Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Do kogo ze skargą na komornika


13 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-maks-64

Guest_-praw-maks-64
 • Goście

Napisano 12 grudzień 2006 - 20:51

Mam pytanie, do kogo trzeba złożyć skargę na czynności komornikaBo byłem u prezesa Sądu i poinformował mnie, że on nie pełni nadzoru nad komornikiemWięc, do kogo mam złożyć takie zażalenie Proszę o pomoc w tej sprawie najlepiej Artykuł prawny bym mógł się na niego powołać.

#2 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 12 grudzień 2006 - 23:14

To zależy o jakiej skardze mówisz, bo prawo wyróżna aż trzy rodzaje skarg:- skarga na czynności komornika: dłużnik lub wierzyciel skarży czynności związane z prowadzeniem egzekucji. Termin 7 dni od dnia dokonania czynności podlegającej zaskarżeniu. Wnosi się do sądu w okręgu którego prowadzona jest egzekucja. Podstawa: kodeks postępowania cywilnego:[quote:9241b6f85b]Art. 767. § 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.[/quote:9241b6f85b]- skarga na przewlekłość postępowania:USTAWAz dnia 17 czerwca 2004 r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki[quote:9241b6f85b]Art. 3. Uprawnionym do wniesienia skargi jest:w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego - strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.Art. 4. Sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach - sąd, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności.[/quote:9241b6f85b]- odpowiedzialność dyscyplinarna: Ustawa o komornikach sądowych:[quote:9241b6f85b]Art. 71. Komornik odpowiada dyscyplinarnie w szczególności za: 1) naruszenie powagi i godności urzędu, 2) rażącą obrazę przepisów prawa, 3) niewykonanie poleceń powizytacyjnych, 4) wydatkowanie środków podlegających dokumentacji na działalność rażąco niezgodną z ich przeznaczeniem, 5) podejmowanie czynności z rażącą zwłoką,6) naruszenie właściwości określonej w art. 8. [/quote:9241b6f85b]Kontrola działania komornika w tym zakresie leży w gestii Prezesa sądu przy którym działa komornik.

#3 Guest_-praw-maks-64

Guest_-praw-maks-64
 • Goście

Napisano 12 grudzień 2006 - 23:29

Zapłaciłem komornikowi za wykonanie uszczuplenie ( eksmisje z pomieszczenia ) na dzień dzisiejszy niema kasacji wyroku ani żadnego innego postanowienia sądowego by wstrzymać tą egzekucję a komornik mówi, że coś mu nie pasuje i czeka na decyzje Sądu

#4 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 12 grudzień 2006 - 23:39

Ale kto ma uchylić tytuł egzekucyjny? Jeśli zapłacił Pan wierzytelność po wszczęciu postępowania egzekucyjnego to na Panu ciąży obowiązek wystąpienia do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.

#5 Guest_-praw-maks-64

Guest_-praw-maks-64
 • Goście

Napisano 12 grudzień 2006 - 23:55

[quote:adb60728d1="Admin-Łukasz"]Ale kto ma uchylić tytuł egzekucyjny? Jeśli zapłacił Pan wierzytelność po wszczęciu postępowania egzekucyjnego to na Panu ciąży obowiązek wystąpienia do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.[/quote:adb60728d1]Ja jestem właścicielem pomieszczenia które ma opusicici na polecenie sądu dłużnik taki jest wyrok zapłaciłem 800 zł za czynności komornicze w celu by komornik wykonał nakaz sądowy dobrowolnego opuszczenia tego pomieszczeni i zapłaciłem teraz 500zł za asyste policji by komornik w prowadził mnie w posiadanie tego pomieszczenia wykonałem wszystkie zachcianki komornika a teraz znów są kombinacje jak długo mam czekać bym mugł kożystać z własnego pomieszczenia

#6 Guest_-praw-maks-64

Guest_-praw-maks-64
 • Goście

Napisano 13 grudzień 2006 - 00:08

Kontrola działania komornika w tym zakresie leży w gestii Prezesa sądu przy którym działa komornik.To co mam zrobić jeżeli Prezes Sądu mówi mi że nie leży w jego gestii kontrola działania komornika

#7 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 13 grudzień 2006 - 01:54

Złożyć do prezesa pisemną skargę na komornika.

#8 Guest_-praw-maks-64

Guest_-praw-maks-64
 • Goście

Napisano 13 grudzień 2006 - 09:32

[quote:1644e3f28b="Admin-Łukasz"]Złożyć do prezesa pisemną skargę na komornika.[/quote:1644e3f28b]OK złoże tą skarge do Sądu i do prezesa

#9 Guest_-praw-maks-64

Guest_-praw-maks-64
 • Goście

Napisano 17 grudzień 2006 - 09:58

Byłem u Prezesa Sądu i mnie zbył stwierdził, że on nie jest ot takich spraw i tym komornikiem zajmuje się Sędzia.Pierwszej wpłaty komornikowi dokonałem 23 października 2006r w kwocie 815,20zł, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie dłużnika do dobrowolnego wykonania obowiązku otrzymałem 09 listopada 2006r Następnej wpłaty dokonałem 05 grudnia w celu otrzymania asysty( policji) dla komornika i dalej niemam żadnej wiadomości Czy to jest zgodnie i mieści się w terminie takie postępowanie?

#10 Guest_-praw-anshutz

Guest_-praw-anshutz
 • Goście

Napisano 22 październik 2007 - 19:19

w tym przypadku o ile powinna byc złozona skarga na czynność komornika (bezczynność) o tyle termin do jej wniesienia upłynął poniewaz jest to 7 dni od momentu dowiedzenia sie iż czynność która powinna być dokonana po wpłaceniu zaliczki nie została przez komornika podjeta. Należy zatem na piśmie wystąpić do Prezesa Sądu Rejonowego przy którym działa ów komornik ze skargą iż w przedmiotowej sprawie komornik nie podejmuje czynności. Preezes S.R. sprawuje kontrolę nad komornikiem. Art. 3. 1. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu. 2. Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik, nadzoruje formalną poprawność jego działalności, a w szczególności: 1) szybkość, sprawność i rzetelność postępowania poprzez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności, przy czym nadzór nie może wkraczać w działania podlegające nadzorowi sądu, 2) prawidłowość prowadzenia biurowości i rachunkowości, z tym że nadzór nie może wkraczać w gospodarkę środkami przeznaczonymi na utrzymanie kancelarii komorniczej i finansowanie działalności egzekucyjnej, 3) kulturę pracy, w tym przestrzeganie wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywanie kancelarii komorniczej na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków. 3. W zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, prezes sądu rejonowego działa wyłącznie poprzez jednokrotną kontrolę przeprowadzoną w ciągu roku w kancelarii komornika sprawowaną osobiście lub przez wyznaczonego sędziego i przy pomocy księgowego oraz w ramach rozpatrywania skarg i zażaleń nie stanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego. Prezes sądu rejonowego uprawniony jest, w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, do żądania od komornika stosownych wyjaśnień i wydawania zarządzeń, których nieprzestrzeganie może stanowić podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.Aby skarga kierowana do Prezesa S.R. odniosła zamierzony efekt radzę jej odpis przesłać do wiadomości Prezesowi Sądu Okręgowego.

#11 Guest_-praw-maks-64

Guest_-praw-maks-64
 • Goście

Napisano 22 październik 2007 - 21:01

[quote:17094a6943="ANSHUTZ"]w tym przypadku o ile powinna byc złozona skarga na czynność komornika (bezczynność) o tyle termin do jej wniesienia upłynął poniewaz jest to 7 dni od momentu dowiedzenia sie iż czynność która powinna być dokonana po wpłaceniu zaliczki nie została przez komornika podjeta. Należy zatem na piśmie wystąpić do Prezesa Sądu Rejonowego przy którym działa ów komornik ze skargą iż w przedmiotowej sprawie komornik nie podejmuje czynności. Preezes S.R. sprawuje kontrolę nad komornikiem. Art. 3. 1. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu. 2. Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik, nadzoruje formalną poprawność jego działalności, a w szczególności: 1) szybkość, sprawność i rzetelność postępowania poprzez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności, przy czym nadzór nie może wkraczać w działania podlegające nadzorowi sądu, 2) prawidłowość prowadzenia biurowości i rachunkowości, z tym że nadzór nie może wkraczać w gospodarkę środkami przeznaczonymi na utrzymanie kancelarii komorniczej i finansowanie działalności egzekucyjnej, 3) kulturę pracy, w tym przestrzeganie wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywanie kancelarii komorniczej na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków. 3. W zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, prezes sądu rejonowego działa wyłącznie poprzez jednokrotną kontrolę przeprowadzoną w ciągu roku w kancelarii komornika sprawowaną osobiście lub przez wyznaczonego sędziego i przy pomocy księgowego oraz w ramach rozpatrywania skarg i zażaleń nie stanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego. Prezes sądu rejonowego uprawniony jest, w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, do żądania od komornika stosownych wyjaśnień i wydawania zarządzeń, których nieprzestrzeganie może stanowić podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.Aby skarga kierowana do Prezesa S.R. odniosła zamierzony efekt radzę jej odpis przesłać do wiadomości Prezesowi Sądu Okręgowego.[/quote:17094a6943]Dzieki wszystkim za odpowiedzi na temat komornika .

#12 Guest_mama

Guest_mama
 • Goście

Napisano 19 luty 2014 - 11:22

Mam takie pytanie. Wskazałam komornikowi wierzytelność na kwotę 100 000 zł ktra powstała na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Poprosiłam o zajęcie tej wierzytelność na rzecz spłaty mojego zadłużenia a komornik dalej nachodzi mnie w domu i szuka co jeszcze może mi zająć. czy ja nic nie mogę zrobić ? Ta kwota z wierzytelności w całości pokryje spłatę i jeszcze zostanie a komornik zabiera mi wszystko co tylko się da. Dodam że właśnie straciłam pracę i sama wychowuję troje dzieci. Mam tylko alimenty i żadnego majątku. Proszę o pomoc

#13 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 21 luty 2018 - 13:44

Ciekawe jest to że za każdą skargę na czynności komornika trzeba opłacić 100 zł . Wiele osób nie podejmuje działań bo za każdym razem za każdą czynność jaką skarży musi zapłacić 100 zł . Czasem gra nie warta świeczki . Ja np. mam problem z komornikiem bo on nie honoruje pełnomocnictwa tylko notarialne - Sąd honoruje pełnomocnictwo a komornik już nie . Opłata 100 zł jest chyba po to by wiele osób rezygnowało z wnoszenia skargi na komornika . Oplata jest niezwrotna - nawet jak Sąd orzeknie moja rację to mi nikt 100 zł nie zwróci .

#14 Guest_Anna

Guest_Anna
 • Goście

Napisano 24 lipiec 2019 - 15:55

Komornik potrąca mi z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy moim zdaniem za dużo. Po potrąceniu pozostaje mi 700 zł z groszami, a winno 825. Gdzie skierować skargę na komornika?Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych