwolnione? Na portalach dla OPP często padają ostrzeżenia, że trzeba mocno pilnować żeby wykorzystać przywileje OPP w ZUSach, Skarbówce itp. A jakie są szanse na małą victorię w KRS?
Pozdrawiam,
BW

#14 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 29 lipiec 2008 - 12:02

Coś podobnego- co to się dzieje w sądzie- w sumie okres wakacyjny.

#15 Guest_-praw-bw

Guest_-praw-bw
 • Goście

Napisano 29 lipiec 2008 - 10:38

CYTAT(Pasjonat)Nie ma sensu tak postępować- bo niepotrzebnie wydłuży to tylko czas załatwienia sprawy z ewentualnymi daszymi pismami i oczekiwaniem na ich rozpoznanie- z odwołaniami włącznie.

Już się okazało, że czas załatwiania sprawy krótki nie będzie - niezależnie od tego, czy złożyłem podanie o zwolnienie, czy nie. Pani wykonująca odpisy poszła na urlop i - uwaga - nikt w stolicy nie jest w stanie nawet powiedzieć na jakim etapie jest załatwiana sprawa! Pani wzięła ze sobą na urlop klucze do szafki, w której mieszczą się wszystkie sprawy podobne do mojej (i nie tylko), nikt inny klucza do szafki nie ma, nikt informacji nie udziela, a wogóle to tu się pracuje, a nie gada z interesantami ;-)
Wypada mi życzyć Pierwszej Damie KRS udanego wypoczynku, a przede wszystkim: szczęśliwego powrotu do pracy (z kluczami).
Pozdrawiam
BW

#16 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 12 grudzień 2010 - 13:21

witam czy wniesienie wniosku o rozłozenie grzywny na raty wstrzymuje terminowsco 30dni ktora otrzymalem na wezwaniu do zaplaty.

#17 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 12 grudzień 2010 - 14:31

Co do zasady nie - bowiem nie wynika to wprost z przepisu prawa, ale praktyka sądów jest taka, że czekają na rozstrzygnięcie wniosku w przedmiocie rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności.

Art. 49. § 1. Sąd może odroczyć wykonanie grzywny albo rozłożyć ją na raty na czas nie przekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie, jeżeli natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

§ 2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

§ 3. Sąd może w każdym czasie postanowić w myśl § 1 lub 2, aż do całkowitego wykonania grzywny albo odbycia przez skazanego w całości zastępczej kary pozbawienia wolności.

#18 Guest_Brze

Guest_Brze
 • Goście

Napisano 09 luty 2011 - 14:49

Czy można zapłacić grzywnę przez potrącenie? Tzn. jeżeli ukarany grzywną posiada wierzytelność wobec Skarbu Państwa z tytułu jakiś stosunków cywilnoprawnych (np. odszkodowanie lub za wykonaną usługę), to czy może dokonać potrącenia tej wierzytelności z wierzytelnością Skarbu Państwa wobec niego (grzywna)? Ordynacja podatkowa dopuszcza zapłatę zobowiązań podatkowych przez potrącenie, z ograniczeniami (dokłądnie: jest to forma wygaśnięcia zobowiązania). Czy jest to możliwe też z karami z kk lub kodekus wykroczeń?

#19 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 09 luty 2011 - 20:41

Nie można dokonać potrącenia.

#20 Guest_Mirka

Guest_Mirka
 • Goście

Napisano 24 październik 2012 - 23:52

witam jakiś miesiąc temu dostałam pismo ze sądu że mam zapłacić 100zl i 55 zł kosztów sądowych,ale nie podano mi na tym piśmie żadnego numeru konta więc gdzie mam to zapłacić ? kumpela jak była w sądzie to Pani w kasie powiedziała jej że do 2 miesięcy przyjdzie jakiś druczek (coś podobnego do mandatu) i moje pytanie czy takie coś wysyłają ?
czy iść do kasy sądu i zapłacić chociaż jak koleżanka chciała to jej powiedziała ze coś takiego do 2 miesięcy przyjdzie...
wspomne że dostałam to za przejazd rowerem przez pasy
proszę o pomocDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych